Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Społeczne licea w Polsce

Społeczne szkoły średnieW polskim aktach prawnych traktujących o edukacji szkolnej nie ma takiego pojęcia jak szkoły społeczne. Przepisy mówią o tym, że szkoły mogą być placówkami publicznymi lub niepublicznymi. Szkoły społeczne zaliczane są do typu szkół niepublicznych. Szkoły publiczne zakładają i prowadzą wyłącznie organy państwa i samorządy lokalne. Szkoły niepubliczne zakładane są przez inne jednostki, na przykład takie jak stowarzyszenia, spółki, fundacje, osoby fizyczne.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
2 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO

Solec 48, Warszawa, 00-382
kl. 9 do kl. 12 Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski, polski
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
0 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 7 im. Bronisława Geremka
Karmelicka 26, Warszawa, 00-181
0 I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji Zespół Szkół Bednarska
Zawiszy 13, Warszawa, 01-167
0 Społeczne Szkoły Bułhaka
Trakt Brzeski 63, Warszawa, 05-075
0 Społeczne Liceum Ogólnokształcące 21 im. Jerzego Grotowskiego
Jana Pawła II 36c, Warszawa, 00-141
0 Liceum Ogólnokształcące Społeczne Nr 17
Batorego 14, Warszawa, 02-591
0 Szkoły Stowarzyszenia Sternik
ul. Pożaryskiego 28, Warszawa, 04-703

Na tej stronie:


W szkołach niepublicznych w większości przypadków za naukę w nich pobierana jest opłata, czyli tak zwane czesne. Istnieją bardzo różne typy szkół niepublicznych, jeden z nich to szkoły społeczne. Największą organizacją skupiającą szkoły niepubliczne jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) - pozarządowa organizacja pożytku publicznego założona w 1987 roku przez rodziców i nauczycieli w celu rozwoju i wzbogacania edukacji narodowej. Towarzystwo prowadzi na terenie całego kraju ponad 150 szkół, do których uczęszcza około 13 tysięcy uczniów. Założeniem organizacji jest harmonijne połączenie edukacji z wychowaniem. Chodzi o wszechstronne ukształtowanie młodego człowieka jako osoby w każdym zakresie: umysłowym, fizycznym, społecznym i kulturalnym.

Czym charakteryzuje się liceum społeczne?

Licea społeczne (oraz inne szkoły społeczne) to w większości przypadków szkoły założone przez podmiot społeczny. Do takich zaliczyć można różnego rodzaju organizacje społeczne, fundacje czy stowarzyszenia. W takim liceum zazwyczaj pobierane jest czesne, ale jest ono przeznaczone na statutową działalność danego podmiotu społecznego.

Najbardziej charakterystyczną cechą wyróżniającą spośród innych szkół jest to, że licea społeczne w bardzo dużym stopniu w swoją działalność angażują rodziców i opiekunów uczniów. Licea społeczne są pełną inicjatywy społecznością, którą tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice.

W szkołach społecznych panuje przyjemna, rodzinna atmosfera, a wszystkie działania skierowane są w skutecznie oddziaływanie zarówno edukacyjne, jak i wychowawcze. Współpraca na polu nauczyciel – rodzic pozwala na kształtowanie pozytywnych postaw wśród uczniów. Bardzo duży nacisk jest skierowany ku temu, aby młodzież nabierała odpowiednich kompetencji społecznych. Uczniowie, u których kompetencje społeczne są na prawidłowym poziomie, lepiej się komunikują, są bardziej zmotywowani do nauki. Poszczególne licea społeczne kierują się określonymi wartościami, które ujęte są w szkolnych statutach.

Licea społeczne to w większości kameralne szkoły. Klasy są niezbyt liczne: najczęściej spotyka się takie, w których uczy się od 15 do 17 uczniów. Tak małe klasy dają poczucie bezpieczeństwa, nie ma anonimowości, o którą nietrudno w licznych klasach szkół publicznych. Nauka może przebiegać w sposób zindywidualizowany.

Nierzadko liceum społeczne połączone jest ze społecznym gimnazjum i szkołą podstawową, tworząc tym samym zespół szkół społecznych. Istnieją również społeczne przedszkola. Można też spotkać katolickie szkoły społeczne, dwujęzyczne szkoły społeczne czy muzyczne.

Różnorodność zajęć dodatkowych w liceach społecznych daje możliwość rozwijania swoich zainteresowań każdemu z uczniów. Najczęściej uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach, podczas których poznają dodatkowe języki obce.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia sportowe. Szkoły społeczne stawiają na wszechstronny rozwój, dlatego nie brakuje w nich zajęć dodatkowych w wielu innych dziedzinach. Bardzo często są one odpowiedzią na konkretne potrzeby uczniów.

W niektórych szkołach społecznych obowiązuje oficjalny strój szkolny czyli tzw. mundurki (dowiedz się więcej o szkołach z mundurkami). Jednolity strój buduje szkolną wspólnotę i identyfikację z daną placówką. W niektórych liceach społecznych można spotkać się z różnymi wersjami szkolnego stroju, na przykład strój codzienny i strój galowy.

Jakie są zalety nauki w liceum społecznym?

Szkoły społeczne w Polsce dają gwarancję wysokiego poziomu nauczania. Oprócz różnorodnych programów nauczania oferują również rozwijanie innych kompetencji. Do głównych ich zalet należą:

Przy wyborze konkretnego liceum należy brać pod uwagę takie czynniki jak indywidualne możliwości ucznia, jego zainteresowania i predyspozycje. Szkoła na każdym etapie kształcenia powinna być przyjazna i skierowana na potrzeby każdego ucznia. Oczekiwania rodziców i uczniów w przypadku szkół niepublicznych są większe.

Większość szkół niepublicznych w tym wspomniane licea społeczne spełnia wysokie oczekiwania. Na liście szkół znajduje się licea społeczne, które funkcjonują od lat i zdobyły już określoną renomę. Szablonowym przykładem liceum społecznego jest takie, które zostało założone dzięki inicjatywie rodziców, którzy zawiązali stowarzyszenie.

Osoby, które to czytały, również oglądały: