Our Kids logo
Our Kids logo

Program międzynarodowej matury IB czyli Diploma Programme

Znajdź szkołę przygotowującą Twoje dziecko do studiowania na najlepszych uczelniach świataOferowany przez najlepsze szkoły średnie IB Diploma Programme to obecnie najbardziej znany i ceniony na świecie program międzynarodowej matury, który skutecznie konkuruje z brytyjskim A-levels czy amerykańskim SAT. I chociaż do studiowania na Oxfordzie, Cambridge czy Harvardzie te matury wystarczą, tak jak dobrze zdana polska, to zrobienie DP daje najlepsze rekomendacje i nieograniczone możliwości dalszego rozwoju dziecka.  kontynuuj czytanie...


Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 EF Academy

582 Columbus Avenue, New York, 10594
kl. 8 do kl. 12 A levels
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki
A levels
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
3 American School of Warsaw

Warszawska 202, Warszawa, 05-520
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski, polski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
3 The British School Warsaw

ul. Limanowskiego 15, Warsaw, 02-943
żłobek (2,5 lat) do kl. 12 Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
3 International American School of Warsaw

Dembego Stefana 18, Warszawa, 02-796
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
angielski, polski
Amerykański program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
3 Monnet International School

6A Belwederska, Warszawa, 00-762
żłobek (12 miesięcy) do kl. 12 Międzynarodowa Matura IB angielski, polski
Międzynarodowa Matura IB
2 Meridian International Schools

Wawelska 66/74, Warszawa, 02-034
zerówka do kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, polski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 International School of EKOLA

ul. Ojca Beyzyma 17, Wrocław, 53-204
kl. 11 do kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
angielski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 St. Stephen's School, Rome

Via Aventina 3, Rome, 00153
kl. 9 do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 Rothesay Netherwood School

40 College Hill Road, Rothesay, E2E 5H1
kl. 6 do kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
angielski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 Canadian School of Warsaw

7 Bełska Street, Warszawa, 02-638
przedszkole (2,5 lat) do kl. 8 Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
angielski, francuski, polski
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
1 IPS

Drukarska 52, Wrocław, 53-312
przedszkole (3 lata) do kl. 8 Angielski program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
angielski, polski
Angielski program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Primary years programme
1 International School of Krakow (ISK)

Lusina ul. sw. Floriana 57, Kraków, 30-698
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Kanadyjski program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
Reggio Emilia
francuski, hiszpański, niemiecki, polski
Amerykański program nauczania
Kanadyjski program nauczania
Międzynarodowa Matura IB
Reggio Emilia
0 IB World School 1531 Raszyńska
Raszyńska 22, Warszawa, 02-026
0 International European School Warsaw
Wiertnicza 140, Warszawa, 02-952
0 Szkoły Sióstr Nazaretanek
Czerniakowska 137, Warzawa, 00-720
0 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Pawła z Tarsu
Poezji 19, Warszawa, 04-994
0 Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza
Wincentego Witosa 18, Katowice, 40-832
0 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. Pawła Jasienicy
Nowowiejska 5, Warszawa, 00-643
0 The International School of Bydgoszcz
Gałczyńskiego 23, Bydgoszcz, 85-322
0 Upper Canada College
220 Lonsdale Road, Toronto, M4V 2X8
0 International School of Poznan
Edmunda Taczanowskiego 18, Pozna, 60-147
0 Szkoła Podstawowa Paderewski w Lublinie
Symfoniczna 3a, Lublin, 20-853
0 American School of Wrocław
Partynicka 29-37, Wrocław, 53-031
0 International High School of Wrocław
Racławicka 101, Wrocław, 53-149
0 Branksome Hall
10 Elm Ave, Toronto, M4W 1N4
0 Wonderful Years School
Alzacka 16 a, Warszawa, 03-972
0 WIS - Wrocław International School
Racławicka 101, Wrocław, 53-149
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 97
Abramowskiego 4, Warszawa, 02-659
0 British International School of Kraków
Smoleńsk 25, Kraków, 31-108
0 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej
Racławicka 101, Wrocław, 53-149
0 Open Future International School
Kwiecista 25, Kraków, 30-389
0 VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Karmelicka 45, Kraków, 31-128
0 XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczneim. Mikołaja Kopernika w Warszawie
Józefa Bema 76, Warszawa, 01-225

Na tej stronie:


Dwuletni program międzynarodowej matury Diploma Programme (DP) został opracowany przez organizację International Baccalaureate (IB) jako uniwersalny model kształcenia międzynarodowego, który łączy w sobie cele i wymagania programowe stawiane młodzieży u progu dorosłości w najbardziej rozwiniętych krajach świata oraz własne metody pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami. Kształci obywateli świata XXI wieku, którzy są sobie w stanie poradzić w każdym kraju – dobrze wykształconych, komunikatywnych, zaangażowanych zawodowo i społecznie, tolerancyjnych.

Obecnie program DP jest oferowany w ponad 5100 szkołach na całym świecie, podlegających ścisłej certyfikacji organizacji IB, która zapewnia ten sam poziom kształcenia bez względu na miejsce, w którym dana szkoła jest zlokalizowana. Co bardzo istotne – program DP oraz inne programy IB – Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP), są stale poprawiane i udoskonalane, czemu służą cykliczne audyty oraz stałe kontakty przedstawicieli IB ze szkołami.

Programy IB koncentrują się na rozumieniu przez uczniów podawanych treści, a nie pamięciowym uczeniu się, stąd główną metodą stosowaną w procesie nauczania jest metoda projektowa. W czasie dwuletniej edukacji DP uczniowie rozwiązują problemy badawcze, wykonują doświadczenia i przeprowadzają projekty mające związek z poznawanym materiałem. Skupiają się przy tym na nauce wybranych przez siebie przedmiotów z 6 tzw. grup przedmiotowych: 3 w zakresie rozszerzonym oraz 3 w zakresie podstawowym, a także realizacji zadań wyznaczonych w trakcie pozostałych elementów programu DP, takich jak teoria wiedzy TOK (Theory of Knowledge), program rozwoju osobistego CAS (Creativity, Action, Service) oraz praca badawcza EE (Extended Essay). Efektem działania tych elementów programu jest to, że uczniowie umieją wykorzystywać zdobytą wiedzę, stawiać tezy badawcze, przeprowadzać badania i wyciągnąć z nich wnioski. Potrafią przy tym pracować zarówno w zespole, jak i samodzielnie, a także występować publicznie, przedstawiać swoje racje i bronić ich.

Jako uczniowie międzynarodowych szkół IB w Polsce, w których językiem wykładowym niemal wyłącznie jest język angielski, potrafią to robić właśnie w języku angielskim. To sprawia, że absolwenci szkół IB i programu międzynarodowej matury DP mają otwartą drogę na niemal wszystkie uczelnie świata, w tym najbardziej renomowane, jak: Cambridge, Oxford, Harvard czy Sorbona, a także Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa czy Uniwersytet Jagielloński. Przyjrzyjmy się zatem, które szkoły w Polsce oferują międzynarodową maturę DP.

Szkoły IB na świecie i w Polsce

Według danych IB w 156 krajach na całym świecie funkcjonuje obecnie 3352 szkół oferujących program międzynarodowej matury. Ponad połowa z nich jest zlokalizowana na kontynentach amerykańskich, zwłaszcza w USA, a pozostałe w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie.

W Polsce (dane na lipiec 2019) przynajmniej jeden program IB (bo program IB jest realizowany na trzech poziomach) jest oferowany w 52 szkołach, a matura IB - w 43, czyli Polska wypada na tle międzynarodowym zupełnie przyzwoicie, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku nasz kraj otworzył się na Zachód, co spowodowało, że kształcenie międzynarodowe dzieci polskich i zagranicznych stało się pożądane. Wtedy też do systemu oświaty wróciło szkolnictwo prywatne, a szkoły zaczęły oferować wykształcenie zgodne z najwyższymi światowymi standardami. Dla porównania we Francji funkcjonuje zaledwie 18 szkół oferujących DP. W porównywalnej wielkościowo z Polską Hiszpanii istnieją 123 licea z DP, z tym że w większości z nich oferowana jest nauka w języku hiszpańskim, podczas gdy w Polsce językiem wykładowym jest angielski. Ponadto, w Hiszpanii program IB zaczął być realizowany już w 1977 roku.

Obecnie do najbardziej znanych polskich szkół z programem DP należy Kolegium Europejskie w Krakowie, które w rankingu efektywności szkół IB przeprowadzających międzynarodową maturę zdobyło pierwsze miejsce w Europie, pokonując 88 innych prywatnych szkół IB, które zdecydowały się ujawnić wyniki egzaminów i koszty nauki. Średnia ocena z matury uzyskana przez absolwentów krakowskiego Kolegium wyniosła 32 pkt (na 45 pkt możliwych) przy rocznym koszcie nauki wynoszącym niecałe 17 200 zł, osiągając tym samym wskaźnik efektywności na poziomie 537 zł, co oznacza, że każdy punkt zdobyty na maturze kosztował właśnie 537 zł. Uczniowie drugiej szkoły w tym rankingu – Beau Soleil ze Szwajcarii, którzy uzyskali średnio 32,8 pkt na maturze na każdy zdobyty punkt musieli wydać rocznie 1415 zł (w sumie 46.400 zł).

Kraków jest drugim miastem w Polsce, gdzie stosunkowo łatwo jest znaleźć szkołę prywatną z międzynarodowym programem DP, bo, nie licząc szkół publicznych, są tu 4 prywatne licea z DP.

Na pierwszym miejscu pod tym względem plasuje się Warszawa, w której aż 8 prywatnych szkół oferuje DP. Do szkół cieszących się dużą popularnością i renomą należy m.in. The British School Warsaw, która jako druga szkoła z Polski znalazła się w przytoczonym już rankingu, plasując się mniej więcej w połowie stawki, ze wskaźnikiem na poziomie 2428 zł za każdy punkt uzyskany na maturze. Najważniejsze jest jednak to, że uczniowie tej szkoły uzyskali na maturze średnio 36 pkt, na 45 możliwych, co plasuje ją w czołówce ocenianych w omawianym rankingu szkół IB. O wysokim efekcie edukacyjnym osiąganym przez tę szkołę świadczą również udostępnione nam dane, z których wynika, że około 20% maturzystów szkoły uzyskuje wynik powyżej 40 pkt. A takim wynikiem może się pochwalić zaledwie 7% maturzystów szkół IB na świecie.

W Warszawie funkcjonuje również Monnet Interantional School (MIS), która oferuje edukację dzieci od przedszkola do liceum w pełnym zakresie programów IB - a więc na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej – PYP, w gimnazjum i I klasie LO - MYP, a w klasach II i III LO program DP. Według Hanny Piskorskiej, dyrektorki MIS i jej współzałożycielki, zapewnienie dziecku ciągłości edukacji zgodnej z założeniami metodycznymi IB daje doskonałe efekty edukacyjne. Zapobiega też problemom z przystosowaniem się do innego sposobu pracy, jakie na początku edukacji stają się udziałem nawet najzdolniejszych uczniów, którzy przechodzą do liceum IB z innych placówek. W szkołach IB dzieci są chętne do pracy i mocno się w nią angażują. Nie obawiają się, że gdy zadadzą jakieś niewłaściwe pytanie lub się pomylą, ich aktywność spotka się z krytyką nauczyciela lub ośmieszą się w oczach rówieśników, ponieważ w szkołach IB tego typu rywalizacja praktycznie nie istnieje. Programy IB stawiają na zrozumienie treści, a nie ich zapamiętanie, twórczą pracę ucznia i wykorzystywanie zdobywanej wiedzy w praktyce, uczniowie zaś są oceniani za postępy w rozwoju, a nie wiedzę encyklopedyczną. Z tego m.in. powodu dzieci które rozpoczynają naukę metodą IB dopiero na etapie DP muszą przejść kurs przygotowawczy, by się do innego podejścia i sposobu pracy w szkole przystosować. W polskich trzyletnich liceach mają na to pierwszy rok nauki. Właściwy program DP jest realizowany w klasach II i III.

Szkołami niepublicznymi w Polsce, które oferują pełny zakres nauczania IB, a więc PYP, MYP i DP są również Wroclaw International School oraz International School of Bydgoszcz. Trzeba jednak dodać, że obecnie co najmniej kilka międzynarodowych szkół prywatnych w Polsce jest na etapie wdrażania tych programów.

Dlaczego warto zrobić Diploma Programme IB: podsumowanie

Program międzynarodowej matury DP powstał z myślą o dzieciach różnej narodowości, kształcących się poza swoim krajem. Jego podstawowym celem jest umożliwienie młodzieży u progu dojrzałości zdobycia wykształcenia średniego, spełniającego najwyższe wymagania stawiane przez programy narodowe i renomowane uczelnie, które umożliwi im dalszy rozwój i skuteczne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Szkoły IB tworzą wielokulturową społeczność, wychowując młodych ludzi w duchu tolerancji i szacunku, wyposażając ich jednocześnie w kluczowe umiejętności społeczne, które w połączeniu z wiedzą, umiejętnością uczenia się i doskonałą znajomością języków obcych, zwłaszcza angielskiego, zapewniają im solidne podstawy dalszego rozwoju w życiu dorosłym.

Międzynarodowy standard – DP jest obecnie najlepszym programem o charakterze międzynarodowym, zapewniającym najwyższy poziom nauczania. Międzynarodowa matura DP jest honorowana przez renomowane uczelnie na całym świecie, a jednocześnie wszystkie uczelnie krajowe, co stwarza praktycznie nieograniczone możliwości wyboru dalszej ścieżki rozwoju. Wiele uczelni zwalnia studentów pochodzących ze szkół IB z zaliczania niektórych przedmiotów na pierwszym roku.

Gwarancja wiedzy - oferowany przez IB program DP gwarantuje najwyższą jakość edukacji oraz wysoki poziom wiedzy uzyskiwany przez ich uczniów, w każdej szkole certyfikowanej przez tę organizację. Znajduje to potwierdzenie w wynikach egzaminów maturalnych, uzyskiwanych przez absolwentów szkół średnich IB, z których 80% ją zdaje. Matura IB otwiera drzwi do najlepszych uczelni świata.

Umiejętność uczenia się – program DP przygotowuje uczniów nie tylko do zdania matury, ale przede wszystkim do samodzielnego uczenia się. Wykształcone w trakcie dwuletniego kursu umiejętności zgłębiania tematu, szukania związków przyczynowo-skutkowych, łączenia różnych treści, myślenia interdyscyplinarnego oraz wnioskowania, stają się nieocenione podczas studiów. Absolwenci szkół IB znakomicie sobie na nich radzą.

Wszechstronne wykształcenie – program DP zapewnia wszechstronny rozwój ucznia – intelektualny, emocjonalny i fizyczny. Uwzględnia nie tylko rygorystyczne wymagania stawiane przez władze edukacyjne krajów wysokorozwiniętych, ale również renomowanych uczelni. W trakcie kursu przygotowawczego oraz dwuletniego kursu DP młodzież rozwiązuje różne problemy – naukowe, społeczne i osobiste, pracując indywidualnie lub w grupach. Uczniowie uczą się przy tym samodzielności, krytycznego myślenia, pracy w zespole, otwartości na innych, inne kultury oraz szacunku do nich, a poprzez projekty rozwojowe – również odpowiedzialności społecznej. Młodzież opisuje, prezentuje i broni swoich racji, co sprawia, że przekracza barierę strachu przed wystąpieniami publicznymi. A że dokonuje tego w języku angielskim (w Polsce niemal wyłącznie, chociaż w szkołach IB nie jest to regułą), staje się on dla nich drugim naturalnym językiem.

Rozwój osobisty i społeczny – program DP i wszystkie programy IB stawiają na rozwój osobisty i społeczny uczniów. Służy temu głównie program CAS (Creativity, Action, Service), którego zadaniem jest rozwój kreatywności ucznia, chęci działania oraz niesienia pomocy innym. Prowadzi on uczniów do samodzielnej pracy i zdobywania wiedzy, a jednocześnie współpracy z innymi oraz angażowania się w sprawy społeczeństwa, najczęściej społeczności lokalnej. Program jest realizowany w formie różnych doświadczeń i co najmniej jednego projektu, w którym każdy uczeń musi uczestniczyć. Może on dotyczyć dowolnej części CAS, a więc tak kreatywności, jak i konkretnego działania czy pomocy - lub je łączyć i stanowić drogę do samodoskonalenia.

Osoby, które to czytały, również oglądały: