Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły specjalne w Polsce

Prywatne szkoły z klasami specjalnymi i oddziałami integracyjnymiSzkoły specjalne, szkoły z oddziałami integracyjnymi i klasami specjalnymi są skierowane do uczniów z fizycznymi, językowymi, społecznymi, behawioralnymi i/lub psychologicznymi trudnościami. Niektóre publiczne i niepubliczne szkoły w Polsce oferują zajęcia w kameralnych klasach, dostosowane programy nauczania oraz dodatkowe wsparcie dla uczniów z jedną lub większą liczbą specjalnych potrzeb edukacyjnych. Obejmuje to niepubliczne szkoły w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim

ul. Żelazna 57, Wrocław, 53-429
kl. 9 do kl. 12 Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) angielski, hiszpański, niemiecki, polski
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Robert Land Academy

6727 S Chippawa Road, Wellandport, L0R 2J0
kl. 5 do kl. 12 angielski
0 Montessori International School
Potockiej 38, Poznań, 60-211
0 Jaskółka
Wolumen 3, Warszawa, 01-912
0 Krok po Kroku
Orszady 10, Warszawa, 02-797
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 'Otwarte Drzwi'
Aleja Niepodległości 36, Poznań, 61-714
0 SPWR Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju
Toruńska 23, Warszawa, 03-226
0 Szkoła Promitis
Wileńska 18 lok. U7, Warszawa, 03-416
0 Nowatorska Szkoła Podstawowa
Bogatki 23, Warszawa, 02-837
0 Super Szkoły Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
Bronowska 18, Warszawa, 03-995
0 Montessori Elipsoida
W. Żeleńskiego 3, Warszawa, 02-403
0 Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Achillesa Ratti
Księcia Ziemowita 39, Warszawa, 03-788
0 Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
Skrajna 10, Warszawa, 03-209
0 Nasza Szkoła
Broniewskiego 89, Warszawa, 01-876
0 SZKOŁA W KONTAKCIE
Gibalskiego 11, Warszawa, 01-190
0 Szkoła Dać Szansę
Głogowa 2B, Warszawa, 02-639

Na tej stronie:


Edukacja specjalna w Polsce

Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), szczególnie uzdolnionych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować. Niektóre szkoły skupiają się wyłącznie na uczniach o specjalnych potrzebach i zapewniają im pełne wsparcie. Inne oferują naukę w klasie specjalnej. Jeszcze inne oferują pewne przystosowania w zwykłej klasie w ogólnodostępnej szkole. W Polsce istnieją szkoły specjalne, szkoły z klasami specjalnymi i oddziałami integracyjnymi na wszystkich szczeblach edukacji – począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły podstawowe i szkoły średnie.

Tylko niektóre szkoły zapewniają wsparcie dla uczniów ze wszystkimi rodzajami trudności. Większość skupia się na jednym lub kilku rodzajach. Chociaż nie jest to pełna lista, istnieją niepubliczne szkoły, które zapewniają wsparcie dla dzieci z niektórymi trudnościami w uczeniu się i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Różne trudności wymagają odmiennego wsparcia. Na przykład wybitnie utalentowany uczeń może wymagać przyspieszonego lub rozbudowanego programu nauczania. Uczeń z ADHD może wymagać terapii zajęciowej i dodatkowych zajęć wyrównawczych. Uczeń z dysleksją może potrzebować dodatkowego czasu przy ćwiczeniach z czytania i pisania. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową wymaga odpowiednich warunków lokalowych - przystosowania budynku tak, aby mógł się po nim swobodnie poruszać.

Znaczenie szkoły w radzeniu sobie ze specjalnymi potrzebami i trudnościami dzieci

Aby dziecko zostało objęte specjalną opieką, musi zostać wydane orzeczenie wystawiane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodziców. Dziecko niekoniecznie trafia od razu do szkoły specjalnej - może być objęte specjalistycznym wsparciem w tych zakresach, w których tego potrzebuje w zwykłej szkole. Podjęcie szybkiego działania pozwoli uniknąć typowych problemów. Dzieci, które nie otrzymują specjalistycznej pomocy, często pozostają w tyle w swojej pracy szkolnej. Może to prowadzić do frustracji, znudzenia, do problemów społecznych i behawioralnych.

Zalety prywatnych szkół specjalnych, szkół z oddziałami/klasami integracyjnymi i specjalnymi

Niepubliczna szkoła z klasą specjalną może być świetną opcją dla wielu dzieci, ponieważ zapewnia odpowiednią organizację nauki i metody pracy pomagając dzieciom w pełnym wykorzystaniu ich potencjału.

Częste pytania dotyczące edukacji specjalnej

Jak będzie wspierane moje dziecko?

Zależy to od tego, jakie trudności lub specjalne potrzeby edukacyjne ma dziecko. Najczęstsze sposoby wspierania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obejmują mniejsze klasy, dostosowane programy nauczania, dodatkowe zajęcia z terapeutą czy logopedą, zajęcia rehabilitacyjne, relaksacyjne, dodatkową opiekę i pomoc oraz przystosowania w klasie (np. dodatkowy czas na rozwiązywanie testów i zadań).

Czy moje dziecko opóźni się w nauce będąc w szkole/klasie specjalnej?

Jest to mało prawdopodobne. Prywatne szkoły i przedszkola z klasami specjalnymi mają mniej liczne klasy. Jeśli dziecko zostanie w tyle, będzie miało szansę na nadrobienie zaległości dzięki dodatkowym zajęciom. Oczywiście w szkole specjalnej, szczególnie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną obowiązuje mniej wymagająca podstawa programowa.

Czy dziecko będzie współdziałać z innymi uczniami, którzy nie mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego?

To zależy, jeśli jest w zwykłej szkole, ale w klasie specjalnej lub integracyjnej, będzie mieć również kontakt z dziećmi nie mającymi specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Czy moje dziecko ma możliwości podjęcia społecznych/towarzyskich inicjatyw?

Tak. Przede wszystkim małe klasy sprzyjają interakcjom. Po drugie, a co najważniejsze, prywatne szkoły dla uczniów o specjalnych potrzebach oferują wiele dodatkowych programów lub zajęć. Umożliwi to dziecku kontakty towarzyskie z dziećmi o wspólnych zainteresowaniach.

Wybór specjalnej szkoły prywatnej w Polsce

Najlepszym sposobem na stwierdzenie, czy szkoła prywatna jest odpowiednia dla twojego dziecka, jest zadawanie wielu pytań, rozmowy z uczniami, rodzicami, administracją szkoły i nauczycielami. Spróbuj wyobrazić sobie, czy twoje dziecko będzie się dobrze czuć i rozwijać w danej szkole.

Osoby, które to czytały, również oglądały: