Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Etos szkoły niepublicznej - nauka to nie tylko wkuwanie (opinie ekspertów)

Expert Corner - co eksperci mówią o specyfice szkół niepublicznych, o ich szczególnym etosieSzkoły niepubliczne różnią się od szkół publicznych pod wieloma względami (link), które w znacznej ilości można określić wspólnym mianem “etos”. To właśnie ten “duch” szkoły, całokształt norm, które określają charakter, kulturę i wartości danej placówki.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Edukacja to znacznie więcej niż przekazywanie i przyswajanie wiedzy. Tradycyjnie szkolnictwo koncentrowało się głównie na tym - aby uczniowie opanowali treści programowe, zdawali testy i egzaminy oraz zdobywali wysokie oceny, a szkoły - wysokie lokaty w rankingach. Od pewnego czasu jednak zmianie ulegać zaczęło podejście do kształcenia i pedagodzy zaczęli zwracać coraz większą uwagę na inne, kluczowe elementy procesu uczenia się

Temu tematowi poświęciliśmy cykl artykułów Szkoła to nie tylko wkuwanie. Artykuły Our Kids o tym, co dobre szkoły powinny oferować (i oferują) uczniom poza samą nauką.

Ogromne znaczenie sfery emocjonalno-psychicznej w kształceniu potwierdzają wyniki naszego własnego ogólnopolskiego ankietowego badania Our Kids “Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?” (opisanego szerzej w artykule Powody wyboru placówek niepublicznych - raport z badania Our Kids) - które było częścią opublikowanej w październiku 2019 drugiej edycji raportu o kondycji edukacji niepublicznej w Polsce Raport o szkolnictwie niepublicznym - 2019. Badanie wykazało, że rodzice najwyżej cenią w szkołach niepublicznych bezpieczne środowisko, gdzie dzieci traktuje się podmiotowo i indywidualnie, z dobrym kontaktem z nauczycielami i szkołą, dające dzieciom możliwość nabywania umiejętności miękkich, nie tylko samej wiedzy.

Posłuchajmy ekspertów

Kto wie na ten temat więcej niż eksperci, czyli osoby bezpośrednio zaangażowane i odpowiedzialne za organizowanie nauki - dyrektorzy szkół lub metodycy?

W ramach naszego Expert Corner o opinie w tej sprawie poprosiliśmy specjalistów z renomowanych szkół niepublicznych.

Jakub Lorenc, nauczyciel, Monnet International School

Profil: Monnet International School

Etos szkół niepublicznych jest wyjątkowy - szkoła niepubliczna to wspólnota uczniów i nauczycieli wspólnie pracujących nad procesem uczenia się, Dlatego można mówić o dwóch, współpracujących ze sobą, poziomach etosu. Pierwszy to etos nauczycieli. Nie boją się wyzwań, poszukiwań i eksperymentowania, są bardzo otwarci na uczniów i ich potrzeby, a także ich widzenie edukacji (co jest ważne, jakie ma cele), dzięki czemu przygotowują uczniów nie tylko do zdawania egzaminów, ale dają im znacznie więcej. Drugi poziom to etos uczniów. Wiele szkół ma listy cech, które powinni posiadać absolwenci i do tego dostosowana jest praca szkoły. Cechy te mogą być różne w różnych szkołach, ale wspólnymi cechami są m.in wrażliwość i otwartość na świat i innych wokoło.

Natalia Boszczyk, polonistka i psycholog, Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

Profil: Zespół Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich

Szkoły niepubliczne często mówią, że oferują “coś więcej”, ale bardzo ważne jest to, co oferują inaczej, a także fakt, że niektórych rzeczy - mniej. Wiedzę i nawet umiejętności łatwo zdobyć w obecnych czasach, ale to za mało. Szkoła musi uczyć postaw - tego oczekują pracodawcy i świat obecny. W szkołach niepublicznych stosowana jest refleksja nad tym jak to najlepiej zrobić, aby wytworzyć w dzieciach postawy otwartości na innych, na współpracę, odpowiedzialność, umiejętność organizacji czasu, akceptacja błędów jako czegoś naturalnego w procesie uczenia się. Szkoła powinna dawać dzieciom wiedzę, ale kształtować ich inteligencję emocjonalną, dbać o to, aby uczniowie byli szczęśliwi sami z sobą i z innymi. Sam program nauczania czy nowoczesna technologia tego nie załatwi. Tu potrzebny jest właściwy etos szkoły, odpowiednie postawy dorosłych, każdego pracownika szkoły.

W cyklu EXPERT CORNER

Inne tematy, na które wypowiadają się nasi eksperci - warto się zapoznać z tymi opiniami:

Co daje szkoła niepubliczna czego uczeń nie dostanie w szkole publicznej?

Szkoła niepubliczna jest płatna. Dlaczego warto za nią zapłacić?

Szkoła niepubliczna a pandemia.

Rankingi, wyścig szczurów. Czy to najważniejsze?

W jakim sensie szkoła niepubliczna lepiej przygotowuje uczniów do świata XXI wieku?

Na czym polega prawdziwe indywidualne podejście do ucznia?

Our Kids poleca

Warto zapoznać się z tymi artykułami:

Kompetencje miękkie. Ważne umiejętności XXI wieku w szkołach niepublicznych

Dobrostan - dobre samopoczucie (well-being) uczniów

Dobrostan (well-being) uczniów - strategie szkół niepublicznych

Osoby, które to czytały, również oglądały: