Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z internatem w Polsce

Cechy i zalety prywatnych szkół z internatem w PolsceSzkoła z internatem dla dzieci i młodzieży to popularna forma edukacji w wielu krajach. Wielu polskich rodziców jest także zainteresowanych szkołami z internatem i niektóre prywatne placówki edukacyjne w Polsce również oferują taką formę kształcenia i działają jako szkoły z internatem.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 Akademeia High School

Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, Warszawa, 02-972
kl. 9 do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
1 Regent College International High School z internatem

Królewiecka 100 , Elbląg, 82-300
kl. 9 do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Montessori Farm School - szkoła z internatem

Białka 155, Radzyń Podlaski, 21-300
kl. 6 do kl. 12 Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, polski
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
0 J. Addison School
2 Valleywood Drive, Markham, L3R 8H3
0 Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK
Matuszewska 20, Warszawa, 03-876

Na tej stronie:


Szkół z internatem w Polsce nie ma wiele, ale są one zlokalizowane w całym kraju, zarówno w dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz na ich przedmieściach, jak i w mniejszych ośrodkach. Prywatna szkoła z internatem w Polsce może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę w wymarzonej szkole lub mieście, także daleko od swojego miejsca zamieszkania. Dotyczy to zwłaszcza uczniów pochodzących z małych miejscowości.

Ponieważ mieszkanie w internacie wymaga od ucznia sporej samodzielności, większość szkół z internatem to szkoły średnie. Oznacza to, że są przeznaczone dla uczniów w wieku 13-18 lat.

Wiele szkół z internatem przyjmuje też uczniów, którzy nie mieszkają w internacie, dzięki czemu społeczność uczniowska jest bardzo zróżnicowana, z korzyścią dla wszystkich uczęszczających do danej szkoły.

Oprócz internatów istnieją także bursy – nieprzypisane do jednej, konkretnej szkoły, w których mieszkają uczniowie w różnym wieku, kształcący się w różnych placówkach.

Cechy szkół z internatem

Szkoły z internatem mają wiele wspólnych cech z innymi szkołami, ale niektóre z tych cech są specyficzne z racji szczególnego charakteru takich szkół i ich społeczności.

• Oferowane programy: szkoły z internatem oferują wysoką jakość nauczania. Wiele z nich stosuje najnowsze metody i programy nauczania, wzbogacając je o własne doświadczenia i rozwiązania. Zatrudniają one wysokiej klasy specjalistów, wśród których osoby z tytułem doktora nie należą do wyjątków. Współpracują z renomowanymi ośrodkami edukacyjnymi w innych krajach i są często wspierane przez International Baccalaureate Organization. Wiele z tych szkół oferuje uznane międzynarodowe programy, takie jak International Baccalaureate (IB) – z najpopularniejszym programem matury międzynarodowej, czy Advanced Placement (AP), umożliwiające dalszy rozwój naukowy w niemal każdym zakątku świata.

• Szkoły o specjalistycznym profilu: niektóre szkoły kładą też szczególny nacisk na rozwijanie konkretnych wartości lub umiejętności uczniów, dlatego znajdziemy wśród nich szkoły wyznaniowe (np. szkoły katolickie), artystyczne, sportowe, a nawet wojskowe. Wspólne mieszkanie uczniów i stały dostęp do obiektów szkolnych ma tu szczególne znaczenie, np. przy uprawianiu sportów czy ćwiczeniach muzycznych.

• Czesne: czesne w szkołach z internatem jest zazwyczaj wyższe niż w szkołach dziennych, ponieważ zawiera w sobie koszty całodziennego wyżywienia i zakwaterowania ucznia. Dodatkowy wydatek może stanowić uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych (np. nauka kolejnego języka), zakup podręczników czy mundurków oraz wycieczki szkolne.

• Rekrutacja: każda szkoła z internatem ma własne wymagania rekrutacyjne. Typowe procedury aplikacyjne obejmują wywiady z rodzicami i dzieckiem, egzaminy i prezentacje, ocenę postępów w nauce na podstawie dostarczonych świadectw i dokumentów egzaminacyjnych. Szkoły mają również wyraźnie oznaczone terminy, w których wspomniane dokumenty muszą być dostarczone.

Zalety szkół z internatem

Szkoły z internatem zapewniają wiele korzyści naukowych, wychowawczych i ogólnorozwojowych.

• Międzynarodowa społeczność uczniowska: szkoły z internatem chętnie przyjmują uczniów z zagranicy, dzięki czemu tworzą międzynarodowe środowisko, w którym uczą się dzieci z całego świata. Nauka i przebywanie w tak różnorodnym kulturowo środowisku jest wspaniałym doświadczeniem, zarówno naukowym jak i językowym.

• Systemy wsparcia: szkoły z internatem silnie wspierają młodzież w rozwoju i dokonywaniu życiowych wyborów. Zapewniają nie tylko pomoc podczas nauki poprzez tutoring, mentoring, ale mają również specjalne programy poradnictwa. To pomaga uczniowi przekraczać bariery naukowe i społeczne.

• Specjalne potrzeby edukacyjne: niektóre szkoły z internatem oferują naukę dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na przykład dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem lub ADHD. Istnieją klasy integracyjne w pełnym lub niepełnym wymiarze kształcenia specjalnego, a także oferują zakwaterowanie. Kształcenie takich uczniów jest prowadzone przez pedagogów wyspecjalizowanych w edukacji specjalnej.

• Bogate zasoby: szkoły prywatne z internatem, podobnie jak wiele innych szkół niepublicznych, przeznaczają znaczne środki finansowe na wyposażenie i zajęcia dodatkowe. Dotyczy to nie tylko ilości i jakości sprzętu IT (komputerów, tablic interaktywnych itp.) oraz najnowocześniejszych pomocy naukowych, ale również wyposażenia pracowni artystycznych czy obiektów sportowych, jak również funkcjonowania kół zainteresowań oraz realizacji programów edukacyjnych poza murami szkoły.

• Małe klasy: szkoły z internatem charakteryzują się niską liczbą uczniów przypadających na jednego nauczyciela. Oferują naukę w małych, kilku- lub kilkunastoosobowych klasach. To sprawia, że nauczyciele mogą poświęcić uczniom dużo więcej czasu. Sprzyja to efektywnemu uczeniu się. W kameralnym i interaktywnym środowisku uczniowie są bardziej zaangażowani w naukę.

• Czas: ponieważ internaty są lokalizowane na kampusach szkoły lub w bardzo bliskiej odległości od szkolnych budynków, uczeń nie traci czasu i pieniędzy na dojazdy, i może poświęcić dużo więcej czasu na naukę, życie szkolne, a także może korzystać z zajęć pozalekcyjnych i obiektów szkolnych nie tylko w czasie godzin lekcji. W sumie daje mu to także więcej czasu na odpoczynek i rekreację.

• Samodzielność i dyscyplina: uczniowie szkoły z internatem uczą się samodzielności i dyscypliny – codzienna higiena, dbanie o swój ubiór i wygląd, a także swój pokój, wykonywanie obowiązków związanych z pobytem w szkole, a co najważniejsze - pilnowanie wyznaczonych regulaminami szkoły harmonogramów to obowiązki, które na nich spadają. Muszą sobie z tym radzić, w czym pomagają im oczywiście wychowawcy. Dzięki temu dziecko szybko staje się niezależne i na pewno lepiej będzie sobie radziło w przyszłości.

Przyjaźnie na całe życie: jak wiadomo z relacji uczniów i absolwentów takich szkół, mieszkanie w internacie w czasie uczęszczania do szkoły to świetny sposób na budowanie kompetencji społecznych i właściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami, a także zawiązywanie przyjaźni, które często przekraczają nie tylko bariery środowiskowe, ale i językowe czy kulturowe. Większość absolwentów szkół z internatem twierdzi, że poznała w nich najlepszych przyjaciół. Kontakty takie i przyjaźnie pozostają na całe życie.

Polska czy zagraniczna szkoła z internatem?

Rodzice, którzy uważają, że szkoła z internatem jest tym, czego szukają dla swojego dziecka, muszą przede wszystkim podjąć decyzję czy chcą aby dziecko uczyło się w takiej placówce w Polsce czy za granicą.

Każdy z tych wyborów oznacza, że nie będziemy mieli codziennego kontaktu z dzieckiem, że wypuszczamy je na szersze wody. Nie jest to łatwe, ale bez wątpienia zaowocuje większą niezależnością dziecka, wzrostem jego samodzielności i odpowiedzialności. Kiedy dzieci uczy się w szkole zagranicznej, będziemy je pewnie widywać rzadziej, ale przy obecnej technologii, kontakt może być częsty i bliski.

Nauka w szkołach z internatem jako forma kształcenia jest bardziej popularna w krajach zachodnich niż w Polsce. Wiele kanadyjskich, amerykańskich czy brytyjskich szkół z internatem to szkoły o długiej i bogatej tradycji, z międzynarodową renomą, zapewniające swoim absolwentom znakomity start na najlepsze uczelnie świata. Ucząc się w takiej szkole dziecko przebywa cały czas w otoczeniu angielskojęzycznym i jest w nim całkowicie zanurzone - uczy się wszystkich przedmiotów w tym języku, posługuje się nim podczas rozmów z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. Używa go do kontaktów w szkole, internacie, a także poza nimi. W artykule “Nauka w szkole średniej za granicą” omawiamy cechy szkół z internatem w innych krajach i przedstawiamy listę renomowanych szkół zagranicznych tzw. “boarding schools”.

W Polsce widać jednak wzrost zainteresowania szkołami z internatem dla dzieci i młodzieży, a także początek trendu do tworzenia internatów przez istniejące już szkoły, przede wszystkim niepubliczne. W chwili obecnej największa liczba polskich szkół z internatem to średnie szkoły wyznaniowe (katolickie) prowadzone przez zakony i diecezje. Jest też pewna grupa szkół o charakterze sportowym i artystycznym (głównie muzycznym).

System edukacji w Polsce

Polski system edukacji jest pod wieloma względami podobny do systemów edukacji w Kanadzie czy USA. Jednak pewne różnice istnieją i w zależności od tego, jaką szkołę wybierzesz, Twoje dziecko będzie musiało liczyć się z koniecznością pewnych zmian.

• Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa, zwana też „podstawówką”, rozpoczyna się dla dzieci w wieku 6/7 lat i trwa do 14. roku życia. Do końca roku szkolnego 2016/2017 szkoła podstawowa obejmowała sześć klas. Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa jest ośmioklasowa. Nauka w szkole podstawowej (również tej zreformowanej), inaczej niż w Ameryce Północnej, jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie obowiązuje zintegrowany program nauczania, który jest realizowany przez jednego bądź dwóch pracujących jednocześnie nauczycieli, co ma istotne znaczenie dla rozwoju dziecka. Na tym etapie stosuje się oceny opisowe. Drugi etap obejmuje klasy IV-VIII i tu już przedmioty wykładane są przez różnych nauczycieli, a oceny na świadectwach są wyrażane w skali od 1 (niedostateczna) do 6 (celująca).

• Szkoła średnia

Liceum ogólnokształcące to jedna ze szkół, którą można wybrać po ukończeniu nauki w szkole podstawowej. Edukacja w liceum trwa cztery lata. Do szkół średnich należą także technika (obecnie pięcioletnie) oraz trzyletnie szkoły branżowe (dotychczas szkoły zawodowe). Ta szkoła nie daje uczniom konkretnych kwalifikacji zawodowych, co nie znaczy, że nie można po niej pracować. Bardzo często jej absolwenci zasilają szeregi pracowników biurowych. Liceum ma jednak na celu przygotowanie uczniów do dalszej nauki na uczelniach wyższych. Program nauczania jest bardzo intensywny, a poziom wysoki, zwłaszcza w liceach sprofilowanych przedmiotowo, gdzie obok podstawowej wiedzy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin przedmiotów ścisłych (np. matematyki, fizyki, informatyki), przyrodniczych (np. chemii, biologii) lub humanistycznych (np. języka polskiego i obcego, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki). Licea przygotowują młodzież do zdania egzaminu dojrzałości (matury), a w przypadku sporej części szkół niepublicznych również matury międzynarodowej.

• Gimnazjum (zlikwidowane w 2019 roku)

Gimnazja były trzyletnią szkołą, przeznaczoną dla uczniów w wieku 12-14 lat. W 2019 r., w ramach reformy systemu oświatowego w Polsce z roku 2017, zniknęły całkowicie z polskiego systemu szkolnego, który obecnie jest dwustopniowy: szkoła podstawowa i szkoła średnia. Proces wygaszania gimnazjów zachodził stopniowo.

Osoby, które to czytały, również oglądały: