Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły waldorfskie w Polsce

Prywatne szkoły waldorfskie w PolsceObecnie w Polsce spotkać można placówki w większym bądź mniejszym stopniu opierające się na zasadach pedagogiki waldorfskiej. Szkoły waldorfskie działają w miastach takich jak Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Poznań, Wrocław czy Grudziądz. W większości są to przedszkola i szkoły podstawowe.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
2 Przedszkole Baby City

ul. Zielona 42, Warszawa, 02-913
żłobek (2,5 lat) do zerówka Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
angielski, hiszpański
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
0 Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Pocztowa 22, Bielsko-Biała, 43-309

Na tej stronie:


Filozofia polskich szkół waldorfskich

Pedagogika waldorfska, którą stosuje szkoła waldorfska, czy też „edukacja Steinera”, została zapoczątkowana przez Rudolfa Steinera w 1919 roku. Stanowi wyjątkową alternatywę dla głównego nurtu edukacji. Szkoły waldorfskie w Polsce to placówki niepubliczne, charakteryzujące się następującymi cechami:

Zindywidualizowany program nauczania

Szkoła waldorfska podobnie jak szkoła Montessori, nie ma ustandaryzowanego programu nauczania. Dzieci mają swobodę wyboru własnych zadań i zajęć, pracują we własnym tempie pod okiem i z pomocą nauczyciela. Dzięki temu mogą pracować w różnych obszarach oraz realizować swoje zainteresowania i pasje. Pomaga to rozbudzać ciekawość i inspiruje do dalszej nauki. Takie ma właśnie cele szkoła waldorfska.

Koncentracja na całym dziecku

Edukacja waldorfska koncentruje się na dziecku jako całości. Nauczyciele dbają o rozwój dziecka od strony poznawczej, praktycznej i artystycznej. Szkoła waldorfska wpaja dzieciom także ważne wartości takie jak niezależność, odpowiedzialność, szacunek i empatia.

Koncentracja na sztuce i kreatywności

Cechą charakterystyczną edukacji waldorfskiej jest skupienie się na sztuce i kreatywności. Sztuka przewija się w całym programie nauczania. Obejmuje to sztuki wizualne, muzykę, teatr, gawędziarstwo, poezję i rzemiosło. Lekcje często zaczynają się od opowiadania lub piosenki. Pomaga to ożywić naukę i sprawia, że ​​dzieci są w pełni zaangażowane.

Rozwój wyobraźni

Duży nacisk kładziony jest na rozwój wyobraźni, szczególnie na niższych poziomach edukacji (w przeciwieństwie do przedszkoli Montessori). Dzieci w przedszkolu mają dużo czasu na swobodną zabawę, zabawy w grupie i na świeżym powietrzu. Biorą także udział w grach, odgrywaniu ról i innych aktywnościach rozwijających wyobraźnię i umiejętności społeczne.

Nauka praktyczna

We wczesnych latach nauki dzieci uczą się gotować, sprzątać i uprawiać ogródek. Pomagają także nauczycielom w wykonywaniu zadań w klasie. W ten sposób szkoł waldorfska pozwala dzieciom nabywać wiele praktycznych umiejętności i dzięki temu dzieci stają się bardziej odpowiedzialne.

Opóźnienie sformalizowanej nauki

Nauczanie formalne zaczyna się później niż w większości innych szkół. Dzieci zazwyczaj nie otrzymują oficjalnych instrukcji w zakresie podstawowych przedmiotów do momentu kiedy są na to gotowe. Podstawowe przedmioty, takie jak matematyka i czytanie, rozpoczynają się na początku szkoły podstawowej.

Interdyscyplinarny program nauczania

Przedmioty podstawowe, takie jak matematyka, nauki ścisłe i angielski, są nauczane w blokach/cyklach, po dwie do trzech godzin dziennie. Każdy blok trwa od trzech do pięciu tygodni. Bloki są zintegrowane z innymi przedmiotami, tematami i częściami programu nauczania. Przedmioty rzadko są nauczane w pełnej izolacji.

Koncentracja na podmiotach spoza głównego nurtu

Dzieci uczą się wielu przedmiotów i umiejętności niezwiązanych z podstawowym programem nauczania – np. uczą się gry na instrumentach muzycznych, ogrodnictwa, mitologii i prawidłowego odżywiania. Spędzają również dużo czasu na sztukach pięknych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, czy na pracach ręcznych takich jak robienie na drutach, tkanie i szydełkowanie. Dotyczy to zarówno dziewczynek jak i chłopców - nie ma tu miejsca na stereotypy.

Koncentracja na naturze

Dzieci pracują na wielu naturalnych materiałach. Ważnym tematem jest również edukacja ekologiczna, promująca szacunek dla natury. Jak stwierdził L.D. Davey "Podstawową zasadą edukacji wczesnoszkolnej jest to, że małe dzieci uczą się świata najłatwiej, wchodząc w interakcje z otoczeniem". Szkoły waldorfskie realizują tę zasadę.

Brak podręczników

Uczniowie nie korzystają z gotowych podręczników. Nauczyciel sam kształtuje program i nauczanie w oparciu o dwa źródła: wiedzę o rozwoju dziecka i obserwację uczniów. Służy to zindywidualizowaniu kształcenia i dostosowaniu go do potrzeb rozwojowych danej grupy dzieci.

Zalety polskich szkół waldorfskich

Szkoły waldorfskie różnią się od innych szkół prywatnych w Polsce. Oto ich cechy:

Głos eksperta

W czasie 2. targów edukacyjnych Our Kids Expo Szkół Niepublicznych odbyły się trzy seminaria na tematy edukacyjne (tu można obejrzeć wszystkie trzy).

Temat pierwszego seminarium brzmiał “Rodzaje programów edukacyjnych oraz różnice pomiędzy nimi”. Jednym z panelistów był Adam Winiarczyk—dyrektor Waldorfskiej Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego. Oto jego wypowiedź na temat pedagogiki waldorskiej:

Osoby, które to czytały, również oglądały: