Our Kids logo
Our Kids logo

Jak szkoły niepubliczne radzą sobie w czasach COVID-19 pandemiiwięcej  

Szkoły alternatywne w Polsce

Prywatne szkoły alternatywne w PolsceW Polsce istnieje wiele prywatnych szkół alternatywnych i eksperymentalnych. Działają one w największych miastach w kraju, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin i Rzeszów.

Do szkół alternatywnych można zaliczyć szkoły Montessori, szkoły waldorfskie, szkoły daltońskie czy szkoły IB.  kontynuuj czytanie...


Na tej stronie:


Czym jest szkoła alternatywna?

Szkoły alternatywne odbiegają w pewnym stopniu od zwyczajnych placówek. Oferują podejście i program, które różnią się od tego, co można znaleźć w większości szkół.

Niektóre, ale nie wszystkie, szkoły alternatywne są częścią postępowego ruchu edukacyjnego, który wiąże się z różnymi, czasami sprzecznymi pomysłami. Zwykle jednak koncentrują się na uczeniu przez doświadczenie, zintegrowanych programach, nauce spersonalizowanej i opartej na współpracy, krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów.

Wiele niepublicznych szkół w Polsce ro szkoły alternatywne lub postępowe. Szkoły te często stosują następujące zasady:

Rodzaje szkół alternatywnych

Najpopularniejsze są prywatne szkoły alternatywne na poziomie przedszkolnym i podstawowym. W dalszej kolejności są gimnazja i licea. Poniżej przedstawiamy niektóre rodzaje szkół alternatywnych.

Szkoły społeczne: Szkoły społeczne w Polsce to niepubliczne placówki tworzone przez organizacje społeczne, takie jak Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Szkoły te kładą nacisk na zaangażowanie rodziny, gdzie rodzice ściśle współpracują z uczniami, nauczycielami i administracją szkoły. Mają na celu rozwój umiejętności społecznych i kompetencji uczniów. Jak mówi Społeczne Towarzystwo Oświatowe, chodzi o kształtowanie ucznia jako osoby: w sensie umysłowym, społecznym, kulturowym i fizycznym

Szkoły Montessori: szczególnie popularne są przedszkola i szkoły podstawowe oparte na metodzie Marii Montessori. Cechą charakterystyczną szkół Montessori jest nauka oparta na samokształceniu. Dzieci same wybierają własne zajęcia, realizują swoje zainteresowania i pasje pod okiem nauczyciela. Wiele szkół Montessori w Polsce (np. w Warszawie), posiada akredytację instytutu certyfikującego, takiego jak organizacja Association Montessori Internationale. Nauczyciele przechodzą specjalistyczne szkolenia zdobywane w Polskim Instytucie Montessori.

Szkoły waldorfskie: szkoły waldorfskie w Polsce uważane są za szkoły eksperymentalne. Nie mają standardowego programu nauczania. Ważna jest rola sztuki i kreatywności. Celem jest rozwijanie ciekawości, kreatywności i wyobraźni u dzieci. Większość polskich szkół waldorfskich opóźnia oficjalną naukę do co najmniej klasy 1, gdy uczniowie są już gotowi na dalszy rozwój.

Szkoły specjalne: szkoły z zajęciami specjalnymi zapewniają wsparcie dla dzieci z fizycznymi, edukacyjnymi, językowymi, społecznymi, behawioralnymi i psychologicznymi trudnościami. Wiele niepublicznych szkół w Polsce oferuje zajęcia w małych klasach, odpowiednio dopasowane programy, dodatkowe wsparcie i zasoby dla uczniów z jedną lub większą liczbą specjalnych potrzeb. Niektóre z tych szkół oferują zajęcia w pełnym wymiarze godzin, w klasach specjalnych, podczas gdy inne zapewniają je w niepełnym wymiarze czasu (np. przystosowania w zwykłej klasie).

Szkoły z programem IB: Program International Baccalaureate to zaawansowany program nauki oferowany w wielu szkołach (szczególnie w szkołach międzynarodowych). Programy IB są oferowane na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

Szkoły dla dzieci uzdolnionych: niektóre niepubliczne szkoły w Polsce zapewniają wsparcie utalentowanym uczniom poprzez udział w specjalnych programach dla dzieci zdolnych w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin lub specjalne przystosowania w zwykłej klasie.

Szkoły demokratyczne: nie ma jednej definicji szkoły demokratycznej czy demokratycznej edukacji. Szkoły demokratyczne w Polsce to szkoły eksperymentalne. Charakteryzują się nastawieniem na samokształcenie oraz równe zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w proces edukacji. Jak ukazuje to organizacja szkół demokratycznych - Alternative Education Resource Organization (AERO) - demokratyczne szkoły obejmują edukację, w ramach której młodzi ludzie mają swobodę w organizowaniu swoich codziennych zajęć, w których istnieje równość, a decyzje są podejmowane demokratycznie przez młodzież i dorosłych.

Zalety szkół alternatywnych

Szkoły alternatywne w Polsce (podobnie jak inne szkoły prywatne w Polsce) mają wiele zalet. Dla niektórych dzieci mogą być lepszym rozwiązaniem niż szkoła tradycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z prywatnych szkół w Polsce, przeczytaj nasz przewodnik.

Zindywidualizowana nauka: wiele szkół alternatywnych zamiast stosować uniwersalne podejście dostosowuje proces uczenia do możliwości i potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Może to pomóc zwiększyć zaangażowanie i koncentrację uczniów oraz inspirować ich do dalszej nauki.

Specjalistyczne wsparcie: wiele szkół alternatywnych dysponuje dodatkową kadrą, dzięki czemu zapewniają one dzieciom większą uwagę i wsparcie. Niektóre szkoły oferują również specjalne wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, poprzez specjalną klasę edukacyjną lub specjalne przystosowania i ułatwienia w zwykłej klasie.

Zaangażowanie rodziców: niektóre szkoły alternatywne w Polsce, a w szczególności szkoły społeczne i demokratyczne, podkreślają zaangażowanie rodziców. Rodzice i opiekunowie mogą działać na rzecz szkoły jako ochotnicy, uczestniczyć w zajęciach szkolnych, podejmować decyzje dotyczące pracy szkoły, uczestniczyć w inicjatywach szkolnych i nie tylko. Dzięki temu stają się integralną częścią edukacji dziecka i pomagają mu w pełni wykorzystać możliwości szkoły.

Zaawansowane programy naukowe: niektóre szkoły alternatywne prowadzą programy dla dzieci uzdolnionych i programy IB. Oferują wymagające kursy na wysokim poziomie.

Małe klasy: wiele alternatywnych szkół oferuje niezbyt liczne klasy (w przeciwieństwie do wielu szkół tradycyjnych, gdzie nierzadko klasy są przepełnione), co zdecydowanie wpływa korzystnie na proces uczenia się.

Osoby, które to czytały, również oglądały: