Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Przedszkola i szkoły Montessori w Warszawie

Przedszkola i szkoły korzystające z pedagogiki Marii MontessoriW Warszawie istnieje wiele prywatnych placówek oświatowych, dla których filozofia Marii Montessori stanowi podstawę działania. Dotyczy to zarówno przedszkoli (w tym punktów przedszkolnych) dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, jak i szkół podstawowych i średnich.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Wszystkie te placówki zapewniają dziecku wszechstronny rozwój zgodny z zasadami pedagogiki Montessori - dają dziecku dużą swobodę działania i wyboru tematów, którymi chce się zajmować, a także tworząc mu do tego odpowiednie warunki. Montessariańskie klasy są odpowiednio zaprojektowane i wyposażone (m.in. w specjalne pomoce naukowe), a uczęszczają do nich dzieci z trzech roczników, co skutecznie wzmacnia zainteresowania poznawcze i naukowe, ponieważ dzieci najlepiej uczą się we własnym środowisku.

Nauczyciel „podąża za dzieckiem” wspierając go w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Pracujący w szkołach Montessori nauczyciele są wykwalifikowanymi pedagogami, którzy uzyskali dodatkową specjalizację w zakresie pedagogiki Montessori na studiach podyplomowych lub kursach organizowanych m.in. przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polski Instytut Montessori czy Polskie Stowarzyszenie Montessori. Wiele szkół to jednostki certyfikowane przez organizacje Montessori w Polsce oraz Association Montessori Internationale (AMI).

Lista placówek Montessori w Warszawie

Poniżej przedstawiamy listę wybranych przedszkoli i szkół Montessori w Warszawie. Obejmuje ona placówki znajdujące się nie tylko w Warszawie, ale i w pobliskich miejscowościach, takich jak Pruszków, Józefów, Łomianki, Legionowo, Marki, Ząbki.

Szkoły Montessori istnieją także w wielu innych miejscowościach i dużych miastach Polski, na przykład w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie czy we Wrocławiu.

 1. Prywatna międzynarodowa szkoła Montessori z siedzibą w centrum Warszawy, która powstała w 1999 roku. Prowadzi ona naukę na wszystkich trzech etapach rozwoju dziecka wg Marii Montessori, czyli od 0 do 6 lat, od 6 do 12 lat oraz od 12 do 18 lat. Obecnie szkoła jest w trakcie uruchamiania liceum ogólnokształcącego.
 2. Międzynarodowe, rodzinne przedszkole o charakterze opiekuńczym. Prowadzi żłobek dla dzieci w wieku od 15 miesięcy do 3 lat, a także przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, a dzieci kształcą się w następujących obszarach – umiejętności praktyczne, posługiwanie się zmysłami, edukacja językowa, matematyczna oraz kulturowa, czyli zgodnie z zaleceniami Marii Montessori.
 3. Międzynarodowa placówka Montessori mająca dwie lokalizacje w Warszawie-Wilanowie i jedną w Konstancinie-Jeziornie. Oferuje opiekę dla dzieci bardzo małych (w wieku od 16 miesięcy do 3 lat) i dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). Prowadzi zajęcia w języku angielskim i ściśle przestrzega zasad pedagogiki Montessori. (Dowiedz się więcej o międzynarodowych szkołach w Warszawie).
  1. Główne cechy warszawskich szkół Montessori

   Pedagogika Marii Montessori stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych metod kształcenia i jest wykorzystywana w tysiącach szkół na całym świecie. Swoich zwolenników ma również w Polsce, co znajduje wyraz w istniejących szkołach Montessori m.in. w Warszawie. Dlatego warto poznać główne cechy tej metody:

   • Zindywidualizowany program nauczania: szkoły Montessori skupiają się na dziecku. Zajęcia nie odbywają się według uprzednio przygotowanego planu - program jest elastyczny i na bieżąco dostosowywany do potrzeb i zainteresowań dzieci we wszystkich obszarach nauczania. Nauczyciel podąża za dzieckiem, ukierunkowuje je i wspiera, pozwalając na jego swobodny rozwój. Skutkuje to u dziecka wzrostem zaufania do swoich umiejętności i poczucia własnej wartości.
   • Zdecentralizowana nauka: nauczyciele rzadko wykładają, a dzieci wykonują dużo prac samodzielnie, głównie we własnym tempie. Pracując indywidualnie lub w małych grupach, często wykonują prace, które je interesują i stymulują.
   • Rozwój praktycznych umiejętności: w przedszkolu i edukacji młodszych dzieci pedagogika Montessori wykorzystuje przede wszystkim konkretne i praktyczne metody nauczania. Temu służy również odpowiednio przygotowana klasa (jej wielkość, organizacja i wyposażenie), pomoce naukowe oraz otoczenie szkoły. W klasach wyższych wykorzystywanie abstrakcyjnego myślenia staje się dominujące.
   • Edukacja społeczna: uczniowie są wychowywani i kształtowani zarówno przez nauczyciela (lekcje i wskazówki), jak i rówieśników (interakcje i modelowanie). Wzmacniane są postawy koleżeńskie i wspierające. Konsekwencją poszanowania wolności dziecka jest uczenie go szacunku i miłości do innych osób oraz otaczającego go świata i pracy na rzecz społeczeństwa.
   • Multiwiekowe klasy: w klasach montessoriańskich uczą się dzieci podzielone na trzyletnie grupy wiekowe. Przedszkola Montessori mają zazwyczaj klasę dla maluchów (od 18 miesięcy do 3 lat) oraz klasę dla dzieci od 3 do 6 lat, a szkoły podstawowe dwie oddzielne klasy – dla uczniów w wieku 6/7 do 9 lat oraz 9 do 12, a także starszych. Ten podział nie odpowiada w pełni podziałowi zaproponowanemu przez Marię Montessori, ale w Polsce szkoła podstawowa zaczyna się od 7 roku życia, chyba że rodzice zdecydują inaczej, a dziecko przejdzie odpowiednie badanie.
   • Praca w grupach: dzieci często współpracują ze sobą przy wykonywaniu różnych zadań i projektów, pracując w grupach. Zazwyczaj dzieci starsze stają się ich liderami i mentorami, ale nie jest to regułą. Czasami są nimi dzieci młodsze, które wcześniej posiadły daną umiejętność.
   • Brak ocen: pedagogika Montessori nie ma ocen i stopni, ponieważ są one elementem rywalizacji między uczniami, a ta jest z nią sprzeczna. Ocena montessariańska ma charakter opisowy i jest przygotowywana kilka razy w roku. Mimo to szkoły, zobligowane przepisami oświatowymi, wystawiają takie oceny na koniec każdego roku szkolnego, zgodnie z wiekiem dziecka.
   • Poczucie własnej wartości: pedagogika Montessori kładzie ogromny nacisk na rozwój naukowy i społeczny dziecka, ale również stara się kształtować jego charakter i poczucie własnej wartości. Stworzenie dziecku możliwości samodzielnego dochodzenia do pewnej wiedzy i umiejętności zdecydowanie przyśpiesza i wzmacnia ten proces.

   Korzyści z nauki w warszawskich szkołach Montessori

   Szkoły Montessori mają mnóstwo zalet. Niezależnie od narodowości, można znaleźć wiele powodów, dla których należałoby zapisać dziecko do szkoły Montessori, zwłaszcza międzynarodowej.

   • Kuźnia talentów: skoncentrowanie się na rozwijaniu zainteresowań dziecka może prowadzić do pozytywnego nastawienia do nauki oraz osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, a w przyszłości nawet do poszukiwań naukowych.
   • Elastyczna nauka: proces uczenia się jest elastyczny - zainteresowani uczniowie mogą szybciej poruszać się w ramach programu, stawiać czoła wyzwaniom i mocno angażować się w ich wykonanie. Uczniowie, którzy potrzebują więcej czasu, mogą uczyć się wolniej, unikając przy tym krytyki i frustracji.
   • Praktyczne umiejętności: skupienie się na praktycznym kształceniu, zwłaszcza w niższych klasach, prowadzi do bardziej efektywnej nauki. Zwiększa dyscyplinę pracy, koncentrację i zaangażowanie ucznia w proces kształcenia.
   • Nauka uczeń-uczeń: starsi uczniowie uczą i wspierają młodszych, chociaż czasami bywa odwrotnie – jak w rodzinie. To sprzyja szybszemu poznaniu treści kształcenia i przyśpiesza procesy uczenia się.
   • Zwiększona koncentracja: ostatnie badania w dziedzinie neurologii (Lillard, 2005) potwierdzają obserwację Marii Montessori, że nieprzerwane okresy pracy mogą zwiększyć uwagę dziecka, jego koncentrację i dyscyplinę pracy. W przyszłości może to mieć dla nich ogromne znaczenie.
   • Zamiłowanie do nauki: dzieci mają dużą swobodę wyboru tematu pracy i sposobu jego realizacji. W większości przypadków prowadzi to do nawyku uczenia się, zarówno w szkole, jak i poza nią.
   • Dowiedz się więcej o zaletach szkół prywatnych: Korzyści z nauki w prywatnych szkołach i o tym dlaczego warto wybrać prywatną edukację: Dlaczego wybrałam dla moich dzieci edukację w szkole niepublicznej?

    .

Osoby, które to czytały, również oglądały: