Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z programem IB w Łodzi

Łódzkie szkoły z programem International BaccalaureateNiepubliczne szkoły oferujące program International Baccalaureate są coraz popularniejsze w całej Polsce. W dużych miastach wciąż powstają nowe placówki oferujące przygotowanie do matury międzynarodowej. Najwięcej szkół IB znajduje się ich w Warszawie. Są jednak takie szkoły również w Łodzi.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Czym jest program IB?

Program IB, czyli International Baccalaureate, zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością w programach nauczania na świecie. Ta popularność wynika z wyznaczania wysokich standardów nauczania i akcentowania kreatywnego i krytycznego myślenia. Uczniowie, którzy podejmują edukację według programu IB, są odpowiedzialni za własną naukę, wybieranie tematów i opracowywanie własnych projektów, podczas gdy nauczyciele działają bardziej jako opiekunowie lub mentorzy, niż wykładowcy. IB kładzie nacisk na projekty i zachęca uczniów do uczenia się od rówieśników, przy czym uczniowie aktywnie i bez strachu krytykują nawzajem swoją pracę. Poza przygotowaniem uczniów do szeroko pojętego myślenia, pełny program IB wymaga od uczniów wyrażenia siebie poprzez pisanie i ma na celu ukształtowanie dociekliwych, kompetentnych i opiekuńczych młodych ludzi, którzy pomagają stworzyć lepszy świat poprzez zrozumienie go i szacunek dla innych.

Głównym założeniem IB jest edukacja międzynarodowa, która dobrze wpływa na wzajemną tolerancję, kreatywność oraz zainteresowanie innymi kulturami. Co ważne, poziom szkół oferujących ten program jest bardzo wysoki. Program cieszy się dużą popularnością wśród rodziców i uczniów, którym zależy na tym aby lepiej poznać świat i uzyskać dobrą edukację. Absolwent takiej szkoły myśli więc bardziej multikulturowo, a fakt, że szkoły te są wielojęzyczne, sprawia, że otwierają się przed nimi uczelnie całego świata. Każda szkoła IB ma w swojej ofercie przynajmniej kilka języków obcych.

Poziomy International Baccalaureate

International Baccalaureate w Polsce zwany jest też maturą międzynarodową, choć realizuje program nauczania już od lat wczesnoszkolnych.

IB oferuje edukację na trzech poziomach:

- Primary Years Programme (PYP)

Jest to program dla uczniów w wieku od 3 do 12 roku życia. Edukację rozpoczyna się więc już na etapie przedszkolnym i trwa ona do końca szkoły podstawowej. Głównym założeniem w tym okresie jest wykształcenie właściwych zachowań społecznych oraz koncentracja na potrzebach emocjonalnych małego ucznia. Uczeń po zakończeniu takiej nauki staje się bardziej ciekawy świata, troskliwy oraz tolerancyjny i świadomy różnorodności potrzeb i zachowań innych kolegów z klasy. Dziecko podczas kształcenia w programie IB staje się też bardziej komunikatywne, śmiałe oraz skłonne do refleksji. Kolejną cechą, która jest rozwijana podczas okresu Primary Years Programme jest trzymanie się zasad, otwartość na innych oraz zmysł badawczy. Dzieci bardzo często same muszą dotrzeć do wiedzy, przy czym oczywiście zapewnione jest przewodnictwo i pomoc nauczycieli.

- Middle Years Programme (MYP)

To okres edukacji International Baccalaureate, który przypada na okres od 11. do 16. roku życia. W tym okresie kształtowane są procesy poznawcze oraz prawidłowa postawa społeczna. Middle Years Programme jest także powolnym wstępem do życia akademickiego i już na tym etapie uczniowie otrzymują wiele drogowskazów, które pomogą im w wyborze dalszej edukacji. Dzięki takiemu podejściu uczniowie szkół International Baccalaureate (IB) wybierają satysfakcjonującą, zarówno rodzica jak i dziecko, drogę edukacyjną, a później zawodową. Przedmioty realizowane na tym etapie to: język ojczysty, język obcy, matematyka, geografia, biologia, chemia, historia, WOS, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz wychowanie do życia w rodzinie.

- Diploma Programme (IB DP)

IB Diploma Programme to o ostatni etap edukacji w systemie IB. Obejmuje młodzież w wieku od 16. do 19. roku życia (okres liceum) i kończy się egzaminem maturalnym. Jednak jest to tzw. matura międzynarodowa, dzięki której przyjęcie na zagraniczne studia staje się dużo łatwiejsze. Uczeń kończący taką szkołę jest też bardziej otwarty na świat i różnorodność oraz bez lęku adaptuje się w nowych, odmiennych kulturowo warunkach na całym świecie. Wszystko to dzięki tolerancji, która jest jednym z głównych założeń nauki w systemie IB.

Jak wyglądają zajęcia w programie IB?

Wybierając szkołę dla swojego dziecka, ważne jest, aby zapytać, w jaki sposób uczniowie uczestniczą w programie IB w danej szkole. W wielu szkołach istnieją specjalne klasy z programem IB, do których można zapisać dzieci. W klasie z IB, dziecko rzadziej robi notatki podczas lekcji prowadzonych przez nauczyciela i chętniej pracuje nad indywidualnymi lub grupowymi projektami. Zajęcia IB są trudnym wyzwaniem, wymagającym od dzieci wykazywania inicjatywy, organizowania i realizacji projektów oraz prezentacji przed kolegami z klasy. Dzieci, które dobrze sobie radzą w wymagającym środowisku i lubią posiadać wybór (taki jak wybieranie tematów badań i wybór sposobu prezentacji tego, czego się uczą) prawdopodobnie dobrze sobie poradzą w klasie o profilu IB. Kolejnym czynnikiem jest nacisk programów nauczania IB na zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi - bez względu na to, jak kontrowersyjny jest przedmiot. To wszystko w zgodzie z misją IB polegającą na uczeniu dzieci, że każdy człowiek może mieć odmienne zdanie i należy je wziąć pod uwagę.

Szkoły IB

Szkoły z IB można znaleźć w 157 krajach na całym świecie, a liczba takich placówek (najnowsze dane na 3 września 2019 r.) wynosi 6 812.

W Polsce, szkoły IB działają głównie w większych miastach, w większości są to szkoły niepubliczne. Program IB działa w Polsce od 1993 roku i obecnie jest realizowany przez 52 szkoły.

Program IB w Łodzi

Program IB cieszy się uznaniem na całym świecie, w Polsce placówek edukacyjnych, które wcielają w praktykę program nauczania International Baccalaureate jest już około czterdziestu i z uwagi na zainteresowanie rodziców i dzieci taką metodą nauczania, niewykluczone, ze liczba ta będzie się powiększać.

Idealnym przykładem na skuteczność programu IB, są osiągnięcia naukowe uczniów uczęszczających do jednej z łódzkich szkół IB. To prywatna anglojęzyczna szkoła – oferująca kształcenie zarówno średnie, jak i podstawowe. Szkoła nie narzeka na brak zainteresowania swoją ofertą. Placówka ta działa z sukcesami od 2006 roku. Szkoła i jej program jest bardzo nowoczesny. Szkoła posiada pracownie multimedialne i gruntownie przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą pedagogów. Co ciekawe, szkoła podstawowa zaprasza także dzieci do zerówki, w której będą mogły poznać przedsmak kształcenia w ramach programu IB.

Do międzynarodowego egzaminu dojrzałości, zgodnego z planem IB, mogą przygotowywać się uczniowie wyżej wskazanych szkół średnich. Niestety w Łodzi, istnieją wyłącznie dwie placówki pracujące z uczniami w zgodzie z filozofią International Baccalaureate. Prawdopodobnie z uwagi na międzynarodowe sukcesy, które osiągają absolwenci szkół, w których został wdrożony program IB, popularność tych szkół będzie stale rosła. Niewykluczone, ze w Łodzi i w jej okolicach, w najbliższym czasie zostaną otwarte kolejne placówki. Warto się zastanowić czy otwarcie większej ilości klas o profilu IB w placówkach publicznych, nie byłaby dobrym rozwiązaniem dla dzieci i rodziców zainteresowanych taką metodą kształcenia.

Our Kids poleca

Polecamy szereg przydatnych artykułów na naszej witrynie, które omawiają szczegółowo program IB, na wszystkich jego poziomach:

Zalety programu IB - jego specyfika i dlaczego warto go wybrać

Matura międzynarodowa IB - IB Diploma Programme

Program IB - Middle Years Programme (MYP)

Program IB - Primary Years Programme (PYP)

Warto też obejrzeć obejrzeć nagrania wideo z 2. dorocznych targów Expo Szkół Niepublicznych 2020:

• o różnych metodach nauczania (seminarium 1),

o programie IB.

Osoby, które to czytały, również oglądały: