Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne w Zielonej Górze

Poznaj ofertę szkół niepublicznych w Zielonej GórzeW Zielonej Górze rodzice dzieci w wieku szkolnym mają do wyboru różnego rodzaju szkoły prywatne. Dzieci i młodzież mają możliwość uczenia się w prywatnych przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich. Szkoły te proponują różnorodne programy nauczania i dobrą opiekę nauczycieli.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn
Sienkiewicza 36, Zielona Góra, 65-431
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori
Trasa Północna 15, Zielona Góra, 65-119

Na tej stronie:


Rodzaje szkół prywatnych w Zielonej Górze

Zielona Góra jest miastem, w którym działa dużo szkół prywatnych i niepublicznych. W zielonogórskich szkołach uczy się młodzież i dzieci z różnych zakątków kraju i świata. Szkoły te mają bardzo atrakcyjną ofertę dla uczniów. Poniżej przedstawiamy niektóre z rodzajów szkół mających swoją siedzibę w Zielonej Górze.

Szkoły Montessori

To przeważnie kameralne szkoły, w główniej mierze nastawione na indywidualne potrzeby uczniów. Misją szkół Montessori (jak również żłobków i przedszkoli Montessori) jest stworzenie inspirującego środowiska nauczania dla każdego ucznia. Szkoły tego typu rozwijają umiejętność logicznego myślenia, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji, kreatywność, przedsiębiorczość.

Szkoły z internatem

W Zielonej Górze funkcjonują szkoły prywatne z internatem. Ten rodzaj szkół jest przeznaczony dla uczniów z innych miejscowości z terenu kraju, jak i dla uczniów z zagranicy. Zwykle korzystają z niego uczniowie ze wsi i małych miejscowości w okolicach Zielonej Góry. Szkoły tego typu oprócz wysokiej jakości programu nauczania, oferują opiekę całodobową po okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Szkoły zapewniają wyżywienie i zakwaterowanie oraz szeroką ofertę edukacyjną z licznymi zajęciami dodatkowymi. Szkoły z internatem oferują różny poziom kształcenia, od podstawowego, po naukę na poziomie szkoły średniej. Kształcenie obydwa się na wysokim pułapie; bardzo często wprowadzane są nowoczesne rozwiązania w nauczaniu.

Szkoły społeczne

Na terenie Zielonej Góry funkcjonują niepubliczne szkoły społeczne. Szkoły te tworzone są przez różnego rodzaju organizacje czy stowarzyszenia. Szkoły działają non-profit, a czesne za naukę przeznaczane jest na działalność związaną z edukacją i rozwojem szkoły. Szkoły niekiedy dają również zniżki – jedna ze szkół społecznych w Krakowie deklaruje obniżone opłaty „dla młodych sportowców, uczniów szkół muzycznych oraz młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej”.

Cechą charakterystyczną tego rodzaju szkół jest bardzo wyraźnie zaznaczona współpraca z rodzicami. Rodzice uczniów decydują o wielu aspektach związanych z prowadzeniem takiej placówki edukacyjnej. Szkoły społeczne bardzo mocno związane są ze środowiskiem lokalnym, w programach edukacyjnych kładzie się duży nacisk na tradycje i historię regionu.

Szkoły dla uczniów mających specjalne zdolności

Do tego rodzaju szkół funkcjonujących w Zielonej Górze można zaliczyć wszelkie szkoły artystyczne, szkoły rozwijające umiejętności sportowe, a także takie, w których odbywa się kształcenie w wybranych zawodach (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkołach dla dzieci uzdolnionych wejdź na nasza stronę).

Szkoły dwujęzyczne

Model dwujęzyczności w szkołach polega na wprowadzeniu języka obcego w nauczaniu niektórych przedmiotów. Najbardziej popularnymi językami w szkołach dwujęzycznych są: język angielski, język niemiecki i język francuski. Bardzo wiele korzyści wynika z tego, że uczeń swobodnie porozumiewa się dwoma i więcej językami obcymi.

Osoby dwujęzyczne mają inaczej rozwinięte funkcje w mózgu, odpowiadające za twórcze myślenie i kreatywność, poza tym posiadają większą swobodę planowania, myślenia abstrakcyjnego i wychwytywania istotnych informacji.

Zalety szkół prywatnych w Zielonej Górze

Wysłanie dziecka do szkoły prywatnej w Zielonej Górze daje pewność bezpieczeństwa i wysokiego poziomu nauczania. Oprócz tego można wymienić jeszcze inne zalety takich szkół:

Niewielkie klasy

Mała liczba uczniów w klasie sprawia, że nauczyciel ma dużo lepszy kontakt z dzieckiem niż w klasach gdzie jest nawet ponad 30 uczniów, jak to bywa nierzadko w szkołach publicznych. Nauczyciel może poświecić danemu dziecku, tyle czasu, ile ono rzeczywiście potrzebuje. Mała liczebność uczniów powoduje, że nauczanie przybiera formę bardzo mocno zindywidualizowaną.

Dobra jakość nauczania języków obcych

Szkoły prywatne kładą bardzo duży nacisk na naukę języków obcych. Uczniowie mają do wyboru wiele języków, których mogą uczyć się w ramach programu oraz na licznych zajęciach dodatkowych. Dość często istnieje możliwość nauki z native speakerami, a także indywidualny tok nauki języka obcego z nauczycielem.

Dobre możliwości edukacyjne i różnorodne metody nauczania

Zaletą szkół prywatnych jest nauka zindywidualizowana i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, na przykład programów autorskich. Wiele z prywatnych placówek oferuje również maturę międzynarodową, kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatów językowych, udział w projektach o zasięgu międzynarodowym, współpracę ze szkołami zagranicznymi, wyjazdy podczas wakacji i ferii do szkół partnerskich za granicą.

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne

Według informacji znalezionych na stronach internetowych przykładowych szkół prywatnych w Zielonej Górze, tamtejsze szkoły oferują takie zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań jak: zajęcia plastyczne, praktyczno-techniczne, zajęcia logicznego myślenia, szachy, zajęcia z robotyki czy konwersacje z języka angielskiego z native speakerem. Ponadto: kółko matematyczne, brydż sportowy, zajęcia taneczne, karate, piłka nożna, klub gier planszowych i wiele innych. Część zajęć jest uwzględniona w czesnym, inne są dodatkowo płatne.

Nauka w Zielonej Górze

Zielona Góra to miasto zabytkowe, z długą historią. Jest największym miastem w województwie lubuskim. Oprócz zabytków miasto posiada muzea, galerie sztuki, organizuje festiwale muzyczne i kulturowe – jak np. odbywające się co roku na początku września słynne Winobranie. Zaletą nauki w Zielonej Górze jest również otoczenie – miasto jest malowniczo położone na lubuskich wzgórzach i jak sama nazwa wskazuje słynie z terenów zielonych.

Osoby, które to czytały, również oglądały: