Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Expert Corner

Wideo opinie ekspertów

 

Mimo że szkolnictwo niepubliczne w Polsce istnieje i dynamicznie rozwija się od ponad 30 lat, rodzice poszukujący szkół dla swoich dzieci nadal wiedzą o nim za mało. Misją Our Kids i naszej platformy jest dostarczanie solidnej wiedzy o placówkach niepublicznych, o ich etosie i specyfice. Ponad 400 dwujęzycznych artykułów edukacyjnych, wywiadów z dyrektorami, rodzicami i absolwentami konkretnych szkół oraz raportów o edukacji temu właśnie służy.

Teraz proponujemy Państwu nowe źródło bezcennej wiedzy: opinie ekspertów.

Kim są nasi eksperci?

To praktycy - dyrektorzy, metodycy, nauczyciele szkół niepublicznych, którzy od lat znają ten system z własnego doświadczenia - od podszewki.

O co pytamy?

Zadajemy pytania, które często słyszymy od poszukujących szkół rodziców. Nasi eksperci nie promują tutaj swoich szkół, ale dzielą się swoim doświadczeniem, co jest nieocenioną pomocą dla rodziców i przyszłych uczniów. Lista tematów będzie rosła. Zebrane wypowiedzi wideo służą także jako ilustracja artykułów Our Kids na naszej platformie.

Co daje szkoła niepubliczna czego uczeń nie dostanie w szkole publicznej?

Coraz więcej rodziców w Polsce wybiera dla swoich dzieci szkoły niepubliczne, w których liczba uczniów stale rośnie, powstają nowe szkoły, a wiele istniejących szkół niepublicznych tworzy kolejne poziomy, np. szkoły podstawowe otwierają własne licea. Dlaczego tak jest?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Szkoła niepubliczna jest płatna. Dlaczego warto za nią zapłacić?

Jak wiemy, jedną cech odróżniających szkoły niepubliczne od publicznych jest czesne, opłacane przez rodziców. Różni się ono w różnych placówkach i zależy od oferowanych programów, ale także od lokalizacji szkoły. Dobrze dowiedzieć się za co płacimy, aby samemu zdecydować, czy warto.

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Szkoła niepubliczna a pandemia.

Szkoły niepubliczne, co wielokrotnie podkreślane jest w mediach i co potwierdzają własne badania Our Kids, bardzo dobrze poradziły sobie z pandemią. Dlaczego było to możliwe?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Etos szkoły niepublicznej - nauka to nie tylko wkuwanie.

Szkoły niepubliczne różnią się od szkół publicznych pod wieloma względami, które w znacznej ilości można określić wspólnym mianem “etos”. To właśnie ten “duch” szkoły, całokształt norm, które określają charakter, kulturę i wartości danej placówki. Na czym on polega?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Rankingi, wyścig szczurów. Czy to najważniejsze?

Częstym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze szkoły są rankingi szkół. Ale rankingi nie mówią wiele o szkole. Ważne jest aby dokładnie zrozumieć co rankingi pokazują, a czego się z nich nie dowiemy.

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Artykuł: Rankingi szkół - opinie ekspertów

W jakim sensie szkoła niepubliczna lepiej przygotowuje uczniów do świata XXI wieku?

Szkoły niepubliczne podkreślają, że ich misją jest takie nauczanie, które przygotowuje uczniów i absolwentów do efektywnego funkcjonowania w złożonej rzeczywistości XXI wieku. Tradycyjna szkoła nie radzi sobie często dobrze z tymi wyzwaniami. Na czym polega przewaga placówek niepublicznych w tym względzie?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Na czym polega prawdziwe indywidualne podejście do ucznia?

Indywidualne podejście do ucznia to znacznie więcej niż tylko zapewnienie uczniom o różnym poziomie wiedzy różnych materiałów do nauki. To zupełnie inne podejście do całej edukacji, do tego, jaką rolę w tym procesie powinien odgrywać sam uczeń i wszyscy inni, którzy w tym procesie uczestniczą.

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Szkoły z internatem. Jakie są ich zalety?

Szkoła z internatem to popularna forma edukacji w wielu krajach. Wielu polskich rodziców jest także zainteresowanych szkołami z internatem i niektóre niepubliczne szkoły w Polsce również oferują taką formę kształcenia. Ponieważ mieszkanie w internacie wymaga od ucznia sporej samodzielności, większość szkół z internatem to szkoły średnie. Jakie są zalety szkół z internatem?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Wielojęzyczność u dzieci

Powszechna jest opinia, że dzieci powinny uczyć się języków obcych. Dwujęzyczność i wielojęzyczność jest normą w wielu krajach na świecie, a w edukacji jest także bardzo pożądanym celem. Coraz więcej szkół także w Polsce oferuje programy nastawione na kształcenie dwujęzyczne albo nawet trójjęzyczne. Co daje człowiekowi władanie więcej niż jednym językiem? Dlaczego ważne jest myślenie o tym przy planowaniu edukacji naszych dzieci? Kiedy zaczynać?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Szkolnictwo niekoedukacyjne. Jakie są jego zalety?

Szkolnictwo koedukacyjne jest znacznie bardziej rozpowszechnione w Polsce, mimo że dawniej osobne szkoły dla dziewcząt i osobne dla chłopców były bardzo częste. Wydaje się, że zainteresowanie edukacją niekoedukacyjną powraca.

Jakie są argumenty przemawiające za takimi placówkami? Jakie są zalety uczenia się dzieci i młodzieży w szkołach żeńskich i męskich?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Zagraniczne szkoły z internatem

Wielu polskich rodziców jest zainteresowanych szkołami z internatem, lecz niewiele szkół w Polsce oferuje taką formę kształcenia. Szkoła z internatem to popularna forma edukacji w wielu krajach. Coraz więcej rodzin decyduje się na wysłanie dziecka do takiej szkoły za granicą. Jakie są zalety nauki w zagranicznych szkołach z internatem?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów

Jak wybrać szkołę za granicą?

Kiedy rodzina podejmuje decyzję o kształceniu dziecka za granicą, bardzo ważny jest wybór właściwej szkoły. To wybór znacznie poważniejszy niż wybór szkoły w kraju zamieszkania. Czym należy się kierować, jakie czynniki warto wziąć pod uwagę?

Przeczytaj więcej i obejrzyj wideo opinie ekspertów