Our Kids logo

Our Kids logo

Szkoły z internatem w Polsce

Główne cechy prywatnych szkół z internatem w PolsceNiektóre prywatne placówki edukacyjne w Polsce oferują naukę w szkole z internatem. Są one zlokalizowane w całym kraju, ale przede wszystkim w dużych miastach, takich jak Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, a także wokół nich.

Do szkół tych w większości uczęszczają dzieci polskie, jednak wiele z prywatnych placówek to szkoły międzynarodowe lub dwujęzyczne.  kontynuuj czytanie...


Szkoła Klasy Rodzaj Język
1 Akademeia High School Klasa 9 to Klasa 12 A levels
British National Curriculum
GCSE / iGCSE
English
0 Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK Klasa 9 to Klasa 12 Polish
0 Szkoły Sióstr Nazaretanek Klasa 1 to Klasa 12 International Baccalaureate
Roman Catholic
English, Polish

Na tej stronie:


Fakty o polskich szkołach z internatem

Polskie prywatne szkoły z internatem wykazują pewne podobieństwa do tego typu placówek w Ameryce Północnej, dlatego mogą być miłą niespodzianką również dla uczniów z zagranicy.

Co polskie szkoły z internatem mają do zaoferowania

Prywatne polskie szkoły z internatem dają dziecku mnóstwo korzyści naukowych, wychowawczych i ogólnorozwojowych, przez co stanowią bardzo ciekawą propozycję nie tylko dla dzieci z Polski, ale i z zagranicy.

System edukacji w Polsce

Polski system edukacji jest pod wieloma względami podobny do systemów edukacji w Kanadzie czy USA. Jednak pewne różnice istnieją i w zależności od tego, jaką szkołę wybierzesz, twoje dziecko będzie musiało liczyć się z koniecznością dokonania pewnych zmian.

Szkoły podstawowa:

Szkoła podstawowa, zwana też „podstawówką”, rozpoczyna się dla dzieci w wieku 6/7 lat i trwa do 14 roku życia. Trzeba jednak wiedzieć, że dotychczas – do końca roku szkolnego 2016/2017 szkoła podstawowa obejmowała sześć klas. Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa jest ośmioklasowa. Nauka w szkole podstawowej (również tej zreformowanej) inaczej niż w Ameryce Północnej jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie obowiązuje zintegrowany program nauczania, który jest realizowany przez jednego bądź dwóch pracujących jednocześnie nauczycieli, co ma istotne znaczenie dla rozwoju dziecka. Na tym etapie są stosowane oceny opisowe. Drugi etap obejmuje klasy IV-VIII (dotychczas były to klasy IV-VI) i tu już przedmioty wykładane są przez różnych nauczycieli, a oceny na świadectwach są wyrażane w skali od 1 (niedostateczna) do 6 (celująca).

Szkoły gimnazjalne (gimnazjum):

Gimnazjum to typ trzyletniej szkoły, przeznaczony dla uczniów w wieku 12-14 lat. Obecnie gimnazja są wygaszane i w 2019 r., gdy obecna klasa II zakończy naukę, znikną całkowicie z polskiego systemu szkolnego. Na tym etapie edukacji treści programowe są już bardziej zaawansowane. Młodzież uczy się m.in. matematyki, chemii, fizyki, informatyki, etyki, nauki o społeczeństwie czy podstaw biznesu.

Szkoła średnia (liceum ogólnokształcące):

Liceum ogólnokształcące to jedna ze szkół, którą można wybrać po ukończeniu nauki w gimnazjum. Należą do nich także technika (obecnie pięcioletnie) oraz trzyletnie szkoły branżowe (dotychczas szkoły zawodowe). W przeciwieństwie bowiem do Kanady i Stanów Zjednoczonych, nauka w liceum jest całkowicie opcjonalna. Ta szkoła nie daje uczniom konkretnych kwalifikacji zawodowych, co nie znaczy, że nie można po niej pracować. Bardzo często jej absolwenci zasilają szeregi pracowników biurowych. Liceum ma jednak na celu przygotowanie uczniów do dalszej nauki na uczelniach wyższych. Program nauczania jest bardzo intensywny, a poziom wysoki, zwłaszcza w liceach sprofilowanych przedmiotowo, gdzie obok podstawowej wiedzy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin przedmiotów ścisłych (np. matematyki, fizyki, informatyki), przyrodniczych (np. chemii, biologii), lub humanistycznych (np. języka polskiego i obcego, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki). Licea przygotowują młodzież do zdania egzaminu dojrzałości (matury), a w przypadku sporej części szkół niepublicznych również matury międzynarodowej.

Ludzie, którzy to czytali, również oglądali: