Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły międzynarodowe w Krakowie

Poznaj krakowskie niepubliczne szkoły międzynarodoweSzkoły międzynarodowe, podobnie jak inne szkoły prywatne, zaczęły pojawiać się w Polsce w latach 80-tych. Obecnie szkoły prywatne istnieją na terenie całego kraju, głównie w dużych miastach takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


W Krakowie i okolicy jest szereg szkół międzynarodowych (obejmuje to również sąsiednie obszary jak Zielonki, Wola Batorska, Wieliczka, Skawina i Liszki). Międzynarodowe szkoły w Krakowie oferują szeroką gamę ambitnych i wymagających programów od szkoły podstawowej po liceum. Idealnie nadają się dla obcokrajowców, dzieci z rodzin mieszanych czy dzieci dyplomatów przebywających czasowo w Polsce. Większość tych szkół przyjmuje także polskich uczniów.

Żyjemy w czasach, w których studia na uczelniach zagranicznych są osiągalnym celem dla wielu polskich uczniów, a globalnie uznawana edukacja jest wysoko ceniona. I uczniowie i rodzice zwracają uwagę na to, aby wybrać szkoły, które pozwolą młodym ludziom zrealizować ambitne marzenia i które przygotują ich do życia w świecie XXI wieku, gdzie granice nie stanowią już barier do przyszłej kariery.

System szkolnictwa w Polsce

Po niedawno wprowadzonej reformie obecne szkolnictwo w Polsce dzieli się na szkołę podstawową oraz szkołę ponadpodstawową. Wszystkie szkoły podstawowe mają podobną strukturę nauczania, natomiast w szkołach ponadpodstawowych już możemy zauważyć większe różnice. Absolwent podstawówki może się zdecydować, czy pragnie wybrać liceum ogólnokształcące, technikum zawodowe czy szkołę zawodową. Licea oferują dużo przedmiotów teoretycznych np. fizyka, chemia bądź biologia. Natomiast w technikach i szkołach zawodowych uczniowie mają dużo zajęć praktycznych. Podstawową różnicą między liceum a szkołami zawodowymi jest to, że po skończeniu liceum jego absolwent nie ma żadnego zawodu, natomiast absolwent technikum bądź "zawodówki" taki zawód już posiada.

Rodzaje szkół w Polsce

Kolejnym bardzo ważnym podziałem, jeśli chodzi o szkolnictwo jest rodzaj szkoły. W Polsce możemy wysłać dziecko do szkoły publicznej, bądź niepublicznej. Do szkoły publicznej musi zostać przyjęte każde dziecko i taka nauka jest bezpłatna. W przypadku szkoły niepublicznej istnieje cały proces rekrutacyjny, często są przeprowadzone dodatkowe testy, czy rozmowy kwalifikacyjne mające sprawdzić, czy dane dziecko do takiej szkoły się nadaje. Dodatkowo jeśli osoba zakwalifikuje się do szkoły, to musi jeszcze za taką edukację zapłacić. Czesne w niepublicznych szkołach jest bardzo zróżnicowane, nie zawsze musi być bardzo wysokie, jednak w przypadku szkoły międzynarodowej będzie odpowiednio wyższe niż w „zwykłej” szkole niepublicznej.

Specyfika szkół międzynarodowych

W Polsce istnieje wiele niepublicznych szkół międzynarodowych. Ich liczba rośnie wraz z rozwojem gospodarczym kraju i napływem coraz większej rzeszy obcokrajowców – dyplomatów, inwestorów i pracowników różnych firm, które otworzyły tu swoje biura i centrale. Wśród tych szkół znajdziemy prywatne punkty przedszkolne i przedszkola, liczną grupę niepublicznych szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących (szkół średnich). Mogą to być szkoły dwujęzyczne oraz szkoły międzynarodowe.

Różnica niewielka, bo zarówno do tych pierwszych, jak i do drugich uczęszczają dzieci pochodzące z różnych krajów świata, a także z Polski, a w ich nazwie widnieje zwykle słowo "międzynarodowy" (international), jednak stosowane przez nie programy nauczania są zupełnie inne.

W skrócie tę różnicę można opisać tak – w szkołach dwujęzycznych stosowana jest polska podstawa programowa, wspierana zazwyczaj elementami programów innych krajów, a nauka – jak sama nazwa wskazuje – jest prowadzona w dwóch językach, natomiast w międzynarodowych edukacja jest prowadzona w języku obcym (najczęściej jest to język angielski) według wybranego programu zagranicznego.

W niektórych placówkach cała szkoła jest międzynarodowa, a w innych stworzone są klasy (oddziały) międzynarodowe.

Generalnie, ze względu na obcy język wykładowy, zwykle angielski, szkoła międzynarodowa jest szczególnie przydatna dla dziecka, które nie zna języka polskiego, chociaż i tak – przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej będzie się go uczyło.

Cechy krakowskich szkół międzynarodowych

Niektóre międzynarodowe krakowskie szkoły mają ponad dwudziestoletnią tradycję działalności. Są takie, które stanowią zespoły szkół składające się z przedszkola, szkoły podstawowej i liceum. Nauka w takich szkołach zwykle w całości odbywa się w języku obcym, a czasem nawet w dwóch. Szkoły korzystają z polskich i zagranicznych programów nauczania. Uczą się w nich uczniowie z wielu różnych krajów.

Szkoły międzynarodowe zwykle prownadzą program International Baccalaureate, czasem na wszystkich szczeblach nauki, a także kursy Advanced Placement. W ramach programu IB najpopularniejszy jest program Matury Międzynarodowej na poziomie liceum ogólnokształcącego realizowany w całości w języku angielskim, francuskim bądź hiszpańskim i kończący się egzaminem maturalnym program IB DP. Szkoły międzynarodowe w Krakowie oferują również kursy innych języków obcych i różnego rodzaju zajęcia dodatkowe.

Szkoły międzynarodowe w Krakowie mieszczą najczęściej się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych budynkach. Do dyspozycji uczniów są sale gimnastyczne, taneczne, szkolny teatr, stołówka, boiska sportowe, biblioteki, pracownie komputerowe, naukowe, językowe.

Szkoły dbają o bezpieczeństwo uczniów. Wiele z nich to placówki strzeżone i monitorowane, a wejście na ich teren nie jest możliwe dla każdej przypadkowej osoby z zewnątrz. Uczniowie, szczególnie młodsi, nie mogą bez pozwolenia opuszczać terenu szkoły, chyba że w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna. Starsi uczniowie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Wszyscy uczniowie i nauczyciele objęci są ubezpieczeniem zarówno w szkole jak i poza nią.

Szkoły międzynarodowe nie należą do tanich. Czesne za rok nauki może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Często w czesne wliczone są zajęcia dodatkowe. Aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły międzynarodowej trzeba złożyć komplet wymaganych dokumentów (np. czasami list polecający, dokumenty z poprzedniej szkoły) i uiścić (często bezzwrotną) opłatę rejestracyjną.

Wybór zajęć dodatkowych w szkołach międzynarodowych jest ogromny. Są to zajęcia sportowe, muzyczne (np. balet, gimnastyka, pływanie, piłka nożna, rytmika, zajęcia wokalne, sztuki walki), artystyczne (plastyka, ceramika, nauka gry na instrumentach), techniczne (robotyka, programowanie), zajęcia językowe, kółka zainteresować (kulinarne, dziennikarskie, muzyczne, szachowe, fotograficzne). Do dyspozycji uczniów jest też najczęściej szkolny psycholog, pedagog, logopeda, gabinet medyczny.

Szkoły międzynarodowe zachęcają do otwartej komunikacji między uczniami, rodzicami, nauczycielami i administracją szkoły. Aby rodzice i opiekunowie byli na bieżąco z życiem szkoły prowadzą newslettery, blogi, internetowy dziennik ocen i organizują zebrania.

Międzynarodowe szkoły w Krakowie organizują różnego rodzaju imprezy, akcje i eventy – wycieczki, obozy, pikniki rodzinne, dni otwarte, przedstawienia szkolne.

Zalety krakowskich szkół międzynarodowych

Prywatne i niepubliczne szkoły międzynarodowe w Krakowie stają się coraz atrakcyjniejszą opcją edukacyjną. Dbają nie tylko o wysoki poziom nauczania ale i o wszechstronny rozwój swoich uczniów - fizyczny, emocjonalny, społeczny. Starają się zaszczepić w uczniach entuzjazm do nauki, rozbudzić ich ciekawość, budować pewność siebie i uczyć samodzielności.

Podczas wyboru szkoły warto jest zwrócić uwagę na szereg zalet szkół międzynarodowych.

Plusy:

Minusy:

Osoby, które to czytały, również oglądały: