Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z internatem w Warszawie

Zalety nauki w szkole z internatemW Warszawie i jej okolicach – Legionowie, Markach, Ząbkach, Otwocku, Konstancinie-Jeziornie, Pruszkowie czy Łomiankach - funkcjonuje wiele dobrych szkół prywatnych, z których niektóre są dostępne dla dzieci i młodzieży z całego świata. Niektóre z nich to placówki z internatem. Zazwyczaj ich oferta jest skierowana do uczniów starszych – w wielu licealnym (13-18 lat).  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 Akademeia High School

Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, Warszawa, 02-972
kl. 9 do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
0 Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK
Matuszewska 20, Warszawa, 03-876

Na tej stronie:


Warto zauważyć, że warszawskie szkoły prywatne, zwłaszcza te międzynarodowe, cieszą się rosnącym prestiżem i renomą. Oferują wysoką jakość edukacji na wszystkich poziomach nauczania – od przedszkola do liceum. Mogą więc stanowić idealne miejsce edukacji dla dzieci (uczniów) zagranicznych z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Europy oraz innych krajów świata, a także dzieci polskich.

Prywatna szkoła z internatem w Warszawie może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla uczniów, którzy chcą uczyć się w mieście odległym od ich miejsca zamieszkania. Dotyczy to zwłaszcza uczniów pochodzących z małych miejscowości.

Więcej o szkołach z internatem piszemy w artykule "Szkoły z internatem w Polsce".

Zalety szkół z internatem

Dlaczego szkoła z internatem może być dobrym rozwiązaniem? Szkoły z internatem zapewniają wiele korzyści naukowych, wychowawczych i ogólnorozwojowych.

• Międzynarodowa społeczność uczniowska: szkoły z internatem chętnie przyjmują uczniów z zagranicy, dzięki czemu tworzą międzynarodowe środowisko, w którym uczą się dzieci z całego świata. Nauka i przebywanie w tak różnorodnym kulturowo środowisku jest wspaniałym doświadczeniem, zarówno naukowym jak i językowym.

• Systemy wsparcia: szkoły z internatem silnie wspierają młodzież w rozwoju i dokonywaniu życiowych wyborów. Zapewniają nie tylko pomoc podczas nauki poprzez tutoring, mentoring, ale mają również specjalne programy poradnictwa. To pomaga uczniowi przekraczać bariery naukowe i społeczne.

• Specjalne potrzeby edukacyjne: niektóre szkoły z internatem oferują naukę dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem lub ADHD. Istnieją klasy integracyjne w pełnym lub niepełnym wymiarze kształcenia specjalnego, a także oferują zakwaterowanie. Kształcenie takich uczniów jest prowadzone przez pedagogów wyspecjalizowanych w edukacji specjalnej.

• Bogate zasoby: szkoły prywatne z internatem, podobnie jak wiele innych szkół niepublicznych, przeznaczają znaczne środki finansowe na wyposażenie i zajęcia dodatkowe. Dotyczy to nie tylko ilości i jakości sprzętu IT (komputerów, tablic interaktywnych itp.) oraz najnowocześniejszych pomocy naukowych, ale również wyposażenia pracowni artystycznych czy obiektów sportowych, jak również funkcjonowania kół zainteresowań oraz realizacji programów edukacyjnych poza murami szkoły.

• Małe klasy: szkoły z internatem charakteryzują się niską liczbą uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Oferują naukę w małych, kilku- lub kilkunastoosobowych klasach. To sprawia, że nauczyciele mogą poświęcić uczniom dużo więcej czasu. Sprzyja to efektywnemu uczeniu się. W kameralnym i interaktywnym środowisku uczniowie są bardziej zaangażowani w naukę.

• Czas: ponieważ internaty są lokalizowane na kampusach szkoły lub w bardzo bliskiej odległości od szkolnych budynków, uczeń nie traci czasu i pieniędzy na dojazdy, i może poświęcić dużo więcej czasu na naukę, życie szkolne, a także może korzystać z zajęć pozalekcyjnych i obiektów szkolnych nie tylko w czasie godzin lekcji. W sumie daje mu to także więcej czasu na odpoczynek i rekreację.

• Samodzielność i dyscyplina: uczniowie szkoły z internatem uczą się samodzielności i dyscypliny – codzienna higiena, dbanie o swój ubiór i wygląd, a także o swój pokój, wykonywanie obowiązków związanych z pobytem w szkole, a co najważniejsze - pilnowanie wyznaczonych regulaminami szkoły harmonogramów to obowiązki, które na nich spadają. Muszą sobie z tym radzić, w czym pomagają im oczywiście wychowawcy. Dzięki temu dziecko szybko staje się niezależne i na pewno lepiej będzie sobie radziło w przyszłości.

• Przyjaźnie na całe życie: jak wiadomo z relacji uczniów i absolwentów takich szkół, mieszkanie w internacie w czasie uczęszczania do szkoły to świetny sposób na budowanie kompetencji społecznych i właściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami, a także zawiązywanie przyjaźni. Większość absolwentów szkół z internatem twierdzi, że poznała w nich najlepszych przyjaciół. Takie kontakty i przyjaźnie pozostają na całe życie.

O co pytać przy wyborze szkoły z internatem

• Reputacja: Co obecni i byli uczniowie myślą o szkole? Czy dobrze ją oceniają lub wspominają? Czy jest ona warta swojej ceny?

• Nauka: Jakimi zagadnieniami interesuje się Twoje dziecko – czy jest to np. sztuka, biologia, inżynieria, matematyka, czy też język? Czy szkoła specjalizuje się w tej dyscyplinie? Czy oferuje zajęcia Advanced Placement (AP), programy International Baccalaureate Organization, lub intensywne kursy języka angielskiego, a może angielski jako język wykładowy?

• Filozofia szkoły: Jakie jest podejście szkoły do edukacji? Jaka jest jej misja? Na jakie zagadnienia kładzie szczególny nacisk? Czy pasuje do stylu uczenia się Twojego dziecka?

• Wielkość szkoły: Czy szkoła jest duża czy mała? Jaka jest średnia liczba uczniów w klasie i ilu uczniów przypada na jednego nauczyciela i wychowawcę?

• Zajęcia dodatkowe: Jakie zajęcia pozalekcyjne oferuje analizowana szkoła? Czy Twoje dziecko będzie zainteresowane którymś z nich?

• Koszt: Ile wynosi czesne? Co się na nie składa i za jakie świadczenia będziemy musieli dodatkowo zapłacić? Czy szkoła przewiduje elastyczne terminy płatności? Czy są dostępne jakieś stypendia?

Szkoły z internatem w Warszawie

Większość warszawskich szkół z internatem to szkoły katolickie, prowadzone przez instytucje kościelne, chociaż pojawiają się także nowe internaty w istniejących szkołach.

Jeżeli zdecydowaliśmy, że szkoła z internatem jest opcją, którą chcemy wybrać dla naszego dziecka, może warto przemyśleć możliwość wysłania go do szkoły z internatem za granicą. Takie rozwiązanie ma szereg zalet i jest niezwykłym darem, jaki możemy dać dziecku w trosce o jego przyszłość edukacyjną, zawodową i osobistą. Przeczytaj o szkołach z internatem za granicą.

Osoby, które to czytały, również oglądały: