Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Prywatne szkolnictwo w Polsce - Raport Our Kids Media

Najważniejsze punkty raportu “2018/19 State of Non-Public Education in Poland Report"Raport Our Kids "2018/19 State of Non-Public Education in Poland Report", przedstawiający stan edukacji niepublicznej w Polsce, tworzony jest w bardzo specyficznym momencie. W roku 2018 obchodzona jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta okrągła data nie może jednak przyćmić faktu, że wiele elementów tej wolności została zapoczątkowanych niecałe trzydzieści lat temu.  kontynuuj czytanie...

Na tej stronie:


Polska tygrysem Europy w szkolnictwie niepublicznym

Prywatny sektor edukacyjny w Polsce jest wciąż młody. Cechuje go jednak bardzo dynamiczny rozwój, na co wpływ mają częste i dość radykalne zmiany systemu edukacyjnego, jak również specyfika czasów „globalnej wioski”.

Czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze niepublicznej placówki edukacyjnej jest niepewność związana z wprowadzoną reformą edukacji. Rodzice obawiają się przepełnienia klas oraz słabych wyników egzaminów do szkół średnich. Te czynniki sprawiają, że wybór niepublicznych placówek edukacyjnych jest coraz częstszy i bardziej świadomy.

“Kurczenie się” świata ma kluczowe znaczenie w nadaniu kierunku rozwoju placówek niepublicznych. Dysponując nieograniczonym wręcz dostępem do światowych wzorców, właściciele niepublicznych placówek edukacyjnych mogą śledzić i wdrażać w życie najbardziej skuteczne modele.

Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że rola niepublicznego sektora w edukacji jest coraz większa. W latach 2000-2012, liczba szkół finansowanych ze środków niepublicznych wzrosła z 7,9 do 9,4 proc. Edukacja zajmuje też coraz większy udział w PKB poszczególnych państw. W Polsce sięga on już 5 proc., co niemal równa się ze średnią w Unii Europejskiej. Cieszy fakt, że Polska plasuje się w tym sektorze w europejskiej czołówce, na równi z tak rozwiniętymi edukacyjnie państwami jak Norwegia, Irlandia, Słowenia, czy Hiszpania.

Warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost liczby niepublicznych szkół podstawowych po reformie likwidującej gimnazja. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej odnotowano 20-procentowy wzrost liczby szkół niepublicznych, przy zaledwie 6-procentowym wzroście liczby placówek publicznych.

"W Polsce zmienił się sposób myślenia o prywatnej edukacji. Są to szkoły dla ucznia pewnego siebie, nieszablonowego, młodego obywatela świata, chcącego być uczestnikiem międzynarodowej społeczności. To szkoły prywatne uatrakcyjniły swoje programy, profile, siatki godzin i zajęcia dodatkowe według trendów światowych". — Krzysztof Felpel, dyrektor Kolegium Europejskiego w Krakowie

Szkoły niepubliczne a publiczne - porównania

Wyniki nauki

Różnice w poziomie edukacji pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi mierzone są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, która zbiera m.in. wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianów szóstoklasisty. W przypadku przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka czy przyroda, widoczna jest kilkuprocentowa przewaga placówek niepublicznnych. W przypadku języków obcych, w tym szczególnie języka angielskiego, zdecydowanym faworytem są placówki niepubliczne. W 2016 w każdej kategorii uczniowie szkół niepublicznych zanotowali lepsze wyniki o ponad 10 punktów procentowych. Jedynie w przypadku języka polskiego przewaga szkół była nieco mniejsza.

Oceny rodziców

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS Polska) przeprowadziło na potrzeby Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego badanie, z którego wynika, że większość Polaków lepiej ocenia szkoły prywatne (48%) od publicznych (36,5%). Respondenci stwierdzili, że w szkołach niepublicznych uczniów traktuje się zdecydowanie lepiej (49,5% do 16,9%) i mają oni zapewnione lepsze możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań (41,7% do 27,1%). Cechuje je także wyższy poziom nauczania (37,7% do 31,6%) oraz bezpieczeństwa (36,3% do 30,2%).

“Rodzice zapisują dzieci do szkół prywatnych, ponieważ oferują one indywidualny charakter nauczania, efektywność programową i ludzkie relacje nauczyciel - uczeń. Na taki wybór wpływa również obawa przed wzrastającą liczbą dzieci nie radzących sobie emocjonalnie w publicznym systemie edukacji”. — Hanna Piskorska, dyrektor szkoły Monnet w Warszawie

Źródło: Raport o szkolnictwie prywatnym w Polsce 2018/2019, Our Kids Media. Pełny raport można otrzymać tutaj.

Osoby, które to czytały, również oglądały: