Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Przedszkola prywatne w Rzeszowie

Niepubliczne rzeszowskie przedszkolaAktywni zawodowo rodzice dzieci, wchodzących w wiek przedszkolny, często stają przed wyzwaniem wyboru odpowiedniej placówki opiekuńczo - wychowawczej dla swojej pociechy. Nie zawsze posyłamy dziecko do przedszkola, znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania, wybierając placówkę, charakteryzującą się odpowiadającą nam ofertą lub położeniem niedaleko miejsca pracy. Najlepszą opcją byłoby połączenie zalet przedszkola w jednym miejscu, w którym mielibyśmy pewność doskonałej opieki i wszechstronnego rozwoju dziecka. O ile przedszkola publiczne często odbiegają od takiego wyidealizowanego obrazu doskonałego miejsca opieki nad dzieckiem, o tyle przedszkola niepubliczne starają się sprostać oczekiwaniom, traktując rodziców wychowanków jak klientów, których pozyskanie i utrzymanie wiąże się z zyskiem finansowym. Wzajemne przynoszenie sobie korzyści: rodzic, dla placówki finansowych, przedszkole dla rodzica doskonałej opieki dla dziecka.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Przedszkole niepubliczne czy przedszkole publiczne

Pierwszą, przychodzącą do głowy różnicą między dwoma typami placówek jest oczywiście system płatności. W założeniu, przedszkola publiczne nie są płatne, a godziny pobytu dzieci finansowane są z budżetu gminy. W Rzeszowie działa wiele przedszkoli publicznych. Bezpłatne godziny pozwalają spędzać dzieciom pięć godzin w przedszkolu bezpłatnie każdego dnia roboczego. Przewidując dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu, należy za każdą godzinę doliczyć opłatę, która zmniejsza się wraz z długością pobytu dziecka w placówce. Opłaty w przedszkolu państwowym to dodatkowy koszt dziennego wyżywienia, zajęć dodatkowych - trzeba opłacać lekcje angielskiego, tańca, rytmiki lub inne, tematyczne zajęcia. Oddzielnie obliczana jest składka za ubezpieczenie pociechy, komitet rodzicielski oraz przybory plastyczne, które będą potrzebne dziecku podczas pobytu w przedszkolu. Przedszkole niepubliczne pobiera natomiast opłatę miesięczną w postaci czesnego za każdy miesiąc pobytu dziecka. Czesne nie jest z reguły uzależnione od ilości godzin, jakie dziecko spędza codziennie w placówce. Opłata miesięczna uwzględnia koszt zajęć dodatkowych oraz przyborów plastycznych, dodatkowo płatne jest wyżywienie malucha. Placówki niepubliczne w Rzeszowie w większości zapewniają zniżki w opłatach miesięcznych dla rodziców, którzy korzystają z oferty przedszkola dla więcej niż jednego dziecka. Nie można więc powiedzieć, że kryterium finansowe w największym stopniu warunkuje wybór rodzaju przedszkola, placówki publiczne tez kosztują, jednak na wstępie się o tym nie mówi.

Rodzaje przedszkoli niepublicznych w Rzeszowie

Dla rodziców, którzy chcieliby rozwijać u swoich przedszkolaków zauważalne uzdolnienia, dla których ważny jest dobry start w przyszłość, którzy z jakichkolwiek względów chcieliby, aby dziecko w przedszkolu zaczęło kształtować swoje uwarunkowania. Rzeszów proponuje szereg rozwiązań w postaci zróżnicowanej oferty przedszkoli niepublicznych. Dzieci uzdolnione językowo lub z rodzin, w których jedno z rodziców jest cudzoziemcem powstało kilka placówek przedszkolnych anglojęzycznych. Jest również oferta placówki, łączącej w swoim profilu rozwój muzyczny dziecka z ukształtowaniem pod kątem zdolności językowych. Jeśli potrzebny będzie stały kontakt z językiem francuskim, w Rzeszowie znajdziemy miejsce, w którym dziecko będzie mogło nauczyć się go w przyjaznej atmosferze zabawy. Miłośnicy ekologii z pewnością zainteresują się ofertą przedszkola ekologicznego, inżynierowie chętnie skorzystają z możliwości zapisania pociechy do placówki o profilu inżynierskim. Wiele prywatnych placówek przedszkolnych w Rzeszowie bazuje na metodzie M. Montessori, dzięki której wychowanie dziecka odbywa się na zasadach samodzielności, umacniania zainteresowań, predyspozycji, pewności siebie i uwrażliwienia na innych. Funkcjonująca od ponad stu lat metoda znajduje coraz więcej zwolenników.

Przedszkola prywatne w Rzeszowie - nietypowe rozwiązania

W licznej ofercie prywatnych przedszkoli rzeszowskich, doskonale wyposażonych, zatrudniających kadrę, która z pasją pracuje nad zapewnieniem dzieciom opieki oraz wszechstronnego rozwoju, znaleźć można przedszkola specjalne, dla dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi, przedszkola skandynawskie, sportowo - językowe, logopedyczne, katolickie. Prywatne przedszkola duży nacisk kładą na dobrą współpracę z rodzicami, umożliwiając im nawet podgląd dziecka w przedszkolu, możliwy dzięki indywidualnie przypisanym kodom dostępu. Rodzice mogą mieć pewność przestrzegania diety dla dziecka pod kątem alergii czy też nawyków żywieniowych, ustala się specjalne menu dla dzieci o diecie wegańskiej lub wegetariańskiej.

Osoby, które to czytały, również oglądały: