Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Matura brytyjska A Level

Specyfika matury A LevelUczniowie uczęszczający do niepublicznych szkół średnich mają do wyboru zdawanie matury polskiej, brytyjskiej lub międzynarodowej IB. Polskie prawo pozwala uczniom uczęszczającym do polskich liceów na zdawanie niepolskiej matury, m.in. matury brytyjskiej (A Level). Uprawnia ona do wstępu na uczelnie nie tylko zagraniczne, ale także na uniwersytety w Polsce.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Dyplom A Level (Advanced Level) wywodzi się z Wielkiej Brytanii, gdzie jest powszechną przepustką na studia na najlepszych brytyjskich uczelniach, takich jak: Oxford, Cambridge, London School of Economics, Imperial College London i wiele innych.

Zaletą matury A Level jest to, że jest akceptowana na uniwersytetach nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w USA i Europie.

Matura A Level została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1951 roku i jej ideą jest wykształcenie najlepszych kandydatów na czołowe uniwersytety. Zwraca się w niej przede wszystkim uwagę na kwestie akademickie, a nie obywatelskie, jak w przypadku IB.

System edukacji w Wielkiej Brytanii

Nauka w szkole średniej w Wielkiej Brytanii trwa przez 4 lata. Po pierwszych dwóch latach (14-15 lat) uczniowie zdają egzaminy opracowane przez Cambridge International Examinations: GCSE (General Certificate of Secondary Education). Dla uczniów uczących się poza Wielką Brytanią ekwiwalentem tego egzaminu jest tzw. iGCSE (International General Certificate of Secondary Education).

Przez kolejne dwa lata nauka prowadzi do egzaminów A Level. Pierwszy rok, tzw. Advanced Subsidiary (As Level), polega na nauce czterech wybranych przez ucznia przedmiotów, a w drugim roku uczeń kontynuuje trzy z nich.

Przedmioty dyplomu A Level

Uczniowie mają duży wybór przedmiotów: sztuka i design, biologia, biznes, chemia, informatyka, projektowanie i technologia, aktorstwo, ekonomia, język angielski, literatura angielska, francuski, rozszerzona matematyka, geografia, niemiecki, historia, prawo, matematyka, media/film/telewizja, muzyka, wychowanie fizyczne, fizyka, nauki polityczne, psychologia, religioznawstwo, socjologia, hiszpański i inne.

W pierwszym roku uczniowie wybierają 4 przedmioty, a w drugim trzy.

Mark Moore, dyrektor Akademeia High School, która realizuje program matury A Level, wyjaśnia: "W porównaniu ze szkołami oferującymi program IB, nasi uczniowie mają mniej przedmiotów, ale za to uczą się ich w bardzo pogłębionym zakresie z naciskiem na samodzielność i umiejętność krytycznego myślenia. Ponadto szkoła zapewnia szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Przez ostatnie 2 lata uczniowie przygotowują się do egzaminów maturalnych z 3 przedmiotów i mogą się na nich całkowicie skoncentrować. Przykładowo, jeśli uczeń jest wybitnie utalentowany matematycznie, to ma wyjątkową okazję, aby pogłębić swoją wiedzę w tym przedmiocie i dwóch pokrewnych jak fizyce czy chemii. Oczywiście uczniowie mogą zdobywać wiedzę z innych, dodatkowych przedmiotów, np. języków obcych czy historii, ale nie muszą zdawać z nich egzaminów, a to znacznie zmniejsza presję, jaka na nich ciąży."

Dla kogo najbardziej nadaje się matura A Level?

Program A Level najlepiej sprawdza się w przypadku uczniów mających określone zainteresowania, które pragną oni rozwijać. Dobrze jest jeżeli uczeń wie, jakie ma plany na studia wyższe już składając podanie do szkoły z programem matury A Level. Od tego bowiem uzależniony będzie wybór przedmiotów, które będzie studiować dogłębnie. Mając mniej przedmiotów, może się na nich w pełni skoncentrować.

Jeśli jednak ambitny 15-16-latek nie ma dokładnie sprecyzowanych planów na studia wyższe, może bardziej skorzystać wybierając maturę międzynarodową IB, która zapewnia bardziej ogólne wykształcenie i przez to pozwala na większą elastyczność wyboru dalszego kierunku edukacji.

Cechy brytyjskiej matury A Level

W programie A Level nie ma obowiązkowych elementów; uczniowie wybierają tylko te przedmioty, w których mogą odnieść sukces. Konkurencyjny system - matura międzynarodowa IB - oferuje szeroki zakres przedmiotów, z których wiele jest obowiązkowych. Ten szeroki zakres programowy jest uważany za główną zaletę IB, ale nie wszystkim uczniom odpowiadają obowiązkowe elementy programu, zwłaszcza teoria wiedzy i CAS (Creativity, Activity and Service).

Porównanie matur polskiej, brytyjskiej (A Level) i IB

Znakomitego porównania tych trzech typów matury dokonała szkoła Akademeia High School:

Głos eksperta

W czasie 2. targów edukacyjnych Our Kids Expo Szkół Niepublicznych odbyły się trzy seminaria na tematy edukacyjne (tu można obejrzeć wszystkie trzy).

Temat pierwszego seminarium brzmiał “Rodzaje programów edukacyjnych oraz różnice pomiędzy nimi”. Jedną z panelistek była Dominika Fiołna - Head of Sixth Form z warszawskiej szkoły Akademeia High School, która oferuje program dyplomowy A Level. Oto jej wypowiedź na temat tego programu:

Osoby, które to czytały, również oglądały: