Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Prywatne szkoły dla trudnej młodzieży

Szkoły i programy dla nastolatków z problemamiIstnieje wiele szkół niepublicznych w Polsce, także dla młodzieży z problemami i młodzieży zagrożonej. Szkoły te zapewniają specjalistyczne programy dla dzieci z problemami behawioralnymi i emocjonalnymi, często wspierają również inne specjalne potrzeby.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 American School of Warsaw

Warszawska 202, Konstancin-Jeziorna, 05-520
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
2 TE Vizja International Schools

59 Okopowa, Warszawa, 01-043
przedszkole (2,5 lat) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 International Trilingual School of Warsaw

ul. Alfreda Nobla 16, Warszawa, 03-930
żłobek (12 miesięcy) do kl. 8 Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Francuski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, chiński, francuski, hiszpański, japoński, polski
Amerykański program nauczania
Angielski program nauczania
Francuski program nauczania
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Robert Land Academy

6727 S Chippawa Road, Wellandport, L0R 2J0
kl. 5 do kl. 12 angielski
1 Niagara Christian Collegiate

2619 Niagara Pkwy, Fort Erie, L2A 5M4
kl. 6 do kl. 12 angielski
1 Lycée français de Varsovie, primary and secondary education

Walecznych 4/6, Warszawa, 03-916
przedszkole (24 miesięcy) do kl. 12 Francuski program nauczania angielski, francuski, polski
Francuski program nauczania
0 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej
Racławicka 101, Wrocław, 53-149

Na tej stronie:


Nastolatki z problemami

Nastoletnie lata to trudny okres. Wiele dzieci boryka się w tym czasie z problemami w domu i w szkole. Dla niektórych dzieci okres dorastania jest szczególnie trudny. Niektóre nastolatki doświadczają problemów, które wykraczają poza normalne problemy, z którymi boryka się wielu ich rówieśników. Mogą mieć do czynienia z nadużywaniem narkotyków i alkoholu, zachowaniami przestępczymi, zaburzeniami odżywiania, depresją lub lękiem.

Co oferują szkoły dla trudnej młodzieży

Szkoły dla trudnej młodzieży oferują szeroki zakres pomocy i wsparcia - poradnictwo rodzinne i indywidualne, psychoterapię (w tym terapię poznawczo-behawioralną), rehabilitację, zajęcia wyrównawcze i leczenie. Zapewniają specjalistyczne programy dla dzieci z poważnymi problemami. Oferują rodzaj wsparcia, którego często nie można znaleźć w głównym nurcie edukacji, ani w szkołach publicznych, ani niepublicznych. Szkoły takie pomagają nastolatkom odzyskać stabilność, pewność siebie i poczucie własnej wartości. Każda szkoła ma określone obszary specjalizacji.

Szkoły takie oferują naukę i wsparcie dla dzieci z następującymi problemami:

Niektóre szkoły dla trudnej młodzieży wspierają również dzieci o innych specjalnych potrzebach, np. trudnościach w uczeniu się (takich jak dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia), niepełnosprawnościach rozwojowych (takich jak autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna i zespół Williamsa) i fizycznych. Niektóre z tych szkół oferują alternatywne podejście edukacyjne (np. Montessori) i wspierają uczniów wyjątkowo uzdolnionych.

Rodzaje szkół i programów dla trudnej młodzieży

Kiedy rodzice nie mogą rozwiązać problemów dziecka i pozostają bezradni, muszą reagować w inny sposób. Oddanie nastolatka do szkoły dla trudnej młodzieży nie jest jego porzuceniem, ale ostatnią szansą na wdrożenie go do normalnego życia. Tam, pod okiem specjalistów, nauczycieli i wychowawców, uczniowie uczą się jak rozwiązywać swoje problemy. Mają możliwość uzyskania odpowiedniego wykształcenia, a nierzadko również rozwinięcia swoich talentów. Wychowawcy dbają o naukę podstawowych zasad kultury osobistej i podejmują pracę nad lepszym zachowaniem swoic wychowanków.

W Polsce znajdują się różne placówki, które dbają o młodzież z problemami i pomagają je rozwiązać. Są to instytucje państwowe i niepubliczne - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz rozmaite placówki edukacyjno-wychowawcze. W takich miejscach nastolatki pracują nad sobą pod okiem specjalistów, by w przyszłości prowadzić jak najbardziej normalne życie.

Na personel placówek dla trudnej młodzieży składają się wykwalifikowani nauczyciele, wychowawcy, socjolodzy, psycholodzy, a nawet specjaliści w dziedzinie walki z uzależnieniami. To właśnie oni sprawują opiekę nad zagubionymi nastolatkami. Wskazują nowe rozwiązania, właściwe ścieżki i dbają o prawidłową edukację. Podczas pobytu w takiej placówce młodzież dostaje regularne i zdrowe posiłki oraz uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach, ale co najważniejsze kontynuuje edukację, uczęszczając na zajęcia lekcyjne i odrabiając prace domowe. Taki system wychowawczy zapewnia prawidłowy rozwój i kształtowanie dobrych nawyków, których młodzież nie posiadła w domu.

Kiedy warto oddać dziecko do ośrodka szkolno-wychowawczego?

Podopieczni placówek tego typu to nieletnia młodzież, która została do nich skierowana pod przymusem lub oddana przez rodziców, którzy nie potrafili poradzić sobie z problemami dziecka. W większości są to młodzi ludzie, którzy mieli długotrwałe trudności związane z edukacją czy też z regularnym uczęszczaniem do szkoły. To zaś często łączy się z różnymi uzależnieniami, począwszy od alkoholu po narkotyki. Funkcjonowanie ośrodków szkolno-wychowawczych jest w pełni dostosowane do młodzieży z różnymi trudnościami. Wykwalifikowany personel, edukacja, różnorodne zajęcia rozwijające oraz nauka odpowiedzialności i właściwego zachowania są często jedynym rozwiązaniem, by przygotować młodzież do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jeśli rodzice zauważają poważne problemy u dziecka i mimo starań, pozostają bezradni, powinni w pierwszej kolejności zasięgnąć porady specjalisty. Taką pomoc mogą znaleźć w szkole czy też w poradniach psychologicznych. Jeśli podjęte działania nie skutkują, wówczas oddanie dziecka do ośrodka edukacyjno-wychowawczego jest ostatnią możliwością uratowania jego przyszłości.

Co czeka młodzież w ośrodkach socjoterapii?

Rodzice często boją się oddać dziecko do takiej placówki, gdyż błędnie utożsamiają to z porzuceniem. Warto jednak pamiętać o tym, że jest to bezpieczne miejsce, w którym specjaliści pomogą, a nie zaszkodzą dzieciom. Ośrodek pozwala na odcięcie młodzieży od niewłaściwego towarzystwa, zagrożeń i pokus. Dzięki temu terapia jest skuteczna i przygotowuje do właściwego wejścia w dorosłe życie. Specjaliści od uzależnień służą pomocą i dobrymi radami. Chętnie wysłuchają i zrozumieją zagubioną młodzież, by wskazać jej dobrą drogę. Ważnym aspektem jest również kontynuowanie edukacji, która pozwala na nadrobienie zaległości i uzyskanie odpowiedniej wiedzy. Wychowawcy często organizują warsztaty, mające na celu rozwój indywidualnych talentów. Wówczas młodzież może zostać doceniona, co jest równie istotne.

Wychowankowie ośrodków dla trudnej młodzieży to często osoby o silnych charakterach, które dobrze poprowadzone przez trudniejszy okres, osiągają sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym. Co więcej, są to osoby wrażliwe, które nierzadko posiadają talenty artystyczne. Ośrodki socjoterapii dla młodzieży to miejsce, w którym odkrywają kim są i starają się zrozumieć samych siebie. Dzięki temu mogą na nowo odnaleźć się w społeczeństwie i normalnie w nim funkcjonować.

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zbliżonymi tematyką artykułami Our Kids:

Szkoły i klasy dla dzieci z ADHD w Polsce

Szkoły dla dzieci z Zespołem Aspergera

Plusy i minusy szkół specjalnych

Szkoły specjalne w Polsce

Edukacja dla dzieci wymagających wsparcia

Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Koszty szkoły specjalnej

Osoby, które to czytały, również oglądały: