Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Prywatne szkoły w Rzeszowie

Znajdź najlepszą szkołę niepubliczną w stolicy PodkarpaciaW Rzeszowie działa kilkadziesiąt szkół niepublicznych. Zdecydowana większość z nich to prywatne przedszkola, ale w mieście funkcjonuje również co najmniej kilka prywatnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, które mogą stanowić ciekawą propozycję dla mieszkańców poszczególnych dzielnic Rzeszowa oraz dzieci z zagranicy.   kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Centrum Edukacyjne PROMAR
Bohaterów 12, Rzeszów, 35-112
0 Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie
Konfederatów Barskich 40 B, Rzeszów, 35-321

Na tej stronie:


Wśród działających niepublicznych szkół w Rzeszowie znajdziemy zarówno szkoły dwujęzyczne, uczące dzieci w języku angielskim i polskim, jak i szkoły o rozszerzonym programie nauczania języków obcych. Na przykład funkcjonująca na terenie miasta Szkoła Językowa Promar proponuje dzieciom i młodzieży całą gamę kursów językowych. Oferta edukacyjna niepublicznych szkół Rzeszowa obejmuje również szkoły Montessori oraz kształcenie specjalne.

Rzeszów private schools

Lista szkół prywatnych w Rzeszowie

Poniżej przedstawiamy listę wybranych szkół niepublicznych w Rzeszowie. Dotyczy ona placówek zlokalizowanych na terenie osiedli Kmity, Nowe Miasto i Pobitno, ale trzeba pamiętać, że szkoły prywatne działają również w innych dzielnicach i osiedlach miasta, takich jak Baranówka, Drabinianka, Dębickie, Słocina, Staromieście, Śródmieście czy Zalesie, a także w pobliskich miejscowościach, jak Mielec, Krosno, Łańcut czy Dębica.

Szkoła Językowa Promar: szkoła wyspecjalizowana w nauczaniu języków obcych. Prowadzi intensywne kursy języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, chińskiego i japońskiego od poziomu A1 do C2 wg skali Rady Europy, dla dzieci, uczniów i studentów. Przygotowuje uczniów do egzaminów międzynarodowych (typu Cambridge, CILS, DELE) oraz międzynarodowej matury IB.

Promar Bilingual Primary School - Rzeszów: dwujęzyczna niepubliczna szkoła podstawowa. Stosuje polską podstawę programową, oferując naukę w języku polskim i angielskim. Zajęcia komputerowe, lekcje plastyki, muzyki i wychowania fizycznego w całości prowadzone są w języku angielskim, język polski i historia Polski realizowane są po polsku, a przyroda, matematyka i historia świata naprzemiennie w języku polskim i angielskim. Placówka jest prowadzona przez firmę Promar, która dla dzieci w wieku 3-6 lat oferuje również stacjonarne przedszkole anglojęzyczne.

Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie: szkoła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzona zgodnie z polską podstawą programową. Szkoła oferuje nauczanie dwujęzyczne – zajęcia takie, jak twórcze pisanie, wiedza o społeczeństwie, filozofia, psychologia, kultura, etyka są wykładane w języku angielskim. Szkoła zapewnia małoliczne klasy oraz akademicki poziom nauczania. Oferuje również całą gamę bezpłatnych zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach kół i klubów zainteresowań, a mianowicie: Science Lab (nauki przyrodnicze), Language Corner (klub językowy), Civil Observatory (partycypacja obywatelska), Art & Culture Observatory (klub kultury), Active Club (klub sportowy), a także nauczanie przedmiotów dodatkowych, jak nauka o państwie i prawie, podstawy dziennikarstwa, komunikacja publiczna, programowanie i sieci komputerowe oraz matematyka stosowana.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Rzeszowie: szkoła mieści się w nowo wybudowanym budynku w starej dzielnicy miasta Pobitno. Wokół niej znajduje się teren rekreacyjny dla dzieci, a w najbliższym sąsiedztwie dobrze wyposażony plac zabaw. Szkoła prowadzi edukację wczesnoszkolną z dwiema klasami Montessori oraz klasę II etapu edukacji (odpowiednik klas IV-VII), w której uczą się dzieci w wieku od około 10 do 12 lat. Nabór do szkoły jest ograniczony – do klasy jest przyjmowanych tylko 20 dzieci, po to, by zachować kameralność montessoriańskich klas.

Dowiedz się więcej o:

Rodzaje szkół w Rzeszowie

W Rzeszowie działa wiele różnych szkół prywatnych (niepublicznych). Oferują one naukę na wszystkich poziomach edukacji - od przedszkola do szkoły średniej. Poniżej opisujemy główne rodzaje szkół prywatnych działających w Rzeszowie i jego okolicach.

Szkoły dwujęzyczne: to prywatne szkoły proponujące naukę w dwóch językach – na przykład w języku angielskimi i polskim. Wiele z nich oferuje również intensywne kursy angielskiego oraz innych języków obcych, takich jak niemiecki, francuski, włoski, japoński czy chiński.

Szkoły dzienne: niepubliczne szkoły w Rzeszowie i okolicznych miejscowościach to w przeważającej mierze szkoły dzienne, zlokalizowane na lub w pobliżu większych osiedli mieszkaniowych. W takich szkołach dzieci przebywają od rana (zazwyczaj od godz. 7.00) do wieczora (ok. 18.00), kiedy po lekcjach i zajęciach dodatkowych wracają do domów. Na wszystkich poziomach nauczania szkoły oferują wyżywienie.

Szkoły koedukacyjne: większość niepublicznych oraz publicznych szkół w Rzeszowie i Polsce to szkoły koedukacyjne, w których chłopcy uczą się razem z dziewczętami. Wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego, które począwszy od IV klasy szkoły podstawowej są na wszystkich poziomach edukacji organizowane oddzielnie. Podział na szkoły męskie i żeńskie jest często stosowany w szkołach wyznaniowych.

Szkoły eksperymentalne: to szkoły niepubliczne i publiczne, które prowadzą niestandardowe lub innowacyjne programy nauczania, często mające podstawy w realizacji naukowych projektów badawczych. W niektórych szkołach są też organizowane klasy eksperymentalne. Mimo odmiennego podejścia do nauki i programów nauczania, dyscypliny oraz relacji panujących między uczniami i nauczycielami, szkoła musi realizować polską podstawę programową, a uczniowie uzyskiwać promocje do następnej klasy i zdawać ewentualne egzaminy. Status szkół eksperymentalnych mają obecnie np. szkoły waldorfskie i demokratyczne.

Szkoły społeczne: są to niepubliczne szkoły non-profit utworzone przez organizacje społeczne lub związki rodziców. Szkoły społeczne w Rzeszowie i w Polsce bardzo mocno angażują całe rodziny w edukację dzieci, tworząc silne środowisko szkolne. Rodzice, nauczyciele, uczniowie ściśle ze sobą współpracują, co jednocześnie istotnie wpływa na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych uczniów. Takimi szkołami są np. szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Społecznej (STO).

Szkoły Montessori: niepubliczne szkoły i przedszkola w Rzeszowie działają zgodnie z pedagogiką dr Marii Montessori. Uczniowie mają w nich zapewnione specjalne warunki nauki - w klasach uczą się dzieci w różnym wieku, korzystając z montessoriańskich pomocy naukowych, a nauczyciel stara się im w tym nie przeszkadzać. Część tych placówek jest rekomendowana przez takie organizacje, jak Polskie Stowarzyszenie Montessori czy Polska Rada Montessori lub Stowarzyszenie Montessori Internationale (AMI). 

Szkoły specjalnych potrzeb edukacyjnych: wiele niepublicznych szkół specjalizuje się w kształceniu specjalnym. Uczą one dzieci nadpobudliwe (np. z zespołami ADD i ADHD), niepełnosprawnością rozwojową (np. autyzmem i aspergerem) oraz niepełnosprawnością fizyczną (np. z niedowładem). Wiele szkół niepublicznych skupia się wyłącznie na tego typu edukacji i działają jako szkoły specjalne, inne natomiast tworzą klasy integracyjne. 

Edukacja w Rzeszowie: Rzeszów to jedno z najszybciej rozwijających się miast Polski. W ciągu 27 lat dzielących kraj od transformacji ustrojowej miasto odrobiło opóźnienia z czasów komunizmu i stało się autentycznym centrum biznesowym, kulturowym i naukowym Podkarpacia. Rzeszów pod względem atrakcyjności inwestycyjnej skutecznie rywalizuje z takimi ośrodkami jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków. Dzięki inwestycjom zagranicznym oraz powstałym tu uczelniom wyższym, których jest aż sześć, liczący 187 tys. mieszkańców Rzeszów zyskał miano miasta ludzi młodych. Rzeszów jest też wspaniałym miejscem wypadowym do turystyki pieszej i samochodowej po przepięknych terenach Bieszczadów i Roztocza, a poprzez połączenia autostradowe i nowoczesne lotnisko jest skomunikowany z całą Europą i światem.

Osoby, które to czytały, również oglądały: