Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Toruniu

Niepubliczne toruńskie szkołyWybór między szkołą prywatną a publiczną często przysparza rodzicom nie lada problemów. Zainteresowanie szkołami niepublicznymi od dłuższego czasu rośnie w całej Polsce.

Poniżej przedstawiamy różnice między szkołą prywatną a publiczną.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Społeczna Szkoła Podstawowa im J. Słowackiego
ul. Dziewulskiego 24a, Toruń, 87-100
0 Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacja
ul. Antoniego Bolta 12, Toruń, 87-100
0 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa
ul.Bolesława Chrobrego 151, Toruń, 87-100
0 Modern Academy
Skłodowskiej - Curie 67, Toruń, 87-100

Na tej stronie:


Czym różni się szkoła prywatna od publicznej?

Znajomość różnic pomiędzy szkołą niepubliczną, a publiczną może znacznie ułatwić wybór właściwej szkoły dla naszego dziecka. Jedną z różnic jest oczywiście obowiązek opłaty za naukę w szkole niepublicznej.

Mimo że edukacja w placówkach publicznych jest teoretycznie bezpłatna, rodzice uczniów uczęszczających do szkół publicznych płacą spore kwoty za zajęcia dodatkowe czy korepetycje u prywatnych nauczycieli. Dlatego w sumie opłaty za edukację w placówce niepublicznej nie są aż tak wysokie jeśli weźmie się pod uwagę, że zajęcia dodatkowe, tutoring i wsparcie, np. logopedy czy psychologa są wliczone w czesne, a także biorąc pod uwagę korzyści, jakie szkoły te oferują (patrz poniżej).

Zalety szkół niepublicznych (prywatnych i społecznych)

Największymi zaletami szkół niepublicznych są:

Wysokiej jakości wyposażenie. Szkoły niepubliczne są najczęściej wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, wykorzystywany jako instrument do pozyskiwania wiedzy. Szkoły mają także nowoczesne pracownie przedmiotowe i wyposażenie sportowe.

Indywidualizacja nauczania. Jest to możliwe m.in. ze względu na mniejszą liczbę uczniów w klasie (maksymalnie 18 uczniów). Nauczyciele pomagają swim uczniom wybrać przyszłą ścieżkę edukacji akademickiej, biorąc pod uwagę ich indywidualne predyspozycje i zainteresowania. Dzięki temu młodzi ludzie skupiają się od samego początku na przedmiotach, które faktycznie będą dla nich pomocne.

Harmonijny rozwój uczniów. Szkoły niepubliczne dbają nie tylko o rozwój intelektualny dziecka, ale również o jego rozwój fizyczny. Do wyboru jest zwykle wiele różnych dziedzin sportu, w których każdy uczeń znajdzie odpowiednią dla siebie dyscyplinę np. pływanie, piłka nożna, gimnastyka, tenis czy szachy.

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach. Szkoły niepubliczne podejmują konkretne działania w stosunku do uczniów np. z dysleksją. Stosują nowoczesne metody wsparcia dla dzieci dotkniętych tym problemem. Prowadzą szkolenia nauczycieli, rozwijają ich kompetencje. Przekazują zdobytą wiedzę rodzicom, aby mogli pracować z dzieckiem także w domu. W Zamościu organizowana jest konferencja poświęcona dysleksji.

Stawianie na naukę języków obcych. Szkoły niepubliczne zapewniają więcej godzin nauki języka angielskiego, niemieckiego lub rzadziej spotykanego w szkołach języka hiszpańskiego.

Wyjazdy i wyjścia wspierające edukację uczniów. Szkoły niepubliczne oferują swoim uzniom np. Zielone szkoły oraz wyjazdy zagraniczne. Dbają one też o rozwój kulturalny dzieci poprzez wyjścia do teatru, kina, czy na wystawy.

Zajęcia pozalekcyjne. Szkoły niepubliczne oferują szeroki wachlarz zajęć i kół zainteresowań: językowe, plastyczne, teatralne, informatyczne, matematyczne i wiele innych. Prowadzą one także zajęcia wyrównawcze: indywidualne i grupowe, czy dodatkowe lekcje przygotowujące do konkursów i olimpiad.

W początku XIX wieku istniało w Toruniu kilka prywatnych szkół żeńskich. Obecnie szkoły prywatne w Toruniu realizują idee nowoczesnej edukacji, tworząc w ten sposób nowe standardy kształcenia na różnych poziomach nauczania. Celem toruńskich szkół jest wszechstronny rozwój dziecka. W Toruniu jest szereg takich placówek z wykwalifikowaną kadrą, która odpowiednio przygotowuje dzieci do dalszej edukacji i dorosłego życia.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: