Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Prywatne przedszkola w Krakowie

Niepubliczne krakowskie przedszkolaKraków to miasto, w którym powstaje wiele prywatnych żłobków, prywatnych przedszkoli i szkół prywatnych. Zapoznaj się ze stale poszerzającą się ofertą edukacyjną krakowskich przedszkoli. Placówki nauczania przedszkolnego w Krakowie wyróżniają się wieloma udogodnieniami, zarówno dla dzieci, jak i rodziców.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 International Trilingual School of Cracow

ul. św. Agnieszki 1 31-071 Kraków, Kraków, 31-071
żłobek do przedszkole angielski, francuski, polski
0 Open Future International School
Kwiecista 25, Kraków, 30-389
0 Cracow International School
ul. Sokołowskiego 19, Kraków, 31-436

Na tej stronie:


Charakterystyka prywatnych przedszkoli

Tradycja przedszkoli prywatnych w Krakowie sięga już niemal trzydziestu lat, gdyż ponad ćwierć wieku temu powstało w tym mieście pierwsze prywatne przedszkole. Obecnie wiele placówek ulokowanych jest w Śródmieściu, ale nowoczesne inwestycje osiedlowe, mieszkaniowe na obrzeżach miasta sprawiają, że przybywa tam placówek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkola ulokowane są nie blisko siebie, ale tak, aby zapewnić dostęp do nich mieszkańcom z różnych części miasta. Krakowskie przedszkola prywatne przeważnie czynne są od 7 do 17, ale niektóre placówki oferują możliwość pozostawienia dzieci do godziny 19 za dodatkową opłatą. Jedno z krakowskich przedszkoli językowych oferuje możliwość dowozu dzieci, zarówno do przedszkola, jak i do domu. W przedszkolach istnieje możliwość wyżywienia oraz korzystania z prywatnych placów zabaw przy przedszkolach. Większość placówek przedszkolnych oferuje zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, które pomagają dzieciom oswoić się z nowym miejscem.

Niektóre prywatne przedszkola w Krakowie mają rozbudowaną bazę w mieście w postaci kilku placówek ulokowanych w różnych częściach miasta. Oznacza to duży rozwój placówek. Ze względu na wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, wiele prywatnych przedszkoli wyposażonych jest w oczyszczacze i nawilżacze powietrza, które gwarantują dzieciom zdrową atmosferę do edukacji. Prywatne przedszkola w Krakowie są często obiektami monitorowanymi, co bywa przydatne w wielu sytuacjach.

Edukacja językowa

Wśród krakowskich placówek wiele jest przedszkoli i szkół językowych. Nastawienie na dwujęzyczność od najmłodszych lat pojawia się w ofercie przedszkoli ze względu na rosnące zainteresowanie ze strony rodziców, chcących zapewnić najlepszy poziom edukacji języka obcego dla swoich pociech. Nauczyciele w krakowskich przedszkolach językowych komunikują się z dziećmi w języku angielskim podczas codziennych zajęć. Zajęcia prowadzone są też przez wykwalifikowanych lektorów. Wśród językowych przedszkoli w Krakowie znajdziemy takie, które wyróżniają się międzynarodowym programem, umożliwiającym naukę dzieciom z całego świata. Standardowo program realizowany jest w języku angielskim, ale na życzenie rodziców istnieje możliwość nauczania innych języków obcych: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, a nawet chińskiego.

Edukacja muzyczna

W odpowiedzi na zapotrzebowanie pogłębianiem treści muzycznych w edukacji przedszkolnej jedno z prywatnych przedszkoli realizuje program oparty na metodzie amerykańskiego naukowca E. Gordona, metodzie Carla Orff`a, z rytmiką J. Dalcroze`a, muzykoterapią, choreoterapią, metodami kreacyjnymi Nordoff-Robbins`a, bajkoterapii, Treningu autogennym Schultza, metodzie aktywnego słuchania muzyki Batti Straussa oraz metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Sama metoda E. Gordona jest wykorzystywana w pracy z dziećmi także w innych krakowskich przedszkolach i cieszy się pozytywnymi efektami. Do innych popularnych metod wychowania muzycznego w prywatnych przedszkolach w Krakowie zalicza się metoda Carla Orffa, Batti Strauss. Przedszkolaki mają możliwość nauki gry na instrumentach. Jedno z krakowskich przedszkoli oferuje naukę gry na pianinie.

Innowacyjne metody nauczania

Wiele z krakowskich przedszkoli jest wyposażonych w sale interaktywne, w których do nauki służą tablety, tablice interaktywne, dywany multimedialne, stoliki multimedialne, co sprawia, że nauka wykorzystuje nowoczesne możliwości technologiczne. Przedszkola oferują wycieczki edukacyjne, zwłaszcza zwiedzanie muzeów, zoo, a jedno z przedszkoli proponuje spotkania dzieci z podróżnikami z organizacji „Poznajemy Świat”. W jednym przedszkolu pojawiają się zajęcia z robotyki, mające zachęcić dzieci do poznawania nowinek technicznych.

Oferta krakowskich przedszkoli prywatnych

W ofercie krakowskich prywatnych przedszkoli znajdziemy stosunkowo młodą w Polsce metodę nauczania i wychowywania dzieci w wieku przedszkolnym, pedagogikę zabawy Klanza. Metoda ta obejmuje rozmaite zabawy grupowe, których głównym celem jest sprawianie radości i budzenie pozytywnego nastawienia. Zabawy opierają się na dobrowolności uczestnictwa, wykluczają jakąkolwiek rywalizację. Pedagogika zabawy Klanza gwarantuje doskonałą integracje grupy, rozwija indywidualną wiarę we własne możliwości, pozwala radzić sobie ze słabościami. W programach nauczania krakowskich przedszkoli na uwagę zasługuje także Koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która zakłada, że człowiek rodzi się z określonym potencjałem inteligencji. Jest ona realizowana w programie także przez jedno z przedszkoli językowych.

Kilka przedszkoli korzysta z programu pedagogiki Marii Montessori, który pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości dziecka. Taką ofertę mają zwłaszcza prywatne przedszkola językowe.

Edukacja sportowa

Jedno z przedszkoli oferuje zajęcia sportowe zawierające elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona. Ta metoda wspomaga rozwój dziecka poprzez odpowiedni zestaw ćwiczeń psychomotorycznych, które usprawniają nie tylko ciało, ale poprzez aktywację systemu nerwowego, stają się ćwiczeniami dla mózgu. Przedszkola oferują także zajęcia na basenie, lekcje piłki nożnej, sztuki walki. Wszystkie przedszkola w Krakowie gwarantują ciekawe zajęcia rytmiczno-ruchowe. Obejmują one także gimnastykę korekcyjną.

Edukacja dla dzieci niepełnosprawnych

Wśród przedszkoli prywatnych w Krakowie znajdziemy także specjalistyczne placówki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci niepełnosprawnych. Jedno z przedszkoli oferuje naukę dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością umysłową, zmysłową, ruchową, a także dla dzieci autystycznych od 3 roku życia. Znajdziemy przedszkole dla dzieci z zespołem Aspergera. W kilku z nich stosuje się nowatorską w nauczaniu terapię integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzone są w grupach integracyjnych i w grupie specjalnej (dowiedz się więcej o szkołach specjalnych w Polsce).

Osoby, które to czytały, również oglądały: