Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Wywiad Our Kids: Poznaj lepiej Niepubliczne Szkoły Podstawowe Gaudeamus

Rozmówca Our Kids: Dyrektor szkoły Artur StępniakNiepubliczne Szkoły Podstawowe Gaudeamus to dwie szkoły zlokalizowane w warszawskiej dzielnicy Bemowo oraz w podwarszawskim Józefosławiu w Piasecznie. Są to placówki z klasami dwujęzycznymi, integracyjnymi i terapeutycznymi (specjalnymi). Dyrektor Artur Stępniak rozmawia z Our Kids z imieniu obu szkół.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Dwie szkoły i ich historia

Our Kids: Czym różnią się te dwie szkoły podstawowe?

Artur Stępniak: Lokalizacją oraz liczbą klas o różnych profilach, które prowadzimy. Ale obie szkoły są spójne jeżeli chodzi o założenia, metodykę oraz misję i wizję.

Our Kids: Czy obie szkoły powstały w tym samym czasie?

Artur Stępniak: Szkoła na Bemowie działa 8. rok, a szkoła w Józefosławiu 7. rok.

Our Kids: Jak narodził się pomysł stworzenia tych szkół?

Artur Stępniak: To wynik ponad dwudziestoletniej działalności firmy, która je prowadzi - Organem prowadzącym jest firma Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia. Przez wiele lat specjalizowaliśmy się tylko w przedszkolach, których w tej chwili prowadzimy 12. Po kilkunastu latach gromadzenia doświadczeń z przedszkolami zarząd postanowił stworzyć szkoły podstawowe. Duży wpływ miały na to także prośby rodziców. Nasza koncepcja jest bardzo spójna pod względem metodyki i w kwestii wychowania. Tak więc nasze szkoły podstawowe są naturalną kontynuacją stworzonych przez nas przedszkoli.

Specyfika szkół

Our Kids: Na czym polega specyfika państwa szkół?

Artur Stępniak: Hasło, które nam przyświeca od początku to “Radość. Nauka. Pasja”. Chcemy rozwijać je w naszych uczniach. Nasi absolwenci mają być osobami, które są świadome swoich możliwości i swojego rozwoju, czują się pewnie, umieją rozwijać i znają swoje pasje, znają języki na poziomie wystarczającym, aby móc dalej się kształcić w każdym miejscu na świecie.

Jeżeli chodzi o wychowanie naszych uczniów, to wpisujemy się w nurt, który nazywa się pozytywną dyscypliną. Staramy się motywować poprzez pozytywne bodźce i pokazywać naszym uczniom te wzorce zachowań, które będą na nich działały pozytywnie.

Jeśli chodzi o edukację to utożsamiamy się z ocenianiem kształtującym. Ocenianie to polega na tym, aby każde dziecko traktować indywidualnie i aby oceny nie były pustymi cyframi, ale punktem odniesienia do tego w jakim momencie rozwoju jest dziecko. Są to bardzo często oceny opisowe, które pokazują uczniowi. co udało mu się osiągnąć, a nad czym musi jeszcze popracować. Ocenianie kształtujące jest procesem, który pokazuje każdego ucznia w ścieżce jego rozwoju.

Our Kids: Czy zadają Państwo pracę domową?

Artur Stępniak: Nurt, z którym w tym względzie się utożsamiamy nazywa się “Zadawaj z sensem”. Jest to ogólnopolski nurt, który na szczęście z każdym rokiem coraz bardziej wybrzmiewa również w polskiej edukacji publicznej. Jeżeli zadajemy pracę domową, to zadajemy z sensem, aby ta praca domowa miała jakieś przełożenie na rozwój ucznia, a nie była tylko powtórzeniem tego, co było w szkole albo robieniem tego, co w szkole nie zostało zrobione. Tego nigdy nie robimy. Praca domowa ma być motywująca i pojawia się częściej w klasach starszych, bo chcemy aby nasi absolwenci byli świadomi, jak mogą się sami uczyć. Wiemy też, że w kolejnych etapach edukacji będą pojawiać się zadania domowe więc muszą być do tego przygotowani.

Uczniowie

Our Kids: Kim są Wasi uczniowie?

Artur Stępniak: Jest to bardzo zróżnicowana społeczność, co jest plusem naszej szkoły. Nie jesteśmy żadnym stereotypowym zamkniętym, jednolitym środowiskiem. Zapraszamy do naszych szkół wszystkie dzieci. Nasi uczniowie to nie tylko dzieci z najbliższego otoczenia szkół. Na przykład, do szkoły na Bemowie niektórzy uczniowie dojeżdżają nawet godzinę albo więcej.

Our Kids: Czy wiele dzieci przechodzi zarówno przez przedszkole jak i Państwa szkoły podstawowe?

Artur Stępniak: Większość uczniów naszych szkół to dzieci, które przychodzą z naszych przedszkoli, ale co roku rekrutujemy dzieci z innych przedszkoli.

Our Kids: Czy widzi Pan różnicę między dziećmi, które przechodzą przez Państwa przedszkola, i takimi, które przychodzą z innych przedszkoli?

Artur Stępniak: Tak, jest zdecydowana różnica. Mając do czynienia z absolwentami naszych własnych przedszkoli, jesteśmy pewni poziomu ich wiedzy i wiemy jak są przygotowane do rozpoczęcia szkoły podstawowej pod względem edukacji ogólnej i poziomu języków obcych i rozwoju emocjonalno-społecznego. Widać po nich efekty naszej misji i wizji, które realizujemy w przedszkolach.

Rekrutacja

Our Kids: Jak odbywa się rekrutacja?

Artur Stępniak: Nie prowadzimy testów wstępnych do szkoły podstawowej. Uważamy, że jest jeszcze za wcześnie i nie powinno się na tym etapie dzieci testować, badać i od tego uzależniać czy dziecko zostanie przyjęte do szkoły. Jesteśmy także otwarci na pracę z każdym rodzicem pod warunkiem, że rozmawiamy szczerze i otwarcie by wspólnie poprowadzić dziecko w dalszą drogę edukacji i wychowania.

Przygotowanie do dalszej edukacji

Our Kids: Mimo że mają Państwo własną wizję, dzieci muszą spełniać pewne ustalone odgórnie wymogi, jak np. zdawać egzamin ósmoklasisty. Czy Państwa szkoły przygotowują do tego równie dobrze jak inne szkoły?

Artur Stępniak: Wysoki poziom edukacji jest wpisany w naszą wizję. Z jednej strony chcemy pokazać, jak różnorodny i wspaniały jest świat, ale z drugiej strony chcemy przygotować naszych uczniów do tego, by mogli kontynuować naukę w polskim systemie lub za granicą. Ważny jest dla nas ich wszechstronny rozwój, aby byli jak najlepiej przygotowani zarówno jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, jak i humanistyczne i artystyczne . Stawiamy na rozszerzanie podstawy programowej tam, gdzie tylko jest to możliwe. Wyróżnia nas to, że do każdego ucznia podchodzimy indywidulanie - staramy się postawić każdemu poprzeczkę troszeczkę wyżej od jego bieżących możliwości, ale tak żeby zawsze mógł do niej doskoczyć. Chodzi o to, by uczniowie osiągali sukces bo osiągając sukces, będą mieli apetyt na kolejny. Przygotowujemy naszych uczniów do edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

Our Kids: A dokąd trafiają Państwa absolwenci?

Artur Stępniak: Jeśli chodzi o szkoły, to jeszcze nie mamy absolwentów. W tym roku wypuścimy naszych pierwszych absolwentów w świat i będziemy bardzo bacznie śledzić ich losy, bo wielu z nich znamy od przedszkola….kilkanaście lat.

Our Kids: Czy doradzacie również swoim uczniom, gdzie najlepiej będzie kontynuować naukę?

Artur Stępniak: Jesteśmy kameralną szkołą, znamy się doskonale z rodzicami, uczniami i każdemu staramy się pomóc w wyborze dalszej drogi. Do każdego ucznia podchodzimy indywidulanie, znamy jego mocne strony i talenty. Staramy się je rozwijać, pokazując jednocześnie kolejne pojawiające się przed naszymi uczniami możliwości.

Edukacja językowa

Our Kids: Jak wygląda edukacja językowa?

Artur Stępniak: Pierwszym językiem poza językiem polskim w naszej szkole jest język angielski, którego bardzo staramy się nie nazywać językiem obcym, bo u nas nie jest on językiem obcym. Uczymy go w wymiarze od 5 do 10 godzin w tygodniu, w zależności od profilu klasy. W pierwszych latach edukacji językowej stawiamy przede wszystkim na budowanie motywacji, pewności siebie, poznawanie języka, tak, aby nie stał się on językiem obcym dla naszych uczniów. Żeby w sposób naturalny był jak najczęściej wykorzystywany nie tylko w sytuacji uczenia się go w szkole. Nasza szkoła jest otwarta na uczniów międzynarodowych. Mamy uczniów, którzy komunikują się w języku angielskim lepiej niż po polsku, więc komunikacja w tym języku w naszej szkole jest czymś naturalnym. Nasza kadra także kształci się cały czas językowo - nauczyciele uczestniczą w kursach krajowych i zagranicznych. Stawiamy na komunikację, ale oczywiście dbamy także o inne sfery języka, które będą potrzebne szczególnie w dalszych etapach nauki, na przykład pisanie, czytanie ze zrozumieniem.

Our Kids: Ale nie jest to jedyny język, prawda?

Artur Stępniak: Oczywiście, że nie. Drugim językiem, który wybraliśmy i prowadzimy jego naukę od klasy 1. do 8., jest język hiszpański. To także język komunikacji codziennej w naszej szkole. Jest to jeden z najpopularniejszych języków na świecie, w sumie dosyć łatwy, melodyjny, dobrze współpracujący z językiem angielskim. Uczymy tego języka w wymiarze 2 godzin przez całą szkołę podstawową.

Zajęcia pozalekcyjne

Our Kids: A jak wygląda oferta zajęć pozalekcyjnych?

Artur Stępniak: Mamy bardzo dużo różnych zajęć, które po lekcjach uczniowie mogą wybierać i w ten sposób poszerzać swoje zainteresowania, na przykład zajęcia z języka angielskiego poświęcone rozwojowi talentów wokalnych - śpiewamy po angielsku, piszemy własne teksty. Każdy znajdzie coś dla siebie: zajęcia z programowania, historyczne, przyrodnicze, matematyczne – z wielu dziedzin.

Nauczyciele

Our Kids: Proszę opowiedzieć o nauczycielach uczących w Państwa szkołach.

Artur Stępniak: To nauczyciele z pasją, którzy chcą pracować w tym zawodzie, którzy dobrze czują się w szkole, lubią dzieci i chcą współpracować z rodzicami, nauczyciele profesjonalni, dobrze wykształceni, którzy chcą zmieniać polską edukację, a u nas jest to możliwe.

Uczniowie z orzeczeniami i pomoc psychologiczna

Our Kids: Jak wiem jesteście Państwo jedną z niewielu szkół, które oferują edukację dla dzieci z orzeczeniami.

Artur Stępniak: Prowadzimy kilka klas, w których są uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to klasy, które mają swoją specyfikę dopasowaną do uczących się w nich uczniów. W tych klasach przez cały dzień jest pedagog specjalny i wychowawca. Uczniowie z tych klas są objęci opieką, która jest im potrzebna w ramach różnych zajęć i terapii. W obu lokalizacjach są takie oddziały.

Mamy także Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, niepubliczny ośrodek oferujący pomoc dla dzieci z naszych szkół i przedszkoli, ale zapraszamy też klientów spoza naszych placówek. Poradnia znajduje się przy jednym z naszych przedszkoli na Bielanach, przy ulicy Bajana 35.

Sukcesy

Our Kids: A z czego są Państwo dumni?

Artur Stępniak: Z naszych uczniów. Odnoszą sukcesy indywidualne – pierwsze albo wysokie miejsca w ogólnopolskich konkursach, w olimpiadach różnego rodzaju –językowych, humanistycznych, matematycznych. Mamy uczniów utalentowanych sportowo - mamy wspaniały zespół koszykarski, a koszykówka jest u nas na tak wysokim poziomie dzięki pasji jednego z nauczycieli. Mamy uczniów uzdolnionych muzycznie i zdobywamy dobre miejsca w konkursach piosenki anglojęzycznej. Mamy uczniów z bardzo różnymi talentami, które pomagamy odkryć i rozwijać. Chcemy, aby wszyscy w naszej szkole znaleźli swoje miejsce.

Wyzwania

Our Kids: A trudności, wyzwania?

Artur Stępniak: Naszą filozofią jest to, że rozwój i wychowanie polega również na popełnianiu błędów i na tych błędach trzeba się uczyć. Staramy się więc, aby nasi uczniowie popełniając jakiś błąd, mieli zawsze możliwość wyjścia z niego w pozytywny sposób i aby nauczyli się czegoś przy okazji. I aby nie popełniali tego błędu w przyszłości. Nie mamy trudności we współpracy z uczniami. Czasami pojawiają się problemy kiedy nasza droga rozmija się z rodzicami.

Our Kids: Czy rodzice są zaangażowani w życie społeczności szkolnej?

Artur Stępniak: Tak, mamy aktywną radę rodziców. Ostatnio rada rodziców zorganizowała dla uczniów przedstawienie świąteczne, w którym to rodzice byli aktorami. Było to wspaniałe doświadczenie i na pewno będą kolejne takie inicjatywy. Mamy swój kanał na YouTube - tam oraz na naszej stronie internetowej można obejrzeć fragmenty tego przedstawienia.

Rodzice są zawsze zapraszani do współpracy ze szkołą i biorą w niej udział. Nasza szkoła ma w tej chwili 250 uczniów na Bemowie, a w Józefosławiu około 120 więc nie są to szkoły masowe, dzięki temu możemy zaoferować indywidualne podejście do ucznia - jest miejsce na rozmowę, na zapoznanie się z rodzicami. Ważną rolę odgrywa też samorząd uczniowski.

Rozmowę przeprowadziła

dr Małgorzata P. Bonikowska

redaktor naczelna Our Kids Polska

Osoby, które to czytały, również oglądały: