Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Etapy edukacji w Polsce i pięciu innych krajach

Porównanie poziomów kształcenia w polskim, kanadyjskim, amerykańskim, brytyjskim, francuskim i niemieckim systemie edukacjiSystem edukacji w Polsce zmieniał się bardzo w ostatnich latach. Po niedawnej reformie edukacji zarządzono likwidację gimnazjów (3-letnich) i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, która do niedawna trwała 6 lat. Po jej skończeniu uczniowie mają do wyboru szkoły ponadpodstawowe m.in. licea (4-letnie), technika (5-letnie) i szkoły branżowe (3-letnie, dotychczas szkoły zawodowe).  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Poniżej przedstawiamy różne poziomy kształcenia i lata obowiązkowej edukacji w Polsce. Porównujemy również polski system edukacji z pięcioma innymi krajami - Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Francją i Niemcami oraz z jednym międzynarodowym programem nauczania – International Baccalaureate (IB).

Dla każdego kraju podkreślamy lata obowiązkowej edukacji na niebiesko. Nie dotyczy to programu IB, ponieważ nie jest on powiązany z żadnym krajem.

Początkowy wiek

Polska

Kanada

Stany Zjednoczone

Wlk. Brytania

Francja

Niemcy

IB

0+

Żłobek

Żłobek

Żłobek

Żłobek

Żłobek

3-4

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Żłobek/ Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Primary years programme

4-5

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Zerówka

Przedszkole

Przedszkole

Primary years programme

5-6

Zerówka

klasa 0

Przedszkole

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Przedszkole

Przedszkole

Primary years programme

6-7

Szkoła podstawowa

Klasa 1

Szkoła podstawowa

Klasa 1

Szkoła podstawowa

Klasa 1

Szkoła podstawowa

Szkoła elementarna

Szkoła podstawowa

Primary years programme

7-8

Szkoła podstawowa

Klasa 2

Szkoła podstawowa

Klasa 2

Szkoła podstawowa

Klasa 2

Szkoła podstawowa

Szkoła elementarna

Szkoła podstawowa

Primary years programme

8-9

Szkoła podstawowa

Klasa 3

Szkoła podstawowa

Klasa 3

Szkoła podstawowa

Klasa 3

Szkoła podstawowa

Szkoła elementarna

Szkoła podstawowa

Primary years programme

9-10

Szkoła podstawowa

Klasa 4

Szkoła podstawowa

Klasa 4

Szkoła podstawowa

Klasa 4

Szkoła podstawowa

Szkoła elementarna

Szkoła podstawowa

Primary years programme

10-11

Szkoła podstawowa

Klasa 5

Szkoła podstawowa

Klasa 5

Szkoła podstawowa

Klasa 5

Szkoła podstawowa

Szkoła elementarna

Szkoła średnia

Primary years programme

11-12

Szkoła podstawowa

Klasa 6

Szkoła podstawowa

Klasa 6

Szkoła średnia/Gimnazjum

Klasa 6

Gimnazjum

Collège

Szkoła średnia

Primary years programme

12-13

Szkoła podstawowa

Klasa 7

Szkoła podstawowa

Klasa 7

Szkoła średnia/Gimnazjum

Klasa 7

Gimnazjum

Collège

Szkoła średnia

Middle years programme

13-14

Szkoła podstawowa

Klasa 8

Szkoła podstawowa

Klasa 8

Szkoła średnia/Gimnazjum

Klasa 8

Gimnazjum

Collège

Szkoła średnia

Middle years programme

14-15

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Klasa 9

Szkoła średnia

Klasa 9

Gimnazjum

Collège

Szkoła średnia

Middle years programme

15-16

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Klasa 10

Szkoła średnia

Klasa 10

Gimnazjum

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Middle years programme

16-17

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Klasa 11

Szkoła średnia

Klasa 11

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Szkoła średnia wyższa

Diploma programme – Program matury międzynarodowej

17-18

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Klasa 12

Szkoła średnia

Klasa 12

Szkoła średnia

Szkoła średnia

Diploma programme – Program matury międzynarodowej

Polska

W Polsce obowiązek nauki rozpoczyna się w tzw. zerówce – klasie 0 (którą dziecko może odbyć w przedszkolu lub w szkole podstawowej), a kończy się wraz z ukończeniem 8-letniej szkoły podstawowej. Dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lub 7 lat. Co ważne, w polskim prawie istnieją dwa pojęcia: obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Obowiązek szkolny ustaje kiedy młody człowiek skończy 18 lat.

Oto etapy edukacji w Polsce:

• Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa, zwana też „podstawówką”, rozpoczyna się dla dzieci w wieku 6/7 lat i trwa do 14. roku życia. Do końca roku szkolnego 2016/2017 szkoła podstawowa obejmowała sześć klas. Od 1 września 2017 r. szkoła podstawowa jest ośmioklasowa. Nauka w szkole podstawowej (również tej zreformowanej), inaczej niż w Ameryce Północnej, jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie obowiązuje zintegrowany program nauczania, który jest realizowany przez jednego bądź dwóch pracujących jednocześnie nauczycieli, co ma istotne znaczenie dla rozwoju dziecka. Na tym etapie stosuje się oceny opisowe. Drugi etap obejmuje klasy IV-VIII i tu już przedmioty wykładane są przez różnych nauczycieli, a oceny na świadectwach są wyrażane w skali od 1 (niedostateczna) do 6 (celująca).

• Szkoła średnia

Liceum ogólnokształcące to jedna ze szkół, którą można wybrać po ukończeniu nauki w szkole podstawowej. Edukacja w liceum trwa cztery lata. Do szkół średnich należą także technika (obecnie pięcioletnie) oraz trzyletnie szkoły branżowe (dotychczas szkoły zawodowe). Ta szkoła nie daje uczniom konkretnych kwalifikacji zawodowych, co nie znaczy, że nie można po niej pracować. Bardzo często jej absolwenci zasilają szeregi pracowników biurowych. Liceum ma jednak na celu przygotowanie uczniów do dalszej nauki na uczelniach wyższych. Program nauczania jest bardzo intensywny, a poziom wysoki, zwłaszcza w liceach sprofilowanych przedmiotowo, gdzie obok podstawowej wiedzy uczniowie mają zwiększoną liczbę godzin przedmiotów ścisłych (np. matematyki, fizyki, informatyki), przyrodniczych (np. chemii, biologii) lub humanistycznych (np. języka polskiego i obcego, wiedzy o społeczeństwie, kultury i sztuki). Licea przygotowują młodzież do zdania egzaminu dojrzałości (matury), a w przypadku sporej części szkół niepublicznych również matury międzynarodowej.

• Gimnazjum (zlikwidowane w 2019 roku)

Gimnazja były trzyletnią szkołą, przeznaczoną dla uczniów w wieku 12-14 lat. W 2019 r., w ramach reformy systemu oświatowego w Polsce z roku 2017, zniknęły całkowicie z polskiego systemu szkolnego, który obecnie jest dwustopniowy: szkoła podstawowa i szkoła średnia. Proces wygaszania gimnazjów zachodził stopniowo.

Kanada

W Kanadzie dzieci muszą chodzić do szkoły przez co najmniej 10 lat. Zarówno Uczęszczanie do szkoły jest wymagane od klasy 1 do co najmniej 10 klasy (w niektórych prowincjach muszą ukończyć szkołę średnią). W Kanadzie zwykle nauka obowiązuje do drugiej klasy szkoły średniej.

USA

System edukacji w USA również znacząco różni się od polskiego. Przede wszystkim klasy liczone są od 1 do 12. Inaczej wygląda to też w zależności od stanu. Długość trwania poszczególnych szkól także jest różna. Po skończeniu szkoły podstawowej (6 lub 8-letniej) dzieci przechodzą do gimnazjum czy też szkoły średniej. Edukacja trwa tutaj od 4 do 6 lat. W przypadku popularniejszych 6-letnich szkól średnich dzielą się one na szkoły średnie I stopnia (junior high school) i szkoły średnie II stopnia (senior high school).

Wielka Brytania

Również w Wielkiej Brytanii edukacja obowiązkowa trwa 10 lat. System edukacji jest zróżnicowany z uwagi na podział Zjednoczonego Królestwa na Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię Północną. Najbardziej podobne do siebie są systemy kształcenia w Anglii i Walii.

Francja

We Francji obowiązek szkolny trwa 10 lat i rozpoczyna się od 5-letniej szkoły elementarnej podzielonej na 3 cykle. Wcześniej dzieci chodzą do przedszkola, które dzieli się na 3 grupy – maluchy, średniaki i starszaki. Szkoła elementarna z kolei dzieli się na cykle – roczny cykl przygotowawczy, a następnie dwa dwuletnie cykle. Później uczniowie przechodzą do tzw. college, co jest odpowiednikiem gimnazjum.

Niemcy

System edukacji w Niemczech jest dosyć skomplikowany. Po ukończeniu 4-letniej szkoły podstawowej (w niektórych landach 6-letniej) uczniowie mają do wyboru kilka szkół na wyższym etapie kształcenia: Gimnazjum (das Gymnasium), Szkołę Realną (die Realschule), Szkołę Ogólną (die Gesamtschule) i Szkołę Główną (die Hauptschule). Każdy z tych typów szkół średnich ma inny zakres zainteresowań i zasięg.

Osoby, które to czytały, również oglądały: