Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Koszty szkoły specjalnej

Ile kosztuje szkoła specjalna?Edukacja dzieci dotkniętych niepełnosprawnością wymaga nie tylko ogromnego wysiłku, ale też wiąże się z koniecznością zainwestowania sporych nakładów finansowych. Tegoroczne zmiany przepisów o finansowaniu niepublicznych przedszkoli i szkół są bardzo niekorzystne dla rodziców, którzy muszą się liczyć z pełną odpłatnością za naukę ich dzieci. Jak obecnie kształtują się koszty w szkołach specjalnych?  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Nowelizacja ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Do tej pory rodzice dzieci niepełnosprawnych chętnie korzystali z zajęć oferowanych przez specjalne szkoły prywatne, ponieważ mogli liczyć na fachową opiekę i częściowe zwolnienie z czesnego. Nowelizacja ustawy o finansowaniu zadań oświaty zmusza placówki do osobnego rozliczania środków otrzymywanych na kształcenie dzieci z niepełnosprawnością. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że dotacje będą mogły być przeznaczone tylko i wyłącznie na kształcenie specjalne. Wcześniej, szkoły mogły samodzielnie decydować o przeznaczeniu tych środków i pokrywać nimi częściowo bieżące wydatki związane z wynajmem lokalu, czy też opłatami za prąd i wodę. Zmiana ustawy znacznie ogranicza możliwość zwolnienia rodziców z części opłat, jakie wiążą się z edukacją w szkole specjalnej.

Kolejna zmian wiąże się z koniecznością zatrudniania kadry pedagogicznej wyłącznie na podstawy umowy o pracę. To również ma ogromny wpływ na koszty czesnego i generuje dodatkowe obciążenia finansowe dla placówki, związane choćby z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne nauczycieli. Od 1 września 2018 roku szkoły specjalne nie mogą już rozliczać się z gronem pedagogicznym na podstawie faktur. Własna działalność gospodarcza, jako forma zatrudnienia, nie wchodzi już w grę.

Podmiot prowadzący, a wysokość czesnego

Niepubliczne szkoły specjalne możemy podzielić na szkoły prywatne i szkoły społeczne. Oba rodzaje placówek otrzymują subwencję oświatową na kształcenie dzieci. Z uwagi na zwiększone potrzeby osób niepełnosprawnych, są one nieco wyższe, niż w przypadku zdrowych uczniów. Specjalna, niepubliczna szkoła podstawowa może otrzymać nawet 4000 zł subwencji miesięcznie na jedno dziecko. Szkoły społeczne prowadzą działalność non profit i utrzymują się z czesnego przekazywanego przez rodziców oraz środków z budżetu państwa. Wszystkie środki w całości są przeznaczone na edukację niepełnosprawnych. W przypadku szkół prywatnych o przeznaczeniu środków finansowych decyduje zarząd. Wszystko to może mieć wpływ na wysokość czesnego.

Koszty zależne od lokalizacji

Wysokość opłat związanych z edukacją osób niepełnosprawnych w placówkach niepublicznych zależy również od lokalizacji szkoły. Istnieją regiony, w których czesne jest wyraźnie wyższe. Wszystko zależy od kosztów życia w danym mieście. Na czele najdroższych niepublicznych szkół specjalnych oczywiście plasuje się Warszawa.

Czesne i opłaty w szkole specjalnej

Musimy pamiętać o tym, że czesne to nie jedyny wydatek jaki wiąże się z nauką w niepublicznej szkole specjalnej. Niektóre placówki pobierają opłaty dodatkowe od rodziców takie jak wpisowe. W wielu szkołach wysokość czesnego zależy do wkładu własnego rodziców na rzecz placówki edukacyjnej. Niektóre oferują również zniżki za zapisanie kolejnego dziecka. W zależności od ilości zajęć dodatkowych, rehabilitacji i zakresu opieki terapeutycznej, koszty pobytu dziecka w szkole specjalnej mogą się różnić.

Na wysokość opłat dodatkowych może mieć również wpływ ilość posiłków. Nie musi decydować się na wszystkie. Można wykupić na przykład tylko obiady. W przypadku rodziny w bardzo trudnej sytuacji finansowej, niektóre placówki oferują możliwość dofinasowania posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zniżki i benefity w szkole specjalnej

Istnieją szkoły specjalne, które przewidują zniżki dla rodziców uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Niekiedy wystarczy uiszczenie tylko wpisowego. Nie wiadomo jednak, czy tego typu oferty zostaną utrzymane w nowym roku, gdy wejdą w życie przepisy, które negatywnie wpłyną na kondycję finansową placówek niepublicznych.

Dosyć powszechną metodą promocyjną specjalnych szkół prywatnych jest możliwość bezpłatnego zdiagnozowania dziecka niepełnosprawnego przed zapisaniem go na zajęcia. Warto skorzystać z takiej oferty, która może nam wiele powiedzieć o samej placówce i warunkach jakie w niej panują.

Koszty związane z edukacją w szkołach specjalnych są zdecydowanie wyższe, niż te inwestowane przez rodziców w rozwój dzieci zdrowych. Wszystko to wynika z konieczności zapewnienia niepełnosprawnym profesjonalnej opieki specjalistów z wielu dziedzin, a to niestety kosztuje. Perspektywa zmian, jakie pociąga za sobą znowelizowana ustawa również jest niekorzystna. Trzeba mieć jednak nadzieję na uruchomienie innych, pomocniczych źródeł finansowania, które odciążą rodziców.

Osoby, które to czytały, również oglądały: