Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Gdańsku i Gdyni

Typy i zalety niepublicznych (prywatnych i społecznych) w TrójmieścieIstnieje wiele szkół niepublicznych (prywatnych i społecznych) w Trójmieście: w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, a także w rejonach takich jak: Oliwa Przymorze, Matarnia, Witomino i Chylonia, Pruszcz Gdański, Rumia, Kowale i Starogard Gdański.

Szkoły te oferują kształcenie na poziomie przedszkolnym, podstawowym i licealnym. Pamiętajmy, że na mocy ustawy o reformie systemu oświatowego w Polsce, przestały działać gimnazja, które w 2019 roku w wypuściły swoich ostatnich absolwentów.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 Regent College International High School z internatem

Królewiecka 100 , Elbląg, 82-300
kl. 9 do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
0 Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Gdyńskich Kosynierów 11/8, Gdańsk, 80-866
0 Gdańska Szkoła Podstawowa „Lingwista” im. Zjednoczonej Europy
Św. Barbary 1, Gdańsk, 80-753
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokrates
Zakopiańska 37a,, Gdańsk, 80-142
0 American Elementary School In Gdynia
Łowicka 41, Gdynia, 81-504
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Nasza Szkoła
Ciołkowskiego 10, Gdańsk, 80-463
0 Prywatna Szkoła Podstawowa Liber
Żeromskiego 26, Gdynia, 81-346
0 British International School, Gdansk
Tysiąclecia 29, Gdańsk, 80-366

Na tej stronie:


Są to szkoły językowe, szkoły Montessori, szkoły artystyczne, katolickie, sportowe, a także szkoły z internatem czy przedszkolem. Niektóre z nich to szkoły międzynarodowe, które mogą być idealnym rozwiązaniem dla dzieci z Kanady, USA, Anglii, całej Europy i świata. Placówki te oferują zwykle naukę w języku angielskim lub jako szkoły dwujęzyczne w języku angielskim i polskim. Oczywiście są one dostępne również dla dzieci z Polski. Więcej o tym poniżej.

Wzrost zainteresowania szkolnictwem niepublicznym obserwowany jest od dawna, a trend ten wzmacnia się. Coraz więcej Polaków uważa, że edukacja w szkołach niepublicznych to opcja lepsza niż w sektorze publicznym.

W Polsce w 2014 roku odsetek szkół niepublicznych wynosił 17,8%, a w 2018 roku 20,17%, co stanowiło wzrost o 13,32% Obecnie więcej niż co czwarta placówka edukacyjna jest niepubliczna. Jak wynika z ostatnich danych GUS, w szkołach tych uczyło się 7 proc. uczniów. (Polecamy: Polacy zdecydowanie preferują szkoły niepubliczne).

Szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne

Wśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.

W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Rodzaje szkół w Trójmieście

Chociaż tak naprawdę edukacja niepubliczna w Polsce rozpoczęła się dopiero w 1989 roku, to z roku na rok zyskuje ona coraz większą popularność i staje się rozwiązaniem wybieranym przez wiele rodzin.

W Trójmieście działa 247 niepublicznych placówek edukacyjnych: 193 niepubliczne przedszkola, 29 niepublicznych szkół podstawowych oraz 25 niepublicznych liceów dla młodzieży. Niektóre to zespoły szkół, skupiające placówki dwóch lub nawet wszystkich tych trzech poziomów nauczania.​

W Trójmieście jest wiele rodzajów szkół niepublicznych.

Zalety niepublicznych szkół w Trójmieście

Prywatne i społeczne szkoły niepubliczne w Trójmieście - Gdańsku, Gdyni i Sopocie - mają wiele zalet. Oto niektóre z nich:

• Wysoka jakość edukacji: szkoły niepubliczne w Trójmieście oferują bardzo dobre warunki nauki, stosując przy tym sprawdzone i wymagające programy nauczania na każdym poziomie edukacji - od przedszkola do liceum. Placówki te obok nauki przedmiotów ogólnych, prowadzą też bardzo zaawansowane metody nauczania języków obcych oraz tzw. umiejętności miękkich, w tym sztuki komunikacji, argumentacji, umiejętności pracy w grupie, a także rozwijające naturalne zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Wiele szkół oferuje też zindywidualizowane programy nauczania dla dzieci szczególnie uzdolnionych, a także z dysfunkcjami i zaburzeniami.

• Międzynarodowe programy nauczania: renomowane, niepubliczne licea w Trójmieście oferują uczniom naukę (zazwyczaj w języku angielskim) opartą na międzynarodowych programach nauczania, takich jak: International Baccalaureate (IB), English National Curriculum czy Advanced Placement (AP). W ten sposób przygotowują uczniów do dalszej nauki w najlepszych uczelniach świata.

• Nauka języka obcego: niektóre szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne - w Trójmieście oferują zaawansowane programy nauki języków obcych, a w niektórych z nich język obcy jest głównym językiem wykładowym. W szkołach dwujęzycznych lub z klasami dwujęzycznymi nauka prowadzona jest zazwyczaj w języku polskim i angielskim. Wiele szkół oferuje także dodatkowe kursy języków obcych, takich jak francuski, niemiecki, grecki, hiszpański, japoński czy koreański.

• Sprzyjające środowisko: nauka w szkole niepublicznej w Trójmieście, do której uczęszczają dzieci reprezentujące różne narodowości, kultury i systemy wartości, może być dla dziecka niezapomnianym doświadczeniem. Będzie ono miało możliwość nauczenia się tolerancji i szacunku do innych osób, ich sposobu myślenia, zachowania oraz przygotowania się do życia i pracy w międzynarodowym środowisku. Pobyt w szkole może się też przyczynić do rozbudzenia zamiłowania do poznania kultury Polski i podróży zagranicznych.

• Zajęcia pozalekcyjne: szkoły niepubliczne w Trójmieście oferują mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, które są w stanie zaspokoić wszelkie zainteresowania uczniów, np. kursy językowe, zajęcia z filozofii, zajęcia teatralne, filmowe, taneczne, sportowe oraz wyjścia do teatru, filharmonii i muzeów.

• Dodatkowe wsparcie: w wielu placówkach w Trójmieście zapewniona jest opieka psychologa i/lub logopedy, którzy bywają zatrudnieni na etat, więc są stale obecni i dostępni dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoły niepubliczne oferują wsparcie dla dzieci, które wymagają więcej pracy, w postaci tutoringu czy indywidualnych sesji.

• Wyjazdy zagraniczne: niektóre szkoły niepubliczne (prywatne i społeczne) współpracują ze szkołami z innych krajów Europy, takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Współpraca ta wiąże się z wymianami i wyjazdami uczniów do tych krajów, które niewątpliwie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę. Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: