Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Wywiad Our Kids: Poznaj lepiej The International School

Rozmówczyni Our Kids: Dyrektorka szkoły Anna RokickaThe International School, działająca w dwóch campusach, to szkoła podstawowa, która realizuje dwa programy nauczania - polski i kanadyjski. Szkoła prowadzi nauczanie w dwóch językach: angielskim i polskim, od 10 lat z sukcesem wykorzystując metodę immersji. Dodatkowo proponuje naukę języka francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Anna Rokicka, dyrektor, współpracuje ze szkołą od 9 lat, a jej dyrektorem jest od września tego roku. Wcześniej zajmowała się programem kanadyjskim, którego była dyrektorem. Teraz z powodzeniem łączy te dwie funkcje.

Dwa programy nauczania

Our Kids: Jak doszło do tego, że wybrali Państwo program kanadyjski?

Anna Rokicka: Tak naprawdę, historia naszej szkoły zaczęła się 15 lat temu od przedszkola. Właściciele zastanawiali się jakie ono miałoby być? Oczywistym było, że jego profil powinien być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby edukacyjne współczesnego świata. Postawiono na dwujęzyczność lub wręcz wielojęzyczność. Kolejnym etapem był wybór programu nauczania. Decyzja o wprowadzeniu programu kanadyjskiego nie była przypadkowa.

Na rynku istniało już kilka placówek, które edukowały w systemie brytyjskim i amerykańskim, ale właściciele The International School poszukiwali programu, który byłby szczególnie właściwy dla dzieci dwujęzycznych. Kanadyjskie podejście uznali za najbardziej odpowiadające wizji naszej szkoły.

Dużą rolę w wyborze tego programu i w kształtowaniu misji szkoły odegrała nasza pierwsza dyrektor programowa, prezydent Kolegium Nauczycielskiego w Ontario, która udostępniła nam wiele narzędzi, pomysłów oraz metod. To osoba, która pracowała w tym systemie przez wiele lat i miała zarówno duże doświadczenie praktyczne w nauczaniu jak i w kontakcie z nauczycielami. Jej wieloletnie doświadczenie było warte dużo więcej, niż odwiedzanie Kanady w poszukiwaniu słuszności tegoż wyboru.

The International School

Our Kids: Czy jesteście Państwo jedynymi, którzy realizują kanadyjski program?

Anna Rokicka: W Warszawie są zarówno przedszkola oraz szkoły o profilu kanadyjskim, ale myślę, że my bardzo się od nich różnimy. Nasze działanie wiąże się z realizacją dwóch programów - polskiego i kanadyjskiego, które łączymy w najbardziej optymalny sposób. Oba są równie ważne. Nasza szkoła nazywa się Szkołą Międzynarodową i jest to nazwa odzwieciedlająca nasze holistyczne, wileopłaszczyznowe podejście do edukacji.

Our Kids: W jaki sposób realizacja dwóch programów nauczania jest rozwiązywana logistycznie?

Anna Rokicka: W naszej szkole każdy z uczniów od klasy 0 do klasy 8 ma taką samą liczbę godzin lekcyjnych. Zaczynamy dzień o godzinie 8.45, podobnie jak w Kanadzie, a kończymy po 7 godzinach, o godzinie 15.25. Oznacza to, że młodsze dzieci mają wydłużony dzień pracy. Naukę rozpoczynamy programem polskim i kończymy blokiem kanadyjskim, a następnego dnia jest odwrotnie. To, że decydujemy się w tak wczesnym wieku wprowadzić większą liczbę godzin jest spowodowane naszą dbałością o kształtowanie umiejętności językowych. Język w naszej szkole jest narzędziem, które wykorzystujemy do innych celów. Dlatego w pierwszych latach przykładamy dużą wagę do rozwijania umiejętności językowych, aby później, w starszych klasach dzieci mogły osiągać o wiele więcej poprzez to, że mają odpowiednie fundamenty.

Nauczyciele

Our Kids: Kim są nauczyciele w Państwa szkole?

Anna Rokicka: Oczywiście, wszyscy nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i doświadczenie, ale jest jeszcze jedno, najważniejsze według mnie: otaczamy się pasjonatami, bo osoba, która żyje tym co robi, zawsze zaraża innych wokoło. Misją naszej szkoły jest zaszczepienie w naszych uczniach pasji do uczenia się. Nie tylko na te 8 lat, kiedy są z nami, ale na całe życie. Dobieramy nauczycieli do naszego zespołu i zawsze szukamy takich, którzy odnajdują się wspaniale w swojej roli.

Jeśli chodzi o realizację polskiego programu, prowadzą go polscy nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami.

W programie kanadyjskim zatrudniamy native speakers, głównie z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych. Są to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi i doświadczeniem międzynarodowym. Dla nas ważne jest też, by byli to nauczyciele, którzy sami przeszli przez ten (kanadyjski) lub zbliżony system. Najczęściej są to młodzi, bardzo oddani nauczyciele. Rekrutujemy ich specjalnie do naszej szkoły. Nie korzystamy z warszawskiego rynku native speakerów, którzy są tutaj od lat, lecz wyszukujemy nauczycieli specjalnie do naszej szkoły. Podpisujemy z nimi kontrakt na rok, który daje nam okazję aby poznać ich bliżej, zobaczyć jak odnajdują się w nowej sytuacji. Po roku, jeśli obie strony są nadal zainteresowane wyzwaniami, jakie stawia specyfika naszej placówki, podpisujemy kontrakty wieloletnie. Zdarza się, że nauczyciele zostają na 4-5 lat. W obu programach mamy 35-40 nauczycieli.

The International School

Our Kids: Często słyszy się narzekania na bardzo dużą rotację w gronie pedagogicznym w szkołach. Jak to wygląda u Państwa?

Anna Rokicka: No cóż, po zmianach w polskim systemie oświaty rotacja jest odczuwalna. Przez wiele lat mieliśmy bardzo stały zespół, teraz wraz wygaśnięciem gimnazjum, musieliśmy dokonać pewnych zmian. Nie jest łatwo utrzymać nauczycieli, szczególnie jeżeli lokalizacja temu nie sprzyja. Nasza szkoła mieści się tuż przy ścianie lasu Kabackiego - to piękne miejsce, ale to są peryferia Warszawy. Nie jest łatwo dojechać do pracy z drugiego końca miasta, choć i takich nauczycieli mamy od lat w naszym zespole.

Uczniowie

Our Kids: Kim są uczniowie w Państwa szkole?

Anna Rokicka: Ze względu na nasz profil i duży nacisk na program polski, trafiają do nas najczęściej dzieci z rodzin, które są zdecydowane na pozostanie w Polsce na dłużej. Na tyle długo, żeby zasadne było, aby dzieci uczyły się języka polskiego. Najczęściej mamy zatem uczniów z rodzin polskich lub dwujęzycznych, gdzie praca rodziców zmusza ich do częstych zmian miejsca zamieszkania. Dajemy im pewność, że w razie nowego kontraktu i wyjazdu, ich dzieci będą w stanie włączyć się do każdego, anglojęzycznego programu na świecie.

Słowo “międzynarodowa” w nazwie szkoły, to informacja dla rodziców, że przygotowujemy do możliwości rozpoczęcia edukacji w dowolnym momencie uczenia się poza granicami Polski.

Absolwenci

Our Kids: Dokąd trafiają Państwa absolwenci?

Anna Rokicka: Zwykle kontynuują naukę w szkołach o międzynarodowym profilu. Kiedy istniało gimnazjum, wszystko było bardzo spójne, ponieważ przygotowaliśmy naszych absolwentów do kontynuowania edukacji w Polsce lub za granicą, np. w szkołach z programie IB. W tej chwili powstało wiele nowych szkół średnich, wiele rozszerzyło swoją ofertę. Jest to czas na zweryfikowanie metod pracy. Będziemy pilnie obserwować i wyciągać wnioski ze zmian jakie niesie ze sobą reforma edukacji w Polsce.

Mamy potrzebę ciągłego rozwoju. Przygotowujemy się do rozbudowy jednego z campusów, więc kto wie - może za kilka lat powstanie liceum z programem kanadyjskim?

The International School

Specyfika szkoły

Our Kids: Czym wyróżnia się Państwa szkoła?

Anna Rokicka: Najistotnieszym wyróżnikiem naszej placówki to edukacja na najwyższym, światowym poziomie przy zachowaniu kameralności tego miejsca. Niewielka szkoła na peryferiach Warszawy, sprawia, że doskonale znamy swoich uczniów i rodziców oraz ich potrzeby i problemy. Dowodem na nasz bardzo wysoki poziom są nauczyciele programu kanadyjskiego, którzy przyjeżdżają specjalnie do naszej szkoły i jeśli zostają dłużej w Polsce, zostają właśnie dla naszej szkoły i dla naszych uczniów.

Nasza praca z uczniami ma trzy aspekty, które są dla nas bardzo ważne: akademicki, społeczny i obywatelski. Pracujemy nad rozwojem wszystkich trzech.

Warunki lokalowe i zaplecze

Our Kids: Mają Państwo dwa budynki. Dlaczego?

Anna Rokicka: Kiedy zaczynaliśmy, 15 lat temu, korzystaliśmy z budynku podnajmowanego, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że chcemy być “na swoim” i tak narodziła się koncepcja budynku przy ulicy Jagielskiej. Na początku mieścił on wszystkie oddziały szkoły podstawowej. Z czasem, kiedy wzrosła nasza marka i renoma, zgłaszało się coraz więcej chętnych do podjęcia nauki uczniów, poczuliśmy, że dobrym pomysłem będzie rozdzielenie oddziałów młodszych i starszych. Budynki różnią się od siebie, co odzwierciedla potrzeby dzieci w różnym wieku. Mamy spore możliwości - zaplecze, budynki, doposażenie sal, materiały dodatkowe, wsparcie dla nauczycieli i działania na rzecz ich rozwoju, a świetny nauczyciel przy świetnym zapleczu jest w stanie zdziałać cuda.

Our Kids: Ilu uczniów jest łącznie w szkole, w obu budynkach?

Anna Rokicka: 160. Klasy są maksymalnie 18-osobowe. W budynku dla dzieci młodszych mamy pełne klasy. W klasach 0-3, oprócz polskiego nauczyciela i native speakera, który pełni rolę współwychowawcy, w każdej klasie dedykowany jest asystent - nauczyciel wspomagający, z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. W szkole dla dzieci starszych również mamy maksymalnie 18 uczniów w klasie, ale są czasami klasy niepełne, gdzie jest 15 lub 16 uczniów.

Osiągnięcia

Our Kids: Z czego są Państwo najbardziej dumni? Jakie są Państwa największe osiągnięcia?

Anna Rokicka: Bardzo cieszą nas osiągnięcia edukacyjne. Szkoła mimo realizacji dwóch programów jest w czołówce placówek, które osiągają bardzo wysokie wyniki edukacyjne. Mieliśmy wysokie notowania podczas egzaminów szóstoklasisty, kiedy szkoła podstawowa miała jeszcze 6 klas. Teraz po wygaszeniu gimnazjów jesteśmy w fazie transformacji, więc trudno mówić o wynikach ostatnich roczników, trudno je zinterpretować na tym etapie. Mogę tylko powiedzieć, że pierwsi absolwenci, którzy w zeszłym roku ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową, trafili do liceów pierwszego wyboru.

Powodem do dumy i radości jest to, że przy tej liczebności klas mamy możliwość wpływania nie tylko na edukację ale i na rozwój dziecka. Mamy czas, żeby się nad tym zatrzymać. Wprowadziliśmy bardzo zindywidualizowany system oceny: w szkole funkcjonuje karta samooceny dziecka, karta oceny rówieśniczej i karta oceny zespołu nauczycielskiego. Dużo rozmawiamy z naszymi uczniami, bo chcemy żeby byli bardzo świadomi wszystkiego, co się dzieje wokół nich. Myślę, że to jest szczególne. Obok edukacji jest czas i przestrzeń na coś dodatkowego.

Dobór najlepszych nauczycieli sprawia, że mamy ludzi, dla których bardzo istotne jest, że mogą mieć wpływ na wiele obszarów rozwoju młodego człowieka i być sprawcami ważnych dla życia uczniów sytuacji i przeżyć.

Wyzwania i trudności

Our Kids: A co jest dla Państwa wyzwaniem?

Anna Rokicka: Wymagajace bywają relacje z rodzicami, a to z prostego powodu - braku czasu, na który wszyscy cierpią.

Rozmowę przeprowadziła

dr Małgorzata P. Bonikowska

redaktor naczelna Our Kids Polska

Osoby, które to czytały, również oglądały: