Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne w Lublinie

Poznaj zalety niepublicznych lubelskich szkółLublin jest stolicą województwa lubelskiego i jest dziewiątym pod względem liczby ludności miastem w kraju. Funkcjonuje tu wiele przedszkoli i szkół prywatnych. Niektóre z nich oferują uczniom naukę dwóch języków jednocześnie, działają także szkoły międzynarodowe.

Prywatne szkoły, a także przedszkola prywatne działają na całym obszarze miasta, w tym między innymi w takich lubelskich dzielnicach jak: Abramowice, Bronowice, Czechów Południowy i Północny, Śródmieście, Tatary, Wieniawa, Wrotków.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Collegium Gostynianum zespół szkół katolickich im. ks. Kazimierza
ul. Droga Męczenników Majdanka 27, Lublin, 20-325
0 Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesorii w Lublinie
Nadbystrzycka 162, Lublin, 20-506
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina
Jacyny Onyszkiewicza 17, Lublin, 20-783
0 Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie
Symfoniczna 3a, Lublin, 20-853
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori
Nadbystrzycka 162, Lublin, 20-506

Na tej stronie:


Rodzaje szkół w Lublinie

Do szkół niepublicznych w Lublinie uczęszczają głównie młodzi ludzie z województwa lubelskiego, ale jest to także miejsce nauki dla uczniów, którzy przybyli z innych województw i zza granicy. Spośród wielu rodzajów szkół prywatnych w Lublinie można wymienić m.in.:

Szkoły międzynarodowe

W Lublinie funkcjonują szkoły międzynarodowe, których głównym językiem jest język angielski. Szkoły korzystają z najbardziej nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i realizują aktualne idee pedagogiczne. W szkołach propagowana jest postawa otwartości na świat oraz międzykulturowego porozumienia.

Realizowane są projekty o zasięgu międzynarodowym. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu mediów i nowoczesnych technologii informacyjnych. Nauka w tych szkołach odbywa się w przyjaznej atmosferze, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów.

Szkoły IB

W Lublinie uczniowie mogą skorzystać z nauki w szkołach prywatnych, w których program oparty jest na International Baccalaureate (IB). Jest to międzynarodowy program, dzięki któremu uczniowie zdają międzynarodową maturę. W ramach tego programu uczeń wybiera 6 przedmiotów, z których co najmniej 3 muszą być nauczane na poziomie rozszerzonym. Przedmioty wybiera się z 6 grup, z każdej grupy po jednym przedmiocie. Oprócz 6 wybranych przez ucznia przedmiotów, obowiązkowe są również takie elementy programu jak: teoria wiedzy, kreatywność, akcja służba i esej rozszerzony. Nauczyciele pracujący w szkołach prywatnych, gdzie stosowany jest program International Baccalaureate (IB), to bardzo często pasjonaci wspierający aktywnie swoich uczniów (dowiedz się więcej o: szkołach IB w Polsce).

Szkoły i przedszkola Montessori

W Lublinie działają prywatne placówki oświatowe, które oferują uczniom naukę zgodnie z założeniami programu dr Marii Montessori. Proces nauki i wychowania w szkołach Montessori odbywa się zgodnie z zasadami tego programu mówiącymi o samodzielności, indywidualizacji, wolnym wyborze, aktywności, izolacji trudności, ładzie i porządku. Szkoły, gdzie stosowany jest program dr Marii Montessori przygotowują młodych ludzi do studiowania na konkretnych kierunkach.

W szkołach i przedszkolach Montessori stosujących ten program panuje atmosfera współpracy, nie ma rywalizacji, natomiast mocno akcentuje się pracę zespołową. Założenia pedagogiki dr Marii Montessori stosowane są już od ponad stu lat. W Polsce metoda zyskała popularność od lat osiemdziesiątych minionego wieku.

Kształcenie specjalne

W Lublinie znajdują się prywatne szkoły, które zapewniają nauczanie dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są to placówki, które oferują wszechstronną pomoc dla uczniów z różnego typu problemami. (Przeczytaj więcej o: szkołach specjalnych w Polsce).

Korzyści z nauki w prywatnych lubelskich szkołach

Nauka w placówkach prywatnych przynosi wiele korzyści. Rodzice wybierając tego rodzaju szkoły i przedszkola kierują się najczęściej dobrymi warunkami nauki. Zalety szkół niepublicznych to:

Lubelskie szkoły niepubliczne dają swoim uczniom możliwość uczestniczenia w dużej ilości zajęć pozalekcyjnych, dzięki czemu mogą oni rozwijać swoje zainteresowania, spośród których można wymienić takie jak: zajęcia językowe, zajęcia muzyczne, teatralne, filmowe, sportowe, podróżnicze, historyczne, literackie i wiele innych.

Szkoły prywatne w Lublinie współpracują ze szkołami podobnego typu w innych częściach Europy. W związku ze współpracą i wspólnymi programami edukacyjnymi, młodzież może korzystać z wyjazdów zagranicznych podczas ferii i wakacji.

Wybór szkoły niepublicznej w Lublinie to gwarancja wysokiego poziomu nauczania, sprzyjające rozwojowi młodego człowieka warunki nauki, nauka umiejętności miękkich, takich jak umiejętność komunikacji i umiejętność pracy w grupie.

Nauka w Lublinie

Lubelskie szkolnictwo ma wspaniałą historię. W roku 1473 do Lublina przyjechali synowie Kazimierza Jagiellończyka wraz z Janem Długoszem, który zajmował się edukacją królewskich synów na zamku lubelskim. Uniwersytet Lubelski powstał w roku 1918, od roku 1928 zaczął funkcjonować pod nazwą Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Lublin należy do najstarszych miast w Polsce. W 2017 r. miasto świętowało 700-lecie lokacji na prawie magdeburskim. Lublin jest ośrodkiem kulturalno-naukowym, na jego terenie znajduje się tez wiele zabytków i atrakcji turystycznych – Stare Miasto (najstarsza część Lublina), Zamek Lubelski, Brama Krakowska, Wieża Trynitarska, Muzeum Wsi Lubelskiej czy Państwowe Muzeum na Majdanku.

Osoby, które to czytały, również oglądały: