Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły dla dzieci z Zespołem Aspergera

Szkoły i klasy dla dzieci z Zespołem Aspergera w PolsceZespół Aspergera, czyli całościowe zaburzenie rozwoju to dysfunkcja, która dotyka coraz więcej ludzi na świecie. Wprawdzie nie powoduje ona najczęściej nieprawidłowości związanych z rozwojem umysłowym, jednak znaczące braki widoczne są w kontaktach interpersonalnych i umiejętnościach społecznych. Jak więc kształcić i jaką szkołę wybrać dla dziecka z zespołem Aspergera?  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 Edison International School

Królewicza Jakuba 69, Warszawa, 02-956
żłobek (2,5 lat) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, polski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
3 American School of Warsaw

Warszawska 202, Konstancin-Jeziorna, 05-520
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
2 English Montessori School Katowice

ul. J Gallusa 10, Katowice, 40-594
przedszkole (2,5 lat) do kl. 8 Montessori angielski, polski
Montessori
2 TE Vizja International Schools

59 Okopowa, Warszawa, 01-043
przedszkole (2,5 lat) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
2 Przedszkole Baby City

ul. Zielona 42, Warszawa, 02-913
żłobek (2,5 lat) do zerówka Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
angielski, hiszpański
Montessori
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
Waldorf
1 Niagara Christian Collegiate

2619 Niagara Pkwy, Fort Erie, L2A 5M4
kl. 6 do kl. 12 angielski
1 International Trilingual School of Warsaw

ul. Alfreda Nobla 16, Warszawa, 03-930
żłobek (12 miesięcy) do kl. 8 Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Francuski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, polski
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Francuski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur Etz Chaim

ul. Żelazna 57, Wrocław, 53-429
kl. 9 do kl. 12 Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN) angielski, hiszpański, niemiecki, polski
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Trinity College School

55 Deblaquire Street North, Port Hope, L1A 4K7
kl. 5 do kl. 12 angielski
1 International Trilingual School of Cracow

ul. św. Agnieszki 1 31-071 Kraków, Kraków, 31-071
żłobek do przedszkole angielski, francuski, polski
1 Robert Land Academy

6727 S Chippawa Road, Wellandport, L0R 2J0
kl. 5 do kl. 12 angielski
0 Krok po Kroku
Orszady 10, Warszawa, 02-797
0 Nowatorska Szkoła Podstawowa
Bogatki 23, Warszawa, 02-837

Na tej stronie:


Zachowanie dziecka z zespołem Aspergera

Głównym problemem dzieci mających tę dysfunkcję jest nawiązywanie właściwych relacji z rówieśnikami i podtrzymywanie bliższych kontaktów. Osoby z zespołem Aspergera nie zdają sobie sprawy z tego co wypada, a czego nie wypada powiedzieć w danej sytuacji, czym mogą zupełnie nieświadomie wprawić innych w zakłopotanie. Dodatkowo, mowa takich dzieci jest często niewyraźna, mogą występować więc trudności z prowadzeniem rozmowy czy interpretacją wypowiedzi innych osób. Zdarza się również, że zapominają słów, a nawet tematów w trakcie konwersacji. Ponadto, dzieci cierpiące z powodu tego zaburzenia często przejawiają sztywne i stereotypowe wzorce zachowań. Źle wpływają na nie wszelkie zmiany, np. w harmonogramie dnia, na które reagują złością i zdenerwowaniem.

Osoby dotknięte zespołem Aspergera mają wiele zainteresowań i pasji, o których mogą rozmawiać godzinami. Są również bardzo inteligentne, nie mają większych trudności z nauką materiału szkolnego, jednak często brakuje im chęci i motywacji.

Problemy szkolne dzieci z zespołem Aspergera

Największą trudnością dla uczniów z Aspergerem jest opanowanie emocji, które bardzo często przejawia się nieodpowiednim, wręcz agresywnym zachowaniem. Niestety, często wywołuje to brak zrozumienia nie tylko wśród uczniów, ale również nauczycieli czy wychowawców. Zdarza się, że nagle wybuchają złością, chociażby poprzez niekontrolowany krzyk na nauczyciela i inne dzieci w trakcie trwania lekcji. Mogą też, na przykład, zacząć chodzić na czworakach w trakcie lekcji lub położyć się na biurku wychowawcy, nie rozumiejąc, że takie zachowanie jest zupełnie niewłaściwe. Takie nieprzyjęte w społeczności szkolnej zachowania to problem dla ich równieśników, którzy nie wiedzą jak się zachować. Nauczyciele nieprzeszkoleni w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera także mogą nie posiadać odpowiednich umiejętności radzenia sobie z samym dzieckiem i innymi dziećmi w sytuacjach agresywnych zachowań.

Przedszkola i szkoły uprawnione do kształcenia specjalnego

Placówki uprawnione do kształcenia specjalnego określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578). Zgodnie z nim taka działalność może być prowadzona przez:

Jaką szkołę wybrać dla dziecka z zespołem Aspergera?

Jednym z większych problemów dla rodziców dziecka cierpiącego na zespół Aspergera jest wybór odpowiedniej szkoły, w której dziecko będzie się czuło komfortowo i bezpiecznie. Główną obawą związaną ze szkołą ogólnodostępną jest niezrozumienie dziecka przez rówieśników, którzy mogą żartować i kpić z chorego kolegi. Zarówno w szkole publicznej jak i prywatnej, przeznaczonej dla dzieci z zespołem Aspergera, program nauczania jest bardzo podobny. W każdej placówce, dziecko powinno otrzymać szczególną pomoc ze strony nauczyciela, którego zadaniem jest dostosowanie metod nauczania do możliwości danego ucznia. W szkole publicznej na kilka klas pełnosprawnych dzieci, przypada dosłownie kilku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel powinien przygotować i uczulić resztę klasy na potrzeby chorego kolegi, jednak w praktyce, szczególnie przy większej liczbie uczniów, nie zawsze się to udaje. Dzieci mogą ignorować słabszego kolegę, przez co on poczuje się dotknięty i będzie odpowiadał jeszcze większą agresją. Tak dzieje się często w placówkach ogólnodopstępnych, a nierzadko także w integracyjnych.

Może więc warto zwrócić uwagę na opcję trzecią - niepubliczne szkoły specjalne, które dostosowane są do potrzeb i wymagań dzieci z zespołem Aspergera. Ich zalety to:

• specjalistyczna kadra - szkoły takie zatrudniają wyłącznie osoby wysoko wykwalifikowane, ze specjalistycznym przygotowaniem,

• indywidualny program nauczania - program nauczania dopasowany do potrzeb każdego z uczniów,

• małe klasy - nauczyciel ma możliwość poznania najmocniejszych i najsłabszych stron swoich uczniów, ich preferencji co do sposobów przyswajania wiedzy, ale także problemów prywatnych,

• podobni rówieśnicy - co stwarza poczucie bezpieczeństwa i bliskie więzi.

Oczywiście są też wady - stereotypowa ocena takich szkół przez ludzi oraz obawa o izolację dzieci.

Oferta placówek niepublicznych dla dzieci z zespołem Aspergera

W Polsce znajduje się kilkanaście szkół, które przystosowane są konkretnie do potrzeb dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem. Jedna ze szkół podstawowych w Lublinie posiada specjalną filię, dostosowaną do potrzeb uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Klasy dla dzieci z Aspergerem liczą po trzech, czterech uczniów, dzięki czemu rodzic może mieć pewność, że jego dziecko jest pod stałą opieką wykwalifikowanych nauczycieli. Program nauczania przystosowany jest do możliwości uczniów, a oprócz podstawowych lekcji, odbywają się też zajęcia mające na celu naukę alternatywnych metod komunikacji, tak bardzo potrzebną tym dzieciom. Ponadto, uczniowie mogą brać udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych, które prowadzone są przez specjalistów.

Oczywiście, najwięcej ośrodków umożliwiających naukę dzieciom z Aspergerem znajduje się w Warszawie. Jedna z niepublicznych szkół podstawowych oferuje specjalne klasy o profilu terapeutyczno-integracyjnym. Charakteryzują się one małą liczebnością, a także opieką dwóch nauczycieli, mających odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach. Dodatkowo, w szkole odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne, które pomagają dzieciom rozwijać soę i odrzucić negatywne emocje, chociażby zajęcia socjoterapeutyczne, muzykoterapeutyczne czy terapie relaksacyjne. Szkół przystosowanych do dzieci z zespołem Aspergera w stolicy jest więcej, rodzice więc mają wybór.

Również we Wrocławiu znajduje się niepubliczna szkoła podstawowa, do której mogą uczęszczać niepełnosprawne dzieci. Zapewnia ona odpowiednie warunki, które dają każdemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Lekcje jak i dodatkowe zajęcia, prowadzone są holistyczną metodą Handle, wykorzystywaną w pracy z osobami o wszelkich zaburzeniach neurologicznych. Również i w tej szkole, najmłodsi mają do wyboru szereg zajęć pozalekcyjnych, chociażby arteterapię, fizjoterapię czy kinezjologię edukacyjną.

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zbliżonymi tematyką artykułami Our Kids:

Szkoły dla dzieci z autyzmem

Szkoły i klasy dla dzieci z ADHD w Polsce

Edukacja dla dzieci wymagających wsparcia

Plusy i minusy szkół specjalnych

Szkoły specjalne w Polsce

Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Koszty szkoły specjalnej

Osoby, które to czytały, również oglądały: