Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły religijne w Polsce

W Polsce powstaje coraz więcej szkół wyznaniowychOd 1991 roku szkolnictwo religijne (wyznaniowe) w Polsce dostało zielone światło od państwa. Zmiany prawne, a w szczególności ustawa o systemie oświaty spowodowały wzrost liczby szkół wyznaniowych, głównie katolickich, który trwa do dnia dzisiejszego.

Szkoła wyznaniowa (czasem zwana szkołą religijną) to placówka oświatowa kierowana przez kompetentną władzę kościelną (np. biskupa) albo kościelny podmiot prawno-publiczny (diecezje, parafie, zgromadzenie zakonne) lub uznana za taką przez władzę kościelną w pisemnym dokumencie. Nauczanie i wychowanie powinny opierać się na zasadach religijnej doktryny, a wykładowcy mają się odznaczać zdrowym podejściem do nauki i nieskazitelnym życiorysem.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim

ul. Żelazna 57, Wrocław, 53-429
kl. 9 do kl. 12 Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) angielski, hiszpański, niemiecki, polski
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Houghton Academy

9790 Thayer, Houghton, 14744
kl. 6 do kl. 12 A levels
Amerykański program nauczania
angielski, hiszpański
A levels
Amerykański program nauczania
1 Niagara Christian Collegiate

2619 Niagara Pkwy, Fort Erie, L2A 5M4
kl. 6 do kl. 12 angielski
0 Krok po Kroku
Orszady 10, Warszawa, 02-797
0 Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK
Matuszewska 20, Warszawa, 03-876
0 Szkoły Stowarzyszenia Sternik
ul. Pożaryskiego 28, Warszawa, 04-703
0 Collegium Gostynianum zespół szkół katolickich im. ks. Kazimierza
ul. Droga Męczenników Majdanka 27, Lublin, 20-325
0 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha
ul. Nowodworska 17, Bydgoszcz, 85-120

Na tej stronie:


Szkoła religijna od razu kojarzy się ze szkołą katolicką, jednakże w Polsce swoją działalność prowadzą również szkoły chrześcijańskie oraz inne szkoły wyznaniowe. Działają one na zasadach prywatnej lub społecznej działalności.

W Polsce działają też szkoły niepubliczne, które kształcą dzieci żydowskie, kultywując tradycję i kulturę swoich przodków. Szkoły żydowskie działają zazwyczaj na prawach szkół publicznych jako szkoły mniejszości narodowych.

Prywatne szkoły wyznaniowe, zarówno katolickie jak i chrześcijańskie i szkoły innych wyznań, prowadzą edukację dzieci i młodzieży według wytycznych programowych na wszystkich etapach, od przedszkola przez szkołę podstawową, liceum, a na szkolnictwie wyższym skończywszy.

Samych katolickich szkół w Polsce jest obecnie 608 (dane na rok 2018), ale ta liczba systematycznie wzrasta. W roku szkolnym 1990/1991 działała zaledwie jedna taka szkoła podstawowa oraz 18 liceów, a w 2014 r. było ich już 598 (196 szkół podstawowych, 203 gimnazja, 135 liceów ogólnokształcących, 50 szkół różnych typów: zawodowych, techników, dla młodzieży wymagającej specjalnych metod pracy oraz 14 specjalnych - dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi). Jest też duży wybór katolickich przedszkoli.

W szkołach chrześcijańskich uczą się dzieci nie tylko pochodzące z rodzin katolickich, ale również np. wyznania ewangelickiego czy protestanckiego.

Zalety niepublicznych szkół wyznaniowych

Co przemawia na korzyść prywatnych szkół wyznaniowych, katolickich czy chrześcijańskich? Statystyki. Wyniki corocznych rankingów potwierdzają coraz większą popularność tych szkół. Ich uczniowie zdobywają wysokie miejsca w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach krajowej rywalizacji, a zdawalność egzaminów na uczelnie wyższe tychże uczniów jest równie wysoka.

Wysoki poziom nauczania poprzez dobór wykształconej kadry, rozszerzone programy nauki, nacisk na kształcenie języków obcych oraz stymulowanie uczniów i poszerzanie ich horyzontów, kształtowanie właściwej postawy moralnej w oparciu o wartości chrześcijańskie; wszystkie te założenia wpisują się w statut prywatnej szkoły religijnej.

Kluczem do sukcesu szkół religijnych (wyznaniowych) są zapewne odpowiednio wyselekcjonowani uczniowie. Dzieci przechodzą wstępną selekcję nie tylko pod względem wyników w nauce, ale oceniane jest tzw. całe zaplecze młodego człowieka: jego zainteresowania, cele, postawa chrześcijańska, jako kandydata do szkoły religijnej/wyznaniowej. Ważnym aspektem rekrutacji są także rodzice ucznia, ich nastawienie, oczekiwania wobec szkoły i niejednokrotnie wysokie aspiracje wobec własnego dziecka. Wszystkie te aspekty tworzą naturalne czynniki osiągania dobrych wyników i chęci do nauki.

Programy nauczania w szkołach niepublicznych kładą nacisk na rozwój zainteresowań i poszerzania wiedzy dla ambitnych uczniów. Oferują nierzadko międzynarodową maturę, uczestnictwo w projektach na poziomie akademickim czy dostęp do kadry z tytułami akademickimi.

Szkoły prowadzą dodatkowe zajęcia i kształcenie dla uzdolnionej i wybitnej młodzieży. O wiele większy nacisk niż w szkołach państwowych kładzie się w szkołach niepublicznych na naukę języków obcych poprzez wyjazdy zagraniczne i wymiany międzynarodowe młodzieży.

Rodzice, którzy zdecydowali się posłać swoje dziecko do szkoły wyznaniowej/religijnej, zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt: właściwe wychowanie młodego człowieka. Idealnym modelem kształtowania dziecka jest spójne wychowanie zarówno przez rodziców, jak i szkołę. Ważne jest oferowanie przez szkołę odpowiednich wartości i wzorców zachowań preferowanych przez rodziców, czyli zgodnych i wyniesionych z domu światopoglądów.

Poprzez obustronną współpracę rodziców z nauczycielami możliwe jest działanie dla dobra dziecka i jego właściwego rozwoju. Niejednokrotnie to właśnie przekonuje rodziców do ponoszenia kosztów czesnego za naukę w szkole wyznaniowej/religijnej w zamian za poczucie współudziału w wychowaniu ich dziecka według oczekiwanych wartości.

Wyselekcjonowana kadra nauczycielska: traktująca ucznia z szacunkiem, dbająca o jego rozwój intelektualny, przekazująca wiedzę jak żyć i radzić sobie w obecnym świecie, nastawiona na osiąganie sukcesów osobistych poprzez sukcesy swoich uczniów, a także umiejąca zauważyć indywidualne potrzeby i cechy swoich podopiecznych i odpowiednio umiejąca nimi kierować. To wszystko jest przekonującym argumentem, że szkoła religijna zadba zarówno o wykształcenie dziecka, jak i o jego wychowanie.

Osoby, które to czytały, również oglądały: