Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) we Wrocławiu

Poznaj typy i zalety niepublicznych (prywatnych i społecznych) szkół wrocławskichWiększość bardzo licznych szkół niepublicznych w Polsce (prywatnych i społecznych) działa w największych polskich miastach, a więc także we Wrocławiu, czwartym największym polskim mieście. Te niepubliczne szkoły funkcjonują w większości 48 osiedli Wrocławia (“dzielnic” w tym mieście nie ma), takich jak: Stare Miasto, Śródmieście, Gądów, Krzyki czy Psie Pole, jak również w okolicznych miejscowościach: w Oleśnicy, Oławie, Trzebnicy czy Środzie Śląskiej.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 Wrocław Cosmopolitan School

Fabryczna 14A, Wrocław, 53-609
żłobek (3 lata) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
1 International School of EKOLA

ul. Ojca Beyzyma 17, Wrocław, 53-204
kl. 9 do kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
angielski, polski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 Coventry University Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 17, Wrocław, 53-332
angielski
0 The British International School of Wrocław
Al Akacjowa 10-12, Wrocław, 53-134
0 International High School of Wrocław
Racławicka 101, Wrocław, 53-149
0 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej
Racławicka 101, Wrocław, 53-149
0 Jaskółka - Autorska Szkoła Podstawowa
ul. Robotnicza 36-38, Wrocław, 53-608

Na tej stronie:


Są to niepubliczne szkoły podstawowe albo niepubliczne szkoły średnie, a nierzadko zespoły szkół, których komponenty to: prywatne przedszkole, prywatna szkoła podstawowa i prywatna szkoła średnia lub podobny model w modelu placówek społecznych. Część z nich to szkoły międzynarodowe oferujące nauczanie w języku angielskim, dzięki czemu mogą stanowić bardzo atrakcyjną propozycję dla uczniów zagranicznych

Warto pamiętać, że na mocy ustawy o reformie systemu oświatowego w Polsce, przestały działać gimnazja, które w 2019 roku w wypuściły swoich ostatnich absolwentów. Część gimnazjów przekształciło się w nowe szkoły podstawowe, inne – w nowe licea i technika; niektóre zostały włączone do istniejących już wcześniej podstawówek, a kolejne wcielono do szkół ponadpodstawowych.

Szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne

Wśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.

W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Szkoły niepubliczne we Wrocławiu

We Wrocławiu działa coraz więcej szkół niepublicznych - znajdziemy tu placówki międzynarodowe IB, szkoły z programem angielskim lub amerykańskim, szkoły Montessori, ale też szkoły z unikalnymi programami, np. szkoła żydowska lub liceum artystyczne. Na poziomie podstawowym działa kilka szkół z programem autorskim, wpisujących się w trend edukacji otwartej i przyjaznej dziecku. Są to metody np. opierające się na planie daltońskim lub systemie fińskim albo po prostu szkoły otwarte.

Działające we Wrocławiu szkoły niepubliczne zapewniają wysokiej jakości edukację. Niektóre z nich oferują tylko jeden etap edukacji, czyli są to szkoły podstawowe lub licea, podczas gdy inne zapewniają cały cykl edukacyjny od przedszkola (a nawet żłobka) po maturę. Wielu rodzicom odpowiada ta druga możliwość, ponieważ dzieci kształcone są w placówce, która przez wszystkie etapy ich nauki realizuje jednolitą, spójną wizję edukacji. Inni z kolei wolą aby ich dzieci poznawały różne systemy i miały jak najbogatsze doświadczenia edukacyjne w różnych szkołach.

Czesne w szkołach niepublicznych we Wrocławiu waha się od 1000 do 3000 zł miesięcznie.

W wielu szkołach niepublicznych we Wrocławiu, szczególnie w szkołach międzynarodowych, rekrutację prowadzi się przez cały rok, ponieważ rodziny z dziećmi przyjeżdżają zza granicy w różnym czasie podczas trwania roku szkolnego.

Rodzaje szkół we Wrocławiu

Kiedy decydujemy się na posłanie dziecka do niepublicznej szkoły we Wrocławiu należy wziąć pod uwagę ważny czynnik, jakim jest podstawa programowa - główny program nauczania realizowany w danej szkole. Niektóre szkoły uczą według polskiego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale nawet tutaj jest możliwość, że program realizowany jest w języku polskim lub obcym (przede wszystkim angielskim). Są jednak szkoły, które realizują zagraniczną podstawę programową, np. angielską, czyli English National Curriculum, a czasem dwie równolegle.

Oto główne typy szkół niepublicznych we Wrocławiu:

• Szkoły międzynarodowe: W większości szkół międzynarodowych we Wrocławiu językiem wykładowym jest angielski lub jest on głównym językiem nauczania. Międzynarodowe szkoły oferują również kursy innych języków, takich jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański czy włoski, a także język polski.

• Szkoły IB: W niektórych szkołach prywatnych we Wrocławiu oferowana jest nauka oparta na międzynarodowym programie International Baccalaureate (IB), nierzadko na wszystkich poziomach edukacji, ale są takie szkoły, które oferują ten program tylko w ostatnich dwóch klasach (IB DP - International Baccalaureate Diploma Programme). Program IB jest szczególnie popularny w liceach - dzięki niemu uczniowie mogą zdać międzynarodową maturę.

Przedszkola i szkoły Montessori: We Wrocławiu są szkoły, które uczą one zgodnie z filozofią dr Marii Montessori. Znaczna część tych placówek jest akredytowana przez odpowiednie instytucje Association Montessori Internationale (AMI) lub Polska Rada Montessori czy Polskie Stowarzyszenie Montessori.

Szkoły językowe: Niektóre szkoły niepubliczne - głównie prywatne - we Wrocławiu oferują specjalistyczne programy nauki języków obcych - angielskiego, jako podstawowego, oraz francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i innych, jako języka drugiego lub dodatkowego. Również w szkołach międzynarodowych i dwujęzycznych nauka jest prowadzona zazwyczaj w języku angielskim lub w językach angielskim i polskim

Szkoły wyznaniowe: zarówno na poziomie podstawowym jak i średnim są to głównie szkoły katolickie, prowadzone przez diecezję lub zakony. We Wrocławiu są także katolickie szkoły żeńskie, albo tylko dla chłopców. Poza szkołami katolickimi są także: szkoła ewangelicka i szkoła żydowska oferująca szeroką edukację dla dzieci wszelkich wyznań i kultur.

• Placówki kształcenia specjalnego: Są też szkoły, które uczą również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niektóre z nich skupiają się wyłącznie na edukacji specjalnej, a inne tworzą klasy integracyjne. Szkoły prywatne wspierają uczniów z zespołami ADD i ADHD, niepełnosprawnością rozwojową (np. autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnością fizyczną (np. ze stwardnieniem rozsianym).

Korzyści i zalety szkół niepublicznych we Wrocławiu

Oto czego możemy spodziewać się po szkołach niepublicznych we Wrocławiu:

• Wysoki poziom edukacji: wrocławskie szkoły niepubliczne są znane z wysokiego poziomu nauczania. Niektóre szkoły realizują cieszące się najwyższą renomą na świecie programy i kursy, takie jak Advanced Placement (AP) i International Baccalaureate (IB), otrzymując autoryzacje profesjonalnych stowarzyszeń i organizacji, takich jak International Baccalaureate, Rada Szkół Międzynarodowych (The Council of International Schools) w Europie, Stowarzyszenie Szkół Nowej Anglii (The New England Association of Schools and Colleges) czy Rada Międzynarodowych Szkół Brytyjskich. To jest gwarancją najwyższych standardów edukacyjnych.

• Międzynarodowa matura: niektóre niepubliczne licea we Wrocławiu oferują edukację, której zwieńczeniem jest międzynarodowa matura, np. IB, lub gdzie nauka kończy się egzaminami IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Szkoły te szczycą się bardzo dobrymi wynikami uczniów na egzaminie dojrzałości oraz bardzo wysokim odsetkiem absolwentów, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach, bardzo często zagranicznych. W niektórych szkołach uczniowie mają do wyboru maturę międzynarodową albo polską.

• Umiejętności językowe: nauka języków obcych we wrocławskich szkołach niepublicznych jest traktowana priorytetowo. W wielu z nich język obcy, głównie angielski, jest językiem wykładowym - są to tzw. szkoły dwujęzyczne. Są też szkoły z klasami z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego oraz oddziałami dwujęzycznymi, gdzie część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim. Szkoły często oferują, poza angielskim, naukę drugiego języka obcego, np. francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a nawet chińskiego. Niektóre placówki proponują też intensywną naukę języka angielskiego jako języka drugiego (ESL), co ma znaczenie dla uczniów pochodzących spoza krajów anglosaskich. Szkoły często oferują dzieciom z zagranicy naukę języka polskiego.

• Międzynarodowi uczniowie: niektóre niepubliczne szkoły we Wrocławiu uczą dzieci pochodzące z całego świata, czasem nawet z ponad 30 krajów. Często są to dzieci z rodzin, które przyjeżdżają na kontrakty do Polski, a czasami z mieszanych małżeństw, kiedy jedno z rodziców jest Polakiem i rodzina osiedla się w Polsce. Uczęszczanie do szkoły międzynarodowej daje dziecku niezwykłą okazję przebywania i współpracy z rówieśnikami różnych narodowości, religii i kultur, co jest doświadczeniem wzbogacającym i na pewno nauczy je tolerancji, szacunku dla innych oraz wzmocni ich kompetencje komunikacyjne i społeczne.

• Zajęcia pozalekcyjne: wrocławskie szkoły niepubliczne oferują mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, które są w stanie zaspokoić wszelkie zainteresowania, np. kursy językowe, zajęcia z filozofii, zajęcia teatralne, filmowe, taneczne, sportowe oraz wyjścia do teatru, filharmonii i muzeów.

• Dodatkowe wsparcie: w wielu placówkach we Wrocławiu zapewniona jest opieka psychologa i/lub logopedy, którzy bywają zatrudnieni na etat, więc są stale obecni i dostępni dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoły niepubliczne oferują wsparcie dla dzieci, które wymagają więcej pracy, w postaci tutoringu czy indywidualnych sesji.

• Wyjazdy zagraniczne: wiele wrocławskich szkół prywatnych stale współpracuje ze szkołami z innych krajów Europy, takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Współpraca ta wiąże się z wymianami i wyjazdami uczniów do tych krajów, które niewątpliwie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

• Nauka we Wrocławiu: Wrocław jest trzecim co do wielkości w Polsce ośrodkiem uniwersyteckim. Jest jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich (pierwsze wzmianki w XXI wieku). Miasto leży nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami. W rankingu Best European Destinations 2018 miasto zostało uznane za najlepszą europejską destynację turystyczną do odwiedzin. To piękne, ciekawe, tętniące życiem akademickim i kulturalnym miastem. Atrakcje Wrocławia.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce i w szkołach warszawskich przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: