Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

ABC terminologii edukacyjnej - słowniczek pojęć i terminów

Wyjaśniamy pojęcia i terminy, które napotykamy poszukując szkołyRodzice poszukujący szkół dla swoich dzieci czytają opisy różnych placówek, a tam pojawia się wiele specjalistycznych terminów - akronimów, pojęć, nazw. Dla wielu “początkujących poszukiwaczy szkół” to labirynt trudny do przebrnięcia. Co oznaczają takie terminy jak: Montessori, IB; A-Levels, Waldorf, PYP, MYP; Advanced Placement; IB DP, IGCSE; AS levels, immersja, homeschooling?  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Our Kids to miejsce, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na wszystkie te pytania. Nasza witryna to jedyne dwujęzyczne kompendium wiedzy o szkołach niepublicznych w Polsce, gdzie znajdą Państwo ponad 300 artykułów (po polsku i po angielsku) wyjaśniających ważne kwestie edukacyjne. Dotychczas ta wiedza była rozproszona, a tutaj w jednym miejscu zebrane jest wszystko co jest potrzebne rodzicom w skomplikowanej drodze-procesie poszukiwania tej właściwej szkoły.

Tutaj znajdą Państwo słowniczek podstawowych pojęć i terminów i linki do artykułów, które wyjaśniają i omawiają je bardziej szczegółowo.

Programy nauczania

• International Baccalaureate

program nauczania IB jest uznawany na całym świecie i łatwo daje się przystosować do lokalnych i krajowych standardów.

Our Kids o szkołach z programem IB

Obecnie w szkolnictwie program ten realizowany jest na trzech poziomach:

• PYP (Primary Years Programme): to program dla dzieci w wieku 3-12 lat. Jego główne elementy to wiedza, koncepty, umiejętności, postawy i działania potrzebne uczniom do sukcesu w życiu.

Our Kids o PYP

• MYP (Middle Years Programme): międzynarodowy, pięcioletni program na poziomie gimnazjalnym dla uczniów w wieku 11-16 lat. Obejmuje osiem grup przedmiotowych: języki obce, język i literatura, jednostka i społeczeństwo, nauki eksperymentalne, matematyka, sztuka, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna oraz design.

Our Kids o MYP

• DP (Diploma Programme) - IB DP: program dyplomowy dla uczniów w wieku 16-19 lat, prowadzący do matury międzynarodowej uznawanej i wysoko cenionej przez czołowe uniwersytety na całym świecie.

Our Kids o IB DP

• Cambridge

Cambridge Assessment oferuje międzynarodową edukację dla uczniów w wieku 5-19 lat. Działa na czterech poziomach: podstawowym (5-11), średnim niższym (11-15), średnim wyższym (14-16) i zaawansowanym (16-19). Jest częścią University of Cambridge i blisko współpracuje z wieloma najskuteczniejszymi systemami edukacji na świecie.

• Montessori

Montessori to podejście do edukacji, stworzone przez włoską lekarkę Marię Montessori, u którego podstaw leży idea, że dziecko ma naturalną chęć poznawania, najefektywniej uczy się w atmosferze wolności i swobody, a najlepsze efekty osiąga wtedy, gdy coś je pasjonuje i nikt w procesie poznawczym mu nie przeszkadza. Placówki Montessori w Polsce istnieją na wszystkich szczeblach edukacji - są przedszkola Montessori, szkoły podstawowe i szkoły średnie.

Our Kids o Montessori

• Waldorf

pedagogika waldorfska, którą stosuje szkoła waldorfska, czy też „edukacja Steinera”, została zapoczątkowana przez Rudolfa Steinera w 1919 roku. Edukacja waldorfska koncentruje się na dziecku jako całości. Nauczyciele dbają o rozwój dziecka od strony poznawczej, praktycznej i artystycznej. Szkoła waldorfska wpaja dzieciom także ważne wartości takie jak niezależność, odpowiedzialność, szacunek i empatia.

Our Kids o placówkach waldorfskich

Zakwaterowanie

• Szkoły z internatem

uczniowie i kadra nauczycielska mieszkają w kampusie, przy czym uczniowie zazwyczaj mieszkają w internacie przez cały rok szkolny. To zapewnia uczniom pełne zanurzenie w życie naukowe i społeczne. To opcja popularna wśród uczniów zagranicznych.

Our Kids o szkołach z internatem

• Zamieszkanie u rodziny goszczącej (homestay)

zamiast w internacie, uczniowie mieszkają u rodziny goszczącej, najczęściej w pobliżu szkoły. To opcja popularna wśród uczniów zagranicznych.

Typy szkół niepublicznych

Szkoły niepubliczne łączy to, że są zakładane i prowadzone przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, zwykle pobierają opłaty za naukę i nie są zobowiązane do respektowania rejonizacji.

• Prywatne

zakładane są przez osoby fizyczne i nastawione są na działalność komercyjną, mającą przynosić zysk.

• Społeczne

szkoły społeczne mogą zakładać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne: stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki. Deklarują one wyłącznie misję edukacyjną – pobierają czesne, ale zapewniają, że pozyskane tak środki są przeznaczone wyłącznie na funkcjonowanie szkoły, a prowadzący ją organ nie czerpie z nich zysku. W początkowym okresie powstawania tego typu szkół ich założycielem najczęściej było Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele szkół prowadzonych przez STO ma w swojej nazwie przymiotnik „społeczna”. Charakteryzują się one dużym zaangażowaniem rodziców.

Our Kids o szkołach społecznych

Programy i egzaminy

• Polski egzamin ósmoklasisty

standaryzowany egzamin zdawany w klasie 8 szkoły podstawowej. Egzamin ten jest obowiązkowy, a jego wyniki mają wpływ na przyjęcie do szkoły średniej.

• Polska matura

egzamin zdawany na zakończenie nauki w szkole średniej. Nie jest obowiązkowy, ale uczniowie muszą go zdać, aby móc ubiegać się o przyjęcie do uczelni wyższej w Polsce lub poza jej granicami.

• Cambridge IGCSE

uznany na świecie program międzynarodowy dla uczniów w wieku 14-16 lat. Ocena wyników następuje na końcu programu i składa się z egzaminu pisemnego, ustnego, pracy w czasie kursu i egzaminu praktycznego.

• Cambridge O Levels

uznany na świecie program, ekwiwalent Cambridge IGCSE i UK GCSE. Tworząc własne programy nauczania szkoły mogą wybrać spośród ponad 40 przedmiotów w dowolnej kombinacji.

• English IELTS

międzynarodowy system testowania języka używany do oceniania poziomu znajomości języka angielskiego, używany w szkolnictwie wyższym i nauce za granicą. Ocenia umiejętności czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i mówienia.

• A levels

egzaminy na poziomie zaawansowanym z różnych przedmiotów administrowane jako część General Certificate of Education (GCE). Są także używane przez instytucje edukacyjne na całym świecie jako egzaminy zdawane przez uczniów kończących szkołę średnią. Zaletą matury A Level jest to, że jest akceptowana na uniwersytetach nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w USA i Europie.

Our Kids o maturze A Levels

• AS levels

egzaminy administrowane przez szkoły i koledże dla osób w wieku 16-19 lat. Może być zdawany jako osobny egzamin lub jako pierwsza część kursu A-level.

• AP (Advanced Placement)

kursy skierowane do uczniów szkół średnich. Mają one poziom uniwersytecki. Niektóre uniwersytety i koledże przyjmując uczniów zaliczają im kursy, jeżeli mają oni wysokie wyniki na egzaminach.

• SAT

standaryzowany test dla uczniów szkół średnich w USA używany przy przyjęciach na uczelnie wyższe. Jest także stosowany przez niektóre szkoły międzynarodowe.

• SSAT (Secondary School Admissions Test)

jest stosowany jako egzamin wstępny do prywatnych liceów. Jeśli rozważasz elitarną północnoamerykańską szkołę z internatem, to ten test musisz zdać znakomicie.

Języki obce

• Immersja

jest to tzw. zanurzenie w języku obcym. Większość przedmiotów jest nauczana w języku obcym. Zamiast odbywania kursów językowych, uczniowie uczą się języka poprzez używanie go w codziennych sytuacjach poza klasą i przyswajanie wiedzy nauczanej w tym języku.

Our Kids o immersji

• Szkoły dwujęzyczne

w szkołach dwujęzycznych stosowana jest polska podstawa programowa, wspierana zazwyczaj elementami programów innych krajów, a nauka – jak sama nazwa wskazuje – jest prowadzona w dwóch językach.

Our Kids o szkołach dwujęzycznych

• Szkoły międzynarodowe

w szkołach, lub klasach międzynarodowych edukacja jest prowadzona w języku obcym (najczęściej jest to język angielski) według wybranego programu zagranicznego. Z tego powodu szkoła międzynarodowa lepiej posłuży dziecku, które nie zna języka polskiego, chociaż i tak – przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej będzie się go uczyło.

Our Kids o szkołach międzynarodowych

• CLIL (Content and language integrated learning)

zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe, gdzie nauka przedmiotów, takich jak historia, geografia lub inne, odbywa się poprzez dodatkowy język. Nowoczesna metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

• Dwujęzyczność (bilingwizm)

zdolność posługiwania się w tym samym stopniu dwoma językami w mowie i piśmie. Przyjmuje się, że liczba osób wielojęzycznych na świecie jest wyższa niż liczba osób znających tylko jeden język.

Our Kids o dwujęzyczności

Osoby, które to czytały, również oglądały: