Our Kids logo
Our Kids logo

Szkoła XXI w. to nie wkuwanie: jak szkoły niepubliczne dbają o swoich uczniów?     więcej  

Rodzaje szkół w Polsce

Kompleksowy przegląd szkół prywatnych w PolsceW Polsce powstaje coraz więcej szkół niepublicznych. Dotyczy to placówek w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Lublinie czy Rzeszowie. Poniżej przedstawiamy różne typy szkół w Polsce.

Szkoły z internatem: szkoły z internatem w Polsce zapewniają uczniowi pokój i wyżywienie. Choć są one droższe niż zwykłe szkoły, mają wiele zalet. Dla przykładu szkoły z internatem w Warszawie często mogą pochwalić się zróżnicowanym gronem uczniów, międzynarodowymi programami nauczania, wysokiej klasy specjalistami i programami wsparcia dla uczniów. Oferują także wyjątkową społeczność, w której dziecko uczy się, żyje i dorasta.  kontynuuj czytanie...


Na tej stronie:


Szkoły dzienne: najpopularniejszy typ placówek w Polsce od przedszkola po liceum. W samej tylko Warszawie można spotkać placówki pobytu dziennego oferujące programy Montessori, międzynarodowe, specjalne, dla dzieci uzdolnionych czy programy IB.

Płeć

Szkoły koedukacyjne: większość prywatnych i publicznych szkół w Polsce jest koedukacyjna. Mają neutralny pod względem płci program nauczania i środowisko uczenia się.

Szkoły dla chłopców: szkoły dla chłopców w Polsce często zapewniają dużą ilość zajęć fizycznych i dają więcej szans na aktywność niż szkoły koedukacyjne. Jest to szczególnie widoczne na niższych szczeblach edukacji. W miarę jak dorastania uczniowie mają więcej czasu na odkrywanie swoich zainteresowań. Program nauczania szkół dla chłopców jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychologicznych.

Szkoły dla dziewcząt: szkoły dla dziewcząt w Polsce cieszą się popularnością wśród rodziców, którzy chcą, aby ich córki rozwijały w sobie silne poczucie własnej wartości i wyrosły na ​​dojrzałe kobiety. Zapewniają komfortowe środowisko i personel, który rozumie unikalny styl uczenia się dziewcząt. Uczennice mają również wiele modeli do naśladowania. W tym środowisku każda z dziewcząt może swobodnie zadawać pytania, wyrażać uczucia i opinie.

Grupy wiekowe

Przedszkola: zwykle przedszkola są przeznaczone dla dzieci w wieku od dwóch/trzech do pięciu/sześciu lat. Tylko ostatni rok edukacji przedszkolnej tzn. zerówka jest obowiązkowy. Wiele dzieci przed pójściem do przedszkola uczęszcza też do żłobka.

Szkoły podstawowe: szkoła podstawowa w Polsce jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci. Naukę rozpoczynają w wieku sześciu/siedmiu lat. Do niedawna była to szkoła sześcioletnia, jednak po reformie edukacji w 2017 roku po latach przerwy przywrócono ośmioletnią szkołę podstawową. Szkoła podstawowa w Polsce podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy etap, klasy od 1 do 3, obejmuje bardziej zintegrowane nauczanie - zwykle prowadzone przez jednego nauczyciela. Drugi etap obejmuje więcej nauczania przedmiotowego.

Gimnazja: obecnie po przywróceniu ośmioletniej szkoły podstawowej gimnazja są wygaszane. Do tej pory dzieci po skończeniu szkoły podstawowej przechodziły do gimnazjum, w którym nauka trwała trzy lata. Nauka w gimnazjum koncentruje się przede wszystkim na języku polskim, matematyce, wychowaniu fizycznym, językach obcych, historii i religii. Obejmuje również fizykę, biologię, chemię, geografię, sztukę, informatykę i wiedzę o społeczeństwie.

Szkoły ponadgimnazjalne: szkoły średnie – liceum lub technikum przeznaczone dla uczniów w wieku od 16 do 20 lat. Nauka w liceum trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. Podobnie jak gimnazja, szkoły te skupiają się na języku polskim, językach obcych, wychowaniu fizycznym i matematyce, a także geografii, historii, religii, etyce, informatyce i innych przedmiotach.

Program nauczania

Szkoły Montessori: szczególnie popularne są przedszkola i szkoły podstawowe oparte na programie dr Marii Montessori. Cechą charakterystyczną tych szkół jest zdecentralizowana i samodzielna nauka. Dzieci często mają swobodę wyboru własnych zadań, mogą pracować we własnym tempie (z wytycznymi nauczyciela). Nauczyciele doradzają, pełnią rolę mentorów. Wiele szkół Montessori w Polsce, w tym te w Warszawie, posiada akredytację Polskiej Rady Montessori (Association Montessori Internationale).

Szkoły specjalne: szkoły specjalne są przeznaczone do uczniów o specjalnych potrzebach. Obejmuje to potrzeby fizyczne, edukacyjne, językowe, społeczne, behawioralne i psychologiczne. Wiele niepublicznych szkół w Polsce oferuje zajęcia w małych grupach, dostosowane do potrzeb uczniów programy oraz dodatkowe wsparcie i zasoby.

Szkoły społeczne: szkoły społeczne w Polsce to niepubliczne placówki tworzone przez towarzystwa oświatowe. Rodzice są zaangażowani w życie szkoły, ściśle współpracując z nauczycielami i uczniami. Szkoły te mają na celu budowanie umiejętności społecznych uczniów. Jak mówi Społeczne Towarzystwo Oświatowe: "Chodzi o ukształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym i fizycznym."

Szkoły językowe: wiele prywatnych i niepublicznych szkół w Polsce oferuje specjalistyczne programy językowe. Niektóre z tych szkół oferują angielski jako główny język nauczania, inne naukę w dwóch językach. W wielu szkołach dostępne są również intensywne kursy z innych języków obcych, takich jak francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, chiński, japoński czy koreański.

Szkoły międzynarodowe: szkoły międzynarodowe w Polsce są nastawione na studentów zagranicznych. Wiele z tych szkół (np. warszawskich), oferuje naukę w języku angielskim, a niektóre naukę po polsku i po angielsku. Szkoły te reprezentują zazwyczaj wysoki poziom nauczania z programami międzynarodowymi, takimi jak International Baccalaureate na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Szkoły dla dzieci zdolnych: szkoły i programy dla uzdolnionych koncentrują się na potrzebach edukacyjnych wyjątkowo utalentowanych uczniów. Zapewniają szybkie tempo nauki i rozbudowane programy, wymagające zaangażowania uczniów.

Szkoły Waldorfskie: szkoły waldorfskie w Polsce nie mają uniwersalnego programu nauczania. Programy nauczania są dostosowane do konkretnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Nauczyciele waldorfscy kształcą całe dziecko: jego głowę, serce i rękę. Rozwijają zdolności dziecka do myślenia, odczuwania i działania. Sztuka, muzyka i wyobraźnia pełnią tutaj ważną rolę.

Osoby, które to czytały, również oglądały: