Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne w Częstochowie

Szkoły prywatne i niepubliczne w Częstochowie – krótka charakterystykaW Częstochowie, oprócz placówek publicznych, funkcjonują również prywatne i niepubliczne. Począwszy od placówek nauczających na poziomie przedszkolnym, po szkoły podstawowe i szkoły średnie. Do szkół prywatnych w Częstochowie uczęszczają dzieci i młodzież z całego świata. Największą liczbę uczniów w szkołach prywatnych w tym mieście stanowią uczniowie z Częstochowy i jej najbliższych okolic.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Sokrates
Krótka 44, Częstochowa, 42-200
0 Prywatna Lingwistyczna Szkoła Podstawowa
Michałowskiego 4, Częstochowa, 42-200
0 Akademia Soward
KRASIŃSKIEGO 14/24, Częstochowa, 42-200

Na tej stronie:


Najważniejsze zalety szkół prywatnych w Częstochowie

Międzynarodowe środowisko

Jedną z najważniejszych zalet szkół tego typu jest międzynarodowe środowisko. Niektóre ze szkół prywatnych w Częstochowie to szkoły międzynarodowe, szkoły dwujęzyczne oraz takie, które w swojej ofercie mają poszerzony program nauczania języków obcych. Jest to idealne miejsce do nauki dla uczniów wywodzących się z różnych kultur i o różnych narodowościach.

Prywatne szkoły międzynarodowe praktykują różne systemy nauczania: obok polskiego pojawiają się również systemy francuskie, niemieckie, amerykańskie oraz międzynarodowy system nauczania International Baccalaureate. Przebywanie w międzynarodowym środowisku wpływa pozytywnie na takie aspekty jak rozwój tolerancji, otwartość oraz zmienia sposób myślenia. Szkoły prywatne w Częstochowie umożliwiają również zdawanie matury międzynarodowej: jej pozytywne zdanie w dużym stopniu ułatwia kontynuowanie nauki na studiach zagranicznych.

Duży nacisk na naukę języków obcych

Szkoły prywatne w Częstochowie kładą duży nacisk na naukę języków obcych. W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym należy do niezbędnych na rynku pracy. W szkołach prywatnych realizowane są zaawansowane programy wspierające naukę języków obcych.

Do nauki języków obcych wykorzystuje się miedzy innymi bardzo skuteczną immersję. Szkoły prywatne proponują nie tylko dość powszechną naukę języka angielskiego, ale również naukę języka francuskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, języków skandynawskich oraz wielu innych. Codzienny pobyt dziecka w międzynarodowym środowisku znacznie ułatwia naukę języków obcych.

Niewielka liczba uczniów w klasie

Mało liczebne klasy to bardzo duża zaleta szkół prywatnych. Nauka w takich niewielkich grupach, bardzo często przypomina naukę indywidualną. Nauczyciel ma dużo okazji na to, aby poznać ucznia i jego możliwości intelektualne. Każdy rodzaj pojawiającego się problemu czy zaległości, zostaje natychmiast wychwycony przez nauczyciela.

Mała liczba uczniów znacząco wpływa na relacje nauczyciel – uczeń, jak również na dobre koegzystowanie w grupie. Kameralność zapewniaja o wiele lepszą efektywność nauki. Uczniowie na co dzień uczący się w klasach o małej liczebności mają większy poziom bezpieczeństwa i zwiększa się u nich poczucie własnej wartości.

Współpraca na linii rodzice – szkoła

Jedną z cech szkół prywatnych jest duże zaangażowanie rodziców w życie szkoły. Współpraca z rodzicami nie dotyczy tylko wychowania i edukacji ich dzieci, ale ma o wiele szerszy wymiar. Rodzice dzieci ze szkół prywatnych angażują się w sprawy szkoły, mają wpływ na ważne decyzje dotyczące jej funkcjonowania. Rodzice uczestniczą we wspólnych wyjściach, wyjazdach, zabawach, festynach, dniach otwartych w szkole. Rodzice aktywnie udzielają się w komitetach rodzicielskich jak również działają na rzecz szkoły w różnych inicjatywach mających na celu pozyskanie funduszy przyczyniających się do rozwoju placówki.

Wsparcie ucznia na każdym etapie

Prywatne szkoły w Częstochowie wspierają swoich uczniów na każdym etapie rozwoju emocjonalnego i edukacyjnego. Placówki prywatne mają ku temu wiele możliwości. Uczniowie wspierani są poprzez pracę indywidualną z nauczycielem, mentoring, doradztwo zawodowe, dzięki temu mają poczucie bezpieczeństwa i świadomość wsparcia ze strony kadry pedagogicznej.

Cechy szkół prywatnych w Częstochowie

Szkoły niepubliczne znajdujące się w Częstochowie mają swoją siedzibę na dużych osiedlach mieszkaniowych lub w pobliżu tychże osiedli. Niektóre ze szkół mają już bogatą historię i mogą pochwalić się dobrymi wynikami w najróżniejszych rankingach szkół. Szkoły prywatne w Częstochowie zapewniają naukę na wszystkich szczeblach edukacji. Uczy się w nich dzieci i młodzież zarówno z kraju jak i zza granicy.

Szkoły te nie tylko realizują podstawowe programy i zajęcia dodatkowe dla uczniów, ale dużą uwagę przykładają do tego, aby nauka odbywała się w sposób kompleksowy. Rozwijają w młodych ludziach kreatywność, uczą tego, jak radzić sobie z problemami. Jedna z prywatnych szkół podstawowych w Częstochowie tak określa swoje zadania: „Misją szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Wyposażenie ich w wiedzę i kompetencję na wysokim poziomie tak, aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują. Pragniemy, aby nasi uczniowie potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywali się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Wpajamy systemy wartości etycznych i moralnych”. Z kolei na stronie jednej z katolickich częstochowskich szkół można znaleźć taką informację: „System wychowawczy oparty jest na wartościach ewangelicznych. Celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa”.

Edukacja w Częstochowie

Jeśli chcesz rozpocząć naukę w Częstochowie lub jej okolicach do wyboru jest wiele rodzajów szkół prywatnych i niepublicznych. Wśród nich są szkoły społeczne, szkoły katolickie, lingwistyczne czy sportowe.

Jedną z korzyści nauki w szkołach prywatnych w Częstochowie są atrakcje turystyczne miasta i okolic. Do najbardziej znanych należą oczywiście klasztor i sanktuarium na Jasnej Górze – ośrodek kultu Maryjnego i obiekt pielgrzymek z Polski i całego świata.

Samo miasto powstało w średniowieczu, więc na jego terenie i w okolicach znajduje się więc wiele budynków będących zabytkami. Warte zobaczenia są na pewno Stary Rynek z kamienicami, zabytki sakralne jak np. XVII-wieczny Kościół Św. Barbary i Św. Andrzeja czy Aleja Najświętszej Maryi Panny – reprezentacyjna ulica z zabytkowymi kamieniczkami.

Osoby, które to czytały, również oglądały: