Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Radomiu

Rodzaje szkół niepublicznych w RadomiuWśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne. Oba typy szkoł pobierają od uczniów czesne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Oferta edukacyjna radomskich szkół niepublicznych

Szkoły oferują bogaty program zajęć pozalekcyjnych: sportowych, muzycznych, językowych, plastycznych i innych. Wszystkie kładą duży nacisk na naukę języków obcych. Radomskie szkoły niepubliczne dają możliwość edukacjii dla dzieci polskich i dla dzieci dwujęzycznych, głównie obcokrajowców. Oferta jednej ze szkół opiera się na realizowaniu dwujęzyczności i specjalizacji lingwistycznej w języku angielskim oraz dwujęzyczności w języku hiszpańskim.

Wybrane zalety radomskich szkół prywatnych

Co ciekawe, jedna z prywatnych szkół podstawowych w Radomiu funkcjonuje na prawach szkoły publicznej, dlatego nauka w tej szkole nie wiąże się z opłatami czesnego. Proces rekrutacyjny w tej szkole odbywa się na zasadach przyjętych przez szkoły niepubliczne, czyli istnieje możliwość rekrutowania osób z terenu całego miasta.

Jedna ze szkół katolickich oferuje ciekawe rozwiązanie dla uczniów, którzy jeszcze nie rozpoczęli ósmej klasy szkoły podstawowej. Mogą oni rekrutować na ósmy rok nauczania podstawowego do szkoły w warunkach szkoły ponadpodstawowej, dzięki czemu zyskują dobre przygotowanie nie tylko do egzaminu wieńczącego podstawowy etap nauczania, ale także przygotowanie do nauki w szkole średniej. Uczniowie dzięki temu rozwiązaniu mają okazję lepiej zaadaptować się w nowych warunkach i nowym dla nich środowisku. Poznają starszych kolegów i łatwiej, bezstresowo rozpoczną edukację w liceum prowadzonym także w tejże placówce.

Szkoła Montessori w Radomiu

W Radomiu znajdziemy też szkołę alternatywną, skoncentrowaną na uczniu, szkołę otwartego myślenia Montessori. Podobnie jak wiele szkół Montessori w Polsce, szkoła ta realizuje nauczanie w oparciu o pedagogikę opracowaną przez Marię Montessori.

Wśród radomskich szkół niepublicznych znajduje się także szkoła z edukacją muzyczną, zapewniająca naukę gry na każdym instrumencie.

Nauka języków obcych w niepublicznych szkołach w Radomiu

Oferta edukacyjna pod względem nauczania języka obcego w Radomiu jest bardzo bogata. Uczniowie mają możliwość uczęszczania do szkoły, która przygotowuje do certyfikatu językowego Cambridge na poziomie C1. Certyfikaty Cambridge English otwierają drogę uczniom do szerokich możliwości atrakcyjnej nauki oraz pracy. Jedno z liceów przygotowuje młodzież do matury dwujęzycznej z angielskiego i geografii, a także dla osób chętnych z matematyki, historii, biologii i chemii. Nauka w tej szkole na poziomie liceum opiera się na polskim programie biologiczno-chemicznym, lingwistycznym i humanistycznym, realizowany jest także program dwujęzyczny interdyscyplinarny, konsularno-dyplomatyczny, pedagogiczno-psychologiczny, a także program międzynarodowy interdyscyplinarny. W drugiej i trzeciej klasie liceum uczniowie uczestniczą w programie International Programme for School London, przygotowującym do studiów uniwersyteckich na polskich i zagranicznych uczelniach.

Szereg szkół niepublicznych oferuje program z rozszerzonym programem nauczania języków obcych. Większość szkół oferuje zajęcia prowadzone przez native-speakerów. Uczniowie jednego z liceów podróżują do Anglii, Włoch i Francji, poznając język w naturze i kulturę tych krajów. Szkoły oferują także wymiany zagraniczne młodzieży, zwłaszcza polsko-angielską i polsko-niemiecką. Warto dodać, że jedna ze szkół oferujących naukę dwujęzyczną znajduje się wśród najlepszych liceów w Polsce.

Szkoły katolickie w Radomiu

Oferta szkół niepublicznych w Radomiu to także szkoły dla dzieci z rodzin ceniących życie duchowe i religię. Jedna ze szkół katolickich prowadzi ciekawe koło misyjne, na które zapraszani są misjonarze z całego świata, a także dyżury liturgiczne. Poszczególne klasy w określonym terminie, wpisanym na listę dyżurów na cały rok szkolny, przygotowują czytania, psalmy, modlitwy wiernych, służbę ołtarza. Uczniowie jednego z katolickich liceów mają okazję wziąć udział w cyklicznym wydarzeniu, poświęconemu konferencjom i dialogowi z biskupami, wspólnej modlitwie, Eucharystii oraz warsztatom rozwijającym talenty. W kilkudniowym spotkaniu w Gostyniu biorą udział także kapłani, klerycy, katecheci, siostry zakonne i zakonnicy, pojawiają się też gwiazdy muzyczne. To świetna okazja dla uczniów na duchowe rozpoczęcie wakacji, gdyż wydarzenie odbywa się tuż po zakończeniu roku szkolnego. Jedna ze szkół z regionu radomskiego, kształcąca na poziomie podstawowym z oddziałem przedszkolnym, oferuje możliwość działalności w Szkolnym Kole Caritas oraz ciekawe wydarzenia z okazji celebrowania Dnia Rodziny.

Innowacyjne metody nauczania w radomskich szkołach niepublicznych

Jedna ze szkół dwujęzycznych, oferująca kształcenie na poziomie podstawowym, realizuje nauczanie oparte na immersji językowej, polegającej na zanurzeniu się ucznia w języku angielskim, zwłaszcza stwarzaniu mu naturalnych sytuacji do używania tego języka, dzięki czemu nauka jest efektywna. Dowiedz się więcej o tym skutecznym sposobie nauczania języka obcego tutaj.

Innowacyjny program Joanny Białobrzeskiej „Uczę się mimochodem” przyciąga rodziców poszukujących odpowiedniej szkoły podstawowej i jest realizowany w jednej z radomskich podstawówek. Według autorki uczenie się może być najwspanialszą zabawą, dającą najwięcej radości na świecie.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: