Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły anglojęzyczne w Łodzi

Łódzkie szkoły z językiem angielskimDo jakiej szkoły zapisać dziecko? To z pewnością pytanie, które często spędza rodzicom sen z powiek, zwłaszcza gdy dotyczy ono wyboru pierwszej szkoły lub przedszkola dla dziecka. Nie da się ukryć, że współcześnie nacisk kładziony na edukację, a dokładnie jej wysoki poziom jest ogromny. Świadczy o tym chociażby coroczna liczba kandydatów na studia. Żeby jednak dostać się na upragnione studia, wcześniej niezbędne jest ukończenie szkoły podstawowej oraz liceum. Coraz częściej w celu zapewniania dziecku gruntownej i usystematyzowanej wiedzy wybierane są przez rodziców jak i młodzież szkoły prywatne. Dlaczego tak się dzieje i jakie szkoły warto wybrać?  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Łódzkie szkoły anglojęzyczne

Dostęp do szkół niepublicznych jest oferowany w każdym większym mieście. Takim miastem jest oczywiście Łódź, która do dyspozycji najmłodszych posiada niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne licea.

Częstym wyborem w dzisiejszych czasach są placówki anglojęzyczne lub dwujęzyczne, kładące nacisk na naukę języka. Ciężko dziś sobie wyobrazić młode osoby bez znajomości języka angielskiego, który dorównał już znaczeniu i powszechności języka polskiego.

Planując zapisanie dziecka do odpowiedniej szkoły angielskiej w Łodzi warto zwrócić uwagę na klika miejsc, w których dziecko z pewnością zdobędzie szeroką wiedzę oraz niezbędne umiejętności.

Przykłady szkół anglojęzycznych w Łodzi

Jedną ze szkół niepublicznych w Łodzi jest szkoła dla młodzieży z całego świata oraz polskiej, w której kształcenie odbywa się w całości w języku angielskim. Naukę pobiera tu młodzież z różnych państw, co stwarza możliwość nawiązania wyjątkowych przyjaźni. Program realizowany jest w oparciu o brytyjski system nauczania, jednakże dla młodzieży z Polski przeznaczone są także dodatkowe zajęcia z ich języka ojczystego. Szkoła posiada także swój oddział przedszkolny, natomiast cały program obejmuje naukę do 18 roku życia, czyli również szkołę podstawową oraz liceum, które kończy się międzynarodową maturą. Kadrę zasilają specjalnie przeszkoleni nauczyciele, otwarci na potrzeby uczniów. Poziom świadczonej tam nauki dopełniają także liczne akredytacje przyznawane tej placówce.

W Łodzi znajduje się także inna anglojęzyczna szkoła prywatna, w której uczyć mogą się zarówno przedszkolaki, dzieci w wieku licealnym. Szkoła oferuje program nauczania dwujęzycznego. Jest to język polski i angielski, w którym wykładana jest większość przedmiotów ogólnych. Takie klasy są dostępne dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, natomiast na kolejnym etapie edukacji uczniowie (15 - 18 lat) z płynnym angielskim będą przygotowywani do międzynarodowych testów, które na końcu przyjmują postać międzynarodowej matury (International Baccalaureate Diploma). Uczniowie poza językiem angielskim mają także możliwość uzyskania certyfikatów na poziomie B1, B2, C1 lub C2 z niemieckiego, hiszpańskiego oraz francuskiego. Szkoła ta pozwala osiągnąć płynną komunikację w jakimkolwiek z tych czterech języków. Szkoła operuje na klasycznych metodach nauczania połączonych z licznymi zajęciami grupowymi mającymi na celu tworzenie wspólnych projektów jak i zajęciami multimedialnymi.

Rodzice, którzy chcą zaznajamiać swoje dziecko z obcym językiem już od "kołyski" wybrać mogą dwujęzyczne przedszkole w Łodzi, w którym dziecko uczy się, wychowuje i bawi. Kontakt z językiem jest regularny, bowiem lekcje angielskiego odbywają się każdego dnia. Ponadto, zajęcia obejmują także rytmikę, zajęcia plastyczne oraz taneczne. Każde z tych zajęć rozwija kreatywność malucha, jego indywidualność, a także uczy kontaktu z rówieśnikami. Wszystkie formy aktywności dostosowane są do wieku dzieci, ponieważ są one podzielone na grupy. W placówce oferowane są także lekcje z matematyki, czytania czy doskonalenia swoich kuchennych umiejętności.

Zalety dwujęzycznych szkół prywatnych na przykładzie Łodzi

Rodzic posyłający dziecko do szkoły niepublicznej już na wstępie może zauważyć różnice w relacjach nauczyciel-uczeń, a co się z tym wiąże większą efektywność nauki. Z biegiem czasu korzyści płynące z nauki w takiej szkole zauważy i sam jej uczeń.

Co wyróżnia niepubliczne placówki na tle innych szkół?

Osoby, które to czytały, również oglądały: