Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Licea z internatem

Główne cechy szkół średnich z internatemSzkoły z internatem dla dzieci i młodzieży mogą wydawać się niektórym rozwiązaniem z przeszłości, a jednak zainteresowanie tego rodzaju edukacją wzrasta. Rodzice szukają szkół z internatami dla swoich dzieci. Oczywiście, we współczesnym świecie takie szkoły są nowoczesne pod względem zaplecza, wyposażenia i metod pracy, chociaż jednocześnie w wielu z ich wysoko ceni się tradycję.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 Akademeia High School

Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, Warszawa, 02-972
kl. 9 do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
3 EF Academy

Cotuit Hall, Pullens Lane, Headington, Oxford, OX3 0DA
kl. 8 do kl. 12 A levels
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski
A levels
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
2 Columbia International College

1003 Main Street West, Hamilton, L8S 4P3
kl. 7 do kl. 12 angielski
1 Montessori Farm School - szkoła z internatem

Białka 155, Radzyń Podlaski, 21-300
kl. 6 do kl. 12 Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, polski
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 St. Stephen's School, Rome

Via Aventina 3, Rome, 00153
kl. 9 do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 Regent College International High School z internatem

Królewiecka 100 , Elbląg, 82-300
kl. 9 do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Houghton Academy

9790 Thayer, Houghton, 14744
kl. 6 do kl. 12 A levels
Amerykański program nauczania
angielski, hiszpański
A levels
Amerykański program nauczania
1 Robert Land Academy

6727 S Chippawa Road, Wellandport, L0R 2J0
kl. 5 do kl. 12 angielski
1 Rothesay Netherwood School

40 College Hill Road, Rothesay, E2E 5H1
kl. 6 do kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
angielski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 Trinity College School

55 Deblaquire Street North, Port Hope, L1A 4K7
kl. 5 do kl. 12 angielski
1 Niagara Christian Collegiate

2619 Niagara Pkwy, Fort Erie, L2A 5M4
kl. 6 do kl. 12 angielski
0 Upper Canada College
220 Lonsdale Road, Toronto, M4V 2X8
0 Branksome Hall
10 Elm Ave, Toronto, M4W 1N4
0 Pickering College
16945 Bayview Ave, Newmarket, ON, L3Y 4X2
0 J. Addison School
2 Valleywood Drive, Markham, L3R 8H3
0 Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK
Matuszewska 20, Warszawa, 03-876

Na tej stronie:


Szkoła z internatem dla dzieci młodszych jest dzisiaj mniej rozpowszechniona niż w dawniejszych czasach, kiedy o edukację było trudno i nawet młodsze dzieci były wysyłane do odległych od miejsca zamieszkania miejsc, gdzie mieściły się szkoły. Dzisiaj szkoły z internatem dla dzieci w wieku szkoły podstawowej są dużo rzadsze, a najczęściej szkoły z internatem to szkoły średnie, a więc dla młodzieży w wieku od 13-18 lat.

Wśród szkół zapewniających zakwaterowanie w postaci internatu są szkoły specjalistyczne, np. sportowe, muzyczne czy artystyczne, ponieważ zamieszkanie uczniów na kampusie ułatwia im regularny dostęp i codzienne korzystanie ze specjalistycznego zaplecza i sprzętu, np. obiektów sportowych, sal gimnastycznych czy basenów, pracowni malarskiej lub rzeźbiarskiej czy studia muzycznego. Są jednak także szkoły ogólnokształcące - licea, które zapewniają swoim uczniom możliwość zamieszkania w internacie. Takie szkoły działają zarówno w Polsce jak i w innych krajach.

Co to jest szkoła z internatem?

Szkoły z internatem to takie szkoły, które oprócz edukacji zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. W szkole z internatem uczniowie mieszkają i uczą się na terenie kampusu. Niektóre szkoły z internatem mają również programy pięciodniowe, podczas których uczeń mieszka na terenie kampusu przez cały tydzień, a na weekendy wraca do domu.

Oprócz internatów istnieją także bursy – to rodzaj internatu nieprzypisanego do jednej, konkretnej szkoły, w którym mieszkają uczniowie w różnym wieku, kształcący się w różnych placówkach w danym rejonie. To jakby akademik dla młodzieży kształcącej się w szkołach średnich.

Prywatne szkoły z internatem różnią się pod względem cen. Ponieważ oferują zakwaterowanie, są droższe niż prywatne szkoły dzienne. Roczne czesne (w tym pokój i wyżywienie) może obejmować dodatki takie jak mundurki szkolne, podręczniki, dodatkowe materiały i fakultatywne zajęcia, ale są szkoły, gdzie za dodatki, np. obowiązkowe mundurki, trzeba płacić osobno. To coś, o co warto się dokładnie dowiedzieć.

Każda szkoła z internatem ma własne wymagania rekrutacyjne. W ramach rekrutacji mogą być wymagane wizyty w szkole, rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy wstępne, eseje i listy polecające. Szkoły wyznaczają również własne terminy składania tych materiałów.

Rodzice, którzy uważają, że szkoła z internatem jest tym, czego szukają dla swojego dziecka, muszą przede wszystkim podjąć decyzję czy chcą aby dziecko uczyło się w takiej placówce w Polsce czy za granicą.

Każdy z tych wyborów oznacza, że nie będziemy mieli codziennego kontaktu z dzieckiem, że wypuszczamy je na szersze wody. Nie jest to łatwe, ale bez wątpienia zaowocuje większą niezależnością dziecka, wzrostem jego samodzielności i odpowiedzialności. Kiedy dzieci uczą się w szkole zagranicznej, będziemy je pewnie widywać rzadziej, ale przy obecnej technologii, kontakt może być częsty i bliski.

Zalety szkół z internatem

Szkoły z internatem zapewniają wiele korzyści naukowych, wychowawczych i ogólnorozwojowych.

• Międzynarodowa społeczność uczniowska: szkoły z internatem chętnie przyjmują uczniów z zagranicy, dzięki czemu tworzą międzynarodowe środowisko, w którym uczą się dzieci z całego świata. Nauka i przebywanie w tak różnorodnym kulturowo środowisku jest wspaniałym doświadczeniem, zarówno naukowym jak i językowym.

• Systemy wsparcia: szkoły z internatem silnie wspierają młodzież w rozwoju i dokonywaniu życiowych wyborów. Zapewniają nie tylko pomoc podczas nauki poprzez tutoring, mentoring, ale mają również specjalne programy poradnictwa. To pomaga uczniowi przekraczać bariery naukowe i społeczne.

• Specjalne potrzeby edukacyjne: niektóre szkoły z internatem oferują naukę dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem lub ADHD. Istnieją klasy integracyjne w pełnym lub niepełnym wymiarze kształcenia specjalnego, a także oferują zakwaterowanie. Kształcenie takich uczniów jest prowadzone przez pedagogów wyspecjalizowanych w edukacji specjalnej.

• Bogate zasoby: szkoły prywatne z internatem, podobnie jak wiele innych szkół niepublicznych, przeznaczają znaczne środki finansowe na wyposażenie i zajęcia dodatkowe. Dotyczy to nie tylko ilości i jakości sprzętu IT (komputerów, tablic interaktywnych itp.) oraz najnowocześniejszych pomocy naukowych, ale również wyposażenia pracowni artystycznych czy obiektów sportowych, jak również funkcjonowania kół zainteresowań oraz realizacji programów edukacyjnych poza murami szkoły.

• Małe klasy: szkoły z internatem charakteryzują się niską liczbą uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Oferują naukę w małych, kilku- lub kilkunastoosobowych klasach. To sprawia, że nauczyciele mogą poświęcić uczniom dużo więcej czasu. Sprzyja to efektywnemu uczeniu się. W kameralnym i interaktywnym środowisku uczniowie są bardziej zaangażowani w naukę.

• Czas: ponieważ internaty są lokalizowane na kampusach szkoły lub w bardzo bliskiej odległości od szkolnych budynków, uczeń nie traci czasu i pieniędzy na dojazdy, i może poświęcić dużo więcej czasu na naukę, życie szkolne, a także może korzystać z zajęć pozalekcyjnych i obiektów szkolnych nie tylko w czasie godzin lekcji. W sumie daje mu to także więcej czasu na odpoczynek i rekreację.

• Samodzielność i dyscyplina: uczniowie szkoły z internatem uczą się samodzielności i dyscypliny – codzienna higiena, dbanie o ubiór i wygląd, a także o swój pokój, wykonywanie obowiązków związanych z pobytem w szkole, a co najważniejsze - pilnowanie wyznaczonych regulaminami szkoły harmonogramów to obowiązki, które na nich spadają. Muszą sobie z tym radzić, w czym pomagają im oczywiście wychowawcy. Dzięki temu dziecko szybko staje się niezależne i na pewno lepiej będzie sobie radziło w przyszłości.

• Przyjaźnie na całe życie: jak wiadomo z relacji uczniów i absolwentów takich szkół, mieszkanie w internacie w czasie uczęszczania do szkoły to świetny sposób na budowanie kompetencji społecznych i właściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami, a także zawiązywanie przyjaźni, które często przekraczają nie tylko bariery środowiskowe, ale i językowe czy kulturowe. Większość absolwentów szkół z internatem twierdzi, że poznała w nich najlepszych przyjaciół. Kontakty takie i przyjaźnie pozostają na całe życie.

Szkoły z internatem w Polsce

W Polsce widać wzrost zainteresowania szkołami z internatem dla dzieci i młodzieży, a także początek trendu do tworzenia internatów przez istniejące już szkoły, przede wszystkim niepubliczne. W chwili obecnej największa liczba polskich szkół z internatem to średnie szkoły wyznaniowe (katolickie) prowadzone przez zakony i diecezje. Jest też pewna grupa szkół o charakterze sportowym i artystycznym (głównie muzycznym).

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule “Szkoły z internatem w Polsce”.

Szkoły z internatem za granicą

Nauka w szkołach z internatem jako forma kształcenia jest bardziej popularna w krajach zachodnich niż w Polsce. Wiele kanadyjskich, amerykańskich czy brytyjskich szkół z internatem to szkoły o długiej i bogatej tradycji, z międzynarodową renomą, zapewniające swoim absolwentom znakomity start na najlepsze uczelnie świata.

Ucząc się w takiej szkole dziecko przebywa cały czas w otoczeniu angielskojęzycznym i jest w nim całkowicie zanurzone - uczy się wszystkich przedmiotów w tym języku, posługuje się nim podczas rozmów z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. Używa go do kontaktów w szkole, internacie, a także poza nimi.

W artykule “Nauka w szkole średniej za granicą” omawiamy cechy szkół z internatem w innych krajach, zalety nauki za granicą i przedstawiamy listę renomowanych szkół zagranicznych tzw. “boarding schools”.

Osoby, które to czytały, również oglądały: