Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne w Olsztynie

Szkoły niepubliczne w Olsztynie: charakterystykaStolica Warmii i Mazur to miasto w którym funkcjonują różne rodzaje szkół prywatnych. Szkoły prywatne w Olsztynie proponują kształcenie wszystkim, poczynając od najmłodszych, dla których skierowana jest specjalna oferta w prywatnych żłobkach, po najstarszych uczących się w szkołach średnich.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 Regent College International High School z internatem

Królewiecka 100 , Elbląg, 82-300
kl. 9 do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Piątka”
Piłsudskiego 54a, Olsztyn, 10-450

Na tej stronie:


Szkoły prywatne dają możliwości by uczyły się w nich dzieci i młodzież z różnych regionów kraju i świata. Większość uczniów szkół prywatnych w Olsztynie pochodzi z tego miasta, ale uczęszczają do nich również młodzi ludzie z Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Zalety szkół prywatnych

Olsztyńskie szkoły prywatne posiadają szeroką ofertę edukacyjną dla swoich uczniów. Wielu rodziców rozważa wybór szkoły prywatnej ze względu na liczne zalety takiego typu edukacji. Poniżej kilka najważniejszych zalet szkół prywatnych i niepublicznych.

Niepowtarzalna atmosfera

Szkoły niepubliczne i prywatne w Olsztynie, to najczęściej bardzo małe kameralne placówki. Panuje w nich bardzo dobra atmosfera sprzyjająca nauce i zdobywaniu nowych życiowych umiejętności. W tego rodzaju placówkach na ogół wszyscy się znają, panuje tam niekiedy niemalże rodzinna atmosfera.

Ciekawe programy edukacyjne

Każda ze szkół prywatnych w Olsztynie realizuje podstawowy program nauczania wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W szkołach prywatnych dodatkowo realizowane są inne projekty edukacyjne. W wielu placówkach w Olsztynie uczniowie korzystają z możliwości uczenia się języków obcych. Do ich nauki stosowane są metody innowacyjne, odznaczające się dużą skutecznością. W wielu szkołach tego typu realizowane są programy autorskie oraz programy międzynarodowe.

Duży wybór zajęć dodatkowych

Szkoły prywatne w Olsztynie proponują swoim uczniom duży wybór zajęć dodatkowych. Są to między innymi zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne, zajęcia rozwijające znajomość języków obcych. Wiele z tych zajęć odbywa się w ramach poniesionej opłaty czesnego, za niektóre z nich pobierana jest dodatkowa opłata.

Bezpieczeństwo uczniów

Szkoły prywatne w Olsztynie, to w większości niewielkie placówki. Wszyscy się znają, szkoły są bezpieczne, dzieci nie są anonimowe, a rodziceaktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

Nowoczesne wyposażenie

Niepubliczne szkoły dysponują bogatymi zasobami, np. są wyposażone w nowoczesny sprzęt typu tablice interaktywne. Lekcje prowadzi się wykorzystując techniki informacyjno-komunikacyjne. W dobrze wyposażonych salach lekcyjnych i pracowniach istnieje możliwość przeprowadzania interesujących eksperymentów i różnych projektów naukowych. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się na szkolnych boiskach, siłowniach, w pracowniach szkolnych. Dobre wyposażone pracownie naukowe mają oczywisty wpływ na atrakcyjność zajęć.

Rozwój na każdej płaszczyźnie

Prywatna edukacja w Olsztynie to nie tylko wysokie lokaty osiągnięte w konkursach i olimpiadach specjalistycznych. Szkoły prywatne w Olsztynie nie tylko uczą, ale w dużej mierze wpływają na wychowanie i rozwój funkcji społecznych u młodych osób. Szkoły tego typu wzmacniają poczucie własnej wartości, kształtują umiejętności kierowania swoim postępowaniem, wpajają zasady poszanowania dla odmienności dla innych grup kulturowych i innych narodowości.

Mocne więzi

Szkoły prywatne w Olsztynie tworzą mikro społeczności. Pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami szkoły wytwarzają się pozytywne relacje. Powstają nowe przyjaźnie, które nie kończą się wraz z zakończeniem procesu edukacji w danej szkole.

Wsparcie na wielu płaszczyznach

Olsztyńskie szkoły prywatne wspierają swoich uczniów na wielu płaszczyznach. Wsparcie odbywa się najczęściej na zasadzie pracy indywidualnej nauczyciela z dzieckiem, na tutoringu i mentoringu. Dzięki temu uczeń jest doceniony i bezpieczny na każdym etapie nauki. A dzięki doradcom personalnym i doradcom zawodowym łatwej jest mu wybrać kierunek przyszłej edukacji.

Zaangażowanie kadry pedagogicznej

Spośród wielu powodów dla których rodzice wybierają szkoły prywatne dla swoich dzieci, można wymienić zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania. Oprócz wysokich kwalifikacji mają oni również różnego rodzaju pasje, dzięki którym dużo łatwiej i ciekawej mogą przekazywać zasób wiedzy z danego przedmiotu.

Edukacja w Olsztynie

Pierwsze wzmianki o edukacji w Olsztynie sięgają czasów średniowiecza. W chwili obecnej Olsztyn jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Polsce Północnej. Od 1999 r. w Olsztynie funkcjonuje Uniwersytet Warmińsko Mazurski.

W mieście i jego okolicach działają placówki publiczne, niepubliczne i prywatne na wszystkich szczeblach edukacji - żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i licea. Wśród nich znajdziemy m.in. publiczne i niepubliczne szkoły i przedszkola (jedno lub więcej):

Olsztyn jest pięknym miastem, stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto ma do zaoferowania niezliczone atrakcje – w jego granicach znajduje się aż 11 (!) jezior, przepływa rzeka Łyna. Najbardziej znanym zabytkiem miasta jest Zamek Kapituły Warmińskiej. Warte odwiedzenia są również Stare Miasto, Planetarium czy Muzeum Warmii i Mazur znajdujące się na zamku. Te i wiele innych atrakcji są niewątpliwą zaletą nauki w Olszynie.

Osoby, które to czytały, również oglądały: