Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Przedszkola Montessori

Niepubliczne przedszkola Montessori w PolsceO zaletach przedszkoli Montessori wiele się w Polsce mówi i jest ich coraz więcej. Pierwsze placówki stosujące metodę dr Marii Montessori zaczęły pojawiać się w Polsce już w 20-leciu międzywojennym, a więc wtedy, kiedy zdobywała ona popularność na świecie. (Przeczytaj też o żłobkach Montessori)  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
2 English Montessori School Katowice

ul. J Gallusa 10, Katowice, 40-594
przedszkole (2,5 lat) do kl. 8 Montessori angielski, polski
Montessori
2 Przedszkole Baby City

ul. Zielona 42, Warszawa, 02-913
żłobek (2,5 lat) do zerówka Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
angielski, hiszpański
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
1 Warsaw Montessori Family

ul. Szwoleżerów 4, Warszawa, 00-464
żłobek (18 miesięcy) do kl. 12 Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, polski
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
0 Miejskie Przedszkole nr 14 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Montessori
ul. Nawojowska 9, Nowy Sącz, 33-300
0 Ala ma kota
ul. Żołny 63a, Warszawa, WARSZAWA, POLSKA
0 Szkoła Promitis
Wileńska 18 lok. U7, Warszawa, 03-416
0 Montessori Neo School
Średniawskiego 27, Myślenice, 32-400
0 J. Addison School
2 Valleywood Drive, Markham, L3R 8H3
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 'Otwarte Drzwi'
Aleja Niepodległości 36, Poznań, 61-714
0 Montessori Elipsoida
W. Żeleńskiego 3, Warszawa, 02-403
0 Polski Ośrodek Edukacji Montessori
Henryka Pobożnego 1, Warszawa, 02-496
0 Montessori International School
Potockiej 38, Poznań, 60-211
0 Villa Montessori
Rycerska 8, Poznań, 60-346
0 Montessori Wesoła
Aleja Piłsudskiego 4d, Warszawa, 05-077

Na tej stronie:


Lata wojny, a potem PRL-u, którego władze całkowicie odrzuciły tę metodę edukacji, przerwały ten rozwój. Dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 r. pedagogika Montessori wróciła do łask, a w kraju na nowo zaczęły powstawać placówki przedszkolne i szkolne stosujące ją w nauczaniu dzieci i młodzieży. Obecnie żłobki i przedszkola Montessori istnieją w wielu miastach – w Warszawie, Gdańsku, w Krakowie, Katowicach czy Poznaniu. Są to placówki niepubliczne (prywatne).

Czym jest pedagogika Montessori?

Pedagogika lub inaczej Metoda Montessori to metoda edukacji, opierająca się na założeniu, że dziecko ma naturalną chęć poznawania i najefektywniej uczy się w atmosferze wolności i swobody. Głównym celem programu Montessori jest umożliwienie dziecku osiągnięcie pełnego potencjału we wszystkich sferach jego życia.

Twórczyni Metody Montessori dr Maria Montessori uznała, że dziecko tworzy samo siebie, ale w ścisłej interakcji z otaczającym je środowiskiem. Chętnie podgląda inne dzieci, uczy się od nich, osiągając wręcz zdumiewające efekty.

Dlatego klasy Montessori są wielowiekowe (są w nich dzieci w różnym wieku, jak w rodzinie), a zadaniem placówki oświatowej jest stworzenie odpowiednich warunków, by dziecko rozwijało się w sposób naturalny, zdobywając poszczególne umiejętności i wiedzę w tempie właściwym dla siebie, bez stresu i w sposób ciągły. Rolą nauczyciela jest zaś podążanie za dzieckiem, ukierunkowywanie go, służenie pomocą.

Maria Montessori skupiła się na dziecku, na tym, co jest dla niego dobre i zgodne z jego naturalnym rozwojem. Dzięki wieloletnim obserwacjom udało jej się w rozwoju dziecka uchwycić tzw. fazy wrażliwe, podczas których dziecko jest szczególnie chłonne.

Występują one zwłaszcza w okresie od urodzenia do 7. roku życia, w którym to budowana jest podstawa rozwoju. Z tego też powodu metoda Montessori przynosi najlepsze efekty edukacyjne i wychowawcze właśnie w przedszkolu i w młodszych klasach szkoły podstawowej, a instytucje, firmy i osoby prywatne, prowadzące placówki wychowania przedszkolnego decydują się je prowadzić zgodnie z jej zasadami.

Przedszkola Montessori w Polsce

Najwięcej przedszkoli Montessori jest oczywiście w Warszawie, na drugim miejscu plasuje się Poznań, a na trzecim Kraków. W skali województw prym wiedzie Mazowsze, woj. pomorskie oraz woj. małopolskie.

Spośród ponad 100 placówek wychowania przedszkolnego Montessori większość jest skupiona głównie w dużych miastach i wokół nich, czyli w miejscowościach, które coraz częściej pełnią dla tych miast funkcję sypialni.

Przedszkola i punkty przedszkolne Montessori to prawie wyłącznie placówki niepubliczne. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, ile tak naprawdę tych przedszkoli (i punktów przedszkolnych) jest, ponieważ nikt takich rejestrów nie prowadzi.

Dr Małgorzata Miksza, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori (PSM), mówi wprost – to wyłącznie kwestia uczciwości osób, które takie placówki prowadzą i decydują się na taki szyld. W Polsce nazwa Montessori nie jest chroniona, zatem każdy może tak nazwać swoje przedszkole czy punkt przedszkolny, jeśli tylko w jakiś sposób do filozofii Marii Montessori nawiązuje.

Kurator oświaty, sprawujący nad placówkami oświatowymi nadzór merytoryczny nie bada tego, ponieważ jego interesuje tylko to, czy placówka we właściwy sposób realizuje program i zadania oświatowe. Trzeba też dodać, że nadzór służb samorządowych sprowadza się do spraw organizacyjno-finansowych.

Jakość placówek Montessori w Polsce jest monitorowana jeżeli są one zrzeszone w stowarzyszeniu PSM. Takie placówki są rekomendowane przez stowarzyszenie. O dziwo, najstarsze z nich to placówki publiczne w Lublinie i Świdniku, powstałe na początku lat 90. XX wieku, kiedy rozpoczęło działalność Polskie Stowarzyszenie Montessori.

- Stowarzyszenie działa od 1994 r. Wtedy założyliśmy sobie, że będziemy propagować i rozwijać pedagogikę Montessori, więc to jest ruch, a nie tylko aktywność szkoleniowa. Są też inne instytucje, które rozwijają tę pedagogikę w Polsce, również szkoły wyższe, np. UMCS w Lublinie – podkreśla dr Miksza.

PSM jest najstarszą taką organizacją w Polsce, ale nie jedyną. W kraju działają inne organizacje, których celem jest propagowanie pedagogiki Marii Montessori, pilnowanie realizacji jej zasad w istniejących placówkach oraz wspieranie ich rozwoju, m.in. poprzez organizowanie seminariów i szkoleń dla nauczycieli, jak np. Stowarzyszenie Montessori bez Granic, związane z Uniwersytetem Warszawskim. Niektóre placówki w pełni realizują idee filozofii Montessori bez zewnętrznego, instytucjonalnego wsparcia i radzą sobie bardzo dobrze. Trzeba bowiem wiedzieć, że placówki Montessori nie mają żadnego obowiązku należeć do jakiejkolwiek struktury.

Powstaje pytanie, jak zatem odróżnić prawdziwe przedszkole Montessori od takiego, które wprawdzie taką nazwę przyjęło lub w swoich materiałach informacyjnych wspomina, że w działalności wychowawczej stosuje zasady pedagogiki Montessori, ale... nie w pełni?

Jak rozpoznać placówkę Montessori?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo łatwa – listy najważniejszych kryteriów takich placówek dla poszczególnych krajów zostały opracowane przez Europejskie Stowarzyszenie Montessori. Jest kilka cech, które pozwalają zorientować się, czy mamy do czynienia z placówką Montessori.

Harmonogram dnia w przedszkolu Montessori

– W przedszkolu czy szkole musi się znaleźć tzw. forma pracy wolnej, czyli 2-3 godziny, które wypełnione są własną aktywnością dzieci. Oczywiście na zasadach, które ustala się z dziećmi, ale mają one możliwość swobodnego wyboru miejsca, czasu i rodzaju aktywności. Grupy muszą być wymieszane wiekowo. Bywa tak, że placówka nazywa się Montessori, a dzieci w klasie są w jednym wieku – to poważne naruszenie kryteriów Montessori – dodaje prezes Miksza.

Według niej "otoczenie”, a więc klasa, musi być zaaranżowana dla co najmniej trzech roczników, bo ma to wymiar psychologiczny – dzieci są w różnych fazach wychowawczych, ponieważ uczą się wzajemnie, tak jak w rodzinie, i to niekoniecznie młodsze od starszych. Nauczyciel obok wymaganych dzienników musi prowadzić również odpowiednią dokumentację – karty obserwacyjne, w których mieszczą się wszelkie informacje na temat postępów dziecka.

Małgorzata Miksza dodaje jednocześnie, że liczne pytania rodziców dotyczące tych właśnie wyróżników placówek Montessori spowodowały, że PSM przygotowało ich listę i zamieściło na swojej stronie.

Kryteria, które musi spełniać polska placówka Montessori według PSM

  1. Nauczyciele, pedagodzy muszą posiadać oprócz kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacje do pracy metodą Montessori, co oznacza, że legitymują się dyplomami ukończenia kursów/studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki Marii Montessori;
  2. Placówka zaaranżowana jest wg kryteriów "przygotowanego otoczenia"; w grupie przedszkolnej znajdują się podstawowe (kluczowe) montessoriańskie pomoce rozwojowe z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy: do życia praktycznego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczo – kulturowej, a także muzycznej i estetycznej;
  3. Aranżacja miejsc pracy dzieci odpowiada ich indywidualnym potrzebom i fazom rozwojowym;
  4. Harmonogram dnia i tygodnia uwzględnia oprócz realizacji najnowszej podstawy programowej, indywidualną pracę dzieci z pomocami rozwojowymi Montessori;
  5. Dzieci przebywają w grupach różnowiekowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu, a zarazem wzmacnia, w myśl założeń pedagogiki Marii Montessori indywidualny rozwój dzieci;
  6. Nauczyciel, zgodnie z pedagogiką Marii Montessori, wspiera indywidualny rozwój dzieci, prowadzi ich obserwację oraz właściwą dokumentację w tym zakresie, a także ściśle współpracuje z rodzicami.

Our Kids poleca

Zachęcamy do przeczytania innych artykułów Our Kids o placówkach i pedagogice Montessori:

Żłobki Montessori w Polsce

Szkoły Montessori w Polsce

Zalety szkół Montessori

Osoby, które to czytały, również oglądały: