Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

W jakim sensie szkoła niepubliczna lepiej przygotowuje uczniów do świata XXI wieku? (opinie ekspertów)

Expert Corner - co eksperci mówią o przygotowaniu uczniów szkół niepublicznych do świata XXl wieku
Szkoły niepubliczne podkreślają, że ich misją jest takie nauczanie, które przygotowuje uczniów i absolwentów do efektywnego funkcjonowania w złożonej rzeczywistości XXI wieku. Tradycyjna szkoła nie radzi sobie często dobrze z tymi wyzwaniami. Wiemy z naszych badań, że szkoły niepubliczne stawiają na Kompetencje miękkie, niezbędne w świecie XXI wieku i zwracają dużą uwagę na dbanie o sferę emocjonalno-psychiczną społeczności uczniowskiej, tzw. dobrostan uczniów (i nauczycieli). Jak to robią dowiedzieć się można z tego artykułu Dobrostan (well-being) uczniów - strategie szkół niepublicznych.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Ogromne znaczenie sfery emocjonalno-psychicznej w kształceniu potwierdzają wyniki naszego własnego ogólnopolskiego ankietowego badania Our Kids “Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?” (opisanego szerzej w artykule Powody wyboru placówek niepublicznych - raport z badania Our Kids) - które było częścią opublikowanej w październiku 2019 drugiej edycji raportu o kondycji edukacji niepublicznej w Polsce Raport o szkolnictwie niepublicznym - 2019. Badanie wykazało, że rodzice najwyżej cenią w szkołach niepublicznych bezpieczne środowisko, gdzie dzieci traktuje się podmiotowo i indywidualnie, z dobrym kontaktem z nauczycielami i szkołą, dające dzieciom możliwość nabywania umiejętności miękkich, nie tylko samej wiedzy.

Co na to specjaliści?

Posłuchajmy ekspertów

Kto wie na ten temat więcej niż eksperci, czyli osoby bezpośrednio zaangażowane i odpowiedzialne za organizowanie nauki - dyrektorzy szkół lub metodycy?

W ramach naszego Expert Corner o opinie w tej sprawie poprosiliśmy specjalistów z renomowanych szkół niepublicznych.

Żaneta Cornily, Prezes zarządu, Dyrektor Szkół Pro Futuro

Profil: Szkoły Pro Futuro

XXI wiek wymaga od nas czego innego niż poprzedni. Szkoły niepubliczne zadają sobie pytanie o to jaki jest ten świat i jakie są potrzeby, a także robią wszystko, aby im sprostać. Szkoła tradycyjna poprzez nastawienie na podstawę programową i wyniki na egzaminach nie dają dzieciom tego, co jest im potrzebne, aby z powodzeniem funkcjonować z tej rzecywsitóci, To czasy wielowymiarowe, wielokulturowe i w szkołach niepublicznych normą jest aby języków uczyć od początku edukacji (nie tylko jednego - angielskiego), a nie od klasy VII, jak przewiduje podstawa programowa. Metody stosowane w tych szkołach są bardziej zróżnicowane, bardziej aktywizujące uczniów i nastawione na kształtowanie w nich odpowiedzialności za swoją edukację, pewność siebie, umiejętności miękkie. Dobrymi wzorcami są odnoszące duże sukcesy systemy edukacji zachodniej, np. skandynawskie. Do edukacji trzeba podchodzić holistycznie i interdyscyplinarnie i takie jest podejście w szkołach niepublicznych.

Natalia Boszczyk, polonistka i psycholog, Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

Profil: Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

Ważne jest aby określić potrzeby świata XXI wieku. Często słyszy się od pracodawców, że absolwenci, ich pracownicym mają wiedzę i umiejętności, ale brak im cech takich jak współpraca, proaktywność, otwartość. Tego powinna uczyć szkoła, a system publiczny jest zbyt nastawiony mna oceny, rankingi i egzmainy. W szkołach niepublicznych kształtuje się te= cechy poprzez metody pracy - metody projektowe, a także kształtowanie postaw, o co bardzo dbają nauczyciele. Dzięki temu uczniowie wynoszą ze szkoły w systemie niepublicznym znacznie więcej niż tylko wiedzę, dobre oceny i wyniki. Cele jest nie tylko kształtowanie dobrych przyszłych pracowników, ale i dobrych oraz szczęśliwych ludzi - świadomych i otwartych na świat i inność obywateli. I bardzo ważne dla świata XXI wieku - szkoła buduje wspólnotę, a to powoduje, że absolwenci są przygotowani do tworzenia takich wspólnot w przyszłym życiu, czyli na uczelni, w miejscu pracy, w rodzinie. To potrzeby XXI wieku.

Dr Anna Martowicz, Wicedyrektor ds. programu międzynarodowego, Regent College International Schools w Elblągu

Profil: Regent College International Schools w Elblągu

Przewaga szkół niepublicznych w tym zakresie jest zdecydowana. Małe klasy (kilkanaście do dwudziestu paru uczniów) dają znakomite warunki do zadawania pytań, eksperymentowania, poszukiwania ciekawych rozwiązań przez uczniów. A ze strony nauczyciela umożliwiają pracę projektową, stawianie uczniom wyzwań i potem dokładną analizę tego, co uczniowie przygotowali, Ważne jest nie tylko aby opanować wiedzę, ale nauczyć się poszukiwać informacji, prezentować swoje odkrycia (to kształtuje też odpowiedzialność i odwagę), odbywać dyskusję, myśleć krytycznie. Są różne szkoły o różnym nastawieniu, ale wszystkie szkoły niepubliczne skupiają się na wyłuskiwaniu potencjału każdego ucznia (niekoniecznie wielkiego talentu) i pomoc w jego rozwijaniu, tak aby uczeĶ był wartościowym członkiem społeczeństwa XXI wieku.

Katarzyna Tymińska, dyrektor, Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. A. Bućko w Wasilkowie

Profil: Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. A. Bućko w Wasilkowie

Szkoły niepubliczne, może także dlatego, że pobierają opłaty, ale również dlatego, że są tworzone przez pasjontów i ludzi z wizją, dbają o wysoką jakość edukacji swoich uczniów. Ważne jest dla nich przygotowanie dzieci do nieznanego nikomu jeszcze świata i wyposażanie ich w kompetencje, które dają im szerokie możliwości. Szkoły niepubliczne mają większą swobodę działania, nie są tak bardzo ograniczone zasadami narzuconymi przez system. Ważne jest dla nich, aby przygotować dzieci do dalszej nauki i później może pracy za granicą, aby potrafiły zawsze odnaleźć się w świecie. Szkoły niepubliczne kształcą otwartych ludzi niebojących się wyzwań. Uczniowie odkrywają w tych szkołach, że porażki to naturalna droga do dalszego uczenia się, a nie coś co jest złe i powinno być penalizowane. W edukacji trzeba stale myśleć o tym jakie umiejętności są istotne dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

W cyklu EXPERT CORNER

Inne tematy, na które wypowiadają się nasi eksperci - warto się zapoznać z tymi opiniami:

Co daje szkoła niepubliczna czego uczeń nie dostanie w szkole publicznej?

Szkoła niepubliczna jest płatna. Dlaczego warto za nią zapłacić?

Szkoła niepubliczna a pandemia.

Etos szkoły niepublicznej - nauka to nie tylko wkuwanie.

Rankingi, wyścig szczurów. Czy to najważniejsze?

Na czym polega prawdziwe indywidualne podejście do ucznia?

Osoby, które to czytały, również oglądały: