Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Sześć powodów wyboru szkoły prywatnej

Czym kierujemy się przy wyborze szkoły niepublicznejJaką szkołę wybrać dla dziecka? Czy lepsza będzie szkoła publiczna czy niepubliczna? Rozważając przyszłość edukacyjną swojego dziecka i różne możliwe opcje, i ostatecznie decydując się na szkołę niepubliczną, wielu rodziców kieruje się następującymi cechami tych szkół:  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Poziom nauczania

Powszechnie wiadomo, że w szkołach niepublicznych poziom nauczania jest zwykle wysoki. Rodzice cenią sobie ich wymagające programy nauczania, wysokie standardy akademickie, a także oferowane przez nie dodatkowe metody wzbogacenia doświadczenia ucznia, takie jak kursy Advanced Placement (AP). Szkoły te realizują nierzadko zagraniczne programy nauczania takie jak English National Curriculum A-levels czy program International Baccalaureate (IB). Wiele szkół może się pochwalić znakomitymi wynikami w przyjęciach swoich absolwentów na studia. To bardzo ważna cecha, jeżeli głównym powodem decyzji o posłaniu dziecka do prywatnej szkoły jest chęć ułatwienia mu dostania się na wysokiej klasy uczelnię wyższą.

Środowisko szkolne

Oprócz wysokiego poziomu nauczania rodzice poszukują dla dziecka odpowiedniego środowiska szkolnego. Szkoły niepubliczne oferują małe klasy i niewielką liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela. To oznacza bardziej kameralne środowisko szkolne, z częstszymi interakcjami uczniów, większym ich zaangażowaniem i udziałem. Pozwala to także nauczycielom bliżej poznać potrzeby i umiejętności poszczególnych uczniów i lepiej na nie reagować.

Społeczność i kultura

Kultura danej szkoły jest czymś, co może przynieść najważniejsze i trwałe korzyści. Podczas gdy większość szkół publicznych działa na zasadzie rejonizacji, szkoły niepubliczne przyjmują uczniów na podstawie wspólnych zainteresowań, aspiracji i wartości. Każda szkoła niepubliczna ma swoją szczególną społeczność i kulturę, która za priorytety uważa pewne wartości, takie jak znakomite wyniki w nauce, rozwój osobisty, działalność na rzecz szerszej społeczności, różnorodność i sprawiedliwość społeczną. Większość szkół niepublicznych cechuje zżyta ze sobą społeczność, która pozwoli Twojemu dziecku czuć się tam jak w domu.

Rozwój osobisty

Poza dbaniem o poziom nauczania, szkoły niepubliczne uważają rozwój osobisty za istotny priorytet. Wielu rodziców wybiera szkołę niepubliczną, ponieważ są oni przekonani, że będzie ona właściwym miejscem dla społecznego i emocjonalnego rozwoju ich dziecka. Niejednokrotnie szkoły niepubliczne traktują edukację w zakresie charakteru ucznia jako integralną część programu nauczania. Rodzice są zachwyceni, że poza podstawowymi treściami naukowymi ich dzieci przyswoją sobie kluczowe wartości i rozwiną cechy charakteru takie jak uczciwość, niezależność i poczucie sprawiedliwości, co pozwoli dzieciom wyrosnąć na dojrzałych i odpowiedzialnych młodych ludzi.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoły niepubliczne starają się zapewnić wszechstronną edukację. Ten cel jest realizowany nie tylko poprzez nauczanie na wysokim poziomie, ale także poprzez szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, takich jak zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne i służba na rzecz społeczności, a także szereg mniej typowych - od wydawanych przez uczniów gazet, przez teatry (także angielskojęzyczne), po grupy realizujące w szkolnym studio filmy.

Szkoły niepubliczne organizują wiele wspólnych wycieczek i wyjazdów, ponieważ integrują one społeczność uczniowską i nauczycieli, a uczniowie uczą się wielu przydatnych umiejętności, zdobywają doświadczenia i zżywają się ze sobą, co ma pozytywny wpływ na naukę w szkole.

Niektóre szkoły mają w swojej ofercie wymiany ze szkołami zagranicznymi, co jest wspaniałą okazją dla uczniów do szlifowania języka, do poznania innego kraju i kultury i poszerzenia swoich horyzontów.

Zaangażowanie rodziców

Szkoły niepubliczne funkcjonują w oparciu o otwartą komunikację między rodzicami i pracownikami szkoły i jest dla nich bardzo ważne, aby angażować rodziców. Poprzez częste spotkania nauczycieli z rodzicami, wspólne imprezy i udział komitetów rodzicielskich w akcjach zbierania pieniędzy, rodziny stają się integralną częścią życia szkolnego swoich dzieci. To wspólna płaszczyzna, dzięki której także związki między rodzicami i dziećmi mogą się wzmocnić.

Więcej o korzyściach płynących z podjęcia nauki w szkole prywatnej przeczytasz tutaj. Jeśli chcesz znaleźć szkołę prywatną odwiedź naszą stronę.

Raport Our Kids

We wrześniu 2019 roku Our Kids przeprowadził ogólnopolskie badanie “Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?”, aby zbadać dlaczego rodzice decydują się na szkoły niepubliczne. Postanowiliśmy zapytać o to samych rodziców. Naszą ankietę wypełniło 1065 rodziców uczniów niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w całej Polsce, w 48 dużych miastach i małych miejscowościach.

Badanie wykazało, że rodzice najwyżej cenią w szkołach niepublicznych bezpieczne dla dzieci środowisko, gdzie dzieci traktuje się podmiotowo i indywidualnie, z dobrym kontaktem z nauczycielami i szkołą, dające dzieciom możliwość nabywania umiejętności miękkich, nie tylko samej wiedzy.

TUTAJ podsumowujemy przyczyny wyboru szkół niepublicznych, jakie respondenci ankiety wymienili jako najważniejsze w naszym badaniu.

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami Our Kids omawiającymi przyczyny wyboru placówek niepublicznych:

Powody wyboru szkół niepublicznych

Powody wyboru szkół niepublicznych - Raport Our Kids

Dlaczego wybrałam dla moich dzieci edukację w szkole niepublicznej

Osoby, które to czytały, również oglądały: