Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Zalety programu IB

Specyfika programu IB i dlaczego warto go wybraćProgram Matury Międzynarodowej International Baccalaureate (IB), realizowany w szkołach IB, w wielu szkołach niepublicznych (szkołach podstawowych i średnich), to coraz bardziej popularny sposób na zapewnienie dziecku wykształcenia na najwyższym poziomie i następnie międzynarodowej kariery zawodowej. Na świecie ponad 5 tysięcy szkół oferuje program IB, pozostając pod kontrolą organizacji akredytacyjnej International Baccalaureate, niegdyś zwanej International Baccalaureate Organization (IBO).  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


„Nie ma lepszego programu niż IB, ponieważ ciągle się on rozwija i wykorzystuje najnowsze badania nad tym, jak działa i uczy się mózg” - mówi Hanna Piskorska, dyrektorka i założycielka Monnet International School (MIS) w Warszawie.

IB to program, w którym uczniowie są bardzo aktywni. Nauczyciele przygotowują lekcje, aby uczniowie mogli pracować niezależnie i pozostać zaangażowani. Nauka w systemie IB odbywa się w dużym stopniu w oparciu o metodę projektową.Najwięcej szkół na świecie oferuje dwuletni program dyplomowy IB - IB DP, kończący się maturą, ale są także programy IB na niższych poziomach - podstawowym (PYP - Primary Years Programme) i średnim (MYP - Middle Years Programme). Jak wyjaśnia Piskorska, program IB działa najlepiej, gdy realizowany jest na wszystkich poziomach edukacji (PYP, MYP i IB DP). To sprawia, że ​​dostosowanie do modelu edukacyjnego IB jest płynniejsze i umożliwia uczniom maksymalne wykorzystanie podejścia IB.

Program dyplomowy IB (IB DP)

47 szkół w Polsce oferuje program dyplomowy IB, który jest dwuletnim programem edukacyjnym skierowanym do młodzieży w wieku 16–19 lat.

IB DP uwzględnia podstawę programową większości krajów rozwiniętych. Dzięki temu jest idealny jako model nauczania w każdym zakątku świata. Co więcej, jest honorowany przez najlepsze uniwersytety na świecie, co daje absolwentom zarówno elastyczność, jak i kwalifikacje do podążania wieloma ścieżkami akademickimi i zawodowymi.

Jest to program o charakterze globalnym, ponieważ uczniowie mogą płynnie przenieść się ze szkoły IB w jednym kraju do takiej szkoły w dowolnym innym kraju. Istotną zaletą programu jest też to, że wszystkie lekcje w ciągu ostatnich dwóch lat odbywają się po angielskim.

Absolwenci szkół IB, posiadający dyplom IB, są bardzo atrakcyjni dla uniwersytetów na całym świecie, ponieważ uczelnie szukają studentów, którzy są wiedzą, co chcą robić w życiu. Dlatego wielu absolwentów IB DP studiuje na najlepszych uniwersytetach na świecie, takich jak Cambridge, Oxford, Harvard, Sorbona, Uniwersytet Jagielloński czy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Szczegółowo o przedmiotach nauczanych w ramach IB DP, kursach, wymaganiach i samej maturze piszemy w artykule Program prowadzący do międzynarodowej matury IB, czyli IB Diploma Programme.

Cele programu IB

Międzynarodowe Programy IB mają na celu osiągnięcie czegoś więcej niż inne programy nauczania poprzez kształtowanie dociekliwych, kompetentnych i opiekuńczych młodych ludzi, którzy są zmotywowani do odniesienia sukcesu.

Szkoły IB starają się formować młodych ludzi, którzy będą budować lepszy świat poprzez międzykulturowe zrozumienie i szacunek.

Takie są założenia sformułowane przez organizację International Baccalaureate.

Specyfika programu IB

Jak informują sami twórcy programu IB, program ten różni się od innych pod następującymi względami:

Zalety programu i matury IB

Wybierając szkołę oferującą kurs maturalny IB DP, należy zdawać sobie sprawę z tego, że jest to trudny program, ale ma wiele bardzo ważnych zalet:

​Co dokładnie zawiera program IB?

Jak wyglądają poszczególne etapy realizacji programu IB - czego uczą się dzieci na poziomie PYP i MYP, a także w dwuletnim programie maturalnym IB DP oraz jak wygląda sama matura IB, możesz przeczytać w artykułach Our Kids:

Program IB Primary Years (PYP)

Program IB Middle Years (MYP)

Program prowadzący do międzynarodowej matury IB, czyli IB Diploma Programme

Głos eksperta

W czasie 2. targów edukacyjnych Our Kids Expo Szkół Niepublicznych odbyły się trzy seminaria na tematy edukacyjne (tu można obejrzeć wszystkie trzy).

Temat pierwszego seminarium brzmiał “Rodzaje programów edukacyjnych oraz różnice pomiędzy nimi”. Jedną z panelistek była Angelika Maj - nauczycielka języka polskiego w Monnet International School, szkole realizującej od lat program IB na wszystkich trzech poziomach. Oto jej wypowiedź na temat programu IB:

Osoby, które to czytały, również oglądały: