Our Kids logo
Our Kids logo

Szkoły z internatem w Polsce

Główne cechy prywatnych szkół z internatem w PolsceNiektóre prywatne placówki edukacyjne w Polsce oferują naukę w szkole z internatem. Są one zlokalizowane w całym kraju, ale przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, a także na ich przedmieściach.  kontynuuj czytanie...


Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
2 Akademeia High School

2 Ledóchowskiej, Warszawa, 02-972
Kl. 9 do Kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
1 Robert Land Academy

6727 S Chippawa Road, Wellandport, L0R 2J0
Kl. 5 do Kl. 12 Angielski
1 Pickering College

16945 Bayview Ave, Newmarket, ON, L3Y 4X2
Przedszkole (4 lata) do Kl. 12 Angielski
1 Niagara Christian Collegiate

2619 Niagara Pkwy, Fort Erie, L2A 5M4
Kl. 6 do Kl. 12 Angielski
1 J. Addison School

2 Valleywood Drive, Markham, L3R 8H3
Przedszkole do Kl. 12 Montessori Angielski
Montessori
1 St. Stephen's School, Rome

Via Aventina 3, Rome, 00153
Kl. 9 do Kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 Branksome Hall

10 Elm Ave, Toronto, M4W 1N4
Przedszkole do Kl. 12 Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
Angielski
Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
1 Rothesay Netherwood School

40 College Hill Road, Rothesay, E2E 5H1
Kl. 6 do Kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Angielski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 Trinity College School

55 Deblaquire Street North, Port Hope, L1A 4K7
Kl. 5 do Kl. 12 Angielski
1 Upper Canada College

220 Lonsdale Road, Toronto, M4V 2X8
Przedszkole do Kl. 12 Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
Angielski
Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
0 Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK
Matuszewska 20, Warszawa, 03-876
0 Szkoły Sióstr Nazaretanek
Czerniakowska 137, Warzawa, 00-720

Na tej stronie:


Do szkół tych w większości uczęszczają dzieci polskie, jednak wiele prywatnych placówek to szkoły międzynarodowe lub dwujęzyczne.

Więcej o polskich szkołach z internatem

Polskie prywatne szkoły z internatem wykazują pewne podobieństwa do tego typu placówek w Ameryce Północnej, dlatego mogą być miłą niespodzianką również dla uczniów z zagranicy.

Co polskie szkoły z internatem mają do zaoferowania

Prywatne polskie szkoły z internatem dają dziecku wiele korzyści naukowych, wychowawczych i ogólnorozwojowych, przez co stanowią bardzo ciekawą propozycję nie tylko dla dzieci z Polski, ale i z zagranicy.

System edukacji w Polsce

Polski system edukacji jest pod wieloma względami podobny do systemów edukacji w Kanadzie czy USA. Jednak pewne różnice istnieją i w zależności od tego, jaką szkołę wybierzesz, Twoje dziecko będzie musiało liczyć się z koniecznością dokonania pewnych zmian.

Szkoły podstawowa:

Szkoła podstawowa, zwana też „podstawówką”, rozpoczyna się dla dzieci w wieku 6/7 lat i trwa do 14. roku życia. Trzeba jednak wiedzieć, że do końca roku szkolnego 2016/2017 szkoła podstawowa obejmowała sześć klas. Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa jest ośmioklasowa. Nauka w szkole podstawowej (również tej zreformowanej), inaczej niż w Ameryce Północnej, jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie obowiązuje zintegrowany program nauczania, który jest realizowany przez jednego bądź dwóch pracujących jednocześnie nauczycieli, co ma istotne znaczenie dla rozwoju dziecka. Na tym etapie stosuje się oceny opisowe. Drugi etap obejmuje klasy IV-VIII i tu już przedmioty wykładane są przez różnych nauczycieli, a oceny na świadectwach są wyrażane w skali od 1 (niedostateczna) do 6 (celująca).

Szkoły gimnazjalne (gimnazjum):

Gimnazjum to typ trzyletniej szkoły, przeznaczony dla uczniów w wieku 12-14 lat. Obecnie gimnazja są wygaszane i w 2019 r., gdy obecna klasa II zakończy naukę, znikną całkowicie z polskiego systemu szkolnego. Na tym etapie edukacji treści programowe są już bardziej zaawansowane. Młodzież uczy się m.in. matematyki, chemii, fizyki, informatyki, etyki, nauki o społeczeństwie czy podstaw biznesu.

Szkoła średnia (liceum ogólnokształcące):

Liceum ogólnokształcące to jedna ze szkół, którą można wybrać po ukończeniu nauki w gimnazjum. Do szkól średnich należą także technika (obecnie pięcioletnie) oraz trzyletnie szkoły branżowe (dotychczas szkoły zawodowe). W przeciwieństwie bowiem do Kanady i Stanów Zjednoczonych, nauka w liceum jest całkowicie opcjonalna. Ta szkoła nie daje uczniom konkretnych kwalifikacji zawodowych, co nie znaczy, że nie można po niej pracować. Bardzo często jej absolwenci zasilają szeregi pracowników biurowych. Liceum ma jednak na celu przygotowanie uczniów do dalszej nauki na uczelniach wyższych. Program nauczania jest bardzo intensywny, a poziom wysoki, zwłaszcza w liceach sprofilowanych przedmiotowo, gdzie obok podstawowej wiedzy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin przedmiotów ścisłych (np. matematyki, fizyki, informatyki), przyrodniczych (np. chemii, biologii) lub humanistycznych (np. języka polskiego i obcego, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki). Licea przygotowują młodzież do zdania egzaminu dojrzałości (matury), a w przypadku sporej części szkół niepublicznych również matury międzynarodowej.

Osoby, które to czytały, również oglądały: