Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Technikum - coraz bardziej popularna opcja edukacyjna

Co oferują uczniom technikaWielu rodziców, planując edukację swoich dzieci po ukończeniu przez nie szkoły podstawowej, myśli automatycznie o liceum ogólnokształcącym. Tymczasem nie jest to jedyna opcja. Warto przyjrzeć się technikum niepublicznemu jako atrakcyjnej drodze na poziomie ponadpodstawowym,

Obecnie technika cieszą się coraz większym zaintersowaniem i przyciągają coraz więcej chętnych.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Miejsce technikum w systemie edukacji

W 2017 i 2019 roku system oświaty przeszedł transformację i wskutek reformy powstała nowa jego struktura:

W zależności od planów na przyszłość i zainteresowań dziecka możemy zdecydować się na trzy różne drogi edukacyjne na poziomie ponadpodstawowym:

Liceum ogólnokształcące - 4-letnia szkoła oferująca wykształcenie ogólne jako przygotowanie do matury i kontynuacji nauki na studiach licencjackich.

Technikum - 5-letnia szkoła dająca zarówno wykształcenie ogólne jak również kwalifikacje zawodowe, potwierdzone egzaminem zawodowym. Po ukończeniu technikum uczniowie mogą podchodzić do matury i kontynuować naukę na studiach.

Szkoła branżowa I stopnia - 3-letnia szkoła dająca uczniom kwalifikacje zawodowe. Po tej szkole zdać można egzamin zawodowy. Jeżeli uczeń chce zdawać maturę, musi przedtem ukończyć jeszcze 2-letnią szkołę branżową II stopnia.

Technikum a szkoła branżowa I stopnia

Mimo że oba rodzaje szkół zapewniają wykształcenie zawodowe, są między nimi różnice, nie tylko jeśli chodzi o czas trwania nauki. Różnią się także egzaminy zawodowe i w związku z tym zdobyte uprawnienia zawodowe.

• Technikum daje absolwentom nie tylko wykształcenie średnie, ale także dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zdają maturę i mogą podjąć pracę albo iść na studia wyższe.

W technikum uczniowie zdobywają tzw. zawody dwukwalifikacyjne i zdają dwa egzaminy zawodowe.

Technikum oferuje kwalifikacje technika w różnych specjalizacjach, np. technik architektury krajobrazu, technik automatyk, technik budownictwa, technik budowy dróg, technik ekonomista, technik elektronik, technik elektryk, technik fotografii i multimediów, technik geodeta, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik optyk, technik organizacji turystyki, technik programista, technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych itp.

• Szkoła branżowa I stopnia (dawna szkoła zawodowa) daje absolwentom wykształcenie zasadnicze branżowe. Po niej mogą iść do pracy, albo kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

W szkole branżowej I stopnia uczniowie zdobywają tzw. zawody jednokwalifikacyjne, zdając jeden egzamin zawodowy.

Szkoła branżowa I stopnia daje kwalifikacje i prawo wykonywania zawodów takich jak np. blacharz, cukiernik, drukarz, elektryk, fotograf, fryzjer, kelner, kierowca, krawiec, kucharz, mechanik, monter, murarz-tynkarz, ogrodnik, piekarz, pracownik obsługi hotelowej, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, zegarmistrz czy złotnik.

Przykładowo, jeśli uczeń jest zainteresowany fotografią, w branżowej szkole I stopnia może nauczyć się zawodu fotografa, który uzyska jeśli zda wymagany egzamin zawodowy. Natomiast jeżeli pójdzie do technikum, może zdobyć zawód technika fotografii i multimediów. W tym celu musi zdobyć dwie kwalifikacje – tę samą, którą trzeba uzyskać do zawodu fotografa w branżowej szkole I stopnia plus drugą kwalifikację o nazwie “realizacja projektów fotograficznych i multimedialnych”.

Zalety nauki w technikum

Ucząc się w technikum uczeń zdobywa i wykształcenie i fach. Uzyskuje:

• wykształcenie ogólne i może przystąpić do matury, ponieważ w programie nauki ma przedmioty ogólnokształcące, w tym jeden lub dwa na poziomie rozszerzonym,

• wykształcenie zawodowe - uczy się też przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) i odbywa praktyki zawodowe.

A więc odbywając naukę w technikum, uczeń otrzymuje:

• wykształcenie średnie,

• przygotowanie do matury,

• naukę 1 lub 2 przedmiotów na poziomie rozszerzonym,

• naukę przedmiotów zawodowych,

• praktyki zawodowe,

• możliwość kontynuowania nauki.

Praktyki zawodowe odbywa się najczęściej w firmach współpracujących z daną szkołą. Daje to doświadczenie, ale także pozwala nawiązać kontakty branżowe, które mogą być przydatne po ukończeniu szkoły jako start na rynku pracy.

Profile kształcenia w technikum

Profile kształcenia w technikach funkcjonują jako kierunki kształcenia zawodowego. Informatyka, ekonomia i mechanika – w tych branżach widzi się w przyszłości najwięcej uczniów techników. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej, najpopularniejszymi kierunkami kształcenia w technikach są takie, które przygotowują do następujących zawodów: technik informatyk, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa i technik mechanik.

Profile w technikum z jednej strony są tożsame z nazwą zawodu, a z drugiej strony poprzez specjalistyczne przedmioty i wydłużony, rozszerzony program nauczania dają solidne przygotowanie do podjęcia studiów. Dla uczniów chcących podjąć naukę w technikum oferta profili jest bardzo szeroka, a wśród nich, poza tymi najbardziej popularnymi, znajdziemy: mechatroniczny, teleinformatyczny, mechaniczny, elektryczny, elektroniczny, gastronomiczny, rolniczy, ochrony środowiska, energetyczny, geologiczny, graficzny, geodezyjny górnictwa podziemnego, administracyjny, turystyczny, kosmetyczny, weterynaryjny, ratownictwa medycznego, cukierniczy, budowlany, fryzjerski, wojskowy itp.

Technika - trochę liczb

W roku szkolnym 2020/21 w Polsce działały 1864 technika, a uczyło się w nich wśród 647,1 tys. uczniów, z których większość to chłopcy (60,9%). Tylko 11,4% to technika niepubliczne, ale liczba ta rośnie. Przykładowo, w Warszawie działa 16 niepublicznych techników, oferujących m.in. kwalifikacje informatyczne, programistyczne, hotelarskie, weterynaryjne, obsługi turystycznej.

W roku szkolnym 2019/20 najpopularniejszymi kierunkami w skali kraju były kierunki inżynieryjno-techniczne (22,5%), usług dla ludności (20,1%) oraz technologii teleinformacyjnych (19,8%) (edubaza.pl).

Our Kids poleca

Polecamy lekturę tego artykułu Our Kids:

Klasy i profile w polskich szkołach średnich i podstawowych

Foto: www.istockphoto.com

Osoby, które to czytały, również oglądały: