Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z programem IB w Poznaniu

Program International Baccalaureate w poznańskich szkołachNiepubliczne szkoły oferujące program International Baccalaureate są coraz popularniejsze w całej Polsce. W dużych miastach wciąż powstają nowe placówki oferujące przygotowanie do matury międzynarodowej. Najwięcej szkół IB znajduje się ich w Warszawie. Kilka takich szkół funkcjonuje także w stolicy Wielkopolski Poznaniu.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Co to jest International Baccalaureate?

To dwuletni kurs prowadzony w całości w języku angielskim. Wszystkie jego elementy służą zarówno ogólnej, jak i specjalistycznej nauce uzależnionej od indywidualnych predyspozycji danego ucznia.

Każdy z uczestników kursu w dowolnej szkole średniej oferującej program International Baccalaureate ma do wyboru przedmioty z sześciu grup. Przy czym trzy z nich muszą być na poziomie HL (higher level), a kolejne trzy na niższym - SL (standard level). Z każdej z grup uczeń musi wybrać jeden rodzaj zajęć. Do pierwszej z nich należą: język ojczysty oraz anglojęzyczny kurs literatury. Kolejna grupa to języki nowożytne. Uczeń musi zdecydować się na jeden z nich. Liczba języków do wyboru uzależniona jest od konkretnej placówki i jej oferty. Większość publicznych szkół z programem IB w Poznaniu oferuje: niemiecki, francuski, włoski. Poznańskie placówki niepubliczne często mają o więcej nauczycieli języków obcych. Dlatego też proponują dodatkowo: rosyjski, hiszpański, chiński i inne języki. Trzecią grupę przedmiotową stanowią nauki społeczne (historia, geografia, psychologia, zarządzanie, geografia, filozofia), a czwarta to nauki doświadczalne: informatyka, fizyka, chemia. Grupa piąta to matematyka; przedmioty w obrębie tej grupy różnią się poziomem zaawansowania wiedzy i umiejętności. Ostatnia kategoria to zajęcia artystyczne.

Ponadto konieczne jest ukończenie przedmiotu o nazwie TOK (Teoria Wiedzy – Theory of Knowledge). Aby uczeń mógł zdawać międzynarodową maturę musi także, pod opieką promotora, napisać dłuższy esej w języku angielskim z wybranego przez siebie przedmiotu. Podczas dwuletniego kursu uczeń zobowiązany jest także do tego, aby wykazać się pracą na rzecz społeczności i środowiska przez 150 godzin. Ten element nazywa się CAS (Creativity, Action, Service). Może to być wolontariat w organizacji, czy fundacji, jednak cały jego przebieg musi zostać udokumentowany.

Programu International Baccalaureate – matura międzynarodowa

Największym plusem programu IB jest możliwość przystąpienia do matury międzynarodowej. Jej posiadanie otwiera przed każdym młodym człowiekiem wkraczającym w dorosłe życie wiele możliwości. Jej zdanie pozwala na rozpoczęcie studiów na całym świecie, w tym otwiera drogę do najlepszych uczelni dających ogromne możliwości dalszych sukcesów na polu zawodowym. Ponadto program ten doskonale szkoli u uczniów znajomość języków obcych. Uczestnicy kursu opanowują je na bardzo wysokim poziomie.

Rekrutacja do poznańskich szkół z programem International Baccalaureate

Uczeń chętny do nauki w programie International Baccalaureate powinien nie tylko wykazać się wysokimi wynikami ze szkoły podstawowej, ale musi także zdać dodatkowe egzaminy klasyfikacyjne. Większość poznańskich szkół przeprowadza egzaminy z języka angielskiego oraz z przedmiotów kierunkowych, jednak koniecznie trzeba się o to zapytać w danej placówce.

Zalety programu International Baccalaureate

Szkoły z programem International Baccalaureate skupiają się nie tylko na nauce konkretnych zagadnień teoretycznych i praktycznych z różnych przedmiotów (matematyka, język polski, historia). Mają one na celu rozwój ucznia na wielu poziomach: społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, językowym. Uczniowie są przygotowywani do dorosłego życia. Nie tylko opanowują perfekcyjnie języki, ale także uczą się jak poszukiwać własnych zainteresowań i rozwijać je. Uświadamiają sobie jak ważne jest samokształcenie, a przy tym poznają istotne w życiu zagadnienia filozoficzne oraz psychologiczne. Dowiadują się tego, jak uczyć się efektywnie. Łatwiej radzą sobie ze stresem i uczą się jak funkcjonować w różnorodnych środowiskach. Szkoły średnie nie posiadające kursu International Baccalaureate skupiają się przede wszystkim na tym, aby wiedza uczniów z konkretnych przedmiotów była na odpowiednim poziomie, pozwalającym zdać egzamin maturalny. Program International Baccalaureate jest czymś więcej. Kształci z wielu dziedzin, ale również pomaga w rozwijaniu u uczniów umiejętności planowania i świadomego kierowania własną karierą.

Więcej o zaletach programu IB można przeczytać w artykule Zalety programu IB.

Szkoły z programem IB

Szkoły z IB można znaleźć w 157 krajach na całym świecie, a liczba takich placówek (najnowsze dane na 3 września 2019 r.) wynosi 6 812.

W Polsce, szkoły IB działają głównie w większych miastach, w większości są to szkoły niepubliczne. Program IB działa w Polsce od 1993 roku i obecnie jest realizowany przez 53 szkoły.

Choć w Poznaniu szkół przygotowujących do matury międzynarodowej IB jest nadal niezbyt wiele, ich liczba rośnie i na przestrzeni kilku lat będzie znacznie większa. Przyczynia się do tego ogromne zainteresowanie ze strony rodziców i dzieci, ale również społeczna świadomość wyższości systemu International Baccalaureate nad standardowym stylem nauczania i polską maturą.

Przy wyborze odpowiedniej placówki International Baccalaureate (IB) w Poznaniu dobrze jest wybrać się niej osobiście i zapytać o interesujące nas szczegóły. Rozmowa z nauczycielami i dyrekcją z pewnością pomoże nam wybrać dobrą szkołę dla naszego dziecka.

Our Kids poleca

Polecamy szereg przydatnych artykułów na naszej witrynie, które omawiają szczegółowo program IB, na wszystkich jego poziomach:

Zalety programu IB - jego specyfika i dlaczego warto go wybrać

Matura międzynarodowa IB - IB Diploma Programme

Program IB - Middle Years Programme (MYP)

Program IB - Primary Years Programme (PYP)

Warto też obejrzeć obejrzeć nagrania wideo z 2. dorocznych targów Expo Szkół Niepublicznych 2020:

• o różnych metodach nauczania (seminarium 1),

o programie IB.

Osoby, które to czytały, również oglądały: