Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Program IB Middle Years (MYP)

Prywatne szkoły oferujące program International Baccalaureate dla uczniów w wieku od 11 do 16 latProgram International Baccalaureate został pierwotnie stworzony dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat. Jego celem było zapewnienie kompleksowego, wysokiej jakości zaawansowanego kursu, który gwarantował podstawy edukacji w szkołach średnich, a jednocześnie stanowił wyzwanie dla uczniów, aby wykorzystali swoją wiedzę i umiejętności poprzez współpracę, dyskusję i komunikację.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 Monnet International School

Zbierska 5, Warszawa, 00-745
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski, polski
Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
3 American School of Warsaw

Warszawska 202, Konstancin-Jeziorna, 05-520
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
0 Upper Canada College
220 Lonsdale Road, Toronto, M4V 2X8
0 Branksome Hall
10 Elm Ave, Toronto, M4W 1N4
0 The International School of Bydgoszcz
Gałczyńskiego 23, Bydgoszcz, 85-322

Na tej stronie:


Opierając się na sile programu zaawansowanego (IB Diploma Programme), został on rozszerzony o program IB Middle Years (IBMYP). Program ten jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 11 do 16 lat. W Polsce program MYP był oferowany w gimnazjach (13-16 lat). Po reformie edukacji, od kiedy gimnazja przestały istnieć w 2019 roku, program może być realizowany w dwóch ostatnich klasach szkoły podstawowej (7 i 8 klasie) oraz w dwóch pierwszych klasach w liceach.

Tak jak w wyższych klasach program składa się z interdyscyplinarnych tematów, z których każdy rozwija zrozumienie przez uczniów tego, kim są, swojego miejsca oraz tego, jak ich życie krzyżuje się z życiem innych, lokalnie i nie tylko. Program ma na celu m.in. rozbudzać w uczniach ciekawość, krytyczne myślenie, rozwijać świadomość międzykulturową. Podstawowy program nauczania obejmuje język ojczysty i literaturę, język nowożytny, matematykę, nauki ścisłe/przyrodnicze (fizyka, biologia, chemia, geografia), wychowanie fizyczne (plus wychowanie do życia w rodzinie), sztukę (plastyka, muzyka) i nauki społeczne (wos, historia); nauka odbywa się przez pryzmat tych międzyprzedmiotowych tematów.

Akredytacja

Akredytacja przyznawana jest przez fundację edukacyjną International Baccalaureate w Genewie, w Szwajcarii. Termin "International Baccalaureate" jest używany ogólnie i może odnosić się do organizacji, stopnia lub programów studiów. Przed rokiem 2007 główny organ akredytacyjny znany był formalnie jako Organizacja Matury Międzynarodowej (IBO), choć od tego czasu znany jest po prostu jako International Baccalaureate.

Szkoły ubiegające się o prowadzenie programu IB podejmują 3-4-letni proces autoryzacji/akredytacji, w zależności od tego, kiedy szkoła rozpoczyna formalnie rok szkolny. Każda szkoła akredytowana do oferowania jednego z czterech podstawowych programów IB nosi nazwę IB World School. Oznacza to, że szkoła taka spełnia najwyższe standardy jakości w edukacji określone przez międzynarodowych ekspertów IB. Na świecie istnieje ok. 1000 szkół mogących poszczycić się takim tytułem. Każda szkoła, która jest zaangażowana w proces akredytacji, jest znana jako IB Candidate School.

Wszystkie akredytowane szkoły biorą udział w ciągłym procesie kontroli i rozwoju. W niektórych przypadkach proces ten jest wspierany i/lub ułatwiany przez organizacje subregionalne. Akredytacja jest jednak możliwa wyłącznie za pośrednictwem centralnego organu akredytującego.

Szkoły, które oferują programy IB dla wszystkich grup wiekowych, począwszy od pierwszych lat szkolnych (w szkołach podstawowych), a kończąc na uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły średniej (IB Diploma Programme), określają się jako IB Continuum Schools. Szkoły zazwyczaj rozwijają kontinuum IB w miarę upływu czasu, dodając programy w miarę rozwoju szkoły oraz w odpowiedzi na potrzeby uczniów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o szkołach z programem IB i szkołach międzynarodowych w Polsce – przeczytaj artykuły na stronach Ourkids.

MYP w liczbach

Program MYP jest oferowany w 1319 szkołach w 108 krajach.

W Polsce, gdzie pierwsza szkoła z programem IB powstała dopiero w 1993 roku, program MYP realizuje 11 akredytowanych szkół (wśród których jest także kilka szkół publicznych).

Osoby, które to czytały, również oglądały: