Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Rodzaje szkół w Polsce

Kompleksowy przegląd szkół niepublicznych w PolsceW Polsce powstaje coraz więcej szkół niepublicznych. Coraz większe zainteresowanie szkolnictwem niepublicznym obserwowane jest od dawna, a trend ten nie tylko utrzymuje się, ale wzmacnia się. Coraz więcej Polaków uważa, że edukacja w szkołach niepublicznych (prywatnych i społecznych) to opcja lepsza niż edukacja w sektorze publicznym. Więcej o wzroście uznania dla sektora niepublicznego w edukacji: Polacy zdecydowanie preferują szkoły niepubliczne.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Wzrasta liczba placówek niepublicznych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie czy Rzeszowie. Poniżej przedstawiamy różne typy szkół w Polsce.

Grupy wiekowe

Przedszkola: zwykle przedszkola są przeznaczone dla dzieci w wieku od dwóch/trzech do pięciu/sześciu lat. Tylko ostatni rok edukacji przedszkolnej tzn. zerówka jest obowiązkowy. Wiele dzieci przed pójściem do przedszkola uczęszcza też do żłobka.

Szkoły podstawowe: szkoła podstawowa w Polsce jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci. Naukę rozpoczynają w wieku sześciu/siedmiu lat. Do niedawna była to szkoła sześcioletnia, jednak po reformie edukacji w 2017 roku po latach przerwy przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową. Szkoła podstawowa w Polsce podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap, klasy od 1 do 3, obejmuje bardziej zintegrowane nauczanie - zwykle prowadzone przez jednego nauczyciela. Drugi etap obejmuje więcej nauczania przedmiotowego.

Szkoły średnie: czteroletnie liceum ogólnokształcące (LO) oraz pięcioletnie technika Przedtem, gdy istniały gimnazja, obowiązywało trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz czteroletnie technikum;.

Organ prowadzący

W zależności od tego, kto zakłada i prowadzi szkołę, placówki edukacyjne można podzielić na dwa rodzaje:

• Prywatne

zakładane są przez osoby fizyczne i nastawione są na działalność mającą przynosić zysk.

Społeczne

szkoły społeczne mogą zakładać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne: stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki. Deklarują one wyłącznie misję edukacyjną – pobierają czesne, ale zapewniają, że pozyskane tak środki są przeznaczone wyłącznie na funkcjonowanie szkoły, a prowadzący ją organ nie czerpie z nich zysku. W początkowym okresie powstawania tego typu szkół ich założycielem najczęściej było Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele szkół prowadzonych przez STO ma w swojej nazwie przymiotnik „społeczna”. Charakteryzują się one dużym zaangażowaniem rodziców.

Program nauczania

Szkoły Montessori: szczególnie popularne są przedszkola i szkoły podstawowe oparte na programie dr Marii Montessori. Cechą charakterystyczną tych szkół jest zdecentralizowana i samodzielna nauka. Dzieci często mają swobodę wyboru własnych zadań, mogą pracować we własnym tempie (z wytycznymi nauczyciela). Nauczyciele doradzają, pełnią rolę mentorów. Wiele szkół Montessori w Polsce, w tym te w Warszawie, posiada akredytację Polskiej Rady Montessori (Association Montessori Internationale).

Szkoły specjalne: szkoły specjalne są przeznaczone do uczniów o specjalnych potrzebach. Obejmuje to potrzeby fizyczne, edukacyjne, językowe, społeczne, behawioralne i psychologiczne. Wiele niepublicznych szkół w Polsce oferuje zajęcia w małych grupach, dostosowane do potrzeb uczniów programy oraz dodatkowe wsparcie i zasoby.

Szkoły językowe: wiele prywatnych i niepublicznych szkół w Polsce oferuje specjalistyczne programy językowe. Niektóre z tych szkół oferują angielski jako główny język nauczania, inne naukę w dwóch językach. W wielu szkołach dostępne są również intensywne kursy z innych języków obcych, takich jak francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, chiński, japoński czy koreański.

Szkoły międzynarodowe: szkoły międzynarodowe w Polsce są nastawione na studentów zagranicznych. Wiele z tych szkół (np. warszawskich), oferuje naukę w języku angielskim, a niektóre naukę po polsku i po angielsku. Szkoły te reprezentują zazwyczaj wysoki poziom nauczania często oferując programy międzynarodowe, takie jak International Baccalaureate na poziomie szkoły podstawowej i liceum.

Szkoły dla dzieci zdolnych: szkoły i programy dla uzdolnionych koncentrują się na potrzebach edukacyjnych wyjątkowo utalentowanych uczniów. Zapewniają szybkie tempo nauki i rozbudowane programy, wymagające zaangażowania uczniów.

Szkoły Waldorfskie: szkoły waldorfskie w Polsce nie mają uniwersalnego programu nauczania. Programy nauczania są dostosowane do konkretnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Nauczyciele waldorfscy kształcą "całe dziecko": dbając o jego rowój intelektualny jego (głowa), emocjonalny (serce) i fizyczny (ręka), czyli rozwijają zdolności dziecka do myślenia, odczuwania i działania. Sztuka, muzyka i wyobraźnia pełnią tutaj ważną rolę.

Płeć

Szkoły koedukacyjne: większość szkół w Polsce jest koedukacyjna, czyli przyjmują i dziewczęta i chłopców.

Drugi typ edukacji to edukacja zróżnicowana, gdzie osobno kształci się dziewczęta, a osobno chłopców.

Szkoły dla chłopców: szkoły dla chłopców w Polsce często zapewniają dużą ilość zajęć fizycznych i dają więcej szans na aktywność niż szkoły koedukacyjne. Jest to szczególnie widoczne na niższych szczeblach edukacji. W miarę jak dorastania uczniowie mają więcej czasu na odkrywanie swoich zainteresowań. Program nauczania szkół dla chłopców jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychologicznych.

Szkoły dla dziewcząt: szkoły dla dziewcząt w Polsce cieszą się popularnością wśród rodziców, którzy chcą, aby ich córki rozwijały w sobie silne poczucie własnej wartości i zapewniają komfortowe środowisko i personel, który rozumie unikalny styl uczenia się dziewcząt. Uczennice mają również wiele modeli do naśladowania. W tym środowisku każda z dziewcząt może swobodnie zadawać pytania, wyrażać swoje uczucia i opinie.

Zasady pobytu

Szkoły z internatem: szkoły z internatem w Polsce zapewniają uczniowi pokój i wyżywienie. Choć są one droższe niż zwykłe szkoły, mają wiele zalet. Mogą pochwalić się zróżnicowanym gronem uczniów, międzynarodowymi programami nauczania, wysokiej klasy specjalistami i programami wsparcia dla uczniów. Oferują także wyjątkową społeczność, w której dziecko uczy się, żyje i dorasta. Tych szkół nie ma wiele w Polsce, w pezciwieństwie do innych krajów, np. Wielkiej Brytanii.

Szkoły dzienne: najpopularniejszy typ placówek w Polsce od przedszkola po liceum. W samej tylko Warszawie można spotkać placówki pobytu dziennego oferujące programy Montessori, międzynarodowe, specjalne, dla dzieci uzdolnionych czy programy IB.

Osoby, które to czytały, również oglądały: