Our Kids logo
Our Kids logo

Szkoła XXI w. to nie wkuwanie: jak szkoły niepubliczne dbają o swoich uczniów?     więcej  


Akademeia High School
15.04.2020 r.

Akademeia wspiera edukację dzieci bohaterów walczących z COVID-19

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, policjanci, żołnierze i inni przedstawiciele służb medycznych, porządkowych i pożytku publicznego stoją dziś na pierwszej linii frontu walki z epidemią COVID-19. Nieustanna batalia o zdrowie Polaków często nie pozostawia im czasu na edukację własnych dzieci. Z pomocą przychodzi inicjatywa „Uczę dla bohaterów”. Zorganizowana przez platformę Nauczeni.pl akcja społeczna zapewnia uczniom indywidualne lekcje online z prawie 600 nauczycielami i korepetytorami. Fundacja Akademeia jest sponsorem pierwszych 1000 godzin lekcji.  

Inicjatywa „Uczę dla bohaterów” ma na celu zapewnienie możliwie najlepszego wsparcia edukacyjnego dzieciom osób, które zaangażowane są w walkę z koronawirusem na pierwszej linii frontu.

— Akcja „Uczę dla bohaterów” zrodziła się w sercach zespołu tworzącego Nauczeni.pl jako wyraz wdzięczności dla osób, które codziennie narażają własne zdrowie i życie w walce z epidemią — wyjaśnia Kevin Mglej, członek zarządu Nauczeni.pl i pomysłodawca akcji. — W ramach tej inicjatywy chcemy przede wszystkim pomóc dzieciom, które mogą czuć się nie tylko przytłoczone ilością zadań domowych zadawanych przez nauczycieli, ale też opuszczone w nauce przez rodziców, którzy nieustannie walczą z wirusem.

Zainteresowanie wsparciem edukacyjnym dla dzieci pracowników szpitali i innych instytucji pożytku publicznego jest ogromne. Fundacja Akademeia jako pierwsza dołączyła do grona partnerów przedsięwzięcia i zdecydowała się pokryć koszty pierwszego 1000 godzin lekcyjnych w ramach akcji „Uczę dla Bohaterów”. 

— Edukacja to jedna z dziedzin życia publicznego, która ucierpiała najmocniej podczas pandemii COVID-19. Dlatego jako fundacja wspierająca oświatę od razu postanowiliśmy dołączyć do grona partnerów tego przedsięwzięcia. Jest to dla nas tym bardziej istotne, że realizując misję naszej organizacji, możemy jednocześnie wspomóc prawdziwych bohaterów walki z koronawirusem – mówi Andrzej Dethloff, założyciel Fundacji Akademeia.

W ramach akcji zostały przygotowane pakiety lekcyjne dla dzieci lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, policjantów, żołnierzy i innych członków służb medycznych, porządkowych i pożytku publicznego. Godziny lekcyjne zostaną rozdysponowane według potrzeb pracowników placówek, które zgłoszą chęć udziału w akcji. Po zakończonej rejestracji ponad 600 nauczycieli współpracujących już z Nauczeni.pl będzie mogło przeprowadzić indywidualne lekcje online z uczniem za pomocą specjalnie przygotowanej platformy. 

— O tym, jak ważna jest edukacja dzieci, chyba nie trzeba przekonywać nikogo. Wyzwaniem, z jakim dzisiaj się borykamy jest model nauki online, do którego nie byliśmy przygotowani. Widzimy, że zdalny system edukacji jest niedoskonały: nauczyciele zadają olbrzymie ilości pracy domowej, które dzieci muszą same rozwiązać w domu, często bez pomocy rodzica — podkreśla Michał Tarnowski, pomysłodawca platformy Nauczeni.pl. – Budując platformę, chcieliśmy przede wszystkim dostarczyć dobrej jakości narzędzia edukacyjne. Teraz widzimy, że możemy wesprzeć uczniów i rodziców w realizacji podstaw programowych w tych trudnych czasach pandemii.

***

Nauczeni.pl jest platformą edukacyjną, która łączy uczniów z prawie 600 nauczycielami prowadzącymi indywidualne lekcje online. Platforma pozwala na szybkie i wygodne filtrowanie nauczycieli według potrzeb ucznia co do przedmiotu, poziomu kształcenia i dostępności, a także na natychmiastowe rezerwacje lekcji (wzorem platform do rezerwacji hoteli czy stolików w restauracji). W trakcie zajęć Nauczeni.pl udostępniają wirtualny pokój lekcyjny z możliwością korzystania z wideokonferencji, tablicy interaktywnej czy dzielenia notatek. Platforma powstała na początku 2020 roku z inicjatywy Michała Tarnowskiego (absolwenta Oxfordu), Adama Galanta (studenta informatyki na Politechnice Warszawskiej) oraz Kevina Mgleja (właściciela domu kreatywnego House of Hype i studenta piątego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim). 

Fundacja Akademeia wspiera wybitnie uzdolnionych uczniów oraz inicjatywy i projekty charytatywne z zakresu edukacji. Oferuje stypendia dla absolwentów liceów, dzięki którym mogą oni rozpocząć naukę na najlepszych uniwersytetach w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Organizuje warsztaty, wydarzenia i konkursy popularyzujące edukację oraz wspiera finansowo fundacje i organizacje działające na rzecz edukacji. Fundacja została utworzona przez Andrzeja Detholffa, założyciela Akademeia Educational Group.


 
Kontakt:
Admissions Tutor Monika Heldt

Numer telefonu:
Kliknij, aby wyświetlić numer

Strona internetowa:
Odwiedź stronę szkoły


Wiadomoście od Akademeia High School


27 Wrzesień, 2021
Akademeia High School
Akademeia Prep Courses - let’s start your academic journey with AHS

27 Wrzesień, 2021
Akademeia High School
Akademeia High School Open Day, All Invited!: 16.10.2021

02 Czerwiec, 2021
Akademeia High School
Summer School at Akademeia High School

27 Kwiecień, 2021
Akademeia High School
Role of education in preparing a new generation of young people