Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z programem International Baccalaureate (IB) w Warszawie

Szkoły prywatne w Warszawie oferujące program International Baccalaureate (IB)W Warszawie jest do wyboru wiele świetnych szkół oferujących program International Baccalaureate (IB). Program IB jest szczególnie popularny w warszawskich szkołach międzynarodowych. W Warszawie szkół z programem IB jest najwięcej. Szkoły IB można też znaleźć w pobliżu Warszawy: w Pruszkowie, Józefowie, Łomiankach, Markach, Ząbkach i Zielonce. Są też szkoły IB w całej Polsce, w tym w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Rzeszowie, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 American School of Warsaw

Warszawska 202, Konstancin-Jeziorna, 05-520
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
3 Monnet International School

Zbierska 5, Warszawa, 00-745
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski, polski
Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
3 International American School of Warsaw

Dembego Stefana 18, Warszawa, 02-796
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
angielski, polski
Amerykański program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
3 The British School Warsaw

ul. Limanowskiego 15, Warszawa, 02-943
żłobek (2,5 lat) do kl. 12 Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski, polski
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
3 Thames British School Warsaw

Ochota, Mokotów, Włochy, Piaseczno, Warszawa, 00-000
żłobek (2,5 lat) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
2 TE Vizja International Schools

59 Okopowa, Warszawa, 01-043
przedszkole (2,5 lat) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
2 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO

Solec 48, Warszawa, 00-382
kl. 9 do kl. 12 Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski, polski
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
1 The Canadian School of Warsaw

7 Bełska Street, Warsaw, 02-638
przedszkole (2,5 lat) do kl. 8 Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
angielski, francuski, polski
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
1 Warsaw Montessori Family

ul. Szwoleżerów 4, Warszawa, 00-464
żłobek (18 miesięcy) do kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, polski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
0 XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczneim. Mikołaja Kopernika w Warszawie
Józefa Bema 76, Warszawa, 01-225
0 Wonderful Years School
Alzacka 16 a, Warszawa, 03-972
0 IB World School 1531 Raszyńska
Raszyńska 22, Warszawa, 02-026
0 International European School Warsaw
Wiertnicza 140, Warszawa, 02-952
0 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tarsu
Poezji 19, Warszawa, 04-994

Na tej stronie:


Założenia programu International Baccalaureate

Głównym założeniem IB jest edukacja międzynarodowa, która dobrze wpływa na kształtowanie w uczniach tolerancji, kreatywności oraz zainteresowania innymi kulturami. Poziom szkół oferujących program IB jest bardzo wysoki. Program IB cieszy się dużą popularnością wśród rodziców i uczniów, którym zależy na tym aby lepiej poznać świat i uzyskać dobrą edukację prowadzącą do satysfakcjonującej i lukratywnej przyszłości zawodowej. Absolwent takiej szkoły myśli więc szerzej, bardziej wielokulturowo, a fakt, że szkoły te są wielojęzyczne, sprawia, że przed uczniami otwierają się uczelnie całego świata. Każda szkoła IB ma w swojej ofercie przynajmniej kilka języków obcych.

Poziomy International Baccalaureate

International Baccalaureate w Polsce zwany jest też maturą międzynarodową, choć realizuje program nauczania już od lat wczesnoszkolnych.

IB oferuje edukację na trzech poziomach:

- Primary Years Programme (PYP)

Jest to program dla uczniów w wieku od 3. do 12. roku życia. Edukację rozpoczyna się więc już na etapie przedszkolnym i trwa ona do końca szkoły podstawowej. Głównym założeniem w tym okresie jest wykształcenie właściwych zachowań społecznych oraz koncentracja na potrzebach emocjonalnych dziecka. Uczeń po zakończeniu takiej nauki staje się bardziej ciekawy świata, troskliwy oraz tolerancyjny i świadomy różnorodności potrzeb i zachowań innych kolegów z klasy. Dziecko podczas kształcenia w programie IB staje się też bardziej komunikatywne, śmiałe oraz skłonne do refleksji. Kolejną cechą, która jest rozwijana podczas okresu Primary Years Programme jest trzymanie się zasad, otwartość na innych oraz zmysł badawczy. Dzieci bardzo często same muszą dotrzeć do wiedzy, przy czym oczywiście zapewnione jest przewodnictwo i pomoc nauczycieli.

- Middle Years Programme (MYP)

To okres edukacji International Baccalaureate, który przypada na okres od 11. do 16. roku życia. W tym okresie kształtowane są procesy poznawcze oraz prawidłowa postawa społeczna. Middle Years Programme jest także powolnym wstępem do życia akademickiego i już na tym etapie uczniowie otrzymują wiele drogowskazów, które pomogą im w wyborze dalszej edukacji. Dzięki takiemu podejściu uczniowie szkół International Baccalaureate (IB) wybierają satysfakcjonującą, zarówno rodzica jak i dziecko, drogę edukacyjną, a później zawodową. Przedmioty realizowane na tym etapie to: język ojczysty, język obcy, matematyka, geografia, biologia, chemia, historia, WOS, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz wychowanie do życia w rodzinie.

- Diploma Programme (IB DP)

IB Diploma Programme to o ostatni etap edukacji w systemie IB. Obejmuje młodzież w wieku od 16. do 19. roku życia (okres liceum) i kończy się egzaminem maturalnym. Jest to tzw. matura międzynarodowa, dzięki której przyjęcie na zagraniczne studia staje się dużo łatwiejsze. Uczeń kończący taką szkołę jest też bardziej otwarty na świat i różnorodność oraz bez lęku adaptuje się w nowych, odmiennych kulturowo warunkach na całym świecie. Wszystko to dzięki tolerancji, która jest jednym z głównych założeń nauki w systemie IB. Ma też wpojone przekonanie, że nauka to proces, który nie kończy sie w szkole, lecz trwa przez całe życie.

Program International Baccalaureate

Program International Baccalaureate (dawniej IBO) oferuje możliwość nauki dzieciom i młodzieży oraz programy szkolenia nauczycieli. Je fst toundacja edukacyjna non-profit z siedzibą w Genewie w Szwajcarii ma status doradczy UNESCO i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury. Uczniowie w programie IB są oceniani przez swoich własnych nauczycieli oraz przez międzynarodowych nauczycieli z całego świata. Prawie 30 000 uczniów jest ocenianych każdego roku przez organizację IB, a zwykle 80 procent z nich kończy studia dyplomem uznawanym przez tak cenione uniwersytety jak Sorbona, Yale czy Oxford.

Każdy z uczestników kursu w dowolnej szkole średniej oferującej program International Baccalaureate ma do wyboru przedmioty z sześciu grup. Przy czym trzy z nich muszą być na poziomie HL (higher level), a kolejne trzy na niższym - SL (standard level). Z każdej z grup uczeń musi wybrać jeden rodzaj zajęć. Do pierwszej z nich należą: język ojczysty oraz anglojęzyczny kurs literatury. Kolejna grupa to języki nowożytne. Uczeń musi zdecydować się na jeden z nich. Liczba języków do wyboru uzależniona jest od konkretnej placówki i jej oferty. Większość publicznych szkół z programem IB w Poznaniu oferuje: niemiecki, francuski, włoski. Poznańskie placówki niepubliczne często mają o więcej nauczycieli języków obcych. Dlatego też proponują dodatkowo: rosyjski, hiszpański, chiński i inne języki. Trzecią grupę przedmiotową stanowią nauki społeczne (historia, geografia, psychologia, zarządzanie, geografia, filozofia), a czwarta to nauki doświadczalne: informatyka, fizyka, chemia. Grupa piąta to matematyka; przedmioty w obrębie tej grupy różnią się poziomem zaawansowania wiedzy i umiejętności. Ostatnia kategoria to zajęcia artystyczne.

Ponadto konieczne jest ukończenie przedmiotu o nazwie TOK (Teoria Wiedzy – Theory of Knowledge). Aby uczeń mógł zdawać międzynarodową maturę musi także, pod opieką promotora, napisać dłuższy esej w języku angielskim z wybranego przez siebie przedmiotu. Podczas dwuletniego kursu uczeń zobowiązany jest także do tego, aby wykazać się pracą na rzecz społeczności i środowiska przez 150 godzin. Ten element nazywa się CAS (Creativity, Action, Service). Może to być wolontariat w organizacji, czy fundacji, jednak cały jego przebieg musi zostać udokumentowany.

Zalety szkół IB

Szkoły z programem International Baccalaureate skupiają się nie tylko na nauce konkretnych zagadnień teoretycznych i praktycznych z różnych przedmiotów (matematyka, język polski, historia). Mają one na celu rozwój ucznia na wielu poziomach: społecznym, intelektualnym, emocjonalnym, językowym. Uczniowie są przygotowywani do dorosłego życia. Nie tylko opanowują perfekcyjnie języki, ale także uczą się jak poszukiwać własnych zainteresowań i rozwijać je. Uświadamiają sobie jak ważne jest samokształcenie, a przy tym poznają istotne w życiu zagadnienia filozoficzne oraz psychologiczne. Dowiadują się tego, jak uczyć się efektywnie. Łatwiej radzą sobie ze stresem i uczą się jak funkcjonować w różnorodnych środowiskach. Szkoły średnie nie posiadające kursu International Baccalaureate skupiają się przede wszystkim na tym, aby wiedza uczniów z konkretnych przedmiotów była na odpowiednim poziomie, pozwalającym zdać egzamin maturalny. Program International Baccalaureate jest czymś więcej. Kształci z wielu dziedzin, ale również pomaga w rozwijaniu u uczniów umiejętności planowania i świadomego kierowania własną karierą.

Więcej: o zaletach programu IB - jego specyfice i dlaczego warto go wybrać.

Szkoły IB

Szkoły z IB można znaleźć w 157 krajach na całym świecie, a liczba takich placówek (najnowsze dane na 3 września 2019 r.) wynosi 6 812.

W Polsce, szkoły IB działają głównie w większych miastach, w większości są to szkoły niepubliczne. Program IB działa w Polsce od 1993 roku i obecnie jest realizowany przez 52 szkoły.

Our Kids poleca

Polecamy szereg przydatnych artykułów na naszej witrynie, które omawiają szczegółowo program IB, na wszystkich jego poziomach:

Zalety programu IB - jego specyfika i dlaczego warto go wybrać

Matura międzynarodowa IB - IB Diploma Programme

Program IB - Middle Years Programme (MYP)

Program IB - Primary Years Programme (PYP)

Warto też obejrzeć obejrzeć nagrania wideo z 2. dorocznych targów Expo Szkół Niepublicznych 2020:

• o różnych metodach nauczania (seminarium 1),

o programie IB.

Osoby, które to czytały, również oglądały: