Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Wady i zalety nauki w szkole międzynarodowej

Jakie są główne plusy i minusy nauki w szkołach międzynarodowych?Szkoły międzynarodowe zyskują coraz większą popularność. Rodziców i dzieci przyciągają ciekawe programy nauczania dostosowane do wymogów coraz bardziej zglobalizowanego społeczeństwa. Wielonarodowościowe środowisko sprzyja rozwijaniu tolerancji i poszerzaniu wiedzy o innych kulturach, a także kształtowaniu umiejętności miękkich, które są niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Szkoły międzynarodowe działają w wielu miejscach w Polsce: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i innych miastach.

Szkoła międzynarodowa a szkoła dwujęzyczna

Zainteresowanie niepubliczną edukacją w Polsce ciągle rośnie, a wraz z nim rozwija się rynek szkół niepublicznych. Oferta skierowana do rodziców i dzieci jest bardzo szeroka i obejmuje różne etapy edukacji. Skorzystać można więc z niepublicznych przedszkoli, podstawówek czy liceów. Wybierając szkołę niepubliczną, trzeba jednak zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście jest to szkoła międzynarodowa, czy dwujęzyczna. Jaka jest między nimi różnica?

W szkołach dwujęzycznych zajęcia, zgodnie z nazwą, prowadzone są w dwóch językach — polskim i wybranym obcym — ale stosowana jest polska podstawa programowa poszerzona jedynie o elementy programów zagranicznych. W szkołach międzynarodowych natomiast nie tylko lekcje prowadzone są w języku obcym, ale nauczanie odbywa się również w oparciu o zagraniczny program. Oznacza to, że idąc do międzynarodowej szkoły brytyjskiej, francuskiej czy amerykańskiej, możemy liczyć na edukację według wytycznych opracowanych przez ministerstwa oświaty (lub ich odpowiedniki) z tych krajów.

Polska ustawa zobowiązuje jednak wszystkie szkoły międzynarodowe do prowadzenia lekcji z podstaw języka polskiego dla dzieci z innych krajów, a dla obywateli Polski również z rodzimej, polskiej geografii i historii.

Trzeba także pamiętać, że prawo polskie wyróżnia jedynie międzynarodowe oddziały, a nie całe szkoły. Takie oddziały (czyli klasy) mogą być tworzone zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Miano szkoły międzynarodowej można więc przypisać tym placówkom, w których wszystkie klasy mają charakter międzynarodowy (czyli stosują zagraniczne programy nauczania).

Warto zauważyć, że w rzeczywistości wiele szkół międzynarodowych łączy programy nauczania z różnych krajów, także z Polski. Funkcjonują więc często jako szkoły dwujęzyczne z międzynarodowymi klasami.

Dla kogo są szkoły międzynarodowe?

Oferta szkół międzynarodowych skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Chętnie korzystają z nich dzieci z innych krajów, które aktualnie przebywają w Polsce. Możliwość nauki w swoim ojczystym języku i wedle rodzimych programów pozwala na kontynuację edukacji bez tracenia roku czy konieczności nadrabiania różnic programowych. Z tej opcji chętnie korzystają dzieci zagranicznych przedsiębiorców, pracowników i dyplomatów, czyli osób, które z powodów profesjonalnych lub osobistych mieszkają i pracują w Polsce.

Jednak oferta szkół międzynarodowych jest atrakcyjna także dla polskich uczniów, szczególnie kiedy edukacja odbywa się w systemie International Baccalaureate (IB) lub według programu zagranicznego, ale z jednoczesnym zastosowaniem polskiej podstawy.

Zalety szkół międzynarodowych

Edukacja w szkołach międzynarodowych niewątpliwie ma bardzo wiele zalet. Jest nimi nie tylko realizacja programów nauczania lepiej dostosowanych do wymagań współczesnego rynku pracy i zglobalizowanego społeczeństwa. Istotnym atutem jest także wielonarodowościowe i wielokulturowe środowisko. Poniżej wymieniamy najważniejsze zalety nauki w szkołach międzynarodowych.

1. Międzynarodowe programy nauczania

Jak wspomnieliśmy wcześniej, szkoły międzynarodowe oferują naukę zgodną z zagranicznymi programami edukacji. Jednak wiele z nich łączy elementy różnych systemów, opierając się np. na polskiej podstawie programowej wzbogaconej o elementy systemów brytyjskich, amerykańskich i innych. Takie programy nauczania są często znacznie lepiej dopasowane do wymagań globalnego rynku pracy.

Na szczególną uwagę zasługuje system International Baccalaureate (IB), który przygotowuje dzieci do międzynarodowej matury. Jego celem jest wszechstronne kształcenie nastawione nie tylko na poszerzanie wiedzy i umiejętności (zarówno zawodowych, jak i tych “miękkich” — komunikacyjnych czy społecznych), ale również na rozwój osobowości oraz kształtowanie postawy tolerancyjnej, pełnej zrozumienia i odpowiedzialności.

W Polsce są również niepubliczne szkoły średnie oferujące edukację w systemie Advanced Placement (AP). Program ten stworzył College Board — amerykańska organizacja zrzeszająca liczne uniwersytety i szkoły w USA, która jest również autorem egzaminu SAT. Program AP nastawiony jest na naukę wiedzy kierunkowej. Obejmuje 38 przedmiotów do wyboru, a wśród nich historię sztuki, biologię, chemię, psychologię, teorię muzyki i wiele innych. To idealny wybór dla tych uczniów, którzy chcą zdobyć pogłębioną wiedzę z konkretnego kierunku. Ogromnym atutem jest również fakt, że niektóre kursy uznawane są przez prestiżowe uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (w tym Uniwersytet Harvarda czy Stanforda). Dzięki temu można znacznie obniżyć koszty i skrócić czas studiowania. Egzaminy AP ułatwiają również samo dostanie się na studia w tych krajach.

2. Nauka języków

Ponieważ w międzynarodowych szkołach zajęcia odbywają się w języku obcym (przeważnie jest to angielski), dają one niezwykłe możliwości rozwoju kompetencji lingwistycznych. Szkoły te oferują także szeroki wybór dodatkowych zajęć językowych, umożliwiając naukę francuskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego, ale również mniej popularnych w Polsce języków, np. japońskiego. Nabyte umiejętności językowe potwierdzane są stosownymi certyfikatami respektowanymi na całym świecie, co stanowi duży plus na rynku pracy.

Zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły z klasami międzynarodowymi mają również obowiązek nauczania języka polskiego. Obcokrajowcom daje to możliwość poszerzenia kompetencji komunikacyjnych, głębszego poznania kultury i łatwiejszej asymilacji do polskiego społeczeństwa. Gwarantuje też, że dzieci z Polski, uczęszczające do klasy międzynarodowej, nie zostaną w tyle z nauką rodzimego języka, a także geografii i historii, ponieważ te zajęcia są dla nich obowiązkowe.

3. Własny system oceniania

Szkoły międzynarodowe stosują nie tylko zagraniczne systemy nauczania, ale również oceniania. Mogą one być dla dzieci i młodzieży bardziej motywujące i mniej stresujące niż klasyczne oceny od 1 do 6 znane w Polsce. Pamiętać przy tym należy, że dzieci z podstawówek, również tych międzynarodowych, zobowiązane są do zdania polskiego egzaminu ósmoklasisty.

4. Międzynarodowe środowisko

Jedną z największych zalet nauki w szkole międzynarodowej jest wielonarodowościowe i wielokulturowe środowisko. Dzieci i młodzież mają okazję poznawać inne kultury i ich przedstawicieli. Dzięki temu rozwijają umiejętność współpracy z osobami o różnych cechach, zwyczajach i uwarunkowaniach kulturowych. Uczą się również tolerancji, wzajemnego szacunku, empatii i zrozumienia drugiego człowieka — jego zachowania, motywacji, aspiracji i wartości. Takie środowisko kształtuje obywateli świata, którzy z łatwością odnajdą się w dowolnym miejscu na ziemi.

5. Większe szanse na rynku pracy

Ukończenie szkoły międzynarodowej daje większe możliwości na globalnym rynku pracy. Jest to szczególnie widoczne w przypadku programu International Baccalaureate wysoko cenionego na całym świecie. Międzynarodowa matura IB uznawana jest przez większość zagranicznych szkół wyższych, a i pracodawcy patrzą na nią przychylnie.

Dyplom ze szkoły międzynarodowej pozwala się wyróżnić i świadczy o wysokim poziomie wiedzy i kompetencji, co daje jego posiadaczowi znaczną przewagę nad absolwentami zwykłych szkół.

6. Szeroka oferta zajęć dodatkowych

Międzynarodowe szkoły to nie tylko ciekawe, międzynarodowe programy podstawowe. Oferują one również szeroki zakres zajęć dodatkowych. W ich zakres wchodzą lekcje języków obcych, zajęcia sportowe, a także artystyczne — muzyczne, plastyczne, taneczne, fotograficzne itp.

Duży wybór dodatkowych aktywności pozwala rozwijać zainteresowania dziecka, kształtuje ciekawość świata i uczy systematyczności w kształtowaniu umiejętności oraz dążeniu do celu. Dzięki temu uczeń szkoły międzynarodowej ma zarówno możliwość zdobycia wiedzy ogólnej i zawodowej, jak i okazję do ukierunkowanego rozwoju osobowości.

Wady szkół międzynarodowych

Niepubliczne szkoły z klasami międzynarodowymi niezaprzeczalnie mają wiele zalet. Jednak są również pewne wady.

Podstawowym minusem jest koszt. Średnie czesne w tego typu szkole w Polsce wynosi 2 tysiące złotych miesięcznie, a najlepsze placówki mogą kosztować nawet 60 tysięcy złotych rocznie. Z tego względu prywatna edukacja w szkole międzynarodowej jest dla wielu osób nieosiągalna.

Drugim problemem jest ryzyko pewnej alienacji dziecka. Wynika ona z tego, że w świadomości wielu Polaków szkoły prywatne związane są ze swego rodzaju elitaryzmem (co dla niektórych może być plusem, a nie wadą). Dzieci uczęszczające do takich placówek mogą być przez rówieśników postrzegane jako należące do wyższej klasy społecznej, co może (ale wcale nie musi) prowadzić do konfliktów, alienacji i odrzucenia dziecka przez pozaszkolne środowisko rówieśnicze.

Wady i zalety szkół międzynarodowych — ostateczny bilans

Kiedy spojrzymy na listę zalet i wad nauki w szkołach międzynarodowych, szala wyraźnie przechyla się na ich korzyść. Wysoki poziom nauczania, globalne standardy i bogate środowisko kulturowe dają młodym ludziom znaczną przewagę na rynku pracy. Programy nauczania nastawione na wszechstronny rozwój dziecka — obejmujący nie tylko wiedzę i umiejętności zawodowe, ale również kompetencje miękkie oraz osobowość — pozwalają kształcić dojrzałych, mądrych i odpowiedzialnych obywateli. Absolwenci tych szkół bez trudu odnajdują się we współczesnym świecie, w którym wysoko ceni się umiejętność współpracy, rozwinięte zdolności komunikacyjne i praktyczną wiedzę.

Our Kids poleca

Zapraszamy do przeczytania innych artykułów na witrynie Our Kids poświęconych szkołom międzynarodowym:

Międzynarodowe licea w Polsce

Międzynarodowe szkoły w Polsce. Poznaj podstawowe cechy międzynarodowych przedszkoli, szkół podstawowych i liceów

Osoby, które to czytały, również oglądały: