Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Placówki opiekuńcze dla małych dzieci

Różnice pomiędzy przedszkolem, żłobkiem, punktem przedszkolnym a klubem maluchaW Polsce dzieci poniżej piątego roku życia nie muszą chodzić do przedszkola. Obowiązkowa jest nauka w zerówce (klasie 0), która ma na celu przygotowanie dzieci do nauki w szkole. Zerówka może znajdować się w szkole lub w przedszkolu. Do tego czasu dzieci mogą, choć nie muszą, chodzić do przedszkola niepublicznego lub publicznego, do klubu malucha, czy do punktu przedszkolnego.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Cechy przedszkola

Przedszkola dbają o rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy dzieci. Kładą podwaliny pod solidny start w szkole podstawowej i życie poza nią. W Polsce działa wiele różnych typów przedszkoli niepublicznych i publicznych, o różnych podejściach edukacyjnych. Są to np. przedszkola Montessori, waldorfskie, Reggio Emilia, przedszkola wyznaniowe/religijne (głównie katolickie, ale są też prawosławne czy żydowskie).

Jaka jest najlepsza opcja?

Wszystko zależy od Ciebie i tego na czym Ci najbardziej zależy. Trzeba rozważyć m.in. cele edukacyjne, filozofię wychowawczą, podejście do nauki. W przedszkolu według obowiązujących przepisów nauczycielem musi być osoba odpowiednio wykwalifikowana, mająca ukończone studia wyższe. To samo tyczy się żłobków.

Powierzenie małego dziecka instytucjom takim jak przedszkole czy żłobek powinno być przemyślanym krokiem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji rodzice powinni dokładnie sprawdzić placówkę, w której ma przebywać dziecko. Przy wyborze odpowiedniej instytucji do opieki nad dzieckiem trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników i przede wszystkim uświadomić sobie różnice między poszczególnymi opcjami.

Żłobek czy klub malucha?

Opieka nad dziećmi do trzeciego roku życia jest objęta szczególnymi regulacjami prawnymi. Istnieje rejestr żłobków i klubów dziecięcych, który powinien być pierwszym punktem przy weryfikacji wiarygodności placówek opiekuńczych. Są to obiekty mające obowiązek działać według ściśle określonych standardów i podlegające regularnym kontrolom – państwo na bieżąco sprawdza przystosowanie lokalu dla najmłodszych obywateli, a także uważnie przygląda się wykształceniu i kompetencjom kadry, której zadaniem jest opieka nad najmłodszymi dziećmi.

Przed pracującymi zawodowo rodzicami dziecka do trzeciego roku życia otwierają się dwie możliwości: żłobek i klub malucha. Obie instytucje – przy założeniu, że są to placówki działające we właściwy sposób – powinny znajdować się w rejestrze i posiadać własne statuty. Obie placówki są płatne. Na jednego opiekuna przypada 8 dzieci, a w wyjątkowych przypadkach liczba zmniejsza się do 5.

Trzeba jednak sobie zdawać sprawę, że istnieje więcej różnic niż podobieństw między żłobkiem a klubem malucha. Najistotniejsze różnice między tymi dwoma typami placówek to:

Wybór pomiędzy klubem malucha a żłobkiem zależy przede wszystkim od pracy rodziców i ich możliwości finansowych oraz logistycznych. Ważne, aby rodzice podejmowali decyzję mając świadomość różnic między tymi placówkami. Dużą popularnością cieszą się placówki niepubliczne – wbrew pozorom nie muszą być droższe niż opcje finansowane z budżetu państwa. Łatwiej jest zdobyć miejsce w prywatnym żłobku (aby maluch dostał się do publicznego należy go zapisać tuż po urodzeniu) i można mieć pewność wysokich standardów ze względu na dużą konkurencję na rynku.

Przedszkole czy punkt przedszkolny?

Dla wielu dzieci przedszkole jest pierwszą placówką oświatową, do której będą uczęszczały. Podobnie jak w przypadku żłobków, placówki takie muszą spełniać określone standardy, a kadra powinna posiadać określone i na bieżąco kontrolowane kompetencje. Rodzice często stają przed dylematem – przedszkole czy punkt przedszkolny? Placówki te – mimo że przyświeca im ten sam cel – różni bardzo wiele. Oto najważniejsze różnice:

Mimo wielu plusów większość rodziców decyduje się na tradycyjne rozwiązanie, jakim jest przedszkole. Jednak ci, którym odpowiada bardziej elastyczny system mogą skorzystać z oferty punktów przedszkolnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma tutaj reguł – najważniejsza jest atmosfera danego miejsca, a najlepszą rekomendacją są szczęśliwe dzieciaki.

Placówki opiekuńcze – niepubliczne czy państwowe?

Placówki opiekuńcze – czy to prywatne czy państwowe – są objęte szeregiem restrykcyjnych przepisów, ponieważ polskie prawo bardzo troszczy się o dobro i bezpieczeństwo najmłodszych. Coraz częściej rodzice wybierają placówki niepubliczne. Głównym argumentem jest krótszy czas oczekiwania na wolne miejsca w prywatnych żłobkach i przedszkolach. Placówki niepubliczne bardzo często mają dużo bogatszą ofertę edukacyjną – rozszerzoną naukę języków obcych czy wyjątkowe metody jak w przedszkolach i żłobkach Montessori polegające na towarzyszeniu dziecku w odkrywaniu świata z pełnym szacunkiem dla jego odrębności. Nie jest prawdą, że instytucje państwowe zawsze będą korzystniejsze pod względem finansowym – w obu przypadkach poniesione koszty mogą być podobne. Ostateczny wybór należy do rodziców, którzy znają swoje oczekiwania i możliwości finansowe. Ważne, aby decyzja była podejmowana ze świadomością wszystkich podobieństw i różnic między dostępnymi placówkami opiekuńczymi.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych podejściach przedszkolnych, przeczytaj nasze artykuły, gdzie porównujemy podejście Montessori z waldorfskim, opisujemy cechy przedszkoli Montessori, waldorfskich, placówek Reggio Emilia, przedszkola katolickie i wiele prywatnych przedszkoli w większych i mniejszych miastach w Polsce takich jak Kraków, Wrocław, Szczecin czy Łódź.

Osoby, które to czytały, również oglądały: