Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Rekordowa popularność szkolnictwa niepublicznego

Kryzys w oświacie publicznej powoduje gwałtowny wzrost zainteresowania placówkami niepublicznymiOstatnie czasy są bardzo trudne w każdej dziedzinie życia - długotrwała pandemia, a obecnie niekończąca się wojna w Ukrainie, która powoduje wiele konsekwencji ekonomicznych.

Coraz większą troskę budzi też kondycja edukacji, która przeżywa poważny kryzys. Obecna sytuacja w oświacie jest szczególna, co podkreślają nauczyciele, pedagodzy, rodzice i samorządy.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Sytuacja w szkolnictwie publicznym

W szkołach publicznych mamy do czynienia z szeregiem niepokojących zjawisk:

• Bezprecedensowy brak kadry nauczycielskiej

Niedobór nauczycieli wzrasta z roku na rok, ale obecnie stanowi ogromny problem wielu szkół. Głównym powodem są bardzo niskie płace. Sfrustrowani nauczyciele odchodzą do innych zawodów, starsi odchodzą na emeryturę, a napływu nowych - młodych - nie ma. To zawód, gdzie konieczne jest wyższe wykształcenie, a płaca na starcie to zaledwie 3400 zł. Ten brak widoczny jest w dużej liczbie ogłoszeń i ofert pracy. W samej Warszawie brakuje 3,5 tys. nauczycieli.

Inne powody tego stanu rzeczy to m.in. przeciążenie pracą, trudne warunki pracy (blisko 80 proc. nauczycieli korzysta w szkole z prywatnego sprzętu i materiałów biurowych), brak wsparcia pracodawcy i perspektyw rozwoju finansowego, zagrożenie strajkami.

Średnia wieku nauczycieli wzrasta. Nauczyciele są przepracowani i żeby poradzić sobie finansowo, biorą dodatkowe godziny, a czasem dodatkowe zajęcia, w tym korepetycje, które są już normą w szkolnictwie publicznym. To wszystko ma negatywny wpływ na poziom nauczania.

Brak kadry w szkołach rozwiązywany jest w różny sposób. Emerytowani nauczyciele proszeni są o pracę choć na kilka godzin, etatowi nauczyciele muszą godzić się na nadgodziny, zatrudnia się też czasem nauczycieli bez pełnych kwalifikacji.

• Spada pozycja zawodu nauczyciela

Na to skarżą się nauczyciele, odczuwając to boleśnie. Niektórzy nauczyciele odchodzą z zawodu nie tylko z powodów finansowych, dla wielu dochodzi czynnik godnościowy, jak podkreśla Katarzyna Przyborska w "Krytyce Politycznej".

Liczba uczniów w klasach stale wzrasta

W dużych miastach w liceach normą są już klasy ponad 30-osobowe. Władze oświatowe podniosły też w roku szkolnym 2021/2022 limity w przedszkolach (28 dzieci) i klasach 1-3 szkół podstawowych do 29 uczniów. Jakie są tego skutki dla jakości nauki nie trzeba tłumaczyć.

• Samorządy mają trudności finansowe

Władze samorządowe, które finansują szkoły publiczne, borykają się z problemami budżetowymi i tną wydatki, aby podołać innym obciążeniem finansowym. Szkoły muszą wprowadzać szereg oszczędności, co także negatywnie wpływa na ich pracę.

Perspektywa nauki zdalnej

Szkołom grozi przechodzenie na naukę zdalną i to tym razem nie z powodu pandemii, ale m.in. z powodu kosztów ogrzewania i utrzymania szkół. A skutki edukacji zdalnej dla psychiki uczniów znamy.

Efekty kryzysu w edukacji

Kondycja edukacji publicznej budzi coraz większy niepokój. Reakcją na to jest widoczny odpływ uczniów z placówek publicznych do niepublicznych.

• Poziom świadomości rodziców wzrasta

Jak pisaliśmy na podstawie naszych własnych badań, pandemia spowodowała znaczny wzrost wiedzy rodziców o edukacji ich dzieci. W czasie lockdownu, jak nigdy wcześniej, mogli na bieżąco obserwować swoje uczące się codziennie dzieci, widząc są nauczane. Jak sami opowiadali, zdobyli sporą wiedzę o programach i metodach nauczania, a także stali się bardziej zaangażowani i świadomi tego, co jest ważne. Zrozumieli jak istotny jest dobrostan ich dzieci, indywidualna praca, wsparcie szkoły i dla ucznia i rodzica. Wielu rodziców uczniów szkół publicznych mogło przekonać się, jak bardzo niektóre programy i metody nauczania nie przystają do realiów współczesnego świata. Ponadto, jasne stało się, że szkoły niepubliczne są znacznie lepiej przystosowane do poradzenia sobie z sytuacją kryzysową, jaką była pandemia, a także zwacają znacznie większą uwagę na elementy pozanaukowe, np. na dobrostan uczniów, co w takich sytuacjach jest szczególnien ważne.

• Wzrost sektora edukacji niepublicznej

Opisane powyżej realia systemu oświaty publicznej powodują skokowy wzrost popularności placówek niepublicznych - zarówno prywatnych jak i niepublicznych.

Szkolnictwo niepubliczne rozwija się dynamicznie od czasu reformy oświaty w 2017 roku. Badanie z 2021 roku opisane w artykule “Polacy zdecydowanie preferują szkoły niepubliczne” pokazuje, że stale rośnie popularność szkół niepublicznych. W obecnym roku szkolnym 2021/22 odnotowuje się coraz silniejszy trend odchodzenia od szkolnictwa publicznego. Nasza platforma Our Kids co roku odnotowuje wzrost czytelnictwa, ale obecnie ten przyrost jest jeszcze większy - coraz więcej rodzin poszukuje u nas szkół i informacji o szkolnictwie niepublicznym. Także od kontaktujących się z nami rodziców słyszymy poważne zaniepokojenie kondycją oświaty publicznej - coraz więcej z nich myśli o przeniesieniu dzieci do szkół niepublicznych.

Rośnie też liczba szkół niepublicznych i odsetek uczących się w nich dzieci. Powstają nowe szkoły, coraz więcej placówek otwiera dodatkowe klasy, a wiele placówek tworzy dodatkowe szczeble - szkoły podstawowe otwierają licea, a licea uruchamiają podstawówki. Dla przykładu, w ciągu 3 lat w Poznaniu pojawiły się 24 nowe prywatne szkoły.

Jak pisze Katarzyna Przyborska w "Krytyce Politycznej": "W poprzedzającym wprowadzenie reformy roku szkolnym 2016/2017 było w Polsce 1244 niepublicznych szkół podstawowych i 448 niepublicznych liceów ogólnokształcących. W roku szkolnym 2021/2022, z którego pochodzą najbardziej aktualne dane, było ich już, odpowiednio, 1549 i 607 – czyli, plus minus, o jedną czwartą więcej. W tym samym czasie odsetek szkół publicznych wzrósł tylko nieznacznie".

Co to oznacza dla rodzin poszukujących szkół?

Przede wszystkim wybór jest znacznie większy, ale jednocześnie przy tak wielu szkołach i metodach nauczania poszukujący rodzice mogą czuć się przytłoczeni dostępnymi opcjami. W obecnej sytuacji szczególnie istotną rolę pełnią profesjonalni doradcy. Takim sprawdzonym i bezpłatnym doradcą-źródłem wiedzy oraz informacji jest platforma Our Kids, z której korzystają tysiące rodziców, starających się przebrnąć przez labirynt informacji o szkolnictwie niepublicznym. Jako jedyna w Polsce platforma specjalizująca się w edukacji niepublicznej, oferujemy rodzinom poszukującym szkół wiedzę o rodzajach szkół, zasadach funkcjonowania placówek niepublicznych (prywatnych i społecznych), porady jak znaleźć najlepszą szkołę dla naszego dziecka, profile i opisy szkół oraz narzędzia do ich porównywania.

Polecamy artykuł "ABC terminologii edukacyjnej - słowniczek pojęć i terminów", w którym wyjaśniamy pojęcia i terminy, które napotyka się poszukując szkoły. To doskonały początek poszukiwań.

Już 4 lutego Our Kids zaprasza na 3. edycję Expo Szkół Niepublicznych, jedyne w Polsce targi przedszkoli, szkół podstawowych i liceów niepublicznych na PGE Narodowym w Warszawie. Szczegóły wkrótce. Polecamy: Opinie o Expo Szkół Niepublicznych. Co rodzice i nasi wystawcy powiedzieli nam w czasie II Expo Szkół Niepublicznych w Warszawie.

Osoby, które to czytały, również oglądały: