Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Zalety dwujęzyczności

Jakie korzyści daje bilingwizm?Biegłe operowanie dwoma językami, w coraz bardziej postępującej globalizacji, ma oczywiste zalety. Wykazano, że oprócz praktycznych kwestii dotyczącego porozumiewania się z większą liczbą osób, możliwościami edukacji poza granicami kraju i perspektywą lepszej pracy, bilingwizm cechuje zazwyczaj ludzi inteligentnych. Może to wynikać z tego, że nauka operowania dwoma językami i to coraz częściej od najmłodszych lat, wpływa na rozwój mózgu i zdolności poznawczych. Niektóre badania wykazują, że osoby dwujęzyczne mają mniejsze predyspozycje do demencji, która często dotyka osoby starsze. Bilingwizm rozwija umysł od niemowlęctwa do czasów późnej starości. Operowanie wieloma językami i zmienianie ich na potrzeby danej sytuacji jest nieprzerwanym treningiem umysłu.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Dwujęzyczne dziecko

Naukowcy i pedagodzy jeszcze do niedawna uważali bilingwizm dzieci za pewnego rodzaju przeszkodę w naturalnym rozwoju. Pewna część tego twierdzenia jest prawdą. Istnieje wiele dowodów na to, że w mózgu dziecka dwujęzycznego, oba systemy językowe są aktywne nawet wtedy, gdy używa ono tylko jednego języka. W ten sposób mogą tworzyć się sytuacje, w których jeden system blokuje drugi. Jednak taka ingerencja coraz częściej uważana jest także za zaletę, ponieważ zmusza mózg do rozwiązania wewnętrznego konfliktu, dając tym sposobem umysłowi niezwykły trening. Udowodniono, że dzieci dwujęzyczne są często bieglejsze w rozwiązywaniu różnego rodzaju zagadek intelektualnych.

Czemu rodzice wybierają szkołę dwujęzyczną?

Rodzice decydują się na zapisanie dziecka do szkoły, lub przedszkola dwujęzycznego z kilku powodów. Pierwszym jest chęć by już od najmłodszych lat szlifowały umiejętności lingwistyczne, które w niedalekiej przyszłości zapewnią dziecku dwujęzycznemu lepszy start i szersze możliwości dalszego kształcenia. Drugim powodem jest pochodzenie dziecka. Rodzice dwóch narodowości – często dwujęzyczni, zazwyczaj chcą, aby dziecko biegle posługiwało się językiem ojczystym obojga rodziców. Jeżeli mówią do niego w dwóch językach od urodzenia, chcieliby kontynuować tę metodę w okresie szkolnym. Niegdyś szkoły dwujęzyczne były praktycznie nieosiągalne i miały opinię elitarnych. Zarówno czesne jak i ścisła rekrutacja i bardzo ograniczona liczba miejsc sprawiały, że do szkół dwujęzycznych mogły uczęszczać jedynie dzieci dyplomatów i polityków. Obecnie popularność takich szkół i przedszkoli rośnie. W Polsce jest to już kilkadziesiąt placówek (przedszkola i szkoły podstawowe, szkoły średnie), które oferują naukę i codzienne obcowanie z dwoma językami. Są to szkoły polsko – angielskie, polsko – hiszpańskie, polsko – francuskie, polsko – niemieckie a nawet polsko – japońskie (jak jedna ze szkół prywatnych w Łodzi). Szkoły dwujęzyczne są często placówkami międzynarodowymi – oznacza to, że na ich zajęcia uczęszczają dzieci z różnych krajów. Taka „mieszanka” kulturowa sprawia, że dzieci uczące się razem nabywają naturalnej tolerancji dla odmienności, uczą się innych tradycji i spojrzenia na świat. Zajęcia w szkołach dwujęzycznych odnoszą się nie tylko do samej nauki i szlifowania języka, ale także do obycia z innymi kulturami i poznania ich tradycji.

Dwujęzyczność w przyszłości

Dwujęzyczność w dorosłym wieku pozwala na łatwiejszy start na rynku pracy. Osoby biegle posługujące się więcej niż jednym językiem, już na samym początku, nawet bez większego doświadczenia zawodowego, posiadają większe szanse na otrzymanie intratnego zajęcia. Absolwenci średnich szkół dwujęzycznych często na studia wybierają placówki zagraniczne – podejmują decyzje o swojej przyszłości globalne – nie lokalne. Bariera językowa i strach przed nieznanym środowiskiem jest częstym powodem nierealizowania marzeń dotyczących dalszej edukacji. Dzieci dwujęzyczne zazwyczaj nie posiadają lingwistycznych zahamowań, chętniej podejmują kształcenia poza granicami kraju i jeszcze chętniej uczą się kolejnych języków, ponieważ od najmłodszych lat miały z nimi styczność.

Dwujęzyczne szkoły w Polsce

Rodzice i opiekunowie, którzy rozważają posłanie swojego dziecka do dwujęzycznej szkoły nie mają już trudnego zadania. W większości polskich miast są placówki oferujące kształcenie dzieci w dwóch językach. Jest wiele profesjonalnych placówek począwszy od przedszkoli, a skończywszy na szkołach średnich, które prowadzą całoroczną rekrutację uczniów. Większość z nich to szkoły prywatne.

Przewagą niepublicznych szkół dwujęzycznych są zazwyczaj niezwykle dogodne i nowoczesne warunki. Sale są wyposażone w najnowszy sprzęt multimedialny, biblioteki są pełne literatury w obu wykładanych językach, a sale gimnastyczne i ogólna oferta dotycząca zajęć sportowych – niezwykle bogata. Czesne niepublicznych placówek dwujęzycznych dla dzieci waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych za miesiąc nauki,. Cena uzależniona jest od poziomu kształcenia i lokalizacji. W szkołach dwujęzycznych tworzone są także nietypowe w polskiej edukacji grupy – uczęszczać do nich mogą już roczne dzieci – są to klasy żłobkowe. Kadra nauczycielska jest profesjonalnie przygotowana na prowadzenie programu kształcenia dla dzieci dwujęzycznych – jest od inny od typowej nauki języka obcego. Pedagodzy na lekcjach zwracają się do uczniów w języku obcym – może to przypominać modną do niedawna naukę języka z native speakerem.

Jedyną wadą kształcenia dwujęzycznego może być jedynie aspekt ekonomiczny. Nie każdy rodzic może pozwolić sobie na wybór tego typu placówki. Zalet bilingwizmu jest jednak tak wiele, że warto dokładnie przemyśleć taki sposób kształcenia dziecka. Dwujęzyczność jest niezaprzeczalną przepustką do międzynarodowej kariery zawodowej i globalnej.

Osoby, które to czytały, również oglądały: