Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Czesne w prywatnych szkołach w Polsce

Zanim wybierzesz niepubliczną szkołę dla dziecka, sprawdź ile kosztuje prywatna edukacjaKiedy świat obiegła informacja, że syn księżnej Kate i księcia Williama, czteroletni książę George, od września rozpocznie naukę w odległej o kilkanaście kilometrów od Pałacu Kensington szkole prywatnej (notabene Montessori), której roczne czesne wyniesie aż 17 tys. funtów brytyjskich, informacja wzbudziła liczne komentarze.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


W końcu to książęca para. No ale czy wypada płacić za edukację aż tak dużo? Każda z osób korzystających z usług prywatnej edukacji bez wahania odpowie: oczywiście, jeśli szkoła jest renomowana, to jest warta co najmniej takich pieniędzy. Zagraniczne renomowane szkoły prywatne potrafią kosztować 20-30 000 dolarów rocznie.

Przyjrzyjmy się jak to wygląda w Polsce.

Czesne w prywatnych szkołach (i przedszkolach)

Czesne to opłata za naukę dziecka w szkole, zazwyczaj wyrażona w formie miesięcznych kwot. Czasami w szkołach międzynarodowych wysokość czesnego jest podawana w skali rocznej. Czesne jest jedną z najważniejszych cech odróżniających szkoły prywatne (przedszkola, szkoły i placówki oświatowe) od szkół publicznych, w których w Polsce nauka jest bezpłatna.

Czesne jest pobierane w każdym rodzaju szkół prywatnych, ponieważ stanowi jedno z podstawowych źródeł finansowania działalności edukacyjnej placówki, na które składają się:

• środki pieniężne pochodzące z wpłat wpisowego i czesnego dokonywanych przez rodziców uczniów,

• darowizny osób fizycznych i prawnych,

• dotacje przewidziane przepisami prawa.

Jedynym wyjątkiem są tu szkoły realizujące zadania edukacyjne na zlecenie organów publicznych i tym samym w całości utrzymywane przez państwo. W pozostałych typach szkół czesne jest wymagane, dlatego myśląc o szkole prywatnej dla dziecka, trzeba się liczyć z opłatami.

Czesne w szkołach prywatnych nie jest opłatą jednorodną – może ono wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Jego wysokość zależy od wielu czynników, przede wszystkim od oferty edukacyjnej, jaką dana szkoła proponuje, i etapu edukacji, którego ta oferta dotyczy (czy to jest przedszkole, szkoła podstawowa czy szkoła średnia).

Niezmiernie ważne dla ceny edukacji są również takie czynniki jak lokalizacja szkoły (czy funkcjonuje ona w wielkim mieście, czy też w małej miejscowości), wyposażenie i infrastruktura, liczba pracowników, zwłaszcza liczba nauczycieli przypadających na jednego ucznia, liczba zatrudnionych obcokrajowców, a także charakter organu, który daną szkołę prowadzi, a więc czy jest nim podmiot (osoba fizyczna lub prawna), którego działalność jest nastawiona na zysk, czy też fundacja lub stowarzyszenie, które z założenia działają nie dla zysku (non-profit). Ilustrują to przykłady czesnego w wybranych szkołach.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć - czesne i inne opłaty

Nauka dziecka w szkole prywatnej wiąże się z wydatkami. Nie jest to tylko czesne, ale kilka innych opłat, jakie najczęściej pobierają szkoły.

Wpisowe - to jednorazowa, bezzwrotna opłata pobierana przy rejestracji dziecka. Po jej uiszczeniu, rodzice wiedzą, że dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole.

Wysokość tej opłaty jest różna - analiza kilkudziesięciu szkół prywatnych w dużych miastach wykazała, że wpisowe waha się od 100 do 1500 zł., ale najczęściej wynosi ok. 800-1000 zł. Zdarza się, że jest dużo wyższe, ale wtedy bywa rozliczana jako czesne lub częściowo rozliczana jako czesne. Istnieją pojedyncze bardzo drogie i ekskluzywne szkoły, gdzie wpisowe zawiera dwa elementy: opłatę jednorazową i opłatę dodatkową/rekrutacyjną, ale to są wyjątki.

Dodatkowe opłaty i koszty rejestracji

Są szkoły, które pobierają poza wpisowym:

Opłatę rekrutacyjną: 150-400 zł

Opłatę za zajęcia i rozmowy rekrutacyjne: 100 zł

Opłatę rekrutacyjną za tydzień próbny: 200 zł

Opłatę za egzamin wstępny: 100-500 zł.

Czesne - opłata za naukę dziecka w szkole. Najczęściej szkoły podają ją w skali miesięcznej, ale czasami zdarza się, że podana jest kwota roczna. I tu uwaga: w niektórych szkołach rodzice płacą czesne co miesiąc przez cały rok (12 miesięcy, włącznie z wakacjami), a w innych za 10 miesięcy, czyli bez wakacji letnich. O to koniecznie należy się dowiedzieć.

Analiza kilkudziesięciu szkół prywatnych w dużych miastach wykazała, że czesne waha się od 700 zł. do 3300 zł. miesięcznie, ale najczęściej widzi się kwotę miesięczną około lub nieco ponad 1000 zł. W niektórych szkołach czesne jest uzależnione od poziomu nauczania.

W droższych szkołach międzynarodowych czesne jest podawane jako kwota roczna - od 20 000 do 51 000 zł., oczywiście płatne w ratach.

Niektóre szkoły różnicują roczną kwotę czesnego w zależności od tego, czy jest płacona w 10 ratach (np. 11 800 zł) czy 12 ratach (11 900 zł.), a najniższa roczna opłata (11 000 zł) wychodzi wtedy, kiedy rodzice zapłacą całość z góry.

Zwykle szkoły są otwarte na różne formy płatności czesnego, oferując możliwość rozłożenia na inne raty.

• Wyżywienie

Sprawa wyżywienia uczniów jest różnie załatwiana w różnych placówkach. Najczęściej szkoły oferują posiłki przygotowane i przywiezione przez firmy cateringowe i serwowane albo jak w restauracji albo jako bufet. Ceny są bardzo różne - od 11 zł za dzień, albo 6-12 zł. za każdy posiłek. Czasami śniadanie i podwieczorek są wliczone w czesne, a tylko obiady płatne oddzielnie. Niektóre szkoły mają własne stołówki, gdzie posiłki są przygotowywane na miejscu. Są takie, gdzie na terenie szkoły jest sklepik. Generalnie, należy się liczyć z koniecznością dodatkowych kosztów wyżywienia dziecka w szkole.

Inne opłaty

Mogą to być różne dodatkowe opłaty, np. za internat, na fundusz biblioteczny itp. W jednej ze szkół znaleźliśmy pozycję: “Koszt uszycia dwóch mundurków (szkolnego i galowego): ok. 300 zł (obydwa)”

Czynniki wpływające na wysokość czesnego w prywatnych szkołach i przedszkolach

Etap edukacji i typ szkoły prywatnej: koszt nauki i pobytu dziecka w szkole zależy w dużej mierze od poziomu edukacji – nauczanie dziecka w przedszkolu jest tańsze niż w szkole podstawowej, a tym bardziej w szkole średniej. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nauka w szkole wymaga bardziej zaawansowanego technicznie wyposażenia i lepszej infrastruktury szkoły, a także bardziej licznej i wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej.

Rodzaj szkoły (i przedszkola): czesne nie jest opłatą za opiekę i nauczanie dziecka – jego zadaniem jest rekompensowanie kosztów prowadzenia działalności oświatowej. Zatem np. w szkołach dwujęzycznych, w których część przedmiotów prowadzona jest w języku obcym te koszty zazwyczaj są wyższe niż w szkole, która uczy tylko po polsku. Podobnie szkoła o profilu artystycznym będzie generowała wyższe koszty niż ogólna.

• Oferta edukacyjna: generalnie powinno być tak: im obszerniejsza i jakościowo lepsza oferta edukacyjna, tym cena nauczania wyższa. W rzeczywistości jednak często czesne jest tak konstruowane, że pewne zajęcia lub działania szkoły są wyrzucane poza jego zakres i stają się dostępne w formie dodatkowo płatnej usługi. Wpływa to oczywiście na obniżenie jednostkowej ceny nauczania, ale jednocześnie pozwala uniknąć płacenia za usługi, których rodzice nie chcą lub nie potrzebują. Np. za transport dziecka do szkoły i domu w przypadku, gdy sami je dowożą.

• Prestiż i pozycja szkoły w rankingach: rankingi to kolejny czynnik istotnie wpływający na wysokość czesnego. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego – dobra marka szkoły to gwarancja, że nasze dziecko nie tylko będzie się w szkole uczyło, ale również wyniesie z niej wiedzę. Zostanie przygotowane do dalszych etapów edukacji, również na renomowanych studiach. Prestiż szkoły jako gwarancja wysokiej jakości nauczania ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku szkół średnich, w których tak naprawdę ważą się dalsze losy dziecka.

• Usługi pedagogiczne: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, udzielanie wsparcia w nauce, zajęcia terapeutyczne są bardzo często wymieniane jako usługi wchodzące w zakres czesnego. Nie jest to regułą, ale na pewno wpływa na wysokość czesnego i atrakcyjność szkoły.

• Lokalizacja szkoły: lokalizacja każdego obiektu ma znaczenie. Na cenę wpływają koszty budowy nieruchomości lub wynajęcia powierzchni pod daną placówkę, ale ważny jest też region Polski, w którym dana szkoła prywatna jest zlokalizowana. Różnice te wynikają przede wszystkim z dysproporcji w zarobkach między poszczególnymi regionami Polski. Zatem ceny nauki akceptowalne w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie, bardzo często są nie do przyjęcia w Białymstoku, Koszalinie czy Rzeszowie i nawet przy tej samej jakości oferty muszą być niższe.

• Organ prowadzący szkołę lub przedszkole: innymi słowy rodzaj podmiotu, który daną szkołę prowadzi. W przypadku szkół prywatnych mogą to być np. osoby fizyczne lub prawne (spółki), ale także fundacje, stowarzyszenia i towarzystwa oświatowe czy stowarzyszenia rodziców. Generalnie szkoły prowadzone przez osoby prywatne i spółki są droższe niż te prowadzone przez podmioty społeczne, w tym wyznaniowe, bo te ostatnie działają jako instytucje non-profit. Jednak chociaż tak jest, to nie zawsze przekłada się to na wysokość czesnego, ponieważ nadwyżki mogą być przeznaczane na inne szczytne cele związane z działalnością stowarzyszenia czy fundacji. Jedynie w przypadku przejętych przez rodziców szkół (liczących poniżej 70 uczniów) to czesne jest minimalne lub w ogóle nie występuje.

• Infrastruktura i wyposażenie szkoły: w każdej szkole publicznej i niepublicznej warunki nauki mają ogromne znaczenie i skutkują u uczniów chęcią do dalszej edukacji. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że nauka w czystych, przestronnych, dobrze wyposażonych w sprzęt IT i pomoce naukowe wnętrzach jest dużo przyjemniejsza niż gdy odbywa się ona w przepełnionym i mocno zużytym obiekcie. Podobnie jest z infrastrukturą szkolną – nowoczesne, dobrze wyposażone sale gimnastyczne, boiska sportowe, place zabaw, przyjemne otoczenie – wpływają na jakość nauki, ale również na cenę, a więc na wysokość czesnego.

• Usługi socjalne: wiele szkół prywatnych w Polsce oferuje wyżywienie – drugie śniadania i obiady, a niektóre całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie w internacie. To wpływa na wysokość czesnego. Nie bez znaczenia jest też jakość przygotowywanych posiłków oraz ich wielkość, a także możliwość korzystania z posiłków przez diabetyków oraz dzieci mające specjalne wymagania żywieniowe.

• Zajęcia dodatkowe: to bardzo ważny czynnik wpływający na wysokość czesnego. Szkoły prywatne mają bogatą ofertę zajęć dodatkowych, takich jak kursy językowe, koła naukowe i zainteresowań, zajęcia sportowe. Wiele szkół oferuje te zajęcia w ramach czesnego, ale spora ich liczba każe sobie za nie dodatkowo płacić. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy dane zajęcia wymagają skorzystania ze specjalistycznego sprzętu, konieczności kupienia biletów wstępu lub wiążą się z wyjazdami, np. nad akwen wodny, po to, by uczyć się żeglarstwa.

Wybór szkoły w relacji do czesnego - pytania

Polecamy takie kroki:

• Na podstawie informacji medialnych, źródeł szkolnych oraz opinii rodziców i dzieci przygotuj krótką listę szkół, które mogą być właściwe dla Twojego dziecka;

• Sprawdź, co te szkoły oferują: - czego i jak dziecko będzie się uczyło, - gdzie i w jakich warunkach będzie się uczyło, - kto będzie je uczył – jacy nauczyciele, jaka kadra, - jak długo dziecko będzie miało opiekę, – o której szkoła rozpoczyna pracę i jak długo pracuje, - jaka jest oferta zajęć pozalekcyjnych, - czy pobyt dziecka po godzinach jest płatny;

• Dowiedz się, jaka jest wysokość czesnego, opłaty wpisowej i innych opłat, a także co dokładnie jest zawarte w czesnym;

• Ustal, za co będziesz musiał dodatkowo zapłacić;

• Porównaj wysokość czesnego z oferowaną usługą edukacyjną, czyli zbadaj relację oferty do ceny;

• Wybierz się do szkoły i zweryfikuj zebrane informacje;

• Dokonaj wyboru.

Edukacja prywatna - ile to kosztuje?

Czesne a oferowane usługi – przykłady prywatnych szkół

W jednej z międzynarodowych prywatnych szkół w Warszawie oferującej program IB, gdzie wysokość czesnego jest również uzależniona od etapu edukacji, za przedszkole zapłacimy od 28,2 tys. zł do 33,3 tys. zł w przypadku zerówki. Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III) to koszt 38,4 tys. zł, nauka w klasach IV-VI – 43,5 tys. zł, a nauka w liceum to 45 tys. zł za każdy rok. Do tego należy doliczyć wpisowe, które tylko dla przedszkolaków wynosi 2 tys. zł, natomiast za pozostałe dzieci zapłacimy 4 tys. zł.

Co otrzymamy w zamian? Na to pytanie znajdujemy pełną odpowiedź na stronie WWW szkoły:

• Opiekę nad uczniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;

• Naukę w szkole podstawowej przedmiotów ogólnokształcących zgodnych z podstawą programową MEN i w oparciu o zatwierdzone przez nie programy nauczania, wzbogacone treściami programowymi The National Curriculum for England oraz inspirowanymi przez Primary Years Programme i Middle Years Programme International Baccalaureate Organization;

• Naukę w liceum ogólnokształcącym zgodnie z wymogami programowymi National Curriculum for England oraz Diploma Programme International Baccalaureate Organization;

• Zajęcia ponadobowiązkowe / fakultatywne organizowane przez szkołę w tym: samodzielną pracę uczniów pod opieką i z pomocą nauczyciela (odrabianie lekcji);

• Opiekę i porady psychologa oraz pedagoga szkolnego;

• Profilaktyczne badania lekarskie w oddziałach przedszkolnych i na każdym etapie edukacyjnym;

• Zajęcia sportowe organizowane przez szkołę w ramach lekcji wychowania fizycznego, np. nauka pływania;

• Zestaw wypożyczanych podręczników i zeszytów ćwiczeń dla ucznia do zajęć obowiązkowych;

• Trzy posiłki dziennie: drugie śniadanie, obiad i podwieczorek;

• Transport z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu w odległości 20 km od szkoły;

• Transport na obowiązkowe zajęcia organizowane przez szkołę.

Dodatkowo zaś będziemy musieli zapłacić za:

• Obowiązkowe ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków;

• Zewnętrzne egzaminy publiczne, w tym egzaminy obowiązkowo wymagane przez szkołę;

• Opiekę nad dzieckiem po godzinie 16.00;

• Dodatkowe zajęcia lekcyjne, w tym z języków obcych, inne niż oferowane w ramach zajęć obowiązkowych przez szkołę;

• Dodatkowe ponadobowiązkowe zajęcia organizowane przez szkołę po godz. 14.00;

• Dodatkowe podręczniki i pomoce do zajęć ponadobowiązkowych;

• Zajęcia sportowe poza obowiązkowymi lekcjami wychowania fizycznego;

• Dodatkowe zajęcia w okresie ferii i wakacji, w tym np. obozy sportowo-rekreacyjne;

• Obowiązkowy szkolny strój, tj. strój codzienny, galowy i sportowy;

• Transport z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu w odległości powyżej 20 km od szkoły;

• Organizację transportu z domu do szkoły i ze szkoły do domu dla ucznia, który w trakcie roku szkolnego zmienił adres zamieszkania;

• Dodatkowe świadczenia organizowane na życzenie rodziców.

Na marginesie trzeba zauważyć, że podany tu zakres oferowanych usług edukacyjnych w ramach czesnego nie odbiega od normy i chociaż w szczegółach może się różnić od usług innych szkół, to jest jak najbardziej reprezentatywny.

Oczywiście, jak już powiedzieliśmy, cena nauki nie wszędzie musi być tak wysoka. Oto przykłady:

W jednej z warszawskich społecznych szkół podstawowych należącej do Społecznego Towarzystwa Oświatowego za każdy rok nauki zapłacimy 14,2 tys. zł. W tej cenie szkoła oferuje naukę zgodną z polską podstawą programową oraz liczne zajęcia dodatkowe, w tym m.in. zajęcia w ramach klubu młodego odkrywcy, pożeraczy książek, zajęcia teatralne, warsztaty plastyczne, matematyczne, informatyczne, a także zajęcia sportowe, z tym że za dodatkowy basen i np. zajęcia judo trzeba zapłacić: basen - 350 zł za semestr, judo - 150 zł miesięcznie. Czesne nie uwzględnia również cen biletów do kina czy wycieczek szkolnych, a także np. wyżywienia (np. obiad 13 zł) i ubezpieczenia dziecka (np. 58 zł).

Jeszcze mniej kosztuje edukacja w innej społecznej szkole podstawowej w Augustowie – za rok nauki zapłacimy 5 040 zł. Według informacji, jakie można znaleźć na stronie szkoły, w zakres czesnego wchodzą zajęcia lekcyjne, zajęcia świetlicowe do godz. 16.00, dojazd na basen klas I-III oraz na salę gimnastyczną – gimnazjum, a także zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, pomoc pedagoga szkolnego, diagnoza logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Dodatkowo płatne są zaś zajęcia szachowe oraz zajęcia z logopedą.

Na koniec tej krótkiej prezentacji warto pokazać jeszcze zespół szkół katolickich, na który składają się: szkoła podstawowa z klasami dwujęzycznymi oraz prywatne liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi w Warszawie. W tych katolickich szkołach czesne jest również pobierane - w szkole podstawowej, gdzie uczą się zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, czesne wynosi 9 tys. zł rocznie plus 1 tys. zł wpisowego.

Za naukę w dwujęzycznych klasach VII-VIII trzeba zapłacić 11,5 tys. zł, a w klasie z programem preIB - 15,5 tys. zł. Edukacja licealna – prowadzona tylko dla dziewcząt – jest realizowana w dwóch cenach: program narodowy to koszt 9 tys. zł, natomiast nauka w klasie IB to wydatek 18 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć opłaty akredytacyjne za naukę IB, w wysokości: preIB – 1,8 tys. zł, IB-1 – 2,5 tys. zł oraz za egzaminy IB-2 w wysokości 3,5 tys. zł. Szkoła prowadzi także internat, za który rocznie trzeba zapłacić 4,5 tys. zł.

Co zawiera czesne w tym zespole szkół katolickich?

• Naukę obowiązkowych przedmiotów zgodnych z podstawą programową MEN;

• Naukę w klasach IB zgodnie z wymaganiami programowymi IB;

• Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli szkoły;

• Opiekę w świetlicy;

• Opiekę psychologa i pedagoga szkolnego.

Dodatkowo trzeba zapłacić za ubezpieczenie dziecka, kursy językowe prowadzone na terenie szkoły, zewnętrzne egzaminy językowe, podręczniki i materiały edukacyjne, obowiązkowy szkolny strój (mundurek) codzienny, galowy i sportowy, a także wycieczki, lekcje muzealne, teatralne, wyjazdy rekolekcyjne oraz żywienie w szkole. Jak widać wysokość czesnego może być różna i nie zależy wprost od charakteru szkoły. Na cenę edukacji wpływa wiele czynników, o których warto pamiętać, wybierając tę najwłaściwszą dla swojego dziecka.

Osoby, które to czytały, również oglądały: